Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

15   Personar 16-74 år i alt, sysselsette minst 100 timar i året og sysselsette i veka 29. oktober-4. november, etter bustad. Fylke, kommune og bydel. 2001. Absolutte tal og prosent
Bustad I alt Sysselsette minst 100 timar i året Sysselsette i veka 29. oktober-4. november
Absolutte tal Prosent Absolutte tal Prosent
Heile landet 3 211 032 2 442 347 76,1 2 275 000 70,8
           
01 Østfold  180 920  132 164 73,1  123 584 68,3
0101 Halden 19 185 13 754 71,7 12 767 66,5
0104 Moss 19 775 14 287 72,2 13 323 67,4
0105 Sarpsborg 35 046 24 822 70,8 23 334 66,6
0106 Fredrikstad 49 098 35 272 71,8 33 012 67,2
0111 Hvaler 2 652 1 970 74,3 1 808 68,2
0118 Aremark  982  745 75,9  690 70,3
0119 Marker 2 311 1 753 75,9 1 633 70,7
0121 Rømskog  456  332 72,8  312 68,4
0122 Trøgstad 3 512 2 735 77,9 2 547 72,5
0123 Spydeberg 3 372 2 629 78,0 2 457 72,9
0124 Askim 9 838 7 347 74,7 6 887 70,0
0125 Eidsberg 7 016 5 368 76,5 5 003 71,3
0127 Skiptvet 2 285 1 797 78,6 1 674 73,3
0128 Rakkestad 5 072 3 902 76,9 3 640 71,8
0135 Råde 4 555 3 453 75,8 3 249 71,3
0136 Rygge 9 640 7 201 74,7 6 749 70,0
0137 Våler 2 917 2 267 77,7 2 134 73,2
0138 Hobøl 3 208 2 530 78,9 2 365 73,7
           
02 Akershus  339 555  270 827 79,8  255 675 75,3
0211 Vestby 9 083 7 310 80,5 6 870 75,6
0213 Ski 18 376 14 854 80,8 14 074 76,6
0214 Ås 9 976 7 878 79,0 7 450 74,7
0215 Frogn 9 261 7 371 79,6 6 968 75,2
0216 Nesodden 11 036 8 682 78,7 8 101 73,4
0217 Oppegård 16 525 13 209 79,9 12 494 75,6
0219 Bærum 70 509 55 993 79,4 52 812 74,9
0220 Asker 35 167 27 866 79,2 26 256 74,7
0221 Aurskog-Høland 9 211 7 170 77,8 6 681 72,5
0226 Sørum 8 780 7 022 80,0 6 671 76,0
0227 Fet 6 728 5 402 80,3 5 106 75,9
0228 Rælingen 10 964 8 774 80,0 8 335 76,0
0229 Enebakk 6 525 5 331 81,7 5 043 77,3
0230 Lørenskog 21 909 17 798 81,2 16 891 77,1
0231 Skedsmo 28 769 22 820 79,3 21 600 75,1
0233 Nittedal 13 730 11 220 81,7 10 578 77,0
0234 Gjerdrum 3 368 2 739 81,3 2 590 76,9
0235 Ullensaker 15 909 12 721 80,0 12 006 75,5
0236 Nes 12 354 9 851 79,7 9 252 74,9
0237 Eidsvoll 12 868 10 034 78,0 9 478 73,7
0238 Nannestad 6 665 5 326 79,9 5 055 75,8
0239 Hurdal 1 842 1 456 79,0 1 364 74,0
           
