Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

9   Personar 16-74 år sysselsette minst 100 timar i året, etter næring og bustad. Fylke, kommune og bydel. 2001. Prosent
Bustad I alt Næring
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 10-37 Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverks-drift 40-45 Byggje- og anleggsverksemd, kraft- og vassforsyning 50-55 Varehandel, hotell- og restaurantverksemd 60-64 Transport og kommunikasjon 65-74 Finansiell og forretningsmessig tenesteyting, eigedomsdrift 75-99 Offentleg adminis-trasjon og forsvar, helse- og sosial-tenester, undervisning m.m. Uoppgitt
    Prosent
Heile landet 2 442 347 4,1 14,3 7,3 18,0 7,3 12,0 36,3 0,7
                   
01 Østfold  132 164 3,0 18,2 8,0 18,8 6,5 10,5 34,4 0,7
0101 Halden 13 754 2,4 22,5 6,5 15,3 5,5 11,3 35,9 0,7
0104 Moss 14 287 0,9 16,8 7,1 20,4 6,6 12,1 35,7 0,5
0105 Sarpsborg 24 822 2,0 21,4 8,8 19,0 6,7 9,7 31,6 0,7
0106 Fredrikstad 35 272 1,2 18,9 7,2 17,7 6,0 10,9 37,3 0,7
0111 Hvaler 1 970 4,4 14,4 9,2 18,6 7,9 8,7 35,9 0,8
0118 Aremark  745 9,3 19,2 7,7 12,5 6,4 6,2 37,4 1,3
0119 Marker 1 753 10,8 22,8 7,4 13,3 8,4 5,3 29,9 1,9
0121 Rømskog  332 9,6 15,7 10,5 11,1 7,5 8,1 36,1 1,2
0122 Trøgstad 2 735 10,1 14,2 9,0 18,5 8,8 8,2 30,5 0,7
0123 Spydeberg 2 629 5,4 9,6 11,3 24,0 7,9 12,0 28,9 0,8
0124 Askim 7 347 2,2 13,5 8,9 22,2 7,1 12,8 32,7 0,5
0125 Eidsberg 5 368 6,5 16,2 8,4 20,9 6,9 9,7 30,5 0,9
0127 Skiptvet 1 797 8,1 11,6 13,8 18,4 6,7 7,2 33,3 0,7
0128 Rakkestad 3 902 13,1 17,9 9,3 17,0 6,3 6,8 28,8 0,8
0135 Råde 3 453 5,2 15,7 9,7 21,4 6,3 8,5 32,3 0,8
0136 Rygge 7 201 2,8 15,9 6,8 21,1 6,0 10,3 36,6 0,5
0137 Våler 2 267 5,8 14,9 10,9 17,8 6,4 8,8 34,8 0,6
0138 Hobøl 2 530 4,0 10,5 8,7 21,8 8,3 13,1 33,0 0,7
                   
02 Akershus  270 827 1,4 8,7 6,1 21,6 8,9 17,8 34,8 0,6
0211 Vestby 7 310 2,0 8,6 7,0 23,8 8,0 15,9 34,2 0,6
0213 Ski 14 854 0,9 7,5 5,8 24,1 8,1 18,4 34,7 0,5
0214 Ås 7 878 2,1 6,7 5,5 21,7 5,8 15,8 41,6 0,7
0215 Frogn 7 371 1,8 7,1 6,0 24,3 7,1 17,9 35,1 0,7
0216 Nesodden 8 682 0,8 6,6 5,9 16,3 7,6 17,8 44,0 0,8
0217 Oppegård 13 209 0,2 7,4 5,3 23,4 8,4 21,9 32,7 0,6
0219 Bærum 55 993 0,6 7,4 4,4 18,4 7,7 23,6 37,1 0,7
0220 Asker 27 866 0,9 8,8 4,7 20,1 7,1 21,2 36,5 0,8
0221 Aurskog-Høland 7 170 5,0 15,6 8,1 20,3 7,5 10,1 32,6 0,7
0226 Sørum 7 022 3,2 9,9 8,9 21,7 9,8 13,2 32,7 0,5
0227 Fet 5 402 1,6 11,3 6,9 23,0 9,3 13,7 33,9 0,4
0228 Rælingen 8 774 0,5 9,8 6,6 24,7 10,6 15,2 32,1 0,4
0229 Enebakk 5 331 3,1 7,8 10,6 23,1 10,5 12,8 31,4 0,7
0230 Lørenskog 17 798 0,3 9,9 6,8 24,6 8,9 16,6 32,4 0,5
0231 Skedsmo 22 820 0,6 9,8 6,3 24,6 9,3 17,1 31,9 0,5
0233 Nittedal 11 220 1,0 10,0 7,3 22,4 8,9 15,8 34,1 0,5
0234 Gjerdrum 2 739 2,8 7,6 8,4 24,6 10,7 13,6 31,7 0,7
0235 Ullensaker 12 721 2,2 6,9 6,3 24,0 14,6 14,1 31,2 0,6
0236 Nes 9 851 4,3 10,4 8,3 21,1 11,5 11,5 32,1 0,7
0237 Eidsvoll 10 034 2,6 11,2 7,7 20,1 11,1 10,2 36,5 0,6
0238 Nannestad 5 326 3,5 6,9 8,6 20,9 16,8 11,5 31,4 0,4
0239 Hurdal 1 456 5,4 10,6 7,3 18,1 10,1 6,3 41,5 0,7
                   
