Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

11   Personar 16-74 år sysselsette minst 100 timar i året, etter næring og arbeidsstad. Fylke, kommune og bydel. 2001. Prosent
Arbeidsstad I alt Næring
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 10-37 Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverks-drift 40-45 Byggje- og anleggsverksemd, kraft- og vassforsyning 50-55 Varehandel, hotell- og restaurantverksemd 60-64 Transport og kommunikasjon 65-74 Finansiell og forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift 75-99 Offentleg adminis-trasjon og forsvar, helse- og sosial-tenester, undervisning m.m. Uoppgitt
    Prosent
Heile landet 2 442 347 4,1 14,3 7,3 18,0 7,3 12,0 36,3 0,7
                   
01 Østfold  116 237 3,4 19,5 8,6 18,1 5,7 8,4 35,6 0,7
0101 Halden 12 731 2,6 24,7 5,5 15,7 5,0 9,8 35,9 0,8
0104 Moss 14 464 0,4 20,9 6,0 22,0 4,7 9,1 36,3 0,5
0105 Sarpsborg 22 828 2,3 21,9 10,4 19,3 7,7 6,4 31,5 0,7
0106 Fredrikstad 35 247 1,0 19,8 7,1 17,1 5,5 11,3 37,7 0,6
0111 Hvaler 1 011 7,8 3,1 8,4 24,4 9,4 3,4 42,0 1,5
0118 Aremark  418 16,5 4,3 6,0 11,0 7,9 1,9 50,0 2,4
0119 Marker 1 307 13,5 26,2 5,7 11,8 5,2 3,7 31,8 2,0
0121 Rømskog  177 12,4 19,8 7,3 6,2 7,9 1,7 42,4 2,3
0122 Trøgstad 1 438 16,6 6,7 10,2 11,5 5,8 4,8 43,0 1,3
0123 Spydeberg 1 645 9,1 13,7 12,8 21,8 5,7 3,7 31,7 1,4
0124 Askim 6 043 2,6 12,8 8,5 21,5 6,2 10,9 36,8 0,6
0125 Eidsberg 4 699 9,0 23,2 5,5 20,8 4,7 5,3 30,4 1,1
0127 Skiptvet  868 14,3 7,1 14,6 11,1 4,8 2,8 43,9 1,4
0128 Rakkestad 3 245 17,0 22,2 9,6 13,6 6,5 3,1 27,0 1,0
0135 Råde 2 143 10,4 6,2 16,6 19,1 4,4 4,0 38,2 1,2
0136 Rygge 5 762 5,1 15,9 20,4 18,7 2,9 4,5 32,1 0,4
0137 Våler 1 157 10,6 6,9 10,5 6,9 9,3 2,3 52,3 1,1
0138 Hobøl 1 054 8,1 6,5 9,9 7,3 4,7 4,7 57,6 1,2
                   
02 Akershus  221 869 1,7 8,7 5,9 23,8 9,9 14,6 34,7 0,7
0211 Vestby 4 058 3,4 5,9 8,5 28,6 5,9 9,0 37,8 0,9
0213 Ski 11 606 1,1 8,2 4,0 34,7 4,7 10,7 35,9 0,6
0214 Ås 7 256 2,2 3,4 4,9 21,8 2,7 11,7 52,6 0,8
0215 Frogn 3 814 3,1 5,9 6,6 27,2 4,9 8,9 42,4 1,0
0216 Nesodden 4 091 1,8 3,3 9,6 15,5 4,1 5,8 58,5 1,4
0217 Oppegård 9 790 0,5 4,6 4,7 34,3 8,3 19,8 26,9 0,8
0219 Bærum 59 923 0,6 5,4 5,4 18,6 12,2 25,6 31,6 0,6
0220 Asker 23 752 1,2 14,1 5,0 27,4 2,4 16,2 33,0 0,8
0221 Aurskog-Høland 4 565 7,3 18,5 5,7 14,8 6,2 6,3 40,2 1,1
0226 Sørum 3 669 6,2 12,1 11,7 16,8 4,7 5,4 42,1 0,9
0227 Fet 2 330 3,4 21,2 7,8 13,6 5,9 4,0 43,3 0,9
0228 Rælingen 2 450 0,8 4,7 5,4 15,1 5,8 3,9 63,4 1,0
0229 Enebakk 2 215 7,1 2,0 12,2 17,6 14,0 4,6 41,0 1,5
0230 Lørenskog 15 804 0,2 13,3 5,0 30,2 4,4 5,4 41,1 0,5
0231 Skedsmo 22 574 0,6 10,0 7,3 30,6 5,3 16,1 29,6 0,5
0233 Nittedal 7 359 1,0 23,3 5,5 30,9 3,4 3,6 31,3 1,0
0234 Gjerdrum 1 678 4,3 4,2 6,9 12,8 5,5 2,8 62,6 1,0
0235 Ullensaker 20 044 2,0 2,9 5,9 21,8 39,4 10,0 17,7 0,4
0236 Nes 5 151 7,4 10,4 6,0 16,6 5,8 5,3 47,2 1,2
0237 Eidsvoll 6 660 3,8 14,9 7,1 17,8 4,9 3,8 46,9 0,8
0238 Nannestad 2 138 7,9 1,9 11,2 11,6 7,0 4,9 54,6 0,9
0239 Hurdal  942 8,3 10,3 4,5 12,1 5,5 3,6 55,2 0,5
                   
03 Oslo  442 078 0,2 7,1 5,3 18,7 9,1 24,1 34,9 0,7
0301 Oslo  442 078 0,2 7,1 5,3 18,7 9,1 24,1 34,9 0,7
030101 Bygdøy-Frogner 12 999 0,2 5,4 9,2 18,9 6,6 33,8 25,7 0,2
030102 Uranienborg-Majorstuen 19 725 0,0 3,9 1,6 21,6 5,7 35,2 31,8 0,1
030103 St. Hanshaugen-Ullevål 31 385 0,0 0,8 1,4 5,7 0,8 17,8 73,4 0,0
030104 Sagene-Torshov 15 096 0,1 19,6 9,1 22,9 3,4 17,9 26,7 0,2
030105 Grünerløkka-Sofienberg 17 743 0,3 14,0 6,6 14,5 7,2 16,6 40,6 0,0
030106 Gamle Oslo 17 397 0,0 3,7 6,8 11,7 14,3 14,9 48,4 0,1
030107 Ekeberg-Bekkelaget 4 720 0,5 10,2 9,2 25,5 6,9 12,9 34,9 0,0
030108 Nordstrand 3 017 0,2 2,4 6,8 13,4 2,2 10,8 64,1 0,2
030109 Søndre Nordstrand 5 373 0,0 3,4 3,9 26,3 11,6 6,1 48,5 0,2
030110 Lambertseter 2 337 0,4 0,6 6,8 18,6 7,9 2,5 63,2 0,0
030111 Bøler 6 138 0,0 1,6 24,1 9,1 29,8 12,5 22,9 0,0
030112 Manglerud 4 644 0,0 3,6 7,2 35,6 5,9 17,8 30,0 0,0
030113 Østensjø 2 403 0,2 3,5 8,4 13,9 4,7 20,8 48,4 0,0
030114 Helsfyr-Sinsen 36 579 0,0 8,2 12,0 28,9 6,7 19,0 25,2 0,0
030115 Hellerud 9 683 0,2 5,1 6,2 33,0 31,5 7,4 16,5 0,1
030116 Furuset 11 145 0,0 8,6 5,8 34,7 14,2 10,1 26,4 0,2
030117 Stovner 7 477 0,0 6,9 8,2 34,4 6,6 14,4 29,4 0,0
030118 Romsås  897 0,0 2,5 3,7 5,1 5,6 2,5 80,6 0,1
030119 Grorud 7 555 0,2 14,9 6,4 40,1 5,5 7,7 25,2 0,0
030120 Bjerke 21 195 0,3 11,3 6,1 26,8 7,4 22,2 25,9 0,1
030121 Grefsen-Kjelsås 10 051 0,1 16,5 8,1 17,4 9,1 22,2 26,6 0,1
030122 Sogn 8 641 0,1 5,2 5,3 19,7 5,8 30,4 33,1 0,2
030123 Vinderen 12 883 0,2 0,6 1,1 9,6 0,5 10,9 76,9 0,3
030124 Røa 3 588 0,2 2,7 3,1 25,6 3,9 10,0 54,3 0,2
030125 Ullern 33 255 0,2 9,0 6,8 17,7 7,3 44,6 14,4 0,1
030126 Sentrum  106 772 0,1 7,5 1,9 15,7 11,4 35,0 28,3 0,1
030127 Marka  437 7,6 3,7 6,6 24,7 1,1 4,1 51,9 0,2
030199 Uoppgitt bydel 28 943 1,0 2,3 2,7 9,0 15,7 13,7 46,8 8,9
                   
