Statistisk sentralbyrå

12 Levendefødte, etter paritet, mors samlivsstatus og fylke. 2004 (Rettet 17. april 2013)
Mors samlivsstatus og bostedsfylke Absolutte tall Prosent
I alt 1. barn 2. barn 3. child 4. barn og over I alt 1. barn 2. barn 3. child 4. barn og over
Gift                    
Hele landet 27 326 8 399 10 591 6 010 2 326  100,0 30,7 38,8 22,0 8,5
01 Østfold 1 348  384  569  277  118  100,0 28,5 42,2 20,5 8,8
02 Akershus 3 361 1 029 1 478  645  209  100,0 30,6 44,0 19,2 6,2
03 Oslo 4 733 2 015 1 747  661  310  100,0 42,6 36,9 14,0 6,5
04 Hedmark  741  180  304  185 72  100,0 24,3 41,0 25,0 9,7
05 Oppland  710  195  260  183 72  100,0 27,5 36,6 25,8 10,1
06 Buskerud 1 386  443  535  298  110  100,0 32,0 38,6 21,5 7,9
07 Vestfold 1 175  332  521  245 77  100,0 28,3 44,3 20,9 6,6
08 Telemark  792  213  341  171 67  100,0 26,9 43,1 21,6 8,5
09 Aust-Agder  625  183  236  162 44  100,0 29,3 37,8 25,9 7,0
10 Vest-Agder 1 244  391  440  296  117  100,0 31,4 35,4 23,8 9,4
11 Rogaland 3 110  893 1 195  760  262  100,0 28,7 38,4 24,4 8,4
12 Hordaland 2 724  779 1 042  669  234  100,0 28,6 38,3 24,6 8,6
14 Sogn og Fjordane  518  105  168  171 74  100,0 20,3 32,4 33,0 14,3
15 Møre og Romsdal 1 240  280  452  362  146  100,0 22,6 36,5 29,2 11,8
16 Sør-Trøndelag 1 342  429  512  308 93  100,0 32,0 38,2 23,0 6,9
17 Nord-Trøndelag  442 85  149  140 68  100,0 19,2 33,7 31,7 15,4
18 Nordland  827  192  293  224  118  100,0 23,2 35,4 27,1 14,3
19 Troms  670  189  239  169 73  100,0 28,2 35,7 25,2 10,9
20 Finnmark Finnmárku  338 82  110 84 62  100,0 24,3 32,5 24,9 18,3
                     
Samboende1                    
Hele landet 22 756 11 179 8 330 2 565  682  100,0 49,1 36,6 11,3 3,0
01 Østfold 1 145  571  427  125 22  100,0 49,9 37,3 10,9 1,9
02 Akershus 2 320 1 179  873  217 51  100,0 50,8 37,6 9,4 2,2
03 Oslo 2 779 1 885  756  119 19  100,0 67,8 27,2 4,3 0,7
04 Hedmark  872  375  375 92 30  100,0 43,0 43,0 10,6 3,4
05 Oppland  842  373  324  118 27  100,0 44,3 38,5 14,0 3,2
06 Buskerud 1 178  601  437  115 25  100,0 51,0 37,1 9,8 2,1
07 Vestfold  908  433  359 90 26  100,0 47,7 39,5 9,9 2,9
08 Telemark  706  324  273 88 21  100,0 45,9 38,7 12,5 3,0
09 Aust-Agder  380  174  149 49 8  100,0 45,8 39,2 12,9 2,1
10 Vest-Agder  501  253  172 54 22  100,0 50,5 34,3 10,8 4,4
11 Rogaland 1 767  925  589  199 54  100,0 52,3 33,3 11,3 3,1
12 Hordaland 2 495 1 202  918  286 89  100,0 48,2 36,8 11,5 3,6
14 Sogn og Fjordane  594  228  239  102 25  100,0 38,4 40,2 17,2 4,2
15 Møre og Romsdal 1 335  569  537  187 42  100,0 42,6 40,2 14,0 3,1
16 Sør-Trøndelag 1 707  813  643  206 45  100,0 47,6 37,7 12,1 2,6
17 Nord-Trøndelag  746  288  278  135 45  100,0 38,6 37,3 18,1 6,0
18 Nordland 1 322  498  555  199 70  100,0 37,7 42,0 15,1 5,3
19 Troms  839  372  305  121 41  100,0 44,3 36,4 14,4 4,9
20 Finnmark Finnmárku  320  116  121 63 20  100,0 36,3 37,8 19,7 6,3
                     
Enslig1                    
Hele landet 6 869 4 218 1 545  708  398  100,0 61,4 22,5 10,3 5,8
01 Østfold  315  196 60 36 23  100,0 62,2 19,0 11,4 7,3
02 Akershus  470  264  122 54 30  100,0 56,2 26,0 11,5 6,4
03 Oslo 1 151  696  261  107 87  100,0 60,5 22,7 9,3 7,6
04 Hedmark  235  131 67 28 9  100,0 55,7 28,5 11,9 3,8
05 Oppland  229  146 39 33 11  100,0 63,8 17,0 14,4 4,8
06 Buskerud  287  175 67 35 10  100,0 61,0 23,3 12,2 3,5
07 Vestfold  258  148 73 21 16  100,0 57,4 28,3 8,1 6,2
08 Telemark  225  140 58 14 13  100,0 62,2 25,8 6,2 5,8
09 Aust-Agder  161  115 29 14 3  100,0 71,4 18,0 8,7 1,9
10 Vest-Agder  209  136 39 13 21  100,0 65,1 18,7 6,2 10,0
11 Rogaland  519  333  101 60 25  100,0 64,2 19,5 11,6 4,8
12 Hordaland  716  467  156 58 35  100,0 65,2 21,8 8,1 4,9
14 Sogn og Fjordane  173  122 33 14 4  100,0 70,5 19,1 8,1 2,3
15 Møre og Romsdal  370  219 85 44 22  100,0 59,2 23,0 11,9 5,9
16 Sør-Trøndelag  362  216 86 38 22  100,0 59,7 23,8 10,5 6,1
17 Nord-Trøndelag  231  142 41 28 20  100,0 61,5 17,7 12,1 8,7
18 Nordland  434  284 90 42 18  100,0 65,4 20,7 9,7 4,1
19 Troms  302  170 72 40 20  100,0 56,3 23,8 13,2 6,6
20 Finnmark Finnmárku  222  118 66 29 9  100,0 53,2 29,7 13,1 4,1
1  Rettet.

Standardtegn i tabeller