03 Oslo  291 934 0,3 7,5 4,1 18,9 8,4 22,7 37,2 0,9
0301 Oslo  291 934 0,3 7,5 4,1 18,9 8,4 22,7 37,2 0,9
030101 Bygdøy-Frogner 13 287 0,2 6,9 2,1 18,1 7,3 31,2 32,9 1,4
030102 Uranienborg-Majorstuen 16 168 0,1 6,4 2,2 17,5 6,7 30,1 35,6 1,3
030103 St. Hanshaugen-Ullevål 19 323 0,2 6,5 2,3 14,6 6,3 25,3 43,8 1,0
030104 Sagene-Torshov 17 268 0,2 7,3 3,2 15,6 8,0 23,4 41,6 0,7
030105 Grünerløkka-Sofienberg 16 994 0,2 7,7 3,5 18,3 8,2 23,2 37,8 1,0
030106 Gamle Oslo 14 740 0,2 7,6 3,6 19,7 9,9 21,7 36,3 1,1
030107 Ekeberg-Bekkelaget 9 288 0,2 7,7 5,0 19,9 7,2 23,6 35,2 1,2
030108 Nordstrand 9 600 0,3 7,2 4,3 19,6 6,9 24,4 36,3 1,0
030109 Søndre Nordstrand 16 839 0,2 7,1 4,9 22,2 10,9 18,8 35,2 0,7
030110 Lambertseter 5 383 0,4 7,4 5,4 19,9 9,7 20,1 36,5 0,7
030111 Bøler 6 619 0,3 7,4 6,1 18,5 8,9 20,1 38,0 0,6
030112 Manglerud 6 445 0,2 7,8 5,7 22,5 8,6 20,7 33,6 0,7
030113 Østensjø 8 125 0,2 7,6 5,9 19,3 8,8 20,1 37,6 0,5
030114 Helsfyr-Sinsen 12 407 0,3 7,8 4,8 19,1 9,4 21,7 36,2 0,7
030115 Hellerud 8 293 0,3 7,7 5,8 21,5 11,4 18,5 34,1 0,6
030116 Furuset 16 179 0,1 8,8 5,8 24,5 11,3 16,9 32,2 0,4
030117 Stovner 11 188 0,2 9,1 6,1 24,1 11,3 16,5 32,2 0,6
030118 Romsås 3 472 0,2 7,4 5,7 23,8 10,9 15,6 35,9 0,5
030119 Grorud 8 947 0,3 8,0 5,9 22,7 10,2 18,3 34,1 0,6
030120 Bjerke 12 372 0,4 7,9 5,3 20,3 9,2 18,5 37,8 0,5
030121 Grefsen-Kjelsås 10 299 0,3 8,5 5,1 16,1 7,4 20,8 40,9 0,8
030122 Sogn 8 772 0,2 7,4 3,5 14,3 5,2 21,7 46,8 0,9
030123 Vinderen 10 698 0,4 6,1 2,4 16,7 5,4 28,8 38,3 1,9
030124 Røa 11 871 0,3 6,8 3,2 15,6 6,9 25,3 40,7 1,3
030125 Ullern 14 918 0,2 7,3 2,8 16,4 6,9 28,8 36,4 1,3
030126 Sentrum  901 0,1 6,1 2,8 27,3 9,2 25,1 27,0 2,4
030127 Marka  963 7,7 7,6 7,6 18,6 5,8 15,3 36,6 0,9
030199 Uoppgitt bydel  575 0,3 5,6 8,3 17,6 12,0 15,8 33,9 6,4
                   
04 Hedmark 97 498 7,4 13,8 8,2 17,0 6,5 8,6 37,8 0,7
0402 Kongsvinger 9 057 4,6 12,4 6,1 17,5 8,8 10,5 39,4 0,7
0403 Hamar 14 157 1,9 8,8 6,6 17,8 7,2 12,7 44,2 0,8
0412 Ringsaker 16 644 7,3 18,7 8,2 18,0 5,7 8,4 32,9 0,6
0415 Løten 3 656 7,0 12,1 9,5 18,2 7,1 8,6 36,8 0,6
0417 Stange 9 251 6,0 11,8 8,7 16,5 7,0 9,2 40,0 0,7
0418 Nord-Odal 2 611 4,8 13,5 13,8 16,9 7,7 6,7 36,2 0,3
0419 Sør-Odal 3 980 6,4 16,9 8,9 18,4 9,5 6,9 32,4 0,6
0420 Eidskog 3 135 7,3 19,8 8,2 15,9 7,1 6,3 34,6 0,7
0423 Grue 2 719 12,1 20,9 7,8 14,5 4,6 6,7 32,7 0,8
0425 Åsnes 4 019 11,0 18,6 8,4 15,1 4,9 5,9 35,4 0,6
0426 Våler 2 070 12,1 18,2 7,5 12,1 5,6 5,8 38,2 0,5
0427 Elverum 9 535 4,0 14,4 9,5 18,3 4,9 8,0 40,3 0,7
0428 Trysil 3 641 9,6 9,0 10,1 19,1 6,8 6,6 37,5 1,4
0429 Åmot 2 175 8,7 9,5 9,0 15,0 5,0 6,9 45,4 0,6
0430 Stor-Elvdal 1 486 11,3 10,9 6,9 15,8 7,9 6,3 39,4 1,4
0432 Rendalen 1 068 18,0 9,5 8,2 12,5 4,8 4,9 40,5 1,7
0434 Engerdal  806 18,7 6,8 10,7 13,2 6,3 5,8 37,2 1,2
0436 Tolga  946 24,6 7,9 8,0 10,3 3,8 7,0 37,6 0,7
0437 Tynset 3 061 15,6 7,6 7,5 19,9 5,0 8,6 35,2 0,5
0438 Alvdal 1 325 17,5 16,8 7,9 13,4 5,2 4,5 33,7 1,0
0439 Folldal  959 21,3 14,1 8,3 12,3 4,2 6,3 33,1 0,5
0441 Os 1 197 21,0 16,9 7,9 10,9 4,2 4,3 34,6 0,4
                   
05 Oppland 98 870 8,4 13,3 9,2 18,3 5,9 7,9 36,4 0,7
0501 Lillehammer 13 572 2,3 7,3 7,3 19,7 5,2 10,8 46,7 0,7
0502 Gjøvik 14 367 5,7 17,9 7,1 18,9 5,3 9,2 35,4 0,5
0511 Dovre 1 586 14,3 7,4 6,9 24,6 7,1 4,9 33,8 0,9
0512 Lesja 1 213 27,9 6,8 9,0 16,0 6,4 4,5 28,9 0,5
0513 Skjåk 1 311 17,9 14,5 10,9 15,9 5,5 4,7 29,9 0,7
0514 Lom 1 468 18,4 8,4 10,4 19,8 6,3 4,2 30,5 2,0
0515 Vågå 2 077 17,3 9,9 15,5 16,7 3,8 5,2 31,0 0,8
0516 Nord-Fron 3 225 10,9 9,4 15,5 22,0 5,1 6,2 30,2 0,6
0517 Sel 3 281 9,4 14,0 9,3 22,7 6,1 7,1 31,0 0,5
0519 Sør-Fron 1 751 15,2 10,5 14,6 17,3 4,9 5,9 30,9 0,8
0520 Ringebu 2 458 16,2 9,6 10,9 18,7 6,2 6,0 31,7 0,7
0521 Øyer 2 733 10,0 10,5 11,4 19,7 5,8 6,4 35,8 0,4
0522 Gausdal 3 418 15,7 10,2 11,0 17,6 6,4 4,9 33,7 0,5
0528 Østre Toten 7 542 8,4 17,6 7,5 15,5 6,1 7,8 36,4 0,7
0529 Vestre Toten 7 109 4,6 31,7 5,6 12,4 4,7 6,7 33,7 0,5
0532 Jevnaker 3 243 3,1 19,3 8,6 18,0 5,5 8,9 36,0 0,6
0533 Lunner 4 761 3,5 8,8 8,3 19,7 9,9 12,9 36,7 0,4
0534 Gran 6 986 6,3 10,1 9,5 17,9 8,5 8,6 38,2 0,8
0536 Søndre Land 2 972 6,7 16,2 10,5 13,4 5,2 4,3 43,1 0,6
0538 Nordre Land 3 538 9,9 13,9 12,3 17,5 5,5 5,1 35,2 0,5
0540 Sør-Aurdal 1 769 12,8 9,7 15,5 13,8 5,4 5,6 35,8 1,4
0541 Etnedal  762 19,8 7,2 12,2 14,4 7,1 4,1 34,4 0,8
0542 Nord-Aurdal 3 710 9,1 6,4 10,5 25,8 4,6 8,9 33,9 0,9
0543 Vestre Slidre 1 278 20,6 10,3 13,1 16,6 5,4 6,0 27,5 0,5
0544 Øystre Slidre 1 825 13,5 6,8 10,3 22,0 4,9 7,5 33,9 1,1
0545 Vang  915 20,9 6,4 10,4 13,7 5,2 4,8 38,1 0,4
                   
