Statistisk sentralbyrå


Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand

3   Folkemengd, etter alder. Fylke. 1. januar 2003. Prosent
Alder Heile landet 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark-Finnmárku
I alt  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
                                         
 0- 4 6,4 6,0 6,9 6,5 5,5 5,8 6,1 5,9 5,7 6,2 6,7 7,3 6,8 6,5 6,3 6,5 6,4 6,0 6,5 6,9
 5- 9 6,8 6,5 7,4 5,3 6,2 6,3 6,5 6,7 6,4 6,9 7,4 7,6 7,1 7,2 6,9 6,8 7,2 7,0 7,0 7,3
10-14 6,8 6,6 7,3 5,0 6,5 6,5 6,6 6,9 6,8 7,1 7,4 7,6 7,1 7,3 7,1 6,8 7,2 7,1 6,9 7,1
15-19 6,0 5,7 5,9 4,4 5,8 5,8 5,9 6,2 6,1 6,7 6,6 6,7 6,2 6,8 6,6 5,8 6,5 6,3 6,1 6,0
20-24 6,0 5,7 5,4 6,1 5,4 5,6 5,7 5,9 5,9 6,4 6,7 6,7 6,4 6,3 6,4 6,2 6,0 5,9 6,1 5,7
25-29 6,7 6,2 5,7 10,5 5,6 5,7 6,3 5,9 6,0 6,3 6,4 6,9 7,0 5,7 5,8 7,1 5,3 5,7 6,7 6,7
30-34 7,7 7,3 7,7 10,7 6,7 6,9 7,5 7,1 7,0 6,9 7,2 7,8 7,7 6,6 6,8 7,8 6,7 6,9 7,9 8,3
35-39 7,6 7,4 8,5 8,6 7,0 7,2 7,6 7,4 7,1 7,0 7,4 7,7 7,4 6,8 6,7 7,6 7,0 7,2 7,6 7,9
40-44 7,1 7,0 7,9 7,2 6,8 6,9 7,1 7,3 6,8 6,8 6,9 7,1 6,9 6,9 6,8 6,9 6,7 6,8 6,9 6,8
45-49 6,9 6,9 7,2 6,4 7,1 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 6,6 6,7 6,6 6,8 7,0 6,8 6,9 7,0 7,0 6,7
50-54 6,5 6,8 6,5 6,0 7,2 7,0 6,9 6,8 6,9 6,9 6,2 6,1 6,3 6,5 6,8 6,5 6,9 6,7 6,8 7,0
55-59 6,3 7,0 6,6 5,9 6,9 6,8 6,9 6,6 6,8 6,5 5,9 5,5 5,9 6,0 6,2 6,2 6,5 6,4 6,3 6,0
60-64 4,4 4,7 4,3 3,8 5,0 5,0 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3 3,9 4,2 4,3 4,3 4,4 4,7 4,8 4,5 4,5
65-69 3,6 4,0 3,4 2,9 4,2 4,2 3,7 3,9 3,8 3,7 3,6 3,1 3,5 3,8 3,7 3,4 3,8 3,9 3,5 3,7
70-74 3,5 3,9 3,2 3,0 4,4 4,2 3,6 3,8 3,8 3,2 3,4 2,9 3,3 3,7 3,8 3,5 3,7 3,9 3,3 3,5
75-79 3,2 3,5 2,7 3,0 4,2 4,0 3,4 3,4 3,8 3,1 3,1 2,6 3,1 3,4 3,5 3,2 3,6 3,4 3,0 2,8
80-84 2,5 2,7 2,0 2,6 3,2 3,0 2,6 2,6 3,0 2,5 2,5 2,2 2,5 2,9 2,8 2,5 2,8 2,7 2,1 1,8
85-89 1,4 1,4 0,9 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,6 1,4 1,3 1,1 1,4 1,7 1,5 1,3 1,5 1,5 1,2 1,0
90-  0,6 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4
                                         
 0 1,2 1,1 1,3 1,5 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4
 1- 5 6,5 6,2 7,1 6,1 5,7 5,9 6,3 6,2 5,9 6,4 6,8 7,5 6,9 6,7 6,5 6,6 6,6 6,3 6,7 7,0
 6-12 9,6 9,2 10,5 7,3 9,0 9,0 9,2 9,6 9,2 9,8 10,5 10,8 10,0 10,2 9,8 9,7 10,1 9,9 9,9 10,2
13-15 3,9 3,8 4,1 2,9 3,7 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0 4,2 4,3 4,1 4,3 4,1 3,9 4,2 4,1 3,9 4,0
16-19 4,7 4,5 4,6 3,5 4,6 4,6 4,7 4,9 4,8 5,4 5,2 5,3 4,9 5,4 5,3 4,6 5,2 5,0 4,8 4,8
20-44 35,1 33,7 35,2 43,0 31,4 32,3 34,2 33,5 32,9 33,5 34,7 36,1 35,3 32,3 32,6 35,6 31,7 32,5 35,3 35,4
45-66 25,6 27,2 26,1 23,3 27,9 27,5 27,0 26,8 26,9 26,6 24,4 23,5 24,5 25,1 25,9 25,3 26,5 26,6 26,1 25,8
67-79 8,8 9,7 7,9 7,7 11,2 10,7 9,1 9,4 9,8 8,5 8,6 7,3 8,4 9,3 9,5 8,7 9,6 9,5 8,3 8,4
80-  4,5 4,6 3,3 4,7 5,5 5,3 4,6 4,6 5,3 4,7 4,3 3,9 4,5 5,5 5,1 4,3 4,9 4,9 3,8 3,2

Standardtegn i tabeller