Statistisk sentralbyrå


53   Folkemengd, etter alder. Prosent. Trondheim. Bydel. 1. januar 2001
Bydel   Alder Alder
Nr. I alt 0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Trondheim i alt 100,0 8,3 9,4 3,3 66,8 8,6 3,7 87,7 12,3
                   
01 Sentrum 100,0 6,4 6,3 2,2 68,9 10,0 6,1 83,9 16,1
02 Strinda 100,0 9,1 10,1 3,3 64,5 9,1 3,8 87,1 12,9
03 Nardo 100,0 7,9 8,6 2,8 66,0 11,0 3,7 85,3 14,7
04 Byåsen 100,0 8,7 9,7 3,2 65,6 9,3 3,4 87,3 12,7
05 Saupstad 100,0 9,1 10,0 4,1 69,9 4,7 2,0 93,2 6,8
06 Heimdal 100,0 8,8 11,8 4,6 67,1 5,9 1,8 92,4 7,6
Uoppgitt 100,0 5,8 5,1 0,7 86,7 1,4 0,3 98,3 1,7

Standardtegn i tabeller