06 Buskerud  131 965 2,9 15,1 8,7 20,1 6,9 11,6 34,1 0,7
0602 Drammen 29 866 0,9 11,9 7,2 22,4 8,8 15,5 32,7 0,7
0604 Kongsberg 12 924 1,8 26,7 5,4 15,8 3,9 11,7 33,9 0,7
0605 Ringerike 15 028 2,6 18,2 6,8 18,0 6,1 10,2 37,5 0,7
0612 Hole 2 866 3,7 9,4 6,8 20,9 6,2 13,1 39,0 0,8
0615 Flå  576 9,7 9,5 13,9 18,8 5,7 5,6 35,4 1,4
0616 Nes 1 943 6,5 15,2 11,6 21,4 5,0 6,6 32,7 1,0
0617 Gol 2 595 5,7 9,9 11,5 29,7 5,9 7,0 29,6 0,7
0618 Hemsedal 1 173 13,4 4,5 13,3 22,4 5,0 6,4 33,9 1,0
0619 Ål 2 601 9,6 8,1 13,3 16,2 6,8 6,2 38,9 0,8
0620 Hol 2 710 5,0 7,8 13,0 27,9 5,7 5,7 33,8 1,0
0621 Sigdal 1 971 10,9 19,8 13,5 12,8 6,3 5,7 29,8 1,1
0622 Krødsherad 1 243 6,5 17,3 11,5 19,1 5,6 5,6 33,2 1,2
0623 Modum 6 853 3,9 17,3 11,8 17,2 5,8 6,2 37,2 0,7
0624 Øvre Eiker 8 186 3,6 15,9 11,7 19,8 6,6 9,3 32,4 0,7
0625 Nedre Eiker 11 353 1,1 14,9 10,5 23,1 7,9 10,5 31,4 0,6
0626 Lier 12 144 3,5 11,4 7,7 19,8 7,0 13,8 35,8 0,8
0627 Røyken 9 616 1,3 9,9 9,0 22,0 8,4 15,7 33,2 0,6
0628 Hurum 4 606 2,4 22,2 6,9 18,1 6,5 11,1 32,1 0,7
0631 Flesberg 1 428 8,0 19,3 12,9 14,4 6,4 6,3 32,2 0,6
0632 Rollag  797 10,8 21,7 9,5 11,3 4,5 5,0 36,9 0,3
0633 Nore og Uvdal 1 486 11,3 11,0 17,2 12,3 4,1 5,0 38,2 0,9
                   
07 Vestfold  113 390 2,8 16,9 7,5 19,4 7,0 10,8 34,8 0,7
0701 Borre 12 497 1,3 20,7 6,0 17,7 5,6 11,2 36,8 0,6
0702 Holmestrand 4 887 2,8 19,6 6,5 17,7 6,8 10,4 35,3 1,0
0704 Tønsberg 18 904 1,9 14,7 6,6 20,0 5,8 11,9 38,5 0,7
0706 Sandefjord 20 631 1,7 16,6 7,8 20,4 9,4 12,1 31,2 0,8
0709 Larvik 20 974 3,1 18,0 6,9 21,5 7,6 9,9 32,4 0,7
0711 Svelvik 3 503 2,0 21,4 8,2 18,5 8,4 9,6 31,3 0,6
0713 Sande 4 079 4,6 17,3 10,6 18,8 6,7 9,8 31,7 0,6
0714 Hof 1 627 5,8 19,3 11,3 15,0 6,0 7,7 34,4 0,6
0716 Re 4 486 8,6 18,1 8,7 17,1 6,0 8,2 32,6 0,6
0719 Andebu 2 579 6,0 20,0 10,9 15,6 7,2 6,7 33,0 0,6
0720 Stokke 5 409 5,1 15,6 7,8 18,1 7,1 9,3 36,4 0,7
0722 Nøtterøy 10 306 1,8 12,5 7,1 19,7 5,5 13,1 39,4 0,8
0723 Tjøme 2 277 2,1 11,3 8,2 17,9 7,7 10,1 41,6 1,1
0728 Lardal 1 231 9,9 17,7 12,3 15,4 7,6 5,5 31,0 0,6
                   
08 Telemark 85 810 3,0 19,1 9,3 17,2 5,7 8,7 36,3 0,7
0805 Porsgrunn 16 640 0,9 25,2 7,5 17,3 5,2 10,2 33,2 0,6
0806 Skien 25 897 1,9 18,1 7,9 18,0 5,9 9,8 37,7 0,7
0807 Notodden 6 271 2,3 16,3 8,3 17,5 5,1 9,4 40,7 0,3
0811 Siljan 1 251 4,6 16,4 9,8 16,2 7,9 7,4 37,0 0,6
0814 Bamble 7 471 1,8 29,2 6,4 17,3 5,6 9,5 29,8 0,6
0815 Kragerø 5 331 1,6 21,9 10,2 18,9 6,1 6,8 33,3 1,1
0817 Drangedal 2 018 6,2 15,1 18,3 14,4 6,7 4,5 34,0 0,9
0819 Nome 3 443 4,2 17,3 10,3 13,8 5,6 7,5 40,3 1,0
0821 Bø 2 806 5,3 9,0 9,7 20,1 5,0 8,9 41,2 0,7
0822 Sauherad 2 296 7,5 12,2 9,9 16,9 7,8 7,1 37,8 0,8
0826 Tinn 3 430 3,9 19,0 13,0 14,2 4,9 7,9 36,6 0,4
0827 Hjartdal  873 12,1 8,9 15,0 14,3 5,4 4,6 38,6 1,0
0828 Seljord 1 633 5,9 8,1 13,3 21,2 6,3 9,0 35,7 0,6
0829 Kviteseid 1 464 7,6 9,2 12,8 20,1 6,6 5,1 37,9 0,8
0830 Nissedal  759 10,9 9,2 16,7 14,1 6,9 3,6 37,3 1,3
0831 Fyresdal  725 9,5 11,6 13,8 13,1 5,2 5,5 40,7 0,6
0833 Tokke 1 317 7,9 10,0 22,0 12,1 4,7 3,8 38,8 0,7
0834 Vinje 2 185 9,2 8,7 16,2 14,4 6,2 3,8 40,7 0,8
                   
