Statistisk sentralbyrå

Fødte

7   Foreldrenes gjennomsnittlige1 fødealder, etter fylke. 2004
  Mors fødealder Fars fødealder Fars fødealder
minus mors fødealder
Hele landet 30,2 33,2 3,0
       
01 Østfold 29,8 32,8 3,0
02 Akershus 31,4 34,1 2,7
03 Oslo 31,1 34,1 3,0
04 Hedmark 30,1 33,3 3,2
05 Oppland 30,1 33,0 2,9
06 Buskerud 30,4 33,4 3,0
07 Vestfold 30,1 33,2 3,1
08 Telemark 29,6 32,6 3,0
09 Aust-Agder 29,4 32,6 3,2
10 Vest-Agder 29,5 32,8 3,3
11 Rogaland 29,5 32,4 2,9
12 Hordaland 29,8 32,7 2,9
14 Sogn og Fjordane 30,1 33,6 3,5
15 Møre og Romsdal 29,8 33,2 3,4
16 Sør-Trøndelag 30,1 33,1 3,0
17 Nord-Trøndelag 29,0 32,4 3,4
18 Nordland 29,5 33,0 3,5
19 Troms 30,0 33,0 3,0
20 Finnmark Finnmárku 30,0 33,4 3,4
1  Basert på faktiske fødsler i perioden.

Standardtegn i tabeller