03 Oslo  380 921  291 934 76,6  272 036 71,4
0301 Oslo  380 921  291 934 76,6  272 036 71,4
030101 Bygdøy-Frogner 16 617 13 287 80,0 12 349 74,3
030102 Uranienborg-Majorstuen 19 882 16 168 81,3 15 051 75,7
030103 St. Hanshaugen-Ullevål 22 990 19 323 84,0 18 080 78,6
030104 Sagene-Torshov 22 626 17 268 76,3 16 095 71,1
030105 Grünerløkka-Sofienberg 22 222 16 994 76,5 15 582 70,1
030106 Gamle Oslo 20 387 14 740 72,3 13 460 66,0
030107 Ekeberg-Bekkelaget 11 769 9 288 78,9 8 653 73,5
030108 Nordstrand 12 232 9 600 78,5 9 060 74,1
030109 Søndre Nordstrand 22 216 16 839 75,8 15 571 70,1
030110 Lambertseter 7 188 5 383 74,9 5 084 70,7
030111 Bøler 9 423 6 619 70,2 6 149 65,3
030112 Manglerud 8 684 6 445 74,2 6 058 69,8
030113 Østensjø 10 868 8 125 74,8 7 711 71,0
030114 Helsfyr-Sinsen 15 900 12 407 78,0 11 596 72,9
030115 Hellerud 11 553 8 293 71,8 7 750 67,1
030116 Furuset 21 604 16 179 74,9 15 094 69,9
030117 Stovner 15 739 11 188 71,1 10 431 66,3
030118 Romsås 4 859 3 472 71,5 3 214 66,1
030119 Grorud 12 386 8 947 72,2 8 308 67,1
030120 Bjerke 16 526 12 372 74,9 11 548 69,9
030121 Grefsen-Kjelsås 12 846 10 299 80,2 9 696 75,5
030122 Sogn 11 285 8 772 77,7 8 243 73,0
030123 Vinderen 13 692 10 698 78,1 9 965 72,8
030124 Røa 14 949 11 871 79,4 11 106 74,3
030125 Ullern 18 934 14 918 78,8 13 977 73,8
030126 Sentrum 1 219  901 73,9  822 67,4
030127 Marka 1 178  963 81,7  890 75,6
030199 Uoppgitt bydel 1 147  575 50,1  493 43,0
           
04 Hedmark  133 188 97 498 73,2 90 392 67,9
0402 Kongsvinger 12 701 9 057 71,3 8 403 66,2
0403 Hamar 19 378 14 157 73,1 13 157 67,9
0412 Ringsaker 22 376 16 644 74,4 15 603 69,7
0415 Løten 5 151 3 656 71,0 3 459 67,2
0417 Stange 12 813 9 251 72,2 8 623 67,3
0418 Nord-Odal 3 628 2 611 72,0 2 449 67,5
0419 Sør-Odal 5 267 3 980 75,6 3 695 70,2
0420 Eidskog 4 453 3 135 70,4 2 886 64,8
0423 Grue 3 811 2 719 71,3 2 475 64,9
0425 Åsnes 5 648 4 019 71,2 3 691 65,4
0426 Våler 2 888 2 070 71,7 1 892 65,5
0427 Elverum 13 202 9 535 72,2 8 917 67,5
0428 Trysil 4 957 3 641 73,5 3 259 65,7
0429 Åmot 3 102 2 175 70,1 1 970 63,5
0430 Stor-Elvdal 2 029 1 486 73,2 1 334 65,7
0432 Rendalen 1 484 1 068 72,0  958 64,6
0434 Engerdal 1 030  806 78,3  728 70,7
0436 Tolga 1 167  946 81,1  867 74,3
0437 Tynset 3 763 3 061 81,3 2 808 74,6
0438 Alvdal 1 639 1 325 80,8 1 224 74,7
0439 Folldal 1 210  959 79,3  892 73,7
0441 Os 1 491 1 197 80,3 1 102 73,9
           
05 Oppland  130 404 98 870 75,8 91 721 70,3
0501 Lillehammer 17 727 13 572 76,6 12 685 71,6
0502 Gjøvik 19 568 14 367 73,4 13 478 68,9
0511 Dovre 2 036 1 586 77,9 1 465 72,0
0512 Lesja 1 537 1 213 78,9 1 108 72,1
0513 Skjåk 1 696 1 311 77,3 1 187 70,0
0514 Lom 1 787 1 468 82,1 1 304 73,0
0515 Vågå 2 715 2 077 76,5 1 853 68,3
0516 Nord-Fron 4 256 3 225 75,8 2 977 69,9
0517 Sel 4 377 3 281 75,0 2 961 67,6
0519 Sør-Fron 2 299 1 751 76,2 1 588 69,1
0520 Ringebu 3 268 2 458 75,2 2 235 68,4
0521 Øyer 3 468 2 733 78,8 2 499 72,1
0522 Gausdal 4 368 3 418 78,3 3 154 72,2
0528 Østre Toten 10 077 7 542 74,8 7 011 69,6
0529 Vestre Toten 9 539 7 109 74,5 6 706 70,3
0532 Jevnaker 4 371 3 243 74,2 3 061 70,0
0533 Lunner 6 082 4 761 78,3 4 457 73,3
0534 Gran 9 209 6 986 75,9 6 517 70,8
0536 Søndre Land 4 263 2 972 69,7 2 748 64,5
0538 Nordre Land 4 903 3 538 72,2 3 218 65,6
0540 Sør-Aurdal 2 253 1 769 78,5 1 624 72,1
0541 Etnedal 1 012  762 75,3  681 67,3
0542 Nord-Aurdal 4 653 3 710 79,7 3 468 74,5
0543 Vestre Slidre 1 634 1 278 78,2 1 189 72,8
0544 Øystre Slidre 2 171 1 825 84,1 1 715 79,0
0545 Vang 1 135  915 80,6  832 73,3
           
