Statistisk sentralbyrå

Lokale folkeavstemninger

1 Lokale folkeavstemninger 2010. Avstemninger avholdt i 2010 og tidligere erfaringer med lokale folkeavstemninger, etter stemmeberettigede, valgdeltakelse, tema og antall. 2000-2010. Sammenligninger med fylke og hele landet1
År Sted Stemmeberettigede Valgdeltakelse Tema Antall
2010 0624 Øvre Eiker  862 34,2 Krets og identitet 1
  0826 Tinn 1 507 22,7 Målform 2
  0929 Åmli 3 080 48,7 Målform 3
  1002 Mandal 11 500 2,4 Krets og identitet 1
  1247 Askøy 1 639 27,8 Målform 2
  1557 Gjemnes 1 533 46,6 Målform 1
  1633 Osen  835 71,0 Territoriell 1
  1702 Steinkjer  238 58,4 Målform 1
  1723 Mosvik  671 76,5 Territoriell 1
  1824 Vefsn 32 856 4,9 Miljø 3
2009 1633 Osen  850 62,4 Territoriell 1
  16 Sør-Trøndelag  850 62,4 Territoriell 1
  Hele landet 4 216 61,9 Territoriell 3
2005 1702 Steinkjer  829 67,3 Målform 2
  17 Nord-Trøndelag  829 67,3 Målform 2
  Hele landet 7 433 25,6 Målform 5
2003 1247 Askøy 2 102 62,4 Målform 2
  12 Hordaland 5 093 45,8 Målform 4
  Hele landet 11 813 38,3 Målform 11
2000 1702 Steinkjer  616 52,3 Målform 4
  17 Nord-Trøndelag  664 54,4 Målform 5
  Hele landet 4 818 37,9 Målform 15
Total 2000-2010 1247 Askøy 13 179 59,7 Alle tema 4
  12 Hordaland 38 441 58,0 Alle tema 41
  1633 Osen 1 685 66,7 Alle tema 2
  16 Sør-Trøndelag 5 017 71,0 Alle tema 4
  1702 Steinkjer 1 683 60,6 Alle tema 7
  17 Nord-Trøndelag 2 402 65,4 Alle tema 9
  Hele landet  276 219 39,0 Alle tema  121
1  Tabellen inneholder kun folkeavstemninger hvor både antall stemmeberettigede og stemmetall er oppgitt.

Standardtegn i tabeller