Statistisk sentralbyrå

Lokale folkeavstemninger

6 Lokale folkeavstemninger. 1970-2010. Valgdeltakelse i prosent, etter tema1
  Stemmeberettigede Valgdeltakelse
Totalt 1 515 487 50,1
Alkohol  804 460 57,6
Målform  135 336 42,2
Territorielle  339 427 47,9
Krets og identitet 88 215 26,8
Miljø  148 049 34,6
1  Tabellen inneholder kun folkeavstemninger hvor både antall stemmeberettigede og stemmetall er oppgitt.

Standardtegn i tabeller