06 Buskerud  171 350  131 965 77,0  123 605 72,1
0602 Drammen 40 285 29 866 74,1 27 901 69,3
0604 Kongsberg 16 523 12 924 78,2 12 247 74,1
0605 Ringerike 20 001 15 028 75,1 14 085 70,4
0612 Hole 3 690 2 866 77,7 2 682 72,7
0615 Flå  743  576 77,5  527 70,9
0616 Nes 2 414 1 943 80,5 1 789 74,1
0617 Gol 3 140 2 595 82,6 2 433 77,5
0618 Hemsedal 1 359 1 173 86,3 1 085 79,8
0619 Ål 3 214 2 601 80,9 2 434 75,7
0620 Hol 3 247 2 710 83,5 2 560 78,8
0621 Sigdal 2 443 1 971 80,7 1 830 74,9
0622 Krødsherad 1 599 1 243 77,7 1 127 70,5
0623 Modum 8 950 6 853 76,6 6 387 71,4
0624 Øvre Eiker 10 788 8 186 75,9 7 613 70,6
0625 Nedre Eiker 14 942 11 353 76,0 10 686 71,5
0626 Lier 15 365 12 144 79,0 11 455 74,6
0627 Røyken 12 004 9 616 80,1 9 050 75,4
0628 Hurum 6 004 4 606 76,7 4 309 71,8
0631 Flesberg 1 784 1 428 80,0 1 312 73,5
0632 Rollag  990  797 80,5  736 74,3
0633 Nore og Uvdal 1 865 1 486 79,7 1 357 72,8
           
07 Vestfold  153 718  113 390 73,8  105 756 68,8
0701 Borre 17 308 12 497 72,2 11 591 67,0
0702 Holmestrand 6 772 4 887 72,2 4 559 67,3
0704 Tønsberg 25 324 18 904 74,6 17 668 69,8
0706 Sandefjord 28 504 20 631 72,4 19 109 67,0
0709 Larvik 28 884 20 974 72,6 19 563 67,7
0711 Svelvik 4 617 3 503 75,9 3 301 71,5
0713 Sande 5 306 4 079 76,9 3 847 72,5
0714 Hof 2 109 1 627 77,1 1 508 71,5
0716 Re 5 700 4 486 78,7 4 214 73,9
0719 Andebu 3 375 2 579 76,4 2 434 72,1
0720 Stokke 6 979 5 409 77,5 5 062 72,5
0722 Nøtterøy 14 003 10 306 73,6 9 608 68,6
0723 Tjøme 3 161 2 277 72,0 2 125 67,2
0728 Lardal 1 676 1 231 73,4 1 167 69,6
           
08 Telemark  117 098 85 810 73,3 78 925 67,4
0805 Porsgrunn 23 330 16 640 71,3 15 451 66,2
0806 Skien 35 529 25 897 72,9 23 971 67,5
0807 Notodden 8 617 6 271 72,8 5 809 67,4
0811 Siljan 1 646 1 251 76,0 1 181 71,7
0814 Bamble 10 186 7 471 73,3 6 815 66,9
0815 Kragerø 7 602 5 331 70,1 4 873 64,1
0817 Drangedal 2 910 2 018 69,3 1 857 63,8
0819 Nome 4 669 3 443 73,7 3 155 67,6
0821 Bø 3 724 2 806 75,3 2 531 68,0
0822 Sauherad 3 037 2 296 75,6 2 095 69,0
0826 Tinn 4 491 3 430 76,4 3 132 69,7
0827 Hjartdal 1 109  873 78,7  770 69,4
0828 Seljord 2 122 1 633 77,0 1 499 70,6
0829 Kviteseid 1 854 1 464 79,0 1 319 71,1
0830 Nissedal  995  759 76,3  684 68,7
0831 Fyresdal  924  725 78,5  655 70,9
0833 Tokke 1 672 1 317 78,8 1 169 69,9
0834 Vinje 2 681 2 185 81,5 1 959 73,1
           
