Statistisk sentralbyrå

11 Levendefødte, etter mors samlivsstatus og fylke. 2001-2004 (Rettet 17. april 2013)
  I alt Absolutte tall Prosent Samboere1 i prosent av alle i samliv
  Gift Samboer1 Enslig1 Gift Samboer1 Enslig1
2001 56 696 28 222 23 815 4 659 49,8 42,0 8,2 45,8
2002 55 434 27 313 21 368 6 753 49,3 38,5 12,2 43,9
2003 56 458 27 943 21 782 6 733 49,5 38,6 11,9 43,8
2004 56 951 27 326 22 756 6 869 48,0 40,0 12,1 45,4
                 
I alt 56 951 27 326 22 756 6 869 48,0 40,0 12,1 45,4
01 Østfold 2 808 1 348 1 145  315 48,0 40,8 11,2 45,9
02 Akershus 6 151 3 361 2 320  470 54,6 37,7 7,6 40,8
03 Oslo 8 663 4 733 2 779 1 151 54,6 32,1 13,3 37,0
04 Hedmark 1 848  741  872  235 40,1 47,2 12,7 54,1
05 Oppland 1 781  710  842  229 39,9 47,3 12,9 54,3
06 Buskerud 2 851 1 386 1 178  287 48,6 41,3 10,1 45,9
07 Vestfold 2 341 1 175  908  258 50,2 38,8 11,0 43,6
08 Telemark 1 723  792  706  225 46,0 41,0 13,1 47,1
09 Aust-Agder 1 166  625  380  161 53,6 32,6 13,8 37,8
10 Vest-Agder 1 954 1 244  501  209 63,7 25,6 10,7 28,7
11 Rogaland 5 396 3 110 1 767  519 57,6 32,7 9,6 36,2
12 Hordaland 5 935 2 724 2 495  716 45,9 42,0 12,1 47,8
14 Sogn og Fjordane 1 285  518  594  173 40,3 46,2 13,5 53,4
15 Møre og Romsdal 2 945 1 240 1 335  370 42,1 45,3 12,6 51,8
16 Sør-Trøndelag 3 411 1 342 1 707  362 39,3 50,0 10,6 56,0
17 Nord-Trøndelag 1 419  442  746  231 31,1 52,6 16,3 62,8
18 Nordland 2 583  827 1 322  434 32,0 51,2 16,8 61,5
19 Troms 1 811  670  839  302 37,0 46,3 16,7 55,6
20 Finnmark Finnmárku  880  338  320  222 38,4 36,4 25,2 48,6
1  Rettet.

Standardtegn i tabeller