Statistisk sentralbyrå


49   Folkemengd, etter alder. Prosent. Stavanger. Bydel. 1. januar 2001
Bydel   Alder Alder
Nr. I alt 0-5 6-12 13-15 16-66 67-79 80- 0-66 67-
Stavanger i alt 100,0 8,8 9,7 3,6 66,2 7,7 4,0 88,3 11,7
                   
01 Hundvåg 100,0 10,5 10,6 4,2 67,5 5,1 2,1 92,7 7,3
02 Tasta 100,0 11,2 11,9 4,0 63,2 6,5 3,2 90,3 9,7
03 Eiganes 100,0 7,3 7,6 3,0 67,1 8,9 6,1 85,0 15,0
04 Madla 100,0 9,0 11,4 4,1 65,8 7,3 2,4 90,3 9,7
05 Storhaug 100,0 7,2 6,4 2,6 70,9 7,4 5,5 87,2 12,8
06 Hillevåg 100,0 8,1 8,6 3,1 63,7 10,6 5,9 83,4 16,6
07 Hinna 100,0 9,5 11,5 4,2 66,0 6,4 2,4 91,2 8,8
Uoppgitt 100,0 3,0 1,4 0,6 93,1 1,9 0,0 98,1 1,9

Standardtegn i tabeller