09 Aust-Agder 72 710 53 352 73,4 49 058 67,5
0901 Risør 4 898 3 483 71,1 3 179 64,9
0904 Grimstad 12 879 9 460 73,5 8 705 67,6
0906 Arendal 28 310 20 620 72,8 19 099 67,5
0911 Gjerstad 1 740 1 245 71,6 1 149 66,0
0912 Vegårshei 1 211  896 74,0  827 68,3
0914 Tvedestrand 4 195 2 940 70,1 2 681 63,9
0919 Froland 3 197 2 375 74,3 2 209 69,1
0926 Lillesand 6 377 4 796 75,2 4 362 68,4
0928 Birkenes 2 953 2 217 75,1 2 011 68,1
0929 Åmli 1 299  913 70,3  843 64,9
0935 Iveland  766  590 77,0  521 68,0
0937 Evje og Hornnes 2 376 1 808 76,1 1 643 69,1
0938 Bygland  923  696 75,4  624 67,6
0940 Valle  976  789 80,8  718 73,6
0941 Bykle  610  524 85,9  487 79,8
           
10 Vest-Agder  110 053 81 225 73,8 74 479 67,7
1001 Kristiansand 52 203 38 370 73,5 35 136 67,3
1002 Mandal 9 295 6 619 71,2 6 073 65,3
1003 Farsund 6 621 4 833 73,0 4 432 66,9
1004 Flekkefjord 6 116 4 622 75,6 4 283 70,0
1014 Vennesla 8 494 6 153 72,4 5 624 66,2
1017 Songdalen 3 805 2 847 74,8 2 624 69,0
1018 Søgne 6 420 4 856 75,6 4 476 69,7
1021 Marnardal 1 459 1 111 76,1 1 012 69,4
1026 Åseral  573  468 81,7  429 74,9
1027 Audnedal 1 030  813 78,9  734 71,3
1029 Lindesnes 3 006 2 210 73,5 1 997 66,4
1032 Lyngdal 4 952 3 663 74,0 3 369 68,0
1034 Hægebostad 1 121  866 77,3  777 69,3
1037 Kvinesdal 3 798 2 839 74,7 2 635 69,4
1046 Sirdal 1 160  955 82,3  878 75,7
           
11 Rogaland  264 933  204 707 77,3  192 008 72,5
1101 Eigersund 9 198 7 211 78,4 6 707 72,9
1102 Sandnes 38 239 29 824 78,0 28 097 73,5
1103 Stavanger 77 969 59 141 75,9 55 647 71,4
110301 Hundvåg 8 266 6 444 78,0 6 060 73,3
110302 Tasta 9 147 7 012 76,7 6 618 72,4
110303 Eiganes/Våland 14 070 10 725 76,2 10 054 71,5
110304 Madla 13 467 10 116 75,1 9 552 70,9
110305 Storhaug 8 536 6 311 73,9 5 890 69,0
110306 Hillevåg 13 156 9 816 74,6 9 268 70,4
110307 Hinna 10 937 8 550 78,2 8 072 73,8
110399 Uoppgitt bydel  390  167 42,8  133 34,1
1106 Haugesund 21 600 15 787 73,1 14 660 67,9
1111 Sokndal 2 212 1 645 74,4 1 508 68,2
1112 Lund 2 096 1 664 79,4 1 539 73,4
1114 Bjerkreim 1 624 1 362 83,9 1 298 79,9
1119 Hå 9 625 7 942 82,5 7 566 78,6
1120 Klepp 9 559 7 789 81,5 7 395 77,4
1121 Time 9 356 7 575 81,0 7 202 77,0
1122 Gjesdal 6 018 5 023 83,5 4 764 79,2
1124 Sola 13 242 10 396 78,5 9 796 74,0
1127 Randaberg 6 205 4 952 79,8 4 669 75,2
1129 Forsand  694  549 79,1  516 74,4
1130 Strand 6 968 5 303 76,1 4 956 71,1
1133 Hjelmeland 1 818 1 506 82,8 1 427 78,5
1134 Suldal 2 738 2 240 81,8 2 081 76,0
1135 Sauda 3 396 2 509 73,9 2 280 67,1
1141 Finnøy 1 856 1 543 83,1 1 441 77,6
1142 Rennesøy 2 115 1 794 84,8 1 695 80,1
1144 Kvitsøy  368  282 76,6  261 70,9
1145 Bokn  529  425 80,3  383 72,4
1146 Tysvær 6 102 4 833 79,2 4 509 73,9
1149 Karmøy 25 750 18 807 73,0 17 330 67,3
1151 Utsira  151  132 87,4  119 78,8
1154 Vindafjord 3 268 2 703 82,7 2 521 77,1
1159 Ølen 2 237 1 770 79,1 1 641 73,4
           