04 Hedmark 86 894 8,4 14,3 8,1 16,5 5,3 7,4 39,2 0,8
0402 Kongsvinger 8 959 4,8 13,5 6,2 17,6 7,6 8,5 41,2 0,6
0403 Hamar 17 180 3,0 6,5 9,0 18,7 7,3 14,3 40,8 0,5
0412 Ringsaker 14 598 7,4 24,4 8,5 17,9 5,3 5,8 30,0 0,6
0415 Løten 1 886 12,8 8,5 5,6 20,4 3,7 3,8 44,4 0,8
0417 Stange 6 580 9,5 12,5 7,2 12,0 2,9 6,4 48,8 0,8
0418 Nord-Odal 1 539 7,9 10,9 11,7 12,9 6,6 4,1 45,3 0,6
0419 Sør-Odal 2 812 8,4 23,1 8,5 16,9 4,5 3,8 34,1 0,8
0420 Eidskog 1 974 10,3 21,3 7,9 11,9 3,7 3,2 40,5 1,2
0423 Grue 2 233 14,3 22,1 8,6 13,1 2,8 3,4 34,7 1,0
0425 Åsnes 3 363 13,4 17,8 5,9 14,4 3,7 4,3 38,0 2,5
0426 Våler 1 764 13,9 25,5 5,4 7,6 5,9 2,3 38,9 0,5
0427 Elverum 9 293 4,5 16,2 9,8 17,8 3,6 5,6 41,7 0,8
0428 Trysil 3 116 11,2 9,2 8,2 19,2 5,3 5,1 40,2 1,6
0429 Åmot 1 839 10,1 5,2 6,3 16,4 4,6 5,4 51,3 0,8
0430 Stor-Elvdal 1 241 12,4 10,5 5,8 14,8 7,3 6,0 41,8 1,5
0432 Rendalen  875 20,0 8,1 8,0 11,3 2,4 3,2 44,8 2,2
0434 Engerdal  710 21,5 5,8 10,3 11,8 4,5 4,6 39,9 1,5
0436 Tolga  805 30,1 9,9 7,0 9,3 0,7 3,2 38,3 1,5
0437 Tynset 3 310 15,3 5,3 7,8 19,2 6,5 9,4 36,0 0,5
0438 Alvdal 1 146 20,6 19,2 7,2 13,1 3,7 1,9 33,3 1,0
0439 Folldal  770 26,1 12,1 8,4 10,5 2,3 5,7 34,0 0,8
0441 Os  901 28,3 11,7 6,8 8,8 2,0 3,6 38,6 0,3
                   
05 Oppland 88 973 9,4 13,5 8,9 18,1 5,2 6,2 37,9 0,7
0501 Lillehammer 15 206 2,2 6,1 9,0 20,3 5,3 10,0 46,5 0,6
0502 Gjøvik 15 452 5,4 15,4 8,5 20,9 4,7 9,5 35,2 0,5
0511 Dovre 1 455 15,1 5,2 7,4 27,9 7,1 2,5 34,0 0,8
0512 Lesja 1 019 33,8 7,0 7,4 10,7 5,0 2,9 32,9 0,4
0513 Skjåk 1 200 20,2 19,4 8,9 13,1 5,5 2,8 29,2 0,9
0514 Lom 1 533 17,9 6,4 9,2 24,9 7,4 4,2 28,0 2,1
0515 Vågå 1 797 25,4 7,0 15,5 14,1 2,6 2,0 32,3 1,2
0516 Nord-Fron 2 776 12,6 8,1 13,0 24,7 6,0 5,3 29,6 0,8
0517 Sel 3 314 8,5 15,2 7,5 23,6 6,5 7,5 30,8 0,5
0519 Sør-Fron 1 322 19,7 5,7 10,9 19,7 2,6 5,0 35,2 1,2
0520 Ringebu 2 468 16,5 13,6 10,4 17,1 5,4 3,5 32,9 0,7
0521 Øyer 1 977 12,9 9,5 11,2 24,7 3,6 3,8 33,6 0,6
0522 Gausdal 2 374 22,4 9,1 8,8 14,4 5,5 2,0 37,1 0,8
0528 Østre Toten 5 114 12,0 13,2 7,7 12,1 5,6 5,8 42,5 1,0
0529 Vestre Toten 7 078 4,3 47,9 4,1 6,9 4,1 2,1 30,1 0,5
0532 Jevnaker 2 336 4,3 29,1 7,3 15,8 3,6 3,7 35,7 0,6
0533 Lunner 2 167 6,7 4,2 7,9 13,9 4,3 6,1 56,0 0,9
0534 Gran 5 813 7,8 8,0 9,4 17,9 8,2 4,7 43,1 1,0
0536 Søndre Land 2 123 9,4 11,9 7,0 9,1 3,3 1,1 57,4 0,8
0538 Nordre Land 2 956 11,6 12,6 10,8 19,9 6,6 3,6 34,2 0,7
0540 Sør-Aurdal 1 329 16,8 8,6 12,7 12,1 3,7 5,6 38,9 1,7
0541 Etnedal  643 23,8 5,8 8,9 9,6 5,9 3,0 42,1 0,9
0542 Nord-Aurdal 4 113 7,6 5,4 10,9 27,5 7,3 8,1 32,4 0,9
0543 Vestre Slidre 1 051 26,5 16,1 12,2 10,5 3,1 3,0 27,9 0,8
0544 Øystre Slidre 1 591 15,7 5,5 11,5 24,1 2,3 5,5 34,5 0,9
0545 Vang  766 25,7 3,9 9,0 13,1 2,5 4,3 41,0 0,5
                   
