Statistisk sentralbyrå

Fødte

6   Gjennomsnittlig fødealder. 1946-2004
Periode Observert fødealder1 Hypotetisk fødealder2
Gjennomsnittsalder ved første fødsel Gjennomsnittsalder Gjennomsnitt Median3
Alle
førstefødsler
Førstefødsler
i ekteskap
1946-1950 .. 26,9 .. 29,8 28,9
1951-1955 .. 26,1 .. 28,7 27,5
1956-1960 .. 25,3 .. 28,1 26,7
1961-1965 .. 24,1 .. 27,8 26,4
1966-1970 .. 23,6 .. 27,3 26,0
           
1971-1975 .. 23,4 26,0 26,6 25,4
1976-1980 .. 24,8 26,4 26,7 25,7
1981-1985 .. 25,8 27,1 27,2 26,3
1986-1990 25,2 26,6 27,7 27,8 27,0
1991-1995 26,1 27,7 28,5 28,6 27,9
1996-2000 27,1 28,6 29,3 29,1 28,5
           
1987 25,1 26,4 27,6 27,7 26,9
1988 25,2 26,6 27,7 27,8 27,0
1989 25,3 26,8 27,8 28,0 27,2
1990 25,5 27,0 28,0 28,1 27,4
           
1991 25,7 27,3 28,2 28,3 27,6
1992 25,9 27,5 28,3 28,4 27,7
1993 26,0 27,7 28,5 28,6 27,9
1994 26,3 28,0 28,7 28,7 28,0
1995 26,5 28,0 28,8 28,8 28,2
           
1996 26,7 28,3 29,0 28,9 28,3
1997 27,0 28,5 29,2 29,1 28,4
1998 27,2 28,8 29,3 29,2 28,5
1999 27,2 28,6 29,5 29,2 28,6
2000 27,3 28,7 29,6 29,3 28,7
           
2001 27,5 28,9 29,8 29,4 28,8
2002 27,7 29,0 29,9 29,5 29,0
2003 27,9 29,0 30,1 29,7 29,2
2004 28,0 29,1 30.2 29,7 29,2
1  Basert på faktiske fødsler i perioden.
2  Denne "hypotetiske" fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til "observert" fødealder.
3  Den alder hvor halvparten av kvinnene var yngre eller lik denne alderen.
Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993.

Standardtegn i tabeller