Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

2   Personar 16-74 år sysselsette minst 100 timar i året, etter arbeidstid i året, kjønn og alder. 2001. Absolutte tal og prosent
  Arbeidstid i året
  I alt 100-499 timar 500-999 timar 1 000-1 299 timar 1 300 timar eller meir I alt 100-499 timar 500-999 timar 1 000-1 299 timar 1 300 timar eller meir
  Absolutte tal Prosent
I alt 2 442 347  306 320  338 351  240 224 1 557 452  100,0 12,5 13,9 9,8 63,8
                     
Alder                    
16-19 år  125 726 82 829 30 030 7 126 5 741  100,0 65,9 23,9 5,7 4,6
20-24 år  236 479 58 244 57 539 29 794 90 902  100,0 24,6 24,3 12,6 38,4
25-39 år  872 892 77 989  112 858 96 041  586 004  100,0 8,9 12,9 11,0 67,1
40-54 år  806 284 36 839 73 449 69 961  626 035  100,0 4,6 9,1 8,7 77,6
55-66 år  359 269 33 285 50 785 35 071  240 128  100,0 9,3 14,1 9,8 66,8
67-74 år 41 697 17 134 13 690 2 231 8 642  100,0 41,1 32,8 5,4 20,7
                     
Menn 1 296 877  132 488  131 487 95 265  937 637  100,0 10,2 10,1 7,3 72,3
                     
Alder                    
16-19 år 64 122 40 115 15 542 4 472 3 993  100,0 62,6 24,2 7,0 6,2
20-24 år  123 297 24 652 24 678 15 270 58 697  100,0 20,0 20,0 12,4 47,6
25-39 år  463 651 29 654 39 448 38 254  356 295  100,0 6,4 8,5 8,3 76,8
40-54 år  423 443 14 112 22 941 22 272  364 118  100,0 3,3 5,4 5,3 86,0
55-66 år  195 991 14 766 19 704 13 645  147 876  100,0 7,5 10,1 7,0 75,5
67-74 år 26 373 9 189 9 174 1 352 6 658  100,0 34,8 34,8 5,1 25,2
                     
Kvinner 1 145 470  173 832  206 864  144 959  619 815  100,0 15,2 18,1 12,7 54,1
                     
Alder                    
16-19 år 61 604 42 714 14 488 2 654 1 748  100,0 69,3 23,5 4,3 2,8
20-24 år  113 182 33 592 32 861 14 524 32 205  100,0 29,7 29,0 12,8 28,5
25-39 år  409 241 48 335 73 410 57 787  229 709  100,0 11,8 17,9 14,1 56,1
40-54 år  382 841 22 727 50 508 47 689  261 917  100,0 5,9 13,2 12,5 68,4
55-66 år  163 278 18 519 31 081 21 426 92 252  100,0 11,3 19,0 13,1 56,5
67-74 år 15 324 7 945 4 516  879 1 984  100,0 51,8 29,5 5,7 12,9

Standardtegn i tabeller