Statistisk sentralbyrå


26   Folkemengd etter kjønn og alder. Kommune. 1. januar 2000
Fylke
Kommune
  Alder
Nr. I alt 0 1-4 5 6-12 13-15 16-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80-89 90-
Begge kjønn                          
03 Oslo 507 467 7 456 25 946 5 769 37 439 13 138 17 409 180 873 101 320 48 906 45 619 20 140 3 452
301 Oslo 507 467 7 456 25 946 5 769 37 439 13 138 17 409 180 873 101 320 48 906 45 619 20 140 3 452
Menn                          
03 Oslo 245 112 3 869 13 325 2 981 19 038 6 722 8 799 90 203 51 413 23 607 18 613 5 880 662
301 Oslo 245 112 3 869 13 325 2 981 19 038 6 722 8 799 90 203 51 413 23 607 18 613 5 880 662
Kvinner                          
03 Oslo 262 355 3 587 12 621 2 788 18 401 6 416 8 610 90 670 49 907 25 299 27 006 14 260 2 790
301 Oslo 262 355 3 587 12 621 2 788 18 401 6 416 8 610 90 670 49 907 25 299 27 006 14 260 2 790

Standardtegn i tabeller