06 Buskerud  115 104 3,4 16,7 8,8 20,5 5,8 8,5 35,4 0,8
0602 Drammen 33 854 0,6 11,6 8,7 21,2 9,0 13,0 35,3 0,6
0604 Kongsberg 13 603 1,7 32,4 4,8 15,9 3,1 9,9 31,6 0,6
0605 Ringerike 14 108 3,5 20,1 6,3 18,0 4,8 9,0 37,7 0,7
0612 Hole 1 800 5,6 6,8 4,8 20,8 4,6 2,3 54,3 0,8
0615 Flå  389 13,6 8,7 9,5 16,2 4,1 4,1 42,2 1,5
0616 Nes 1 621 7,3 17,6 10,0 22,9 3,0 4,6 33,3 1,2
0617 Gol 2 924 5,2 9,9 10,6 34,5 5,9 6,5 26,7 0,7
0618 Hemsedal 1 104 14,2 4,2 12,6 23,6 3,8 4,9 35,3 1,4
0619 Ål 2 512 11,3 7,7 12,7 14,6 7,7 3,6 41,4 0,9
0620 Hol 2 545 4,6 6,0 12,8 33,6 4,2 4,6 33,2 1,1
0621 Sigdal 1 437 14,2 20,3 9,8 9,5 6,8 5,8 32,4 1,3
0622 Krødsherad 1 036 7,6 20,1 11,8 20,8 2,3 4,4 31,5 1,4
0623 Modum 5 344 4,6 17,0 11,3 14,2 3,9 3,6 44,6 0,9
0624 Øvre Eiker 5 686 5,4 16,8 11,4 18,3 3,9 6,7 36,7 0,9
0625 Nedre Eiker 6 313 1,0 14,5 14,4 24,0 4,1 4,1 36,9 1,0
0626 Lier 10 744 5,1 16,7 8,7 29,6 4,1 6,6 28,3 0,8
0627 Røyken 4 562 2,4 13,1 8,2 20,8 9,0 7,6 37,9 1,1
0628 Hurum 2 684 4,7 32,3 6,6 11,0 3,3 4,1 37,1 1,0
0631 Flesberg  843 13,0 10,1 12,8 13,3 9,8 2,7 37,5 0,7
0632 Rollag  732 11,5 25,7 8,7 8,5 4,2 2,3 38,8 0,3
0633 Nore og Uvdal 1 263 13,8 7,2 15,4 12,6 3,6 4,4 41,8 1,2
                   
07 Vestfold  101 139 3,1 17,3 7,9 19,4 6,2 9,5 35,9 0,8
0701 Borre 10 430 1,3 23,7 5,2 18,2 4,6 9,0 37,2 0,7
0702 Holmestrand 4 152 2,7 26,8 4,8 18,4 3,7 5,6 36,5 1,5
0704 Tønsberg 27 609 1,4 14,1 8,7 20,2 5,2 12,6 37,4 0,5
0706 Sandefjord 19 319 1,7 16,8 8,5 21,4 9,2 11,1 30,5 0,8
0709 Larvik 18 419 3,7 18,0 7,0 23,1 6,9 9,0 31,6 0,7
0711 Svelvik 1 845 2,8 30,7 6,0 13,0 5,3 3,1 38,2 0,9
0713 Sande 2 256 8,9 16,5 8,6 12,1 8,1 4,3 40,5 0,9
0714 Hof  968 7,6 20,1 12,5 12,0 3,5 3,2 40,3 0,7
0716 Re 2 749 14,7 13,4 9,9 14,1 4,8 2,9 39,3 0,9
0719 Andebu 1 756 7,1 15,9 5,2 7,5 5,1 3,2 54,9 1,0
0720 Stokke 3 851 8,1 21,3 8,3 15,7 5,3 5,0 35,3 1,0
0722 Nøtterøy 5 677 2,9 11,9 10,7 14,8 4,0 10,8 43,7 1,2
0723 Tjøme 1 274 3,3 3,4 11,1 17,7 8,2 4,1 50,2 2,0
0728 Lardal  834 13,1 13,2 7,8 16,4 8,5 2,9 37,4 0,7
                   
08 Telemark 79 903 3,2 18,9 9,0 17,5 5,6 7,7 37,5 0,7
0805 Porsgrunn 18 981 0,7 31,2 8,1 17,2 3,5 11,6 27,3 0,5
0806 Skien 24 761 2,0 12,7 9,2 18,3 7,4 7,5 42,3 0,7
0807 Notodden 6 179 2,1 13,7 7,4 18,4 4,2 9,0 44,6 0,4
0811 Siljan  481 6,4 15,0 5,2 9,6 10,4 1,0 51,1 1,2
0814 Bamble 5 892 2,8 35,3 4,1 15,4 5,2 5,8 30,7 0,6
0815 Kragerø 4 675 1,6 22,7 10,7 19,4 5,7 5,2 33,4 1,3
0817 Drangedal 1 249 10,0 5,1 8,3 18,3 9,8 3,0 43,9 1,6
0819 Nome 2 516 5,5 21,3 6,6 11,0 4,7 3,9 45,8 1,2
0821 Bø 2 637 5,2 6,7 9,4 25,1 4,1 8,5 40,0 0,9
0822 Sauherad 1 533 12,4 4,4 8,5 13,2 11,2 3,2 46,1 1,1
0826 Tinn 3 335 4,1 17,9 13,2 14,9 5,8 5,8 37,8 0,4
0827 Hjartdal  666 21,2 1,8 15,2 14,1 1,1 5,1 40,5 1,1
0828 Seljord 1 485 5,0 7,7 11,3 22,2 9,2 7,3 36,6 0,7
0829 Kviteseid 1 234 7,9 6,3 8,5 25,5 6,5 4,4 40,1 0,7
0830 Nissedal  583 14,4 7,2 17,0 11,1 4,3 2,7 41,5 1,7
0831 Fyresdal  586 11,6 11,1 11,9 11,3 3,2 4,8 45,2 0,9
0833 Tokke 1 232 11,3 9,4 21,3 10,9 1,6 3,7 41,0 0,7
0834 Vinje 1 878 8,9 4,9 14,2 16,8 5,7 2,7 46,0 0,8
                   
