Statistisk sentralbyrå

Fødte

3 Aldersavhengige fruktbarhetsrater og samlet fruktbarhetstall. 1961-2007
Årsgjennomsnitt
År
Levendefødte per 1 000 kvinner. Kvinnenes alder Samlet frukt-
barhetstall1
Reproduksjonstall
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Brutto2 Netto3
1961-1965 37,9  178,0  177,3  112,7 58,1 18,7 1,3 2,942 1,411 1,370
1966-1970 43,7  175,1  164,6 98,5 48,7 14,1 1,0 2,732 1,320 1,291
1971-1975 44,0  151,8  140,6 73,7 31,3 7,6 0,4 2,243 1,094 1,074
1976-1980 29,9  115,5  120,7 62,4 22,1 4,4 0,2 1,771 0,860 0,845
1981-1985 20,5 99,4  122,6 67,2 22,3 3,9 0,2 1,680 0,816 0,804
1986-1990 17,8 93,2  136,9 85,2 27,3 4,4 0,2 1,824 0,888 0,875
1991-1995 15,2 82,6  137,7  100,2 37,2 5,6 0,2 1,879 0,911 0,901
1996-2000 12,4 70,6  130,9  107,8 43,5 6,9 0,2 1,851 0,906 0,898
2001-2005 9,3 59,9  123,3  113,2 47,0 7,8 0,3 1,800 0,878 0,868
                     
1986 18,2 93,2  129,4 74,4 22,2 4,1 0,2 1,710 0,828 0,816
1987 17,7 91,0  131,7 79,7 24,6 4,1 0,3 1,745 0,856 0,843
1988 18,2 94,3  138,6 85,1 27,7 4,6 0,2 1,841 0,897 0,885
1989 17,7 94,0  140,6 91,3 29,7 4,4 0,1 1,887 0,917 0,903
1990 17,1 93,4  144,0 95,2 32,3 4,7 0,3 1,932 0,940 0,927
1991 16,7 89,7  140,3 98,3 34,3 5,1 0,2 1,918 0,930 0,918
1992 16,0 85,7  137,5 98,3 35,2 5,3 0,2 1,885 0,907 0,897
1993 15,0 81,8  134,8 99,0 37,1 5,7 0,3 1,860 0,907 0,897
1994 14,4 77,9  135,7  101,6 39,1 5,8 0,2 1,865 0,905 0,894
1995 13,5 77,5  134,3  103,6 40,2 6,2 0,2 1,869 0,907 0,899
                     
1996 13,5 75,3  135,9  106,7 41,4 6,5 0,2 1,889 0,912 0,904
1997 12,7 72,6  131,6  106,3 42,8 6,9 0,2 1,857 0,902 0,894
1998 12,4 68,7  128,2  105,0 43,3 6,9 0,2 1,814 0,885 0,876
1999 11,7 68,3  129,3  110,3 44,2 7,0 0,2 1,845 0,914 0,905
2000 11,7 67,3  129,3  110,5 45,7 7,3 0,2 1,851 0,918 0,909
2001 11,0 62,7  123,6  107,9 45,6 7,0 0,3 1,784 0,869 0,861
2002 10,1 59,5  121,0  109,3 44,1 7,7 0,2 1,754 0,857 0,848
2003 9,1 58,9  123,6  113,2 47,5 7,7 0,3 1,797 0,873 0,863
2004 8,2 59,6  123,9  117,1 49,1 7,9 0,3 1,828 0,892 0,882
2005 8,0 58,6  124,4  118,6 48,6 8,6 0,4 1,836 0,895 0,887
                     
2006 8,7 60,3  127,2  122,8 51,9 8,9 0,4 1,904 0,928 0,919
2007 9,1 60,5  122,3  123,2 54,1 9,7 0,4 1,901 0,924 0,916
1  Sum av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer.
2  Det gjennomsnittlige antall levendefødte jenter som under gjeldende fruktbarhetsforhold vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden (15-44 år).
3  Det gjennomsnittlige antall levendefødte jenter hver kvinne i alderen 15-44 år kommer til å føde under gjeldende fruktbarhets- og dødelighetsforhold.

Standardtegn i tabeller