09 Aust-Agder 53 352 3,2 17,9 7,9 17,6 6,7 9,2 36,8 0,7
0901 Risør 3 483 2,3 22,2 7,1 16,7 4,9 9,8 36,4 0,5
0904 Grimstad 9 460 3,9 16,8 7,0 18,2 7,6 10,3 35,5 0,7
0906 Arendal 20 620 1,4 18,0 6,2 18,4 6,5 11,0 37,8 0,7
0911 Gjerstad 1 245 5,5 25,6 11,8 13,8 6,5 7,3 29,2 0,3
0912 Vegårshei  896 5,8 17,5 12,5 11,8 5,0 6,0 40,8 0,4
0914 Tvedestrand 2 940 4,0 20,6 8,3 17,3 6,5 7,1 35,6 0,7
0919 Froland 2 375 4,7 13,9 13,1 18,1 7,7 7,4 34,5 0,4
0926 Lillesand 4 796 1,7 18,3 8,2 19,9 6,9 8,7 35,5 0,9
0928 Birkenes 2 217 5,6 23,8 8,3 12,4 8,9 5,1 35,3 0,6
0929 Åmli  913 10,8 17,4 11,8 14,3 4,6 3,3 36,4 1,3
0935 Iveland  590 10,0 21,2 10,8 13,6 8,5 2,7 32,7 0,5
0937 Evje og Hornnes 1 808 5,0 11,0 9,8 19,7 6,4 6,6 40,9 0,7
0938 Bygland  696 10,3 12,8 8,5 14,4 7,5 3,6 42,2 0,7
0940 Valle  789 9,3 10,5 20,0 8,6 4,8 4,6 41,8 0,4
0941 Bykle  524 2,3 3,8 15,8 19,7 4,6 4,4 48,5 1,0
                   
10 Vest-Agder 81 225 3,0 18,0 8,1 18,2 6,9 8,8 36,4 0,7
1001 Kristiansand 38 370 0,9 14,3 6,3 19,6 7,9 11,4 38,9 0,7
1002 Mandal 6 619 3,1 18,5 8,1 17,4 6,3 9,5 36,2 1,0
1003 Farsund 4 833 4,7 31,2 6,6 14,0 6,3 6,1 30,2 0,7
1004 Flekkefjord 4 622 6,0 22,0 7,4 14,7 5,7 6,0 37,6 0,6
1014 Vennesla 6 153 2,6 23,5 9,8 19,2 6,3 6,1 32,0 0,5
1017 Songdalen 2 847 3,7 16,9 10,8 20,8 9,3 6,4 31,9 0,3
1018 Søgne 4 856 2,5 15,9 10,8 19,1 6,0 8,7 36,3 0,8
1021 Marnardal 1 111 12,7 13,5 12,0 12,6 6,3 5,3 36,6 1,0
1026 Åseral  468 10,9 7,5 23,1 8,5 5,3 2,6 41,5 0,6
1027 Audnedal  813 12,7 19,9 11,4 8,9 7,3 3,6 35,9 0,4
1029 Lindesnes 2 210 8,1 22,3 11,4 13,9 6,6 4,8 32,1 0,9
1032 Lyngdal 3 663 4,5 23,1 7,9 22,1 4,4 5,5 31,7 0,6
1034 Hægebostad  866 14,3 21,4 11,7 10,2 4,6 2,9 34,2 0,8
1037 Kvinesdal 2 839 5,8 25,9 10,5 15,7 4,4 3,7 33,3 0,7
1046 Sirdal  955 7,7 7,2 24,4 11,5 4,5 3,9 40,3 0,4
                   
11 Rogaland  204 707 4,9 22,0 7,1 17,2 6,2 10,2 31,7 0,8
1101 Eigersund 7 211 5,9 26,9 8,1 15,3 4,3 6,4 32,7 0,4
1102 Sandnes 29 824 2,9 20,4 7,5 20,8 6,0 11,3 30,3 0,8
1103 Stavanger 59 141 0,9 22,0 4,6 16,7 6,2 14,4 34,3 0,9
110301 Hundvåg 6 444 0,8 25,9 6,0 17,8 7,1 12,3 29,5 0,7
110302 Tasta 7 012 1,2 22,9 5,5 16,3 6,7 13,6 33,1 0,7
110303 Eiganes/Våland 10 725 0,6 21,6 3,8 14,8 5,4 16,5 36,0 1,2
110304 Madla 10 116 1,2 22,3 4,4 17,0 6,7 13,4 34,1 0,9
110305 Storhaug 6 311 0,6 21,2 3,9 17,8 6,2 15,8 33,4 1,1
110306 Hillevåg 9 816 0,9 17,7 4,7 16,3 6,1 13,4 40,0 0,8
110307 Hinna 8 550 1,0 23,8 4,4 17,6 5,8 15,3 31,5 0,7
110399 Uoppgitt bydel  167 1,8 16,8 7,2 17,4 11,4 13,8 25,7 6,0
1106 Haugesund 15 787 0,8 19,7 6,3 19,4 6,8 9,5 36,9 0,7
1111 Sokndal 1 645 5,8 35,1 9,5 10,3 4,9 4,0 29,7 0,9
1112 Lund 1 664 9,2 35,8 6,9 9,3 5,1 3,5 30,0 0,2
1114 Bjerkreim 1 362 23,7 17,9 10,7 13,8 5,2 4,5 23,7 0,4
1119 Hå 7 942 14,4 20,7 10,3 14,5 3,5 5,5 30,6 0,5
1120 Klepp 7 789 11,6 21,1 8,8 19,4 5,0 8,2 25,3 0,8
1121 Time 7 575 8,8 22,2 6,9 18,2 4,0 8,2 31,2 0,5
1122 Gjesdal 5 023 5,7 26,4 11,2 18,1 5,1 7,0 25,9 0,6
1124 Sola 10 396 4,0 23,3 6,8 18,8 7,5 12,7 26,3 0,7
1127 Randaberg 4 952 4,5 19,2 8,3 18,4 6,2 10,7 32,1 0,7
1129 Forsand  549 15,3 16,4 12,2 8,2 8,0 4,0 34,4 1,5
1130 Strand 5 303 4,4 24,8 7,5 16,6 6,2 6,9 32,9 0,6
1133 Hjelmeland 1 506 21,9 18,2 7,6 10,4 6,0 5,7 29,4 0,8
1134 Suldal 2 240 14,8 12,1 14,2 10,4 5,4 4,1 38,6 0,4
1135 Sauda 2 509 3,0 29,6 11,6 12,0 3,5 4,7 35,0 0,6
1141 Finnøy 1 543 28,4 10,5 7,4 8,8 9,4 3,7 30,9 0,9
1142 Rennesøy 1 794 18,5 17,2 7,0 14,2 8,8 6,0 27,4 0,9
1144 Kvitsøy  282 15,2 12,4 6,7 12,4 13,5 5,0 34,0 0,7
1145 Bokn  425 18,8 19,3 6,8 11,3 12,7 3,1 27,5 0,5
1146 Tysvær 4 833 10,1 18,5 9,3 18,2 6,1 6,4 30,8 0,5
1149 Karmøy 18 807 3,5 25,4 8,0 16,4 9,0 7,4 29,5 0,9
1151 Utsira  132 12,9 10,6 4,5 11,4 15,2 3,8 40,9 0,8
1154 Vindafjord 2 703 19,9 14,9 9,5 14,2 5,7 7,5 27,5 0,7
1159 Ølen 1 770 11,0 22,2 8,5 14,9 6,6 6,8 29,6 0,5
                   
