Statistisk sentralbyrå

Fødte

8   Samlet fruktbarhetstall1, etter fylke. 1968-2004
  Samlet fruktbarhetstall
  Årsgjennomsnitt 2002 2003 2004 Endring 2003-2004
  1968-1969 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000
Hele landet 2,72 2,24 1,77 1,68 1,82 1,88 1,85     1,75     1,80   1,83 0,03
01 Østfold 2,52 2,13 1,68 1,54 1,66 1,72 1,72 1,72 1,70 1,73 0,03
02 Akershus 2,59 2,06 1,61 1,54 1,78 1,82 1,80 1,78 1,87 1,88 0,01
03 Oslo 2,00 1,67 1,43 1,38 1,63 1,71 1,69 1,62 1,70 1,76 0,06
04 Hedmark 2,57 2,08 1,57 1,52 1,65 1,75 1,71 1,64 1,75 1,72 -0,03
05 Oppland 2,65 2,19 1,62 1,53 1,65 1,72 1,72 1,70 1,73 1,65 -0,08
06 Buskerud 2,49 2,11 1,63 1,59 1,72 1,74 1,74 1,66 1,73 1,81 0,08
07 Vestfold 2,56 2,13 1,67 1,57 1,76 1,78 1,75 1,60 1,69 1,71 0,02
08 Telemark 2,59 2,18 1,73 1,66 1,78 1,77 1,73 1,63 1,70 1,70 0,00
09 Aust-Agder 2,85 2,47 2,00 1,86 1,87 1,89 1,90 1,64 1,64 1,81 0,17
10 Vest-Agder 2,96 2,52 2,10 1,92 1,98 2,02 1,96 1,85 1,78 1,85 0,07
11 Rogaland 3,11 2,54 2,13 1,98 2,07 2,13 2,08 1,92 1,99 1,99 0,00
12 Hordaland 2,94 2,43 1,92 1,83 1,98 2,02 1,97 1,86 1,85 1,93 0,08
14 Sogn og Fjordane 3,24 2,69 2,12 1,97 2,04 2,11 2,11 1,97 2,08 2,04 -0,04
15 Møre og Romsdal 3,16 2,48 1,95 1,88 1,95 1,97 2,00 1,86 1,96 2,02 0,06
16 Sør-Trøndelag 2,83 2,37 1,78 1,67 1,82 1,90 1,87 1,77 1,76 1,81 0,05
17 Nord-Trøndelag 3,09 2,51 1,93 1,83 1,94 2,00 2,03 1,91 1,97 1,94 -0,03
18 Nordland 3,13 2,45 1,93 1,80 1,90 1,97 1,93 1,78 1,84 1,83 -0,01
19 Troms 3,29 2,54 1,85 1,77 1,87 2,00 1,90 1,75 1,70 1,78 0,08
20 Finnmark Finnmárku 3,40 2,73 1,86 1,80 1,93 2,06 2,05 1,94 1,81 1,81 0,00
1  Summen av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer.

Standardtegn i tabeller