09 Aust-Agder 47 487 3,5 17,4 7,3 17,7 6,5 8,6 38,1 0,7
0901 Risør 2 986 2,9 19,5 7,4 18,7 5,8 9,3 35,8 0,5
0904 Grimstad 8 402 4,4 22,7 5,5 17,2 7,3 10,4 31,7 0,7
0906 Arendal 21 372 1,0 15,7 6,9 19,1 6,8 10,8 39,1 0,6
0911 Gjerstad  883 5,8 28,7 5,1 12,8 5,8 7,1 34,1 0,7
0912 Vegårshei  650 7,2 12,3 12,2 9,2 2,6 4,3 51,8 0,3
0914 Tvedestrand 2 239 5,1 18,8 6,9 17,7 6,1 3,4 41,1 0,8
0919 Froland 1 235 10,4 2,8 13,2 13,3 6,8 2,7 50,2 0,7
0926 Lillesand 3 524 2,1 17,5 10,6 22,4 5,7 4,5 36,1 1,1
0928 Birkenes 1 630 5,7 32,0 4,5 6,1 8,2 6,1 36,6 0,9
0929 Åmli  789 11,7 18,5 8,5 14,3 3,5 2,9 39,3 1,3
0935 Iveland  326 14,4 18,7 12,0 4,9 2,1 0,3 46,6 0,9
0937 Evje og Hornnes 1 465 5,3 6,6 11,2 23,1 6,1 5,0 41,8 1,0
0938 Bygland  777 21,5 14,4 2,2 9,0 10,4 2,1 39,8 0,6
0940 Valle  690 10,0 9,6 14,9 9,9 2,8 4,6 47,7 0,6
0941 Bykle  519 1,7 4,6 10,4 23,1 2,3 5,6 51,3 1,0
                   
10 Vest-Agder 78 214 3,1 16,9 8,7 18,3 6,9 8,4 37,0 0,7
1001 Kristiansand 44 384 0,8 13,4 8,8 19,9 8,2 11,3 36,9 0,6
1002 Mandal 5 598 2,7 16,3 5,9 19,7 7,6 8,9 37,7 1,1
1003 Farsund 4 308 5,3 35,3 4,7 13,3 6,4 5,1 29,0 0,9
1004 Flekkefjord 4 160 6,7 22,2 6,9 15,8 4,2 4,9 38,7 0,6
1014 Vennesla 4 134 4,8 23,8 7,8 14,6 4,2 2,8 41,3 0,6
1017 Songdalen 1 651 6,4 18,5 9,2 19,1 5,5 2,1 38,8 0,4
1018 Søgne 2 927 4,0 17,3 13,9 17,6 4,7 4,5 36,7 1,3
1021 Marnardal  802 12,8 8,7 17,8 4,9 4,5 2,9 46,1 2,2
1026 Åseral  518 19,3 5,4 20,1 4,6 1,9 1,7 46,5 0,4
1027 Audnedal  653 13,0 29,4 5,7 5,2 4,4 3,7 38,0 0,6
1029 Lindesnes 1 750 9,5 26,2 8,3 11,8 4,3 3,6 35,1 1,1
1032 Lyngdal 3 237 4,3 19,1 9,3 26,0 3,3 3,9 33,5 0,7
1034 Hægebostad  627 15,5 20,3 8,0 8,9 4,1 2,2 39,9 1,1
1037 Kvinesdal 2 447 8,6 23,5 6,8 15,2 4,1 2,2 38,7 0,9
1046 Sirdal 1 018 7,3 4,9 21,8 12,9 8,0 3,4 41,3 0,5
                   
11 Rogaland  201 042 4,9 21,2 7,3 17,0 6,0 11,1 31,7 0,8
1101 Eigersund 6 556 5,9 26,5 9,6 15,0 3,3 5,8 33,5 0,4
1102 Sandnes 27 453 3,0 18,3 8,3 26,2 3,8 12,1 27,7 0,6
1103 Stavanger 71 139 0,7 18,4 6,2 16,3 5,9 17,5 34,2 0,9
110301 Hundvåg 1 263 0,6 5,4 6,3 16,2 7,5 6,9 57,0 0,1
110302 Tasta 3 210 0,8 42,1 3,0 13,5 4,3 5,4 31,0 0,0
110303 Eiganes/Våland 11 512 1,7 8,1 4,9 15,3 9,2 14,2 46,4 0,1
110304 Madla 3 181 1,4 4,1 2,9 20,6 16,4 5,4 49,1 0,0
110305 Storhaug 13 065 0,1 20,7 3,2 26,0 5,1 23,2 21,5 0,2
110306 Hillevåg 14 727 0,0 5,8 6,4 19,0 4,4 12,9 51,5 0,0
110307 Hinna 16 112 0,8 41,6 12,2 11,0 5,4 16,4 12,6 0,1
110399 Uoppgitt bydel 8 069 0,7 4,1 2,9 7,0 2,3 34,6 40,9 7,5
1106 Haugesund 18 937 1,0 15,9 6,2 23,4 6,7 9,8 36,4 0,6
1111 Sokndal 1 235 7,5 30,7 9,2 9,1 5,7 2,1 34,6 1,1
1112 Lund 1 506 9,8 41,8 3,9 8,0 3,6 2,7 30,1 0,2
1114 Bjerkreim 1 086 30,1 16,8 8,7 10,0 4,4 4,2 25,2 0,6
1119 Hå 6 086 18,5 18,3 10,8 11,8 2,2 3,6 34,3 0,5
1120 Klepp 5 484 17,2 24,4 8,6 14,3 2,8 4,5 27,4 0,8
1121 Time 6 242 11,0 20,7 6,6 20,6 2,7 5,3 32,6 0,5
1122 Gjesdal 2 940 9,1 23,6 8,9 15,8 3,3 3,6 34,9 0,7
1124 Sola 14 113 3,5 42,5 5,0 10,9 10,7 10,6 16,4 0,6
1127 Randaberg 2 888 5,9 17,9 8,0 16,2 4,0 5,3 41,6 1,1
1129 Forsand  537 16,2 17,7 14,5 4,1 5,6 2,2 38,0 1,7
1130 Strand 3 497 6,5 17,8 5,7 15,9 8,6 4,6 40,1 0,7
1133 Hjelmeland 1 412 23,8 21,3 5,9 7,5 4,5 5,4 31,1 0,6
1134 Suldal 2 114 17,3 10,4 13,7 10,4 7,4 3,1 37,4 0,4
1135 Sauda 2 267 1,9 30,4 12,1 11,9 2,9 4,3 36,0 0,6
1141 Finnøy 1 372 33,1 7,4 6,9 6,2 11,7 1,6 32,1 0,9
1142 Rennesøy 1 127 31,7 3,3 9,1 12,1 8,8 2,7 31,2 1,2
1144 Kvitsøy  267 16,1 5,2 8,2 4,9 35,2 2,6 27,0 0,7
1145 Bokn  353 21,8 15,3 4,2 8,5 11,6 1,1 36,8 0,6
1146 Tysvær 3 736 13,3 24,7 7,5 12,4 4,3 2,4 34,7 0,7
1149 Karmøy 14 539 3,9 26,5 9,5 13,5 11,0 5,8 28,8 1,1
1151 Utsira  129 17,1 11,6 1,6 7,0 15,5 4,7 41,9 0,8
1154 Vindafjord 2 196 25,3 10,9 8,2 11,5 4,2 9,2 29,8 0,8
1159 Ølen 1 831 8,4 27,5 7,8 12,6 7,8 7,5 27,9 0,6
                   