12 Hordaland  234 357 2,9 16,6 7,4 16,8 7,6 11,5 36,7 0,6
1201 Bergen  125 217 0,7 12,7 5,9 18,2 7,6 15,1 39,2 0,6
120101 Arna 6 486 1,2 18,4 10,0 19,4 8,3 8,9 33,3 0,5
120102 Bergenhus 18 529 0,7 10,0 3,7 16,7 6,2 18,0 43,9 1,0
120103 Fana 16 721 0,9 12,9 6,4 18,6 7,4 15,8 37,2 0,8
120104 Fyllingsdalen 15 118 0,6 12,1 5,6 17,6 7,6 17,1 38,8 0,5
120105 Laksevåg 19 245 0,6 14,0 6,7 19,4 8,2 13,4 37,2 0,5
120106 Ytrebygda 11 075 1,0 16,2 6,2 18,6 8,6 15,6 33,4 0,6
120107 Årstad 17 138 0,6 10,2 4,4 15,3 6,9 15,5 46,5 0,7
120108 Åsane 20 740 0,7 12,4 6,9 20,5 8,1 13,2 37,7 0,5
120199 Uoppgitt bydel  165 1,8 14,5 7,3 15,2 12,7 15,2 26,7 6,7
1211 Etne 2 162 12,4 17,9 12,2 13,0 7,2 7,3 28,9 1,1
1216 Sveio 2 436 9,1 17,2 8,7 15,3 9,2 5,7 34,1 0,7
1219 Bømlo 5 530 7,3 29,3 6,5 11,3 12,6 4,3 27,9 0,8
1221 Stord 8 479 1,1 28,8 5,3 15,9 4,7 7,9 35,8 0,5
1222 Fitjar 1 542 6,8 22,8 10,7 15,4 6,1 5,6 31,8 0,7
1223 Tysnes 1 404 10,3 20,7 8,0 11,3 10,4 4,1 34,5 0,6
1224 Kvinnherad 6 975 6,9 24,7 8,3 12,7 5,1 5,3 36,5 0,5
1227 Jondal  587 11,8 11,8 8,5 13,3 6,8 4,4 42,8 0,7
1228 Odda 3 947 1,6 30,4 9,7 13,0 3,5 3,6 37,6 0,7
1231 Ullensvang 2 009 12,9 16,1 10,9 17,0 6,3 5,0 31,2 0,6
1232 Eidfjord  528 4,4 7,8 17,0 17,2 4,9 4,0 44,1 0,6
1233 Ulvik  637 12,9 7,8 9,3 17,4 7,5 5,2 39,6 0,3
1234 Granvin  567 10,4 15,2 11,1 16,9 9,9 2,5 33,3 0,7
1235 Voss 7 381 8,2 8,9 9,3 20,4 7,3 6,8 38,5 0,5
1238 Kvam 4 549 10,1 20,8 7,7 14,4 6,1 7,4 32,7 0,7
1241 Fusa 2 003 11,3 27,8 7,6 9,0 8,3 4,4 31,5 0,2
1242 Samnanger 1 259 3,3 19,1 16,5 14,9 7,6 5,3 32,8 0,4
1243 Os 7 885 3,1 17,9 8,6 19,5 7,6 8,8 33,9 0,6
1244 Austevoll 2 374 15,6 18,0 6,3 11,4 12,5 7,9 27,7 0,7
1245 Sund 2 865 3,9 21,3 8,4 14,3 10,6 9,7 31,3 0,5
1246 Fjell 10 236 1,8 19,0 9,5 18,1 8,5 11,3 31,4 0,5
1247 Askøy 11 012 1,2 14,9 10,6 18,8 7,7 11,0 35,4 0,4
1251 Vaksdal 2 075 4,1 28,1 11,4 8,4 7,8 4,1 36,0 0,0
1252 Modalen  191 10,5 6,3 17,8 6,8 5,8 12,0 39,8 1,0
1253 Osterøy 3 714 5,9 24,8 11,0 12,6 9,0 4,3 31,9 0,5
1256 Meland 2 942 3,7 21,3 10,1 13,7 6,3 8,3 36,4 0,2
1259 Øygarden 1 820 6,8 18,7 10,4 12,1 8,2 9,6 33,6 0,5
1260 Radøy 2 411 8,7 23,7 8,0 13,1 6,5 5,1 34,2 0,7
1263 Lindås 6 957 4,2 25,6 9,4 13,3 7,3 7,4 32,3 0,5
1264 Austrheim 1 402 3,8 31,6 6,1 11,7 10,5 5,9 30,1 0,4
1265 Fedje  350 6,6 30,3 2,0 8,6 15,1 2,9 33,4 1,1
1266 Masfjorden  911 11,0 13,9 12,0 10,0 7,7 5,5 39,3 0,7
                   
14 Sogn og Fjordane 59 434 9,9 18,3 8,9 14,3 6,6 6,3 35,1 0,6
1401 Flora 6 244 6,4 20,0 7,7 13,6 10,1 9,3 32,5 0,5
1411 Gulen 1 319 18,7 13,1 7,9 7,6 11,9 3,7 36,8 0,4
1412 Solund  481 26,6 10,0 5,2 8,5 12,7 2,7 33,5 0,8
1413 Hyllestad  824 15,4 19,1 8,9 11,0 6,9 5,8 32,0 0,8
1416 Høyanger 2 525 5,5 35,8 5,2 8,3 3,9 4,0 36,9 0,4
1417 Vik 1 568 15,2 16,9 11,5 11,2 6,6 4,0 34,1 0,5
1418 Balestrand  812 5,4 12,3 7,8 14,8 4,9 3,7 50,0 1,1
1419 Leikanger 1 270 5,1 9,7 16,0 13,7 5,2 7,9 42,1 0,3
1420 Sogndal 3 835 6,3 10,1 11,6 16,5 8,4 8,1 38,4 0,6
1421 Aurland 1 018 9,4 4,9 14,8 19,1 7,9 4,8 38,7 0,4
1422 Lærdal 1 225 10,0 10,0 11,7 11,2 5,6 11,0 40,2 0,3
1424 Årdal 3 181 0,6 45,4 6,2 9,0 2,5 8,6 27,6 0,2
1426 Luster 2 635 12,5 10,4 14,2 13,9 5,4 5,7 37,6 0,3
1428 Askvoll 1 735 19,5 15,0 6,1 12,9 8,2 4,1 33,1 1,0
1429 Fjaler 1 471 14,8 11,8 9,0 10,0 5,8 7,4 40,4 0,7
1430 Gaular 1 556 14,6 15,0 8,5 11,9 8,5 4,6 36,1 0,8
1431 Jølster 1 648 16,7 8,8 10,5 15,9 4,8 5,3 37,0 1,0
1432 Førde 6 224 3,7 10,0 8,0 20,5 6,0 8,4 43,0 0,4
1433 Naustdal 1 551 12,4 12,4 12,0 15,2 5,9 6,8 35,0 0,2
1438 Bremanger 2 183 12,1 29,5 7,2 9,3 6,2 5,0 29,7 1,0
1439 Vågsøy 3 526 8,9 27,0 6,4 15,7 6,5 5,2 29,2 1,1
1441 Selje 1 629 18,8 25,0 7,6 10,5 8,3 2,9 26,0 1,0
1443 Eid 3 209 8,7 18,2 8,4 15,5 6,0 5,8 36,9 0,6
1444 Hornindal  670 14,8 23,1 8,8 13,1 4,0 4,6 30,3 1,2
1445 Gloppen 3 212 16,4 10,3 9,9 15,3 5,3 4,9 37,3 0,7
1449 Stryn 3 883 11,2 22,9 8,1 20,9 5,6 4,6 26,1 0,5
                   
