Statistisk sentralbyrå

Fødte

8 Barnetallfordeling, etter alder og kohort1, 2. Prosent
Kjønn Fødselskohort Barnetall Gjennomsnittlig
barnetall
0 1 2 3 4
Kvinnens alder 20 år              
  1935 82,6 14,9 2,4 0,1 0,0 0,20
  1940 79,6 16,9 3,2 0,3 0,0 0,24
  1945 78,4 17,2 4,1 0,3 0,0 0,26
  1950 76,7 19,0 4,0 0,3 0,0 0,28
  1955 77,4 19,7 2,8 0,1 0,0 0,26
  1960 84,2 14,2 1,6 0,1 0,0 0,18
  1965 88,4 10,4 1,1 0,1 0,0 0,13
  1970 89,2 9,8 1,0 0,1 0,0 0,12
  1975 91,3 7,8 0,8 0,1 0,0 0,10
  1980 92,6 6,7 0,6 0,0 0,0 0,08
  1985 94,1 5,4 0,4 0,0 0,0 0,06
  1987 94,3 5,3 0,5 0,0 0,0 0,06
               
Kvinnes alder 25 år              
  1935 36,9 31,2 24,2 6,4 1,3 1,04
  1940 34,8 28,5 26,4 8,1 2,2 1,14
  1945 33,3 29,4 27,3 8,2 1,8 1,16
  1950 34,4 32,0 27,4 5,4 0,7 1,06
  1955 43,2 30,6 22,7 3,2 0,4 0,87
  1960 52,6 27,5 17,1 2,5 0,3 0,71
  1965 56,3 26,8 14,1 2,4 0,3 0,64
  1970 60,9 24,6 12,3 1,9 0,3 0,56
  1975 67,7 20,7 9,6 1,7 0,3 0,46
  1980 71,3 19,0 8,3 1,3 0,2 0,40
  1982 71,1 19,5 8,0 1,2 0,2 0,40
               
Kvinnes alder 30 år              
  1935 16,9 18,5 35,5 20,2 8,9 1,86
  1940 15,8 16,8 36,0 22,0 9,3 1,92
  1945 15,2 18,4 41,3 19,1 5,9 1,82
  1950 16,9 21,1 44,8 14,3 2,9 1,65
  1955 22,4 23,9 39,4 12,1 2,3 1,48
  1960 26,2 25,1 34,8 11,7 2,3 1,39
  1965 28,8 25,8 32,6 10,7 2,1 1,32
  1970 32,5 26,3 30,0 9,2 1,9 1,22
  1975 37,9 26,3 26,8 7,5 1,5 1,09
  1977 38,9 26,4 25,9 7,2 1,6 1,07
               
Kvinnens alder 35 år              
  1935 11,2 11,9 32,0 26,8 18,1 2,29
  1940 11,0 11,3 34,2 28,0 15,4 2,26
  1945 10,6 12,8 42,2 25,2 9,1 2,09
  1950 11,6 15,0 45,8 21,5 6,0 1,95
  1955 14,5 16,6 42,6 21,0 5,4 1,86
  1960 15,9 16,7 39,3 22,0 6,1 1,87
  1965 16,7 17,4 39,5 20,7 5,7 1,83
  1970 18,1 18,4 39,9 18,9 4,8 1,76
  1972 18,9 18,4 40,2 17,7 4,8 1,73
               
Kvinnens alder 40 år              
  1935 9,8 10,5 30,4 27,4 21,8 2,41
  1940 9,7 10,1 33,9 29,0 17,3 2,34
  1945 9,2 11,9 41,6 26,3 11,0 2,18
  1950 9,7 13,5 45,4 23,3 8,0 2,06
  1955 11,7 14,6 42,1 23,9 7,7 2,01
  1960 12,6 14,2 39,2 25,3 8,8 2,07
  1965 12,7 14,4 40,4 24,6 8,0 2,04
  1967 12,7 14,7 40,8 24,1 7,6 2,02
               
Kvinnens alder 45 år              
  1935 9,6 10,4 30,4 27,4 22,2 2,42
  1940 9,5 10,1 33,7 29,1 17,6 2,35
  1945 9,0 11,8 41,5 26,4 11,3 2,19
  1950 9,4 13,3 45,4 23,5 8,4 2,08
  1955 11,2 14,3 42,1 24,2 8,1 2,04
  1960 11,9 13,8 39,4 25,6 9,2 2,10
  1962 12,0 13,9 39,4 25,7 9,1 2,09
               
