Statistisk sentralbyrå

Fødte

3   Enkeltfødsler og flerfødsler1. 1956-2004
Årsgjennomsnitt År Fødsler i alt Enkeltfødsler Flerfødsler Flerfødsler
per 1 000 fødsler
Tvillingfødsler Trillingfødsler
1956-1960 63 188 62 450  731 7 11,7
1961-1965 64 076 63 368  700 8 11,0
1966-1970 66 772 66 102  663 27 10,0
1971-1975 61 377 60 805  568 4 9,3
1976-1980 51 618 51 120  494 34 9,6
1981-1985 50 442 49 939  495 28 9,9
1986-1990 56 463 55 812  634 719 11,5
1991-1995 59 589 58 745  821 924 14,2
1996-2000 58 761 57 780  957 1024 16,7
           
1977 50 787 50 312  468 7 9,4
1978 51 542 50 990  551 1 10,7
1979 51 487 51 017  465 5 9,1
1980 50 921 50 444  473 4 9,4
1981 50 523 50 047  468 8 9,4
1982 51 044 50 528  507 9 10,1
1983 49 766 49 295  468 3 9,5
1984 50 041 49 559  472 410 9,6
1985 50 835 50 267  559 69 11,2
1986 52 241 51 709  524 68 10,2
1987 53 650 53 051  586 513 11,2
1988 57 133 56 489  625 19 11,3
1989 58 866 58 157  690 619 12,0
1990 60 425 59 655  747 23 12,7
1991 60 290 59 510  748 632 12,9
1992 59 541 58 734  790 517 13,6
1993 59 075 58 246  808 621 14,0
1994 59 454 58 575  847 832 14,8
1995 59 585 58 659  910 616 15,5
1996 60 263 59 350  886 27 15,2
1997 59 041 58 081  931 629 16,3
1998 57 644 56 716  903 525 16,1
1999 58 463 57 410 1 031 622 18,0
2000 58 393 57 344 1 033 616 18,0
2001 55 882 54 847 1 016 619 18,5
2002 54 557 53 498 1 044 15 19,4
2003 55 587 54 521 1 048 18 19,2
2004 56 087 55 030 1 042 515 18,8
1  Fødslene omfatter både levende- og dødfødte.
2  Medregnet 1 firling- og 1 femlingfødsel i femårsperioden.
3  Medregnet 2 firlingfødsler i femårsperioden.
4  Medregnet 1 femlingfødsel.
5  Medregnet 2 firlingfødsler.
6  Medregnet 1 firlingfødsel.
7  Medregnet 4 firlingfødsler i femårsperioden.
8  Medregnet 3 firlingfødsler.
9  Medregnet 8 firlingfødsler i femårsperioden.
10  Medregnet 5 firlingfødsler i femårsperioden.

Standardtegn i tabeller