Statistisk sentralbyrå

Fødte

4   Enkeltfødsler og flerfødsler, etter kjønn1. 1991-2004
Barnas kjønn 1991-1995 1996-2000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fødsler i alt 259 589     358 761     459 041     557 644     458 463     458 393     455 882     54 557     55 587     556 087
                     
Enkeltfødsler 58 745 57 780 58 081 56 716 57 410 57 344 54 847 53 498 54 521 55 030
1 gutt 30 244 29 712 29 872 29 034 29 530 29 449 28 118 27 329 28 058 28 234
1 jente 28 501 28 068 28 209 27 682 27 880 27 895 26 729 26 169 26 463 26 796
Tvillingfødsler  821  957  931  903 1 031 1 033 1 016 1 044 1 048 1 042
2 gutter  288  322  310  306  330  353  334  351  325  326
1 gutt og 1 jente  274  334  321  321  366  362  346  367  387  398
2 jenter  258  301  300  276  335  318  336  326  336  318
Trillingfødsler 22 23 28 23 21 15 18 15 18 13
3 gutter 3 6 9 5 7 6 1 5 5 2
2 gutter og 1 jente 7 7 8 8 3 3 7 6 5 5
1 gutt og 2 jenter 8 6 9 4 5 4 5 1 3 5
3 jenter 4 4 2 6 6 2 5 3 5 1
1  Fødslene omfatter både levende- og dødfødte.
2  Medregnet 8 firlingfødler i 5-årsperioden.
3  Medregnet 5 firlingfødsler i 5-årsperioden.
4  Medregnet 1 firlingfødsel.
5  Medregnet 2 firlingfødsler.

Standardtegn i tabeller