12 Hordaland  226 226 3,0 15,5 7,6 16,9 7,5 11,3 37,6 0,6
1201 Bergen  140 389 0,7 12,3 7,2 18,8 7,6 15,1 37,7 0,6
120101 Arna 3 879 1,0 31,7 13,0 17,0 4,9 2,0 30,3 0,1
120102 Bergenhus 53 838 0,4 5,8 3,3 18,2 6,7 19,9 45,7 0,0
120103 Fana 12 776 0,5 12,1 7,4 24,9 4,2 13,7 37,2 0,1
120104 Fyllingsdalen 9 219 0,4 8,7 13,3 14,4 4,4 22,8 35,9 0,1
120105 Laksevåg 9 330 0,6 9,3 15,9 21,9 5,4 12,6 34,2 0,0
120106 Ytrebygda 14 741 0,8 39,4 9,4 17,3 10,0 11,1 12,0 0,0
120107 Årstad 15 633 0,0 11,9 8,5 16,5 18,0 16,3 28,7 0,0
120108 Åsane 11 768 0,5 15,5 10,9 27,3 5,9 5,7 34,3 0,0
120199 Uoppgitt bydel 9 205 4,6 1,8 2,0 10,8 5,6 5,9 60,9 8,3
1211 Etne 1 723 17,5 12,3 11,3 13,9 3,5 10,6 29,5 1,5
1216 Sveio 1 237 17,3 5,6 7,4 7,8 9,2 3,1 48,6 1,1
1219 Bømlo 4 742 8,4 26,8 6,6 10,9 13,1 3,2 30,1 1,0
1221 Stord 8 980 0,7 33,4 5,1 15,4 4,7 6,4 33,9 0,4
1222 Fitjar 1 205 15,0 14,2 12,0 10,7 4,9 6,6 35,9 0,8
1223 Tysnes 1 101 11,4 15,4 8,7 9,5 10,4 3,2 40,5 0,8
1224 Kvinnherad 6 096 6,7 22,9 8,0 12,1 5,1 5,1 39,6 0,5
1227 Jondal  511 12,5 8,6 5,7 11,0 5,1 9,8 46,8 0,6
1228 Odda 4 121 1,7 30,1 10,1 13,2 3,7 2,8 37,7 0,7
1231 Ullensvang 1 535 16,8 7,2 8,5 20,7 6,1 6,6 33,5 0,6
1232 Eidfjord  500 2,8 4,8 14,0 24,0 2,6 1,8 49,0 1,0
1233 Ulvik  656 12,8 4,6 7,2 21,2 11,0 4,6 38,3 0,5
1234 Granvin  476 10,3 19,5 12,2 15,1 5,9 1,7 34,5 0,8
1235 Voss 6 718 8,8 6,7 8,6 21,3 7,1 6,8 39,9 0,6
1238 Kvam 4 143 11,5 21,3 5,9 14,7 5,7 4,5 35,5 0,8
1241 Fusa 1 874 13,0 32,3 7,6 7,1 7,2 2,6 30,1 0,2
1242 Samnanger  603 5,3 13,9 9,0 12,4 5,3 1,2 52,2 0,7
1243 Os 5 079 3,7 16,6 8,5 20,6 5,1 3,5 41,1 0,9
1244 Austevoll 2 458 17,0 17,2 7,6 9,0 12,9 8,9 26,8 0,7
1245 Sund 1 720 5,5 17,4 6,9 10,8 9,4 6,6 42,7 0,7
1246 Fjell 7 307 2,1 23,0 9,6 14,7 9,3 8,8 31,9 0,6
1247 Askøy 5 715 1,9 9,7 10,3 16,1 8,9 4,8 47,7 0,6
1251 Vaksdal 1 868 4,8 35,1 10,2 7,7 5,1 1,1 35,8 0,2
1252 Modalen  226 8,0 4,4 14,2 5,3 3,1 14,2 50,0 0,9
1253 Osterøy 2 573 7,4 26,0 8,9 8,5 9,1 2,1 37,4 0,7
1256 Meland 1 637 5,4 33,6 9,2 6,0 3,9 1,2 40,3 0,4
1259 Øygarden 1 240 12,0 10,6 11,1 10,6 5,5 1,3 48,1 0,7
1260 Radøy 1 651 12,8 20,7 5,3 8,8 3,9 1,8 45,7 1,2
1263 Lindås 6 102 4,4 25,8 7,0 13,9 9,7 5,2 33,4 0,5
1264 Austrheim 1 055 4,5 13,5 12,3 10,1 11,6 4,8 42,7 0,4
1265 Fedje  329 5,8 24,9 1,8 6,7 24,9 0,6 34,3 0,9
1266 Masfjorden  656 14,2 2,3 12,7 10,4 5,0 6,7 48,0 0,8
                   
14 Sogn og Fjordane 57 141 10,5 17,9 8,9 14,3 6,3 5,7 35,8 0,6
1401 Flora 5 808 7,0 20,2 6,9 14,2 10,1 8,0 32,9 0,6
1411 Gulen 1 224 20,3 11,9 6,7 6,1 12,4 1,6 40,5 0,3
1412 Solund  462 35,9 6,9 4,3 5,4 10,4 2,4 34,0 0,6
1413 Hyllestad  829 15,3 27,6 7,7 10,0 4,9 4,1 29,4 0,8
1416 Høyanger 2 502 5,4 37,1 4,4 8,3 4,3 3,8 36,4 0,3
1417 Vik 1 398 17,6 17,2 9,9 10,9 6,2 3,1 34,5 0,6
1418 Balestrand  764 5,9 6,5 6,4 17,3 2,7 2,5 57,3 1,3
1419 Leikanger 1 742 3,6 4,8 30,4 7,1 2,0 6,2 45,7 0,2
1420 Sogndal 3 972 6,1 10,7 10,6 19,3 9,3 7,4 36,0 0,6
1421 Aurland 1 024 9,8 4,4 11,9 25,6 6,4 3,2 38,3 0,4
1422 Lærdal 1 166 11,8 4,5 9,5 11,6 4,0 12,6 45,5 0,5
1424 Årdal 3 303 0,5 48,6 5,8 8,6 2,2 8,0 26,1 0,2
1426 Luster 2 130 15,7 8,7 13,8 13,0 3,6 4,4 40,5 0,3
1428 Askvoll 1 375 24,1 14,0 5,1 10,5 6,5 2,6 36,1 1,0
1429 Fjaler 1 277 17,2 5,4 8,2 10,0 4,9 8,0 45,3 0,9
1430 Gaular 1 129 20,2 8,9 7,7 6,4 16,7 2,7 36,4 1,1
1431 Jølster 1 113 24,9 4,3 10,2 15,0 2,1 2,8 39,5 1,2
1432 Førde 8 001 2,7 9,9 9,3 21,0 7,7 8,7 40,3 0,4
1433 Naustdal  778 24,0 2,6 12,2 6,0 2,8 3,7 47,9 0,6
1438 Bremanger 1 988 14,0 33,5 4,5 7,1 5,4 4,2 30,1 1,1
1439 Vågsøy 3 499 8,9 28,2 7,8 14,9 5,6 4,1 29,4 1,1
1441 Selje 1 461 24,7 25,7 6,6 9,9 4,3 1,7 26,1 1,0
1443 Eid 2 918 9,5 16,1 9,6 14,5 4,7 5,6 39,4 0,6
1444 Hornindal  514 20,0 23,5 7,0 10,1 1,6 2,9 33,9 1,0
1445 Gloppen 2 778 19,0 8,6 9,2 15,0 3,5 4,6 39,2 0,8
1449 Stryn 3 986 10,9 23,9 6,9 22,5 6,8 3,6 24,8 0,5
                   
