Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

13   Personar 16 - 74 år i alt, sysselsette minst 100 timar i året og sysselsette i veka 29. oktober-4. november, etter kjønn og alder. 2001. Absolutte tal og prosent
  I alt Sysselsette minst 100 timar i året Sysselsette i veka 29. oktober-4. november
  Absolutte tal Prosent Absolutte tal Prosent
I alt 3 211 032 2 442 347 76,1 2 275 000 70,8
           
Kjønn          
Menn 1 618 492 1 296 877 80,1 1 208 839 74,7
Kvinner 1 592 540 1 145 470 71,9 1 066 161 66,9
           
Alder          
16-19 år  213 189  125 726 59,0 97 638 45,8
20-24 år  272 553  236 479 86,8  205 691 75,5
25-39 år 1 005 669  872 892 86,8  829 506 82,5
40-54 år  931 041  806 284 86,6  778 643 83,6
55-66 år  530 284  359 269 67,8  334 465 63,1
67-74 år  258 296 41 697 16,1 29 057 11,2

Standardtegn i tabeller