12 Hordaland  306 720  234 357 76,4  219 096 71,4
1201 Bergen  165 985  125 217 75,4  117 662 70,9
120101 Arna 8 491 6 486 76,4 6 059 71,4
120102 Bergenhus 24 254 18 529 76,4 17 205 70,9
120103 Fana 21 707 16 721 77,0 15 809 72,8
120104 Fyllingsdalen 20 183 15 118 74,9 14 220 70,5
120105 Laksevåg 25 861 19 245 74,4 18 054 69,8
120106 Ytrebygda 14 027 11 075 79,0 10 515 75,0
120107 Årstad 24 158 17 138 70,9 16 062 66,5
120108 Åsane 26 939 20 740 77,0 19 587 72,7
120199 Uoppgitt bydel  365  165 45,2  151 41,4
1211 Etne 2 700 2 162 80,1 1 958 72,5
1216 Sveio 3 186 2 436 76,5 2 239 70,3
1219 Bømlo 7 268 5 530 76,1 5 152 70,9
1221 Stord 11 229 8 479 75,5 7 928 70,6
1222 Fitjar 2 010 1 542 76,7 1 434 71,3
1223 Tysnes 1 896 1 404 74,1 1 281 67,6
1224 Kvinnherad 9 131 6 975 76,4 6 488 71,1
1227 Jondal  747  587 78,6  539 72,2
1228 Odda 5 222 3 947 75,6 3 651 69,9
1231 Ullensvang 2 464 2 009 81,5 1 825 74,1
1232 Eidfjord  636  528 83,0  491 77,2
1233 Ulvik  797  637 79,9  578 72,5
1234 Granvin  698  567 81,2  505 72,3
1235 Voss 9 475 7 381 77,9 6 762 71,4
1238 Kvam 5 728 4 549 79,4 4 212 73,5
1241 Fusa 2 537 2 003 79,0 1 863 73,4
1242 Samnanger 1 617 1 259 77,9 1 160 71,7
1243 Os 9 867 7 885 79,9 7 408 75,1
1244 Austevoll 2 975 2 374 79,8 2 204 74,1
1245 Sund 3 682 2 865 77,8 2 627 71,3
1246 Fjell 12 922 10 236 79,2 9 614 74,4
1247 Askøy 14 523 11 012 75,8 10 373 71,4
1251 Vaksdal 2 817 2 075 73,7 1 912 67,9
1252 Modalen  239  191 79,9  178 74,5
1253 Osterøy 4 750 3 714 78,2 3 462 72,9
1256 Meland 3 785 2 942 77,7 2 738 72,3
1259 Øygarden 2 476 1 820 73,5 1 692 68,3
1260 Radøy 3 120 2 411 77,3 2 237 71,7
1263 Lindås 8 824 6 957 78,8 6 453 73,1
1264 Austrheim 1 781 1 402 78,7 1 304 73,2
1265 Fedje  462  350 75,8  320 69,3
1266 Masfjorden 1 171  911 77,8  846 72,2
           
14 Sogn og Fjordane 73 659 59 434 80,7 55 231 75,0
1401 Flora 7 871 6 244 79,3 5 801 73,7
1411 Gulen 1 632 1 319 80,8 1 223 74,9
1412 Solund  632  481 76,1  454 71,8
1413 Hyllestad 1 037  824 79,5  759 73,2
1416 Høyanger 3 119 2 525 81,0 2 363 75,8
1417 Vik 1 939 1 568 80,9 1 429 73,7
1418 Balestrand  995  812 81,6  756 76,0
1419 Leikanger 1 524 1 270 83,3 1 172 76,9
1420 Sogndal 4 643 3 835 82,6 3 571 76,9
1421 Aurland 1 247 1 018 81,6  934 74,9
1422 Lærdal 1 478 1 225 82,9 1 114 75,4
1424 Årdal 4 136 3 181 76,9 3 006 72,7
1426 Luster 3 275 2 635 80,5 2 413 73,7
1428 Askvoll 2 236 1 735 77,6 1 560 69,8
1429 Fjaler 2 049 1 471 71,8 1 384 67,5
1430 Gaular 1 896 1 556 82,1 1 437 75,8
1431 Jølster 1 987 1 648 82,9 1 519 76,4
1432 Førde 7 505 6 224 82,9 5 937 79,1
1433 Naustdal 1 907 1 551 81,3 1 442 75,6
1438 Bremanger 2 819 2 183 77,4 2 019 71,6
1439 Vågsøy 4 445 3 526 79,3 3 235 72,8
1441 Selje 2 067 1 629 78,8 1 508 73,0
1443 Eid 3 971 3 209 80,8 2 978 75,0
1444 Hornindal  782  670 85,7  629 80,4
1445 Gloppen 3 858 3 212 83,3 2 966 76,9
1449 Stryn 4 609 3 883 84,2 3 622 78,6
           