15 Møre og Romsdal  124 805 7,3 21,7 7,3 15,7 7,6 6,2 33,5 0,7
1502 Molde 15 700 1,4 13,3 9,7 18,8 6,1 7,5 42,5 0,6
1503 Kristiansund 9 599 1,4 14,9 6,8 19,4 11,3 9,1 36,6 0,5
1504 Ålesund 24 193 1,8 12,1 7,2 23,8 8,1 11,9 34,4 0,7
1511 Vanylven 1 619 19,5 24,7 2,6 8,6 13,6 1,9 28,6 0,6
1514 Sande 1 326 13,2 27,5 4,4 8,7 8,3 3,7 32,7 1,6
1515 Herøy 3 919 15,8 21,5 7,5 11,3 9,6 5,1 28,4 0,9
1516 Ulstein 3 871 2,2 36,1 6,3 17,9 4,7 6,0 25,8 1,0
1517 Hareid 2 182 4,1 41,9 6,6 9,6 6,8 4,0 26,3 0,8
1519 Volda 4 158 7,6 8,6 3,8 12,3 9,5 6,6 50,9 0,7
1520 Ørsta 4 640 13,2 22,5 8,0 15,8 4,5 4,4 30,7 0,9
1523 Ørskog  778 6,7 6,9 11,1 15,8 3,1 3,5 52,7 0,3
1524 Norddal  956 23,1 5,6 12,1 13,0 3,6 2,2 39,9 0,5
1525 Stranda 2 781 6,4 42,8 4,5 15,3 4,4 3,7 22,7 0,3
1526 Stordal  714 4,6 59,8 7,1 4,6 1,4 3,2 18,9 0,3
1528 Sykkylven 4 016 3,3 49,5 6,4 11,7 4,2 4,2 20,2 0,4
1529 Skodje 1 270 6,9 33,3 12,3 9,4 5,7 2,7 28,7 1,0
1531 Sula 3 005 2,8 36,1 9,1 15,1 7,5 2,0 26,8 0,6
1532 Giske 2 615 15,2 22,6 5,7 8,9 15,6 3,1 27,8 0,9
1534 Haram 4 476 9,5 46,5 4,7 7,6 6,7 2,6 22,0 0,5
1535 Vestnes 3 111 6,5 26,8 6,6 10,7 4,6 3,9 40,3 0,6
1539 Rauma 3 642 9,0 20,8 9,0 15,3 13,3 3,8 28,5 0,3
1543 Nesset 1 317 15,3 22,2 7,4 9,6 5,8 3,0 36,1 0,5
1545 Midsund  920 26,0 16,7 7,4 9,5 7,2 2,5 29,9 0,9
1546 Sandøy  656 12,8 25,5 4,6 7,5 6,9 9,6 32,9 0,3
1547 Aukra 1 231 11,5 31,3 5,3 8,5 6,4 2,3 34,4 0,4
1548 Fræna 3 594 16,9 21,3 7,3 12,4 8,7 2,6 30,0 0,7
1551 Eide 1 315 11,9 25,9 8,3 12,9 5,9 3,7 30,7 0,8
1554 Averøy 2 351 16,8 22,3 7,8 12,9 8,6 3,5 27,2 0,8
1556 Frei 1 207 5,3 18,6 12,7 7,4 12,2 1,9 41,0 0,9
1557 Gjemnes  943 26,4 14,6 6,4 7,3 3,6 2,0 38,6 1,1
1560 Tingvoll 1 159 15,8 10,1 9,2 9,7 4,3 5,4 44,5 0,9
1563 Sunndal 4 029 6,0 37,1 8,7 12,6 4,0 3,4 27,7 0,5
1566 Surnadal 2 966 11,0 18,5 6,1 13,5 7,8 4,6 37,6 0,9
1567 Rindal 1 059 24,2 21,4 9,1 11,0 1,4 2,7 29,7 0,4
1569 Aure 1 205 18,9 14,0 7,4 8,4 11,2 2,7 37,0 0,4
1571 Halsa  827 25,3 17,8 5,6 9,3 4,4 3,0 33,5 1,2
1572 Tustna  409 27,9 4,4 5,6 9,3 12,7 4,2 35,0 1,0
1573 Smøla 1 046 27,5 8,1 4,2 13,0 12,3 3,4 30,3 1,1
                   
16 Sør-Trøndelag  141 993 5,0 11,7 7,7 17,7 6,6 12,3 38,4 0,6
1601 Trondheim 94 443 0,8 9,7 7,3 19,9 7,1 16,3 38,4 0,6
160101 Sentrum 49 950 0,1 9,6 3,8 20,5 4,7 20,0 41,1 0,0
160102 Strindheim 8 552 1,1 13,4 9,6 12,0 6,7 12,5 44,7 0,0
160103 Nardo 11 883 0,4 8,1 20,7 17,0 13,2 18,4 22,2 0,0
160104 Byåsen 4 556 0,4 8,1 7,3 17,3 10,3 11,6 44,9 0,0
160105 Saupstad 2 064 0,1 5,1 5,9 19,0 5,5 9,7 54,7 0,0
160106 Heimdal 10 184 1,6 15,3 11,0 34,8 7,8 8,4 21,1 0,0
160199 Uoppgitt bydel 7 254 5,5 2,2 1,9 10,8 11,1 7,8 53,7 7,0
1612 Hemne 1 963 19,0 19,7 8,9 12,3 6,7 4,2 28,6 0,6
1613 Snillfjord  459 38,8 6,3 5,2 5,0 6,1 0,9 37,3 0,4
1617 Hitra 1 967 14,0 25,6 7,3 9,5 7,2 3,4 32,5 0,5
1620 Frøya 2 221 11,0 39,8 5,1 10,1 6,2 2,9 24,4 0,4
1621 Ørland 2 520 14,2 9,8 7,7 15,6 6,7 5,2 40,1 0,6
1622 Agdenes  788 24,6 17,8 3,8 5,8 5,7 2,5 39,3 0,4
1624 Rissa 3 136 14,9 25,1 7,0 8,2 7,1 3,8 33,3 0,7
1627 Bjugn 1 832 11,0 9,0 8,3 11,0 6,3 2,8 51,1 0,4
1630 Åfjord 1 632 20,9 6,6 18,6 10,3 5,5 3,4 34,3 0,5
1632 Roan  483 38,3 1,2 4,3 8,1 7,0 2,1 38,1 0,8
1633 Osen  499 24,4 11,8 6,0 6,8 6,8 2,2 40,9 1,0
1634 Oppdal 3 276 15,4 13,7 9,8 22,9 3,9 4,1 29,0 1,2
1635 Rennebu 1 260 28,3 7,2 16,3 10,3 4,0 2,5 30,5 0,8
1636 Meldal 1 582 15,5 11,9 3,0 10,9 3,3 6,1 48,7 0,6
1638 Orkdal 5 337 6,4 16,2 8,6 18,5 6,0 7,1 36,6 0,6
1640 Røros 3 291 6,0 24,6 7,1 22,7 6,5 3,8 28,7 0,5
1644 Holtålen  830 12,9 14,3 7,8 11,7 5,8 3,1 43,3 1,1
1648 Midtre Gauldal 2 811 18,3 14,7 9,0 12,9 6,7 3,7 34,3 0,4
1653 Melhus 4 328 9,1 11,6 10,7 13,3 4,8 5,2 44,6 0,7
1657 Skaun 1 375 16,1 10,7 12,0 7,7 3,3 2,4 46,8 0,9
1662 Klæbu 1 218 6,3 5,4 8,7 5,8 5,7 6,5 60,5 1,0
1663 Malvik 2 570 2,9 7,9 6,8 11,4 6,8 3,1 59,8 1,2
1664 Selbu 1 700 16,4 19,4 6,4 10,2 3,3 3,8 40,4 0,3
1665 Tydal  472 14,2 7,4 12,3 13,1 3,6 2,5 46,2 0,6
                   
