Statistisk sentralbyrå

Fødte

2 Enkeltfødsler og flerfødsler, etter kjønn1. 1991-2007
Barnas kjønn 1991-1995 1996-2000 2001-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fødsler i alt 259 589   358 761   655 598   557 644   458 463   458 393   455 882   54 557   55 587   556 087   455 875   57 713   57 655
                           
Enkeltfødsler 58 745 57 780 54 546 56 716 57 410 57 344 54 847 53 498 54 521 55 030 54 833 56 690 56 621
1 gutt 30 244 29 712 27 969 29 034 29 530 29 449 28 118 27 329 28 058 28 234 28 104 29 037 29 050
1 jente 28 501 28 068 26 577 27 682 27 880 27 895 26 729 26 169 26 463 26 796 26 729 27 653 27 571
Tvillingfødsler  821  957 1 034  903 1 031 1 033 1 016 1 044 1 048 1 042 1 022 1 013 1 023
2 gutter  288  322  331  306  330  353  334  351  325  326  321  332  348
1 gutt og 1 jente  274  334  376  321  366  362  346  367  387  398  384  379  367
2 jenter  258  301  327  276  335  318  336  326  336  318  317  302  308
Trillingfødsler 22 23 17 23 21 15 18 15 18 13 19 10 11
3 gutter 3 6 3 5 7 6 1 5 5 2 3 2 3
2 gutter og 1 jente 7 7 6 8 3 3 7 6 5 5 6 4 3
1 gutt og 2 jenter 8 6 4 4 5 4 5 1 3 5 6 4 3
3 jenter 4 4 4 6 6 2 5 3 5 1 4 - 2
1  Fødslene omfatter både levende- og dødfødte.
2  Medregnet 8 firlingfødsler i 5-årsperioden.
3  Medregnet 5 firlingfødsler i 5-årsperioden.
4  Medregnet 1 firlingfødsel.
5  Medregnet 2 firlingfødsler.
6  Medregnet 4 firlingsfødsler i perioden.

Standardtegn i tabeller