15 Møre og Romsdal  170 239  131 359 77,2  122 039 71,7
1502 Molde 16 895 13 179 78,0 12 351 73,1
1503 Kristiansund 12 406 8 725 70,3 8 046 64,9
1504 Ålesund 27 933 21 852 78,2 20 462 73,3
1511 Vanylven 2 681 2 053 76,6 1 894 70,6
1514 Sande 1 837 1 403 76,4 1 310 71,3
1515 Herøy 5 836 4 434 76,0 4 087 70,0
1516 Ulstein 4 598 3 642 79,2 3 457 75,2
1517 Hareid 3 268 2 428 74,3 2 270 69,5
1519 Volda 5 679 4 304 75,8 3 945 69,5
1520 Ørsta 7 096 5 500 77,5 5 027 70,8
1523 Ørskog 1 448 1 171 80,9 1 110 76,7
1524 Norddal 1 247 1 069 85,7  994 79,7
1525 Stranda 3 221 2 653 82,4 2 515 78,1
1526 Stordal  724  615 84,9  568 78,5
1528 Sykkylven 5 161 4 223 81,8 4 056 78,6
1529 Skodje 2 484 1 903 76,6 1 795 72,3
1531 Sula 5 001 3 919 78,4 3 667 73,3
1532 Giske 4 416 3 549 80,4 3 285 74,4
1534 Haram 6 064 4 770 78,7 4 424 73,0
1535 Vestnes 4 460 3 417 76,6 3 175 71,2
1539 Rauma 5 039 3 939 78,2 3 638 72,2
1543 Nesset 2 171 1 665 76,7 1 531 70,5
1545 Midsund 1 333 1 049 78,7  990 74,3
1546 Sandøy  915  708 77,4  667 72,9
1547 Aukra 2 084 1 622 77,8 1 504 72,2
1548 Fræna 6 242 4 874 78,1 4 530 72,6
1551 Eide 2 245 1 715 76,4 1 588 70,7
1554 Averøy 3 776 2 875 76,1 2 632 69,7
1556 Frei 3 617 2 717 75,1 2 497 69,0
1557 Gjemnes 1 853 1 497 80,8 1 356 73,2
1560 Tingvoll 2 177 1 546 71,0 1 423 65,4
1563 Sunndal 5 176 3 900 75,3 3 620 69,9
1566 Surnadal 4 287 3 263 76,1 2 951 68,8
1567 Rindal 1 397 1 108 79,3 1 025 73,4
1569 Aure 1 861 1 415 76,0 1 290 69,3
1571 Halsa 1 221  934 76,5  831 68,1
1572 Tustna  719  501 69,7  432 60,1
1573 Smøla 1 671 1 222 73,1 1 096 65,6
           
16 Sør-Trøndelag  188 852  142 879 75,7  133 369 70,6
1601 Trondheim  109 187 81 963 75,1 76 853 70,4
160101 Sentrum 23 412 17 515 74,8 16 346 69,8
160102 Strindheim 20 349 15 373 75,5 14 455 71,0
160103 Nardo 13 594 10 112 74,4 9 494 69,8
160104 Byåsen 22 321 16 753 75,1 15 715 70,4
160105 Saupstad 9 897 7 283 73,6 6 813 68,8
160106 Heimdal 19 389 14 820 76,4 13 930 71,8
160199 Uoppgitt bydel  225  107 47,6  100 44,4
1612 Hemne 2 959 2 203 74,5 2 013 68,0
1613 Snillfjord  702  551 78,5  503 71,7
1617 Hitra 2 846 2 074 72,9 1 927 67,7
1620 Frøya 2 871 2 096 73,0 1 937 67,5
1621 Ørland 3 526 2 600 73,7 2 379 67,5
1622 Agdenes 1 238  948 76,6  847 68,4
1624 Rissa 4 377 3 402 77,7 3 159 72,2
1627 Bjugn 3 286 2 351 71,5 2 114 64,3
1630 Åfjord 2 333 1 744 74,8 1 610 69,0
1632 Roan  743  579 77,9  514 69,2
1633 Osen  786  614 78,1  556 70,7
1634 Oppdal 4 436 3 503 79,0 3 255 73,4
1635 Rennebu 1 820 1 413 77,6 1 309 71,9
1636 Meldal 2 722 1 961 72,0 1 779 65,4
1638 Orkdal 7 341 5 431 74,0 5 066 69,0
1640 Røros 3 921 3 084 78,7 2 945 75,1
1644 Holtålen 1 471 1 163 79,1 1 102 74,9
1648 Midtre Gauldal 3 940 3 090 78,4 2 847 72,3
1653 Melhus 9 410 7 342 78,0 6 836 72,6
1657 Skaun 4 073 3 112 76,4 2 886 70,9
1662 Klæbu 3 514 2 841 80,8 2 679 76,2
1663 Malvik 8 010 6 189 77,3 5 828 72,8
1664 Selbu 2 709 2 129 78,6 1 970 72,7
1665 Tydal  631  496 78,6  455 72,1
           