17 Nord-Trøndelag 59 482 12,0 13,4 8,0 14,8 6,3 5,2 39,7 0,6
1702 Steinkjer 10 234 9,4 7,9 10,6 18,0 5,0 8,1 40,5 0,5
1703 Namsos 6 600 3,4 10,4 7,1 18,4 6,7 8,0 45,4 0,6
1711 Meråker 1 172 8,8 23,0 10,3 9,2 2,8 4,1 41,1 0,6
1714 Stjørdal 8 562 6,9 15,1 6,4 20,4 12,2 5,8 32,6 0,6
1717 Frosta 1 003 34,1 6,8 7,9 10,3 7,2 2,3 30,6 0,9
1718 Leksvik 1 673 12,2 36,3 4,6 8,1 5,0 2,6 30,7 0,4
1719 Levanger 8 755 9,9 14,2 4,2 12,4 3,2 4,2 51,3 0,6
1721 Verdal 6 035 11,2 21,9 13,1 15,2 3,0 4,6 30,4 0,7
1723 Mosvik  358 17,3 19,6 7,5 4,2 6,1 0,8 44,4 0,0
1724 Verran  941 9,9 20,5 11,9 6,4 4,1 1,4 45,4 0,4
1725 Namdalseid  810 35,9 6,3 5,6 8,1 6,5 1,7 35,3 0,5
1729 Inderøy 1 978 19,3 13,4 8,2 8,9 4,2 2,4 42,4 1,1
1736 Snåsa 1 038 30,4 4,5 8,6 8,2 4,0 2,7 40,8 0,8
1738 Lierne  694 22,8 8,5 10,8 8,6 6,6 1,9 39,5 1,3
1739 Røyrvik  258 27,5 2,3 5,0 6,6 3,9 8,1 46,1 0,4
1740 Namsskogan  470 8,7 7,7 10,4 12,6 10,6 6,2 43,4 0,4
1742 Grong 1 318 10,8 3,3 12,4 17,2 6,0 4,9 45,1 0,2
1743 Høylandet  564 32,3 7,1 3,7 11,7 2,0 4,6 37,8 0,9
1744 Overhalla 1 454 20,4 11,1 10,7 11,1 6,1 3,7 36,1 0,8
1748 Fosnes  296 32,4 5,1 4,1 4,4 4,1 1,4 47,3 1,4
1749 Flatanger  488 23,6 10,9 4,3 7,0 6,6 1,6 45,1 1,0
1750 Vikna 2 193 17,5 12,0 4,4 17,1 13,3 4,3 30,6 0,8
1751 Nærøy 2 306 18,8 14,9 7,5 9,4 9,6 3,0 36,1 0,7
1755 Leka  282 34,8 0,7 2,5 6,0 9,9 1,4 44,0 0,7
                   
18 Nordland  117 869 7,8 10,7 8,3 15,8 8,7 6,8 41,2 0,6
1804 Bodø 24 910 1,5 5,5 7,6 18,4 11,7 10,1 44,6 0,7
1805 Narvik 9 406 0,9 4,7 8,4 20,0 12,3 8,2 45,1 0,5
1811 Bindal  793 20,2 18,4 3,4 6,8 6,8 1,0 42,6 0,8
1812 Sømna  886 28,8 8,5 4,5 9,7 6,8 2,5 38,8 0,5
1813 Brønnøy 3 620 8,5 5,7 7,6 17,4 9,7 6,9 43,1 1,0
1815 Vega  550 29,3 2,4 2,4 11,8 4,9 2,2 46,4 0,7
1816 Vevelstad  249 26,5 13,7 7,6 6,0 3,6 2,0 40,2 0,4
1818 Herøy  993 25,8 25,1 3,8 5,5 7,6 2,1 29,9 0,2
1820 Alstahaug 3 786 6,2 6,7 8,3 16,9 12,9 7,7 40,9 0,5
1822 Leirfjord  875 21,1 16,5 5,4 8,3 6,9 1,1 39,8 0,9
1824 Vefsn 7 185 3,8 18,5 11,3 16,9 7,6 5,7 35,8 0,4
1825 Grane  603 15,9 15,3 7,8 11,3 6,8 1,8 41,0 0,2
1826 Hattfjelldal  694 24,8 13,4 3,7 8,9 3,6 1,4 43,1 1,0
1827 Dønna  663 29,6 3,5 1,8 8,6 10,0 3,0 42,7 0,9
1828 Nesna  996 12,4 6,7 5,7 8,5 4,9 2,3 58,8 0,5
1832 Hemnes 1 716 12,8 11,5 12,4 11,5 4,1 2,6 44,5 0,6
1833 Rana 12 505 2,2 18,9 8,0 16,9 5,7 11,3 36,5 0,5
1834 Lurøy  940 22,9 14,7 6,0 8,1 8,7 2,2 36,7 0,7
1835 Træna  245 30,6 19,2 2,4 6,1 3,7 1,2 36,7 0,0
1836 Rødøy  646 23,1 5,3 4,6 10,5 10,4 0,3 44,0 1,9
1837 Meløy 3 180 11,0 27,5 8,5 10,1 5,4 3,2 33,9 0,5
1838 Gildeskål  847 14,8 4,4 12,0 7,6 6,7 1,9 51,7 0,9
1839 Beiarn  499 23,2 3,6 12,8 7,8 5,0 1,6 44,9 1,0
1840 Saltdal 2 224 3,5 15,2 5,4 15,3 4,1 3,2 52,8 0,5
1841 Fauske 4 045 3,3 4,0 13,9 20,0 7,9 6,3 44,2 0,5
1842 Skjerstad  375 15,7 4,8 7,5 5,1 5,6 1,1 59,7 0,5
1845 Sørfold 1 043 12,7 29,4 5,9 4,8 3,5 0,6 42,6 0,6
1848 Steigen 1 254 30,1 6,4 5,1 9,0 6,8 3,0 38,7 1,0
1849 Hamarøy  864 7,5 6,7 10,6 12,2 10,3 3,5 48,8 0,3
1850 Tysfjord  960 5,0 27,9 7,8 8,4 8,0 1,5 40,6 0,7
1851 Lødingen 1 066 10,0 7,2 7,2 16,3 12,8 3,5 42,4 0,6
1852 Tjeldsund  561 6,4 0,5 2,3 8,4 4,1 1,6 75,9 0,7
1853 Evenes  749 3,6 2,4 5,5 13,6 27,6 3,7 42,9 0,7
1854 Ballangen 1 005 6,6 11,8 16,0 13,8 7,3 2,6 41,2 0,7
1856 Røst  349 24,9 29,5 4,0 8,3 4,0 1,1 27,2 0,9
1857 Værøy  446 28,7 20,4 3,1 6,7 3,1 3,6 33,4 0,9
1859 Flakstad  682 36,2 10,6 4,7 7,8 4,8 2,2 32,3 1,5
1860 Vestvågøy 4 980 16,2 8,0 8,1 16,1 5,0 5,0 40,5 1,0
1865 Vågan 4 592 10,6 13,0 7,6 21,1 6,1 6,4 34,1 1,1
1866 Hadsel 3 698 8,5 12,2 9,8 12,3 11,1 4,5 41,0 0,5
1867 Bø 1 298 18,7 17,6 7,6 9,1 4,7 2,2 39,6 0,5
1868 Øksnes 2 217 21,7 20,9 4,0 11,8 6,5 4,2 30,2 0,8
1870 Sortland 5 227 4,8 5,8 10,7 20,9 12,4 8,6 36,1 0,6
1871 Andøy 2 814 13,2 5,7 14,6 10,7 5,2 4,9 45,1 0,6
1874 Moskenes  633 31,4 10,0 5,8 13,9 5,1 2,5 31,1 0,2
                   