15 Møre og Romsdal  131 359 7,0 21,5 7,1 16,0 7,6 7,2 32,9 0,6
1502 Molde 13 179 1,9 13,1 7,4 18,4 6,4 8,9 43,2 0,6
1503 Kristiansund 8 725 1,3 16,1 6,2 17,9 11,1 10,1 36,8 0,6
1504 Ålesund 21 852 2,0 14,7 6,3 22,8 8,1 11,9 33,5 0,7
1511 Vanylven 2 053 17,4 24,9 5,3 10,0 8,9 2,9 30,2 0,5
1514 Sande 1 403 11,7 27,6 4,7 11,2 8,3 5,1 30,5 0,9
1515 Herøy 4 434 13,3 26,7 5,8 13,1 8,4 5,8 26,0 0,9
1516 Ulstein 3 642 3,4 30,4 6,5 17,1 5,3 7,4 29,1 0,9
1517 Hareid 2 428 4,5 29,9 7,1 14,0 8,3 7,2 28,3 0,7
1519 Volda 4 304 8,1 13,5 6,5 12,8 5,6 7,5 45,1 0,9
1520 Ørsta 5 500 10,3 21,4 7,4 15,4 6,3 5,0 33,4 0,8
1523 Ørskog 1 171 5,1 19,6 10,1 15,0 5,8 5,6 38,6 0,2
1524 Norddal 1 069 17,5 13,0 12,3 14,0 5,7 2,5 34,4 0,5
1525 Stranda 2 653 7,0 41,6 6,0 12,1 5,0 4,3 23,7 0,3
1526 Stordal  615 6,0 48,0 6,2 8,1 3,9 3,9 23,9 0,0
1528 Sykkylven 4 223 3,1 44,6 6,1 12,9 5,5 5,3 22,0 0,4
1529 Skodje 1 903 5,1 22,5 9,1 15,2 7,7 5,5 34,3 0,7
1531 Sula 3 919 2,6 25,5 8,1 18,6 6,2 7,4 31,1 0,5
1532 Giske 3 549 11,3 18,5 5,6 16,9 13,5 7,2 26,4 0,6
1534 Haram 4 770 8,2 40,8 4,2 10,9 7,3 4,4 23,6 0,5
1535 Vestnes 3 417 6,4 25,3 7,4 11,6 6,3 4,8 37,6 0,6
1539 Rauma 3 939 8,3 20,0 10,7 17,0 9,2 5,0 29,5 0,3
1543 Nesset 1 665 11,7 23,8 10,1 12,0 5,8 3,5 32,7 0,4
1545 Midsund 1 049 18,0 19,0 8,2 10,7 8,4 4,0 31,0 0,8
1546 Sandøy  708 12,1 25,3 4,2 8,6 8,5 7,5 33,5 0,3
1547 Aukra 1 622 8,4 24,2 5,5 13,4 7,2 4,4 36,4 0,4
1548 Fræna 4 874 12,5 20,1 9,3 16,3 6,9 5,0 29,3 0,6
1551 Eide 1 715 9,8 23,4 10,1 14,3 6,2 6,1 29,4 0,7
1554 Averøy 2 875 13,7 23,6 6,8 12,4 8,7 5,5 28,7 0,6
1556 Frei 2 717 3,2 17,3 7,1 18,5 12,0 9,1 32,4 0,4
1557 Gjemnes 1 497 16,8 17,6 9,6 11,0 6,0 4,4 33,7 0,9
1560 Tingvoll 1 546 13,2 16,3 10,0 9,5 7,3 4,9 38,0 0,8
1563 Sunndal 3 900 5,9 34,0 8,3 12,9 3,4 5,3 29,5 0,5
1566 Surnadal 3 263 10,2 21,2 8,3 13,4 7,4 5,1 33,6 0,9
1567 Rindal 1 108 22,8 17,0 7,6 11,6 4,1 4,0 32,7 0,3
1569 Aure 1 415 17,4 14,8 8,5 9,8 11,0 4,7 33,6 0,4
1571 Halsa  934 22,3 12,5 8,1 10,5 5,9 3,9 36,0 0,9
1572 Tustna  501 17,2 10,0 9,4 9,8 14,2 5,0 33,5 1,0
1573 Smøla 1 222 23,0 10,1 6,1 12,8 11,3 4,9 30,9 0,9
                   
16 Sør-Trøndelag  142 879 5,0 12,0 7,6 17,3 6,9 12,3 38,3 0,6
1601 Trondheim 81 963 0,8 9,5 6,0 18,8 7,1 16,5 40,6 0,6
160101 Sentrum 17 515 0,5 8,7 4,1 17,9 6,2 18,5 43,4 0,8
160102 Strindheim 15 373 0,9 11,5 5,5 17,5 6,3 17,3 40,5 0,5
160103 Nardo 10 112 1,0 8,8 6,4 18,9 7,3 16,2 40,8 0,6
160104 Byåsen 16 753 0,5 7,8 5,9 18,3 7,1 17,1 42,6 0,7
160105 Saupstad 7 283 0,4 10,5 6,5 21,5 9,0 14,3 37,4 0,4
160106 Heimdal 14 820 1,8 10,2 8,4 20,2 8,1 13,9 36,9 0,5
160199 Uoppgitt bydel  107 0,9 13,1 6,5 18,7 4,7 14,0 38,3 3,7
1612 Hemne 2 203 16,4 22,9 9,3 12,2 5,4 5,5 27,6 0,5
1613 Snillfjord  551 30,7 12,0 8,5 7,1 7,1 2,0 32,3 0,4
1617 Hitra 2 074 11,2 25,4 7,8 11,1 7,7 5,4 30,8 0,6
1620 Frøya 2 096 11,7 29,0 7,1 11,3 9,0 4,2 27,2 0,6
1621 Ørland 2 600 10,7 9,5 9,2 14,5 6,4 5,5 43,6 0,7
1622 Agdenes  948 22,2 16,4 6,5 8,6 5,1 4,7 36,2 0,3
1624 Rissa 3 402 13,5 22,3 8,8 10,6 5,8 5,0 33,4 0,6
1627 Bjugn 2 351 11,6 14,4 8,8 13,3 8,0 4,8 38,7 0,4
1630 Åfjord 1 744 19,3 9,6 12,9 12,2 6,4 5,1 34,2 0,4
1632 Roan  579 31,3 6,9 7,4 10,0 8,8 2,9 31,8 0,9
1633 Osen  614 21,5 19,5 6,7 6,7 6,4 3,4 35,0 0,8
1634 Oppdal 3 503 14,0 13,3 10,8 21,1 4,7 5,4 29,4 1,2
1635 Rennebu 1 413 24,3 8,6 13,6 12,7 5,4 4,0 30,6 0,7
1636 Meldal 1 961 13,5 14,1 8,0 12,4 5,5 6,8 39,3 0,5
1638 Orkdal 5 431 6,7 17,2 8,8 18,0 5,0 6,5 37,3 0,6
1640 Røros 3 084 6,5 21,2 7,5 21,6 5,2 5,3 32,1 0,6
1644 Holtålen 1 163 9,2 17,2 10,7 12,2 8,2 4,1 37,8 0,5
1648 Midtre Gauldal 3 090 16,9 13,5 10,2 13,7 6,8 5,3 33,3 0,4
1653 Melhus 7 342 5,7 11,8 12,8 16,9 8,0 8,6 35,8 0,5
1657 Skaun 3 112 7,6 13,5 11,1 17,5 6,8 8,4 34,9 0,4
1662 Klæbu 2 841 3,0 9,2 9,6 18,7 6,6 10,4 42,2 0,4
1663 Malvik 6 189 2,1 12,2 8,4 18,7 8,2 12,2 37,8 0,6
1664 Selbu 2 129 13,3 18,4 8,8 12,4 5,6 5,3 36,0 0,2
1665 Tydal  496 13,3 8,9 14,3 11,7 5,2 4,2 42,1 0,2
                   
