Statistisk sentralbyrå


Folkemengde etter alder, kjnn og sivilstand

7   Folkemengd, etter kjønn og alder. Kommune. 1 januar 2003
Nr. Fylke. Kommune I alt Alder
0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn
03 Oslo  517 401 7 553 25 990 5 789 37 702 14 815 18 227  185 252  101 132 56 694 39 772 20 827 3 648
301 Oslo  517 401 7 553 25 990 5 789 37 702 14 815 18 227  185 252  101 132 56 694 39 772 20 827 3 648
Menn
03 Oslo  251 980 3 849 13 351 2 957 19 333 7 489 9 252 92 903 51 354 27 890 16 470 6 403  729
301 Oslo  251 980 3 849 13 351 2 957 19 333 7 489 9 252 92 903 51 354 27 890 16 470 6 403  729
Kvinner
03 Oslo  265 421 3 704 12 639 2 832 18 369 7 326 8 975 92 349 49 778 28 804 23 302 14 424 2 919
301 Oslo  265 421 3 704 12 639 2 832 18 369 7 326 8 975 92 349 49 778 28 804 23 302 14 424 2 919

Standardtegn i tabeller