19 Troms 80 255 6,4 7,4 7,5 17,3 7,5 8,1 45,3 0,6
1901 Harstad 12 114 2,6 9,3 8,3 21,6 7,2 12,1 38,4 0,5
1902 Tromsø 37 033 2,7 5,3 7,7 19,4 8,4 10,4 45,4 0,5
1911 Kvæfjord 1 488 14,2 3,4 2,4 7,7 6,3 2,3 63,4 0,3
1913 Skånland 1 184 5,9 8,6 6,3 12,4 6,4 3,1 56,6 0,7
1915 Bjarkøy  199 14,1 2,5 3,5 5,0 11,6 0,0 62,3 1,0
1917 Ibestad  712 18,3 11,7 6,5 5,8 7,4 2,1 47,3 1,0
1919 Gratangen  490 11,0 9,0 3,9 4,5 2,7 0,8 66,9 1,2
1920 Lavangen  366 8,2 5,5 14,5 6,8 2,2 0,0 62,6 0,3
1922 Bardu 1 823 3,9 1,3 5,3 14,2 7,5 1,9 65,5 0,3
1923 Salangen 1 092 6,3 2,5 9,4 13,7 3,6 5,2 58,6 0,6
1924 Målselv 3 885 5,3 8,6 7,3 14,6 3,4 4,0 56,2 0,4
1925 Sørreisa 1 221 8,8 7,8 7,3 11,2 4,7 2,3 57,3 0,6
1926 Dyrøy  435 16,8 6,9 4,6 10,1 2,5 3,0 54,3 1,8
1927 Tranøy  649 19,6 7,6 3,9 4,6 14,8 1,8 47,0 0,8
1928 Torsken  522 22,2 21,3 3,4 4,0 5,0 0,6 42,7 0,8
1929 Berg  503 17,1 32,0 2,0 6,0 3,2 1,8 36,4 1,6
1931 Lenvik 5 800 6,6 12,9 8,3 19,0 10,2 6,6 35,8 0,6
1933 Balsfjord 2 381 23,4 6,9 7,2 15,0 6,3 2,1 38,2 0,9
1936 Karlsøy 1 191 30,9 14,8 5,8 6,3 5,6 2,2 33,9 0,5
1938 Lyngen 1 352 15,5 16,2 7,6 9,8 8,1 3,3 38,5 1,1
1939 Storfjord  684 10,8 1,5 7,5 13,5 5,0 1,3 59,2 1,3
1940 Gáivuotna-Kåfjord  874 26,4 1,9 6,6 10,6 3,9 1,6 48,1 0,8
1941 Skjervøy 1 518 15,0 20,9 6,8 10,7 4,9 7,3 33,5 0,9
1942 Nordreisa 2 170 10,1 4,0 7,3 16,8 7,7 4,4 49,1 0,7
1943 Kvænangen  569 26,5 1,8 8,8 11,8 6,0 0,7 43,6 0,9
                   
20 Finnmark 37 687 7,9 9,7 7,9 15,9 7,0 4,8 45,8 0,9
2002 Vardø 1 280 8,0 22,3 4,6 10,7 5,4 3,2 45,2 0,5
2003 Vadsø 3 346 2,2 5,4 8,9 13,8 5,1 8,0 56,0 0,6
2004 Hammerfest 5 081 5,3 9,5 6,4 18,1 10,0 5,2 44,9 0,6
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 1 387 14,6 4,5 4,7 10,7 3,5 3,2 56,5 2,5
2012 Alta 8 583 5,8 7,1 11,1 20,5 7,7 5,8 40,7 1,2
2014 Loppa  644 19,4 14,4 4,0 9,3 6,4 2,0 43,5 0,9
2015 Hasvik  589 18,0 25,5 3,1 7,6 5,6 1,9 37,7 0,7
2017 Kvalsund  517 17,0 1,7 20,3 10,1 5,0 1,0 43,9 1,0
2018 Måsøy  750 23,2 21,5 2,0 10,1 6,1 1,7 34,1 1,2
2019 Nordkapp 1 975 11,9 9,3 7,8 18,4 11,1 6,1 34,7 0,6
2020 Porsanger 2 192 5,0 2,0 7,7 18,5 6,3 3,7 55,5 1,3
2021 Kárájohka-Karasjok 1 405 10,4 3,7 7,2 14,4 2,9 3,3 57,3 0,8
2022 Lebesby  742 15,5 21,4 5,7 10,2 2,4 2,2 40,8 1,8
2023 Gamvik  573 16,8 13,4 3,3 12,6 10,5 2,1 40,3 1,0
2024 Berlevåg  546 20,7 15,0 4,8 10,3 9,7 1,6 36,6 1,3
2025 Deatnu-Tana 1 570 13,8 6,1 13,7 12,5 6,5 2,5 44,0 0,9
2027 Unjárga-Nesseby  395 16,5 1,0 7,8 8,9 2,8 2,0 60,3 0,8
2028 Båtsfjord 1 436 8,0 41,0 5,2 10,7 5,8 4,6 23,6 1,1
2030 Sør-Varanger 4 676 2,7 6,9 6,5 16,7 6,7 5,4 54,7 0,3
                   
21-22 Svalbard og Jan Mayen 1 209 0,0 23,3 11,3 23,7 12,4 10,0 19,0 0,2
                   
23 Kontinentalsokkelen 16 740 0,0 92,7 0,0 6,4 0,2 0,3 0,0 0,4

Standardtegn i tabeller