Statistisk sentralbyrå


31   Folkemengd, etter alder. Prosent. Bergen. Bydel. 1 januar 2003
Bydel
Nr.
I alt Alder Alder
0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Bergen i alt 100.0 8,0 9,4 3,7 65,8 8,6 4,4 87,0 13,0
                   
01 Arna 100.0 7,9 10,2 4,4 64,4 9,2 3,9 86,9 13,1
02 Bergenhus 100.0 5,7 5,3 2,0 71,1 8,8 7,1 84,1 15,9
03 Fana 100.0 9,3 11,7 4,6 61,4 8,8 4,1 87,0 13,0
04 Fyllingsdalen 100.0 7,5 10,5 4,5 65,1 8,9 3,5 87,6 12,4
05 Laksevåg 100.0 8,1 9,7 3,8 68,0 7,3 3,1 89,6 10,4
06 Ytrebygda 100.0 10,0 12,8 4,7 63,0 6,9 2,5 90,6 9,4
07 Årstad 100.0 7,3 6,4 2,6 65,0 11,3 7,4 81,3 18,7
08 Åsane 100.0 8,5 10,7 4,2 66,3 7,7 2,7 89,6 10,4
Uoppgitt 100.0 1,5 1,3 1,0 78,8 9,1 8,3 82,6 17,4

Standardtegn i tabeller