17 Nord-Trøndelag 66 103 11,0 13,6 8,3 15,4 6,5 6,5 38,2 0,6
1702 Steinkjer 10 526 9,4 9,7 10,2 18,5 5,5 7,6 38,7 0,5
1703 Namsos 6 471 4,0 11,9 6,4 19,1 5,6 8,3 44,1 0,5
1711 Meråker 1 265 7,0 22,2 9,9 10,8 4,8 5,2 39,2 0,8
1714 Stjørdal 10 102 5,9 14,1 7,1 19,5 11,2 8,2 33,4 0,6
1717 Frosta 1 242 27,4 12,6 7,6 12,7 6,2 3,5 29,1 0,8
1718 Leksvik 1 902 11,1 28,8 5,0 10,2 5,4 6,3 32,8 0,3
1719 Levanger 9 108 9,8 15,5 5,5 13,2 4,3 5,8 45,4 0,5
1721 Verdal 6 861 10,0 18,3 12,0 15,0 3,6 6,3 34,4 0,6
1723 Mosvik  449 17,4 21,6 9,4 5,3 5,6 2,7 37,9 0,2
1724 Verran 1 138 9,8 17,7 15,6 9,8 5,0 3,9 38,0 0,3
1725 Namdalseid  960 26,8 9,4 7,0 11,7 5,8 3,6 35,2 0,5
1729 Inderøy 3 051 12,1 13,9 7,9 13,7 5,2 6,1 40,4 0,7
1736 Snåsa 1 227 25,6 5,5 9,2 10,8 4,4 3,6 40,1 0,8
1738 Lierne  835 19,9 9,1 14,5 8,9 6,6 2,6 37,6 0,8
1739 Røyrvik  310 20,3 6,1 10,3 7,4 7,1 6,5 41,9 0,3
1740 Namsskogan  508 10,4 8,1 11,4 12,0 9,4 6,5 41,3 0,8
1742 Grong 1 299 11,7 5,9 13,0 16,0 6,3 5,4 41,5 0,2
1743 Høylandet  716 25,6 6,1 8,0 11,6 3,5 5,3 39,4 0,6
1744 Overhalla 1 965 15,0 11,2 9,3 15,0 5,3 6,1 37,6 0,6
1748 Fosnes  385 26,8 9,9 6,5 7,0 5,2 3,9 39,5 1,3
1749 Flatanger  623 20,4 14,0 6,7 7,9 6,7 3,2 40,1 1,0
1750 Vikna 2 160 16,4 13,1 5,0 15,5 13,3 5,6 30,4 0,6
1751 Nærøy 2 649 16,9 13,5 8,1 11,2 10,5 4,8 34,6 0,5
1755 Leka  351 31,3 2,8 3,4 8,5 11,4 2,8 38,5 1,1
                   
18 Nordland  123 657 7,4 11,2 8,2 16,2 8,3 7,4 40,7 0,6
1804 Bodø 23 801 1,6 6,0 6,7 18,8 9,7 10,7 45,9 0,5
1805 Narvik 9 314 0,8 5,4 7,5 20,0 10,9 9,3 45,6 0,6
1811 Bindal  899 16,8 17,6 5,3 7,7 9,0 2,2 40,6 0,8
1812 Sømna 1 104 22,8 8,1 7,6 11,6 7,0 4,1 38,5 0,4
1813 Brønnøy 3 862 7,8 7,8 7,6 16,8 9,0 6,9 43,2 0,9
1815 Vega  691 23,3 7,2 4,3 12,7 8,0 3,6 40,2 0,6
1816 Vevelstad  299 25,1 11,4 9,0 6,7 6,0 3,3 37,5 1,0
1818 Herøy  952 22,2 21,7 4,5 8,5 7,5 2,5 33,0 0,1
1820 Alstahaug 3 962 6,6 8,8 6,9 16,9 12,2 7,2 40,9 0,5
1822 Leirfjord 1 060 15,8 12,3 10,7 10,0 8,8 4,1 37,5 0,9
1824 Vefsn 7 146 3,8 19,4 9,7 17,5 6,5 6,7 36,0 0,4
1825 Grane  774 12,8 16,3 11,0 11,5 7,6 2,2 38,5 0,1
1826 Hattfjelldal  845 20,2 13,8 7,9 9,2 6,4 2,4 39,3 0,7
1827 Dønna  805 26,6 6,1 4,0 9,2 10,6 4,7 38,3 0,6
1828 Nesna  922 12,7 8,9 7,0 10,0 6,8 3,3 50,9 0,4
1832 Hemnes 2 218 10,2 13,8 12,0 13,7 5,4 4,2 40,2 0,5
1833 Rana 13 003 2,3 18,3 8,0 16,9 6,1 11,8 36,0 0,5
1834 Lurøy 1 058 20,4 14,2 7,4 8,8 9,6 3,6 35,1 0,9
1835 Træna  256 30,1 16,8 2,0 7,0 7,0 2,3 34,8 0,0
1836 Rødøy  728 20,7 7,0 6,0 11,1 10,2 2,3 40,9 1,6
1837 Meløy 3 418 8,5 26,7 8,5 11,4 6,5 4,2 33,7 0,4
1838 Gildeskål 1 124 11,7 6,7 11,9 10,1 7,8 4,0 47,1 0,7
1839 Beiarn  631 19,7 5,5 13,6 10,6 6,7 1,7 41,2 1,0
1840 Saltdal 2 589 3,7 14,8 7,2 15,0 5,2 4,6 49,1 0,5
1841 Fauske 4 903 3,6 8,2 13,5 18,5 8,7 6,9 40,0 0,5
1842 Skjerstad  514 12,5 6,8 11,1 10,1 6,4 2,7 50,0 0,4
1845 Sørfold 1 145 10,7 18,7 11,5 10,1 6,9 1,8 39,7 0,5
1848 Steigen 1 464 23,6 7,7 6,7 10,8 8,5 4,7 37,2 0,8
1849 Hamarøy  919 8,1 7,1 11,1 11,6 10,3 4,4 47,2 0,2
1850 Tysfjord 1 105 4,8 25,0 8,7 8,9 8,6 3,3 40,0 0,7
1851 Lødingen 1 170 9,1 7,2 7,4 16,6 13,2 4,6 41,1 0,8
1852 Tjeldsund  745 4,7 3,4 4,7 10,6 10,3 4,7 61,1 0,5
1853 Evenes  751 4,5 3,7 10,0 12,9 16,2 5,2 46,6 0,8
1854 Ballangen 1 316 5,0 12,0 15,3 16,0 8,9 4,3 37,8 0,5
1856 Røst  342 24,6 23,1 4,7 10,2 5,8 1,5 29,2 0,9
1857 Værøy  432 29,2 17,1 3,2 8,8 4,9 2,8 32,9 1,2
1859 Flakstad  751 32,4 9,9 4,9 10,3 4,0 3,9 33,3 1,5
1860 Vestvågøy 5 341 14,5 8,6 8,0 16,8 6,0 5,9 39,1 1,1
1865 Vågan 4 808 10,3 12,6 8,0 20,0 6,6 7,0 34,5 1,0
1866 Hadsel 4 157 7,1 11,5 10,3 15,1 10,6 5,4 39,5 0,5
1867 Bø 1 443 17,3 16,1 8,1 9,2 5,2 3,5 40,0 0,6
1868 Øksnes 2 445 19,1 18,8 4,4 13,7 7,0 5,7 30,7 0,6
1870 Sortland 4 897 5,4 7,3 10,7 21,9 8,6 9,2 36,3 0,6
1871 Andøy 2 871 12,4 6,6 8,4 12,4 5,9 5,8 47,8 0,6
1874 Moskenes  677 29,1 10,5 6,2 12,1 6,8 2,7 32,3 0,3
                   
