Statistisk sentralbyrå

7 Levendefødte, etter paritet, mors samlivsstatus og fylke. 2007 (Rettet 17. april 2013)
Mors samlivsstatus og bostedsfylke Absolutte tall Prosent
I alt 1. barn 2. barn 3. barn 4. barn og over I alt 1. barn 2. barn 3. barn 4. barn og over
Gift                    
Hele landet 26 300 7 957 10 404 5 702 2 237  100,0 30,3 39,6 21,7 8,5
01 Østfold 1 273  348  556  247  122  100,0 27,3 43,7 19,4 9,6
02 Akershus 3 211  940 1 463  624  184  100,0 29,3 45,6 19,4 5,7
03 Oslo 4 850 2 014 1 842  675  319  100,0 41,5 38,0 13,9 6,6
04 Hedmark  620  159  250  150 61  100,0 25,6 40,3 24,2 9,8
05 Oppland  632  160  251  162 59  100,0 25,3 39,7 25,6 9,3
06 Buskerud 1 300  375  524  289  112  100,0 28,8 40,3 22,2 8,6
07 Vestfold 1 089  300  483  221 85  100,0 27,5 44,4 20,3 7,8
08 Telemark  733  220  286  165 62  100,0 30,0 39,0 22,5 8,5
09 Aust-Agder  627  157  264  157 49  100,0 25,0 42,1 25,0 7,8
10 Vest-Agder 1 234  379  487  277 91  100,0 30,7 39,5 22,4 7,4
11 Rogaland 3 150  956 1 200  735  259  100,0 30,3 38,1 23,3 8,2
12 Hordaland 2 605  718  987  653  247  100,0 27,6 37,9 25,1 9,5
14 Sogn og Fjordane  486 97  154  159 76  100,0 20,0 31,7 32,7 15,6
15 Møre og Romsdal 1 076  246  408  304  118  100,0 22,9 37,9 28,3 11,0
16 Sør-Trøndelag 1 275  375  478  301  121  100,0 29,4 37,5 23,6 9,5
17 Nord-Trøndelag  424 97  155  126 46  100,0 22,9 36,6 29,7 10,8
18 Nordland  781  181  284  222 94  100,0 23,2 36,4 28,4 12,0
19 Troms Romsa  656  169  243  175 69  100,0 25,8 37,0 26,7 10,5
20 Finnmark Finnmárku  278 66 89 60 63  100,0 23,7 32,0 21,6 22,7
                     
Samboende1                    
Hele landet 24 530 12 105 8 941 2 790  694  100,0 49,3 36,4 11,4 2,8
01 Østfold 1 237  598  481  125 33  100,0 48,3 38,9 10,1 2,7
02 Akershus 2 489 1 238  952  259 40  100,0 49,7 38,2 10,4 1,6
03 Oslo 3 306 2 146  977  152 31  100,0 64,9 29,6 4,6 0,9
04 Hedmark  846  424  303 99 20  100,0 50,1 35,8 11,7 2,4
05 Oppland  864  402  321  107 34  100,0 46,5 37,2 12,4 3,9
06 Buskerud 1 205  581  469  124 31  100,0 48,2 38,9 10,3 2,6
07 Vestfold  995  503  360  115 17  100,0 50,6 36,2 11,6 1,7
08 Telemark  748  352  284 86 26  100,0 47,1 38,0 11,5 3,5
09 Aust-Agder  420  213  153 45 9  100,0 50,7 36,4 10,7 2,1
10 Vest-Agder  614  315  211 67 21  100,0 51,3 34,4 10,9 3,4
11 Rogaland 2 058 1 036  714  239 69  100,0 50,3 34,7 11,6 3,4
12 Hordaland 2 655 1 276  987  322 70  100,0 48,1 37,2 12,1 2,6
14 Sogn og Fjordane  578  217  236  101 24  100,0 37,5 40,8 17,5 4,2
15 Møre og Romsdal 1 329  547  500  211 71  100,0 41,2 37,6 15,9 5,3
16 Sør-Trøndelag 1 852  900  664  229 59  100,0 48,6 35,9 12,4 3,2
17 Nord-Trøndelag  803  299  331  130 43  100,0 37,2 41,2 16,2 5,4
18 Nordland 1 296  519  525  204 48  100,0 40,0 40,5 15,7 3,7
19 Troms Romsa  875  387  341  119 28  100,0 44,2 39,0 13,6 3,2
20 Finnmark Finnmárku  360  152  132 56 20  100,0 42,2 36,7 15,6 5,6
                     
Enslig1                    
Hele landet 7 629 4 589 1 855  768  417  100,0 60,2 24,3 10,1 5,5
01 Østfold  318  170 88 31 29  100,0 53,5 27,7 9,7 9,1
02 Akershus  566  316  165 60 25  100,0 55,8 29,2 10,6 4,4
03 Oslo 1 288  753  303  144 88  100,0 58,5 23,5 11,2 6,8
04 Hedmark  284  160 78 35 11  100,0 56,3 27,5 12,3 3,9
05 Oppland  254  153 53 25 23  100,0 60,2 20,9 9,8 9,1
06 Buskerud  318  193 82 28 15  100,0 60,7 25,8 8,8 4,7
07 Vestfold  288  167 71 30 20  100,0 58,0 24,7 10,4 6,9
08 Telemark  218  131 48 28 11  100,0 60,1 22,0 12,8 5,0
09 Aust-Agder  175  114 41 13 7  100,0 65,1 23,4 7,4 4,0
10 Vest-Agder  245  147 59 26 13  100,0 60,0 24,1 10,6 5,3
11 Rogaland  553  350  131 43 29  100,0 63,3 23,7 7,8 5,2
12 Hordaland  758  502  152 63 41  100,0 66,2 20,1 8,3 5,4
14 Sogn og Fjordane  157  107 33 10 7  100,0 68,2 21,0 6,4 4,5
15 Møre og Romsdal  406  245  110 42 9  100,0 60,3 27,1 10,3 2,2
16 Sør-Trøndelag  465  292  109 37 27  100,0 62,8 23,4 8,0 5,8
17 Nord-Trøndelag  204  132 44 19 9  100,0 64,7 21,6 9,3 4,4
18 Nordland  503  306  109 62 26  100,0 60,8 21,7 12,3 5,2
19 Troms Romsa  417  233  122 46 16  100,0 55,9 29,3 11,0 3,8
20 Finnmark Finnmárku  212  118 57 26 11  100,0 55,7 26,9 12,3 5,2
1  Rettet.

Standardtegn i tabeller