Statistisk sentralbyrå

Lokale folkeavstemninger

7 Lokale folkeavstemninger. 1970-2010. Om avstemningsresultatet ble tatt til følge eller ikke, etter tema1
  Totalt Tatt til følge, antall Tatt til følge, andel i prosent Ikke tatt til følge, antall Ikke tatt til følge, andel i prosent
Totalt  605  550 90,9 54 8,9
Alkohol  164  162 98,8 2 1,2
Målform  295  276 93,6 18 6,1
Territorielle 84 61 72,6 23 27,4
Krets og identitet 57 46 80,7 11 19,3
Miljø 17 15 88,2 2 11,8
1  Tabellen inneholder kun folkeavstemninger hvor opplysninger om behandling av resultatet foreligger.

Standardtegn i tabeller