Mannens alder 20 år              
  1940 95,3 4,3 0,4 0,0 0,0 0,05
  1945 94,1 5,3 0,6 0,0 0,0 0,07
  1950 93,5 5,8 0,6 0,0 0,0 0,07
  1955 94,0 5,8 0,3 0,0 0,0 0,06
  1960 96,8 3,1 0,1 0,0 0,0 0,03
  1965 97,4 2,5 0,1 0,0 0,0 0,03
  1970 97,4 2,5 0,1 0,0 0,0 0,03
  1975 98,1 1,8 0,1 0,0 0,0 0,02
  1980 98,1 1,8 0,1 0,0 0,0 0,02
  1985 98,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,02
  1987 98,5 1,4 0,1 0,0 0,0 0,02
               
Mannens alder 25 år              
  1940 60,2 23,8 12,7 2,9 0,4 0,60
  1945 55,5 26,3 14,7 3,1 0,4 0,67
  1950 57,7 27,2 13,2 1,7 0,2 0,59
  1955 66,7 23,1 9,4 0,7 0,1 0,44
  1960 75,5 17,8 6,1 0,5 0,1 0,32
  1965 77,4 16,9 5,0 0,6 0,1 0,29
  1970 80,5 14,6 4,4 0,5 0,1 0,25
  1975 84,9 11,3 3,2 0,4 0,1 0,19
  1980 86,3 10,8 2,7 0,3 0,0 0,17
  1982 86,3 10,8 2,7 0,2 0,0 0,17
               
Mannens alder 30 år              
  1940 28,5 21,1 32,3 13,8 4,3 1,45
  1945 27,0 22,9 35,5 11,9 2,7 1,41
  1950 31,2 24,9 34,6 8,1 1,2 1,23
  1955 39,0 25,6 28,3 6,1 1,0 1,05
  1960 45,6 25,1 22,7 5,7 1,0 0,92
  1965 49,4 24,2 20,7 4,9 0,8 0,84
  1970 53,8 23,5 17,7 4,1 0,8 0,75
  1975 58,3 23,0 15,2 3,1 0,5 0,65
  1977 60,0 22,5 14,3 2,8 0,5 0,62
               
Mannens alder 35 år              
  1940 18,2 12,8 36,7 22,8 9,6 1,96
  1945 18,0 14,9 41,8 19,8 5,5 1,81
  1950 20,5 17,0 41,7 16,5 4,3 1,68
  1955 24,7 18,4 37,2 15,9 3,8 1,57
  1960 29,2 18,8 32,6 15,5 4,0 1,47
  1965 31,3 19,8 31,7 13,8 3,3 1,39
  1970 33,7 20,8 31,2 11,6 2,7 1,30
  1972 34,6 21,1 31,2 11,0 2,2 1,26
               
Mannens alder 40 år              
  1940 14,9 10,4 36,2 26,0 12,4 2,15
  1945 14,9 12,4 41,1 23,3 8,3 2,01
  1950 16,3 13,9 41,4 21,1 7,4 1,92
  1955 19,2 14,7 37,4 21,4 7,4 1,86
  1960 22,5 14,9 33,8 21,4 7,4 1,79
  1965 23,8 15,8 34,6 19,7 6,1 1,71
  1967 24,3 16,2 34,9 19,0 5,6 1,68
               
Mannens alder 45 år              
  1940 13,9 10,0 35,8 26,4 13,9 2,22
  1945 13,3 11,5 40,4 24,3 10,5 2,09
  1950 14,8 12,6 41,0 22,3 9,3 2,02
  1955 17,2 13,5 37,1 23,1 9,2 1,98
  1960 20,0 13,5 34,4 22,9 9,2 1,92
  1962 20,5 13,6 34,6 22,4 8,9 1,89
               
Mannens alder 50 år              
  1940 13,6 9,8 35,7 26,5 14,4 2,25
  1945 13,3 11,5 40,4 24,3 10,5 2,12
  1950 14,4 12,3 40,7 22,6 10,0 2,06
  1955 16,6 13,2 37,1 23,3 9,9 2,01
  1957 18,0 13,1 35,8 23,2 310,0 1,98
1  For kohortene 1935 til 1950 - kvinner bosatt i Norge per 31.12. 1998. For kohorten 1955 - kvinner bosatt i Norge per 31.12. 2001. For kohortene 1960 - kvinner bosatt i Norge per 31.12. 2005. For kohortene 1962 til 1987 - kvinner bosatt i Norge per 31.12.2007
2  For kohortene 1940 til 1950 - menn bosatt i Norge per 31.12. 2004. For kohorten 1955 - menn bosatt i Norge per 31.12. 2005. For kohortene 1957 til 1987 - menn bosatt i Norge per 31.12.2007
3  Tallet er rettet 21. august 2008

Standardtegn i tabeller