17 Nord-Trøndelag 88 410 66 103 74,8 61 126 69,1
1702 Steinkjer 14 377 10 526 73,2 9 728 67,7
1703 Namsos 8 604 6 471 75,2 6 009 69,8
1711 Meråker 1 733 1 265 73,0 1 171 67,6
1714 Stjørdal 13 119 10 102 77,0 9 509 72,5
1717 Frosta 1 660 1 242 74,8 1 129 68,0
1718 Leksvik 2 478 1 902 76,8 1 764 71,2
1719 Levanger 12 198 9 108 74,7 8 444 69,2
1721 Verdal 9 508 6 861 72,2 6 383 67,1
1723 Mosvik  594  449 75,6  423 71,2
1724 Verran 1 779 1 138 64,0 1 045 58,7
1725 Namdalseid 1 241  960 77,4  872 70,3
1729 Inderøy 4 005 3 051 76,2 2 795 69,8
1736 Snåsa 1 595 1 227 76,9 1 072 67,2
1738 Lierne 1 092  835 76,5  758 69,4
1739 Røyrvik  411  310 75,4  276 67,2
1740 Namsskogan  694  508 73,2  457 65,9
1742 Grong 1 737 1 299 74,8 1 186 68,3
1743 Høylandet  928  716 77,2  657 70,8
1744 Overhalla 2 483 1 965 79,1 1 818 73,2
1748 Fosnes  513  385 75,0  342 66,7
1749 Flatanger  852  623 73,1  573 67,3
1750 Vikna 2 754 2 160 78,4 1 964 71,3
1751 Nærøy 3 568 2 649 74,2 2 426 68,0
1755 Leka  487  351 72,1  325 66,7
           
18 Nordland  166 998  123 657 74,0  113 606 68,0
1804 Bodø 30 193 23 801 78,8 22 346 74,0
1805 Narvik 13 148 9 314 70,8 8 614 65,5
1811 Bindal 1 277  899 70,4  823 64,4
1812 Sømna 1 444 1 104 76,5 1 001 69,3
1813 Brønnøy 5 221 3 862 74,0 3 538 67,8
1815 Vega  960  691 72,0  627 65,3
1816 Vevelstad  393  299 76,1  268 68,2
1818 Herøy 1 275  952 74,7  865 67,8
1820 Alstahaug 5 321 3 962 74,5 3 649 68,6
1822 Leirfjord 1 467 1 060 72,3  959 65,4
1824 Vefsn 9 576 7 146 74,6 6 637 69,3
1825 Grane 1 092  774 70,9  714 65,4
1826 Hattfjelldal 1 123  845 75,2  766 68,2
1827 Dønna 1 084  805 74,3  713 65,8
1828 Nesna 1 217  922 75,8  844 69,4
1832 Hemnes 3 163 2 218 70,1 1 992 63,0
1833 Rana 17 970 13 003 72,4 12 034 67,0
1834 Lurøy 1 437 1 058 73,6  950 66,1
1835 Træna  321  256 79,8  233 72,6
1836 Rødøy  989  728 73,6  647 65,4
1837 Meløy 4 603 3 418 74,3 3 145 68,3
1838 Gildeskål 1 536 1 124 73,2 1 002 65,2
1839 Beiarn  891  631 70,8  546 61,3
1840 Saltdal 3 473 2 589 74,5 2 376 68,4
1841 Fauske 6 853 4 903 71,5 4 448 64,9
1842 Skjerstad  701  514 73,3  460 65,6
1845 Sørfold 1 623 1 145 70,5 1 020 62,8
1848 Steigen 1 959 1 464 74,7 1 287 65,7
1849 Hamarøy 1 303  919 70,5  839 64,4
1850 Tysfjord 1 621 1 105 68,2  983 60,6
1851 Lødingen 1 650 1 170 70,9 1 079 65,4
1852 Tjeldsund 1 056  745 70,5  670 63,4
1853 Evenes 1 066  751 70,5  680 63,8
1854 Ballangen 1 875 1 316 70,2 1 188 63,4
1856 Røst  442  342 77,4  322 72,9
1857 Værøy  531  432 81,4  392 73,8
1859 Flakstad 1 015  751 74,0  656 64,6
1860 Vestvågøy 7 369 5 341 72,5 4 831 65,6
1865 Vågan 6 447 4 808 74,6 4 389 68,1
1866 Hadsel 5 716 4 157 72,7 3 780 66,1
1867 Bø 2 122 1 443 68,0 1 308 61,6
1868 Øksnes 3 261 2 445 75,0 2 232 68,4
1870 Sortland 6 469 4 897 75,7 4 527 70,0
1871 Andøy 3 852 2 871 74,5 2 641 68,6
1874 Moskenes  893  677 75,8  585 65,5
           
