Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

24   Sysselsatte 16-74 år, etter kjønn og arbeidsstedsfylke og næring. 29. oktober-4. november 2000 og 2001
Arbeidsstedsfylke Næring 2000 2001
I