19 Troms 82 853 6,2 7,7 7,6 17,2 7,7 8,5 44,4 0,6
1901 Harstad 12 436 2,8 9,1 7,1 21,2 7,4 11,6 40,3 0,5
1902 Tromsø 34 992 3,0 5,7 6,8 18,7 8,4 11,4 45,5 0,6
1911 Kvæfjord 1 656 12,4 6,0 5,6 12,5 7,7 3,2 52,4 0,1
1913 Skånland 1 627 4,7 8,2 10,9 15,3 8,9 6,1 45,4 0,6
1915 Bjarkøy  252 18,3 4,0 5,6 8,3 12,7 2,4 48,0 0,8
1917 Ibestad  806 15,5 11,9 6,2 8,4 8,9 3,3 45,0 0,6
1919 Gratangen  593 8,8 6,6 10,5 7,9 4,6 3,2 57,5 1,0
1920 Lavangen  497 7,0 5,8 16,9 8,9 5,4 0,8 54,7 0,4
1922 Bardu 2 187 4,1 3,3 6,4 14,8 6,5 4,4 60,0 0,5
1923 Salangen 1 216 6,9 4,9 10,6 13,7 5,8 5,4 52,2 0,5
1924 Målselv 3 831 6,2 6,2 6,8 14,5 5,4 4,0 56,6 0,3
1925 Sørreisa 1 741 3,4 9,6 8,6 16,0 6,0 6,0 50,0 0,4
1926 Dyrøy  597 12,1 8,2 11,4 11,4 6,0 4,2 45,4 1,3
1927 Tranøy  854 14,6 10,0 7,1 9,5 9,6 5,0 43,6 0,6
1928 Torsken  578 19,4 18,7 6,1 5,9 6,1 3,3 40,0 0,7
1929 Berg  536 14,9 28,7 2,8 6,3 4,7 5,0 36,6 0,9
1931 Lenvik 5 592 7,2 13,1 7,9 19,0 8,5 6,7 37,1 0,5
1933 Balsfjord 2 881 14,9 8,9 12,1 16,7 7,3 3,2 36,2 0,7
1936 Karlsøy 1 359 24,9 13,3 7,1 9,6 7,6 4,2 32,7 0,6
1938 Lyngen 1 660 14,6 13,8 8,6 12,3 7,7 4,7 37,4 1,0
1939 Storfjord 1 016 8,5 5,1 12,3 16,2 6,7 3,5 46,9 0,8
1940 Gáivuotna-Kåfjord 1 147 20,4 3,6 11,6 12,9 6,3 3,2 41,3 0,7
1941 Skjervøy 1 581 14,9 18,6 7,0 12,1 7,0 4,3 35,0 1,1
1942 Nordreisa 2 529 9,2 5,7 8,7 17,3 7,9 5,7 44,8 0,6
1943 Kvænangen  689 20,9 4,6 11,8 12,0 7,5 2,0 40,2 0,9
                   
20 Finnmark 39 963 7,5 9,5 8,2 16,1 7,5 5,6 44,7 0,9
2002 Vardø 1 393 8,5 19,9 5,1 11,1 6,7 4,6 43,4 0,6
2003 Vadsø 3 359 2,3 6,0 9,0 15,5 5,5 8,4 52,8 0,4
2004 Hammerfest 5 143 5,6 9,7 5,9 17,7 10,1 6,3 44,2 0,6
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 1 608 13,4 5,5 5,3 11,3 4,6 3,8 53,9 2,1
2012 Alta 9 103 5,3 7,4 10,9 20,1 8,1 7,1 40,0 1,1
2014 Loppa  704 17,3 13,8 6,1 11,2 7,0 3,1 40,8 0,7
2015 Hasvik  630 16,8 21,4 4,8 8,6 7,5 2,9 37,1 1,0
2017 Kvalsund  553 13,0 4,2 14,6 13,6 8,5 2,2 42,7 1,3
2018 Måsøy  825 20,8 19,6 4,0 10,8 6,9 2,7 34,4 0,7
2019 Nordkapp 1 955 11,9 9,0 8,0 17,6 9,8 5,6 37,6 0,6
2020 Porsanger 2 405 5,1 2,8 8,7 17,7 7,1 4,8 52,6 1,2
2021 Kárájohka-Karasjok 1 513 10,4 3,8 7,5 14,8 4,0 4,9 53,6 1,0
2022 Lebesby  805 13,9 18,4 8,1 10,3 4,5 3,2 39,8 1,9
2023 Gamvik  646 14,2 13,0 5,3 13,3 10,7 2,8 39,3 1,4
2024 Berlevåg  605 18,5 14,4 5,5 11,7 9,4 2,3 37,0 1,2
2025 Deatnu-Tana 1 654 12,9 6,0 10,3 13,4 7,6 3,9 45,0 0,9
2027 Unjárga-Nesseby  489 13,3 3,5 10,2 10,0 5,1 4,1 53,4 0,4
2028 Båtsfjord 1 489 8,0 38,3 5,6 11,4 6,0 4,9 25,1 0,7
2030 Sør-Varanger 5 084 2,6 6,9 8,2 16,9 7,1 5,7 52,4 0,3

Standardtegn i tabeller