19 Troms  108 352 82 853 76,5 76 954 71,0
1901 Harstad 16 520 12 436 75,3 11 575 70,1
1902 Tromsø 43 868 34 992 79,8 33 033 75,3
1911 Kvæfjord 2 191 1 656 75,6 1 495 68,2
1913 Skånland 2 238 1 627 72,7 1 471 65,7
1915 Bjarkøy  351  252 71,8  234 66,7
1917 Ibestad 1 197  806 67,3  734 61,3
1919 Gratangen  887  593 66,9  529 59,6
1920 Lavangen  721  497 68,9  452 62,7
1922 Bardu 2 727 2 187 80,2 2 025 74,3
1923 Salangen 1 631 1 216 74,6 1 085 66,5
1924 Målselv 4 858 3 831 78,9 3 560 73,3
1925 Sørreisa 2 314 1 741 75,2 1 614 69,7
1926 Dyrøy  885  597 67,5  526 59,4
1927 Tranøy 1 157  854 73,8  772 66,7
1928 Torsken  778  578 74,3  528 67,9
1929 Berg  719  536 74,5  484 67,3
1931 Lenvik 7 759 5 592 72,1 5 158 66,5
1933 Balsfjord 3 983 2 881 72,3 2 680 67,3
1936 Karlsøy 1 765 1 359 77,0 1 219 69,1
1938 Lyngen 2 257 1 660 73,5 1 517 67,2
1939 Storfjord 1 379 1 016 73,7  912 66,1
1940 Gáivuotna-Kåfjord 1 654 1 147 69,3 1 017 61,5
1941 Skjervøy 2 126 1 581 74,4 1 453 68,3
1942 Nordreisa 3 380 2 529 74,8 2 280 67,5
1943 Kvænangen 1 007  689 68,4  601 59,7
           
20 Finnmark 52 952 39 963 75,5 36 340 68,6
2002 Vardø 1 871 1 393 74,5 1 267 67,7
2003 Vadsø 4 363 3 359 77,0 3 142 72,0
2004 Hammerfest 6 550 5 143 78,5 4 776 72,9
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 2 219 1 608 72,5 1 277 57,5
2012 Alta 11 957 9 103 76,1 8 345 69,8
2014 Loppa  984  704 71,5  629 63,9
2015 Hasvik  861  630 73,2  572 66,4
2017 Kvalsund  810  553 68,3  495 61,1
2018 Måsøy 1 068  825 77,2  773 72,4
2019 Nordkapp 2 509 1 955 77,9 1 754 69,9
2020 Porsanger 3 210 2 405 74,9 2 155 67,1
2021 Kárájohka-Karasjok 2 025 1 513 74,7 1 315 64,9
2022 Lebesby 1 100  805 73,2  719 65,4
2023 Gamvik  900  646 71,8  585 65,0
2024 Berlevåg  857  605 70,6  569 66,4
2025 Deatnu-Tana 2 247 1 654 73,6 1 470 65,4
2027 Unjárga-Nesseby  706  489 69,3  443 62,7
2028 Båtsfjord 1 844 1 489 80,7 1 354 73,4
2030 Sør-Varanger 6 871 5 084 74,0 4 700 68,4

Standardtegn i tabeller