Statistisk sentralbyrå

Fødte

2   Levendefødte, etter måned. 1971-2004
  Årsgjennomsnitt 2001 2002 2003 2004
  1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 Indeks1 Absolutte tall Indeks1 Absolutte tall Indeks1 Absolutte tall Indeks1 Absolutte tall
  Indeks1
Hele perioden  100  100  100  100  100  100  100 56 696  100 55 434  100 56 548  100 56 951
                             
Januar  100 97 95 95 97 97  103 4 959 99 4 664 97 4 644  101 4 873
Februar  105  103  103  103  103  104  103 4 495  104 4 415 97 4 226 99 4 496
Mars  108  110  111  106  106  105  103 4 958  101 4 777 98 4 717  103 4 996
April  114  114  112  110  109  109  107 5 009  104 4 757  103 4 782  104 4 872
Mai  108  106  104  103  104  105  104 5 018  103 4 831  104 4 998  101 4 869
                             
Juni  102  103  102  102  103  103  106 4 955  102 4 663  102 4 718  104 4 868
Juli 98 99  101  101  103  104  102 4 919  108 5 072  108 5 179  108 5 210
August 95 97 98 99 99  101  101 4 852  102 4 795  103 4 965  100 4 851
September 99  100  100  102  102  102  102 4 742  101 4 613  105 4 881  101 4 751
Oktober 91 93 92 94 93 93 95 4 555 97 4 579  101 4 834 95 4 603
                             
November 89 89 90 92 91 89 89 4 153 91 4 143 92 4 258 91 4 257
Desember 90 87 90 92 92 88 85 4 081 88 4 125 89 4 256 89 4 305
1  Indeksen tar hensyn til at antall dager per måned varierer.

Standardtegn i tabeller