Statistisk sentralbyrå


29   Folkemengd, etter alder. Prosent. Stavanger. Bydel. 1 januar 2003
Bydel
Nr.
I alt Alder Alder
0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Stavanger i alt 100.0 8,4 9,8 3,8 66,8 7,1 4,1 88,8 11,2
                   
01 Hundvåg 100.0 10,0 10,9 4,2 67,8 4,9 2,1 93,0 7,0
02 Tasta 100.0 9,8 12,2 4,4 63,7 6,5 3,4 90,1 9,9
03 Eiganes/Våland 100.0 7,3 7,9 3,0 68,0 7,9 6,0 86,1 13,9
04 Madla 100.0 8,6 11,3 4,5 65,7 7,2 2,7 90,1 9,9
05 Storhaug 100.0 6,7 6,3 2,6 72,8 6,6 5,1 88,4 11,6
06 Hillevåg 100.0 8,0 8,6 3,3 64,4 9,4 6,2 84,3 15,7
07 Hinna 100.0 9,3 11,4 4,3 66,5 6,0 2,6 91,4 8,6
Uoppgitt 100.0 5,5 4,9 0,5 87,9 1,1 0,0 98,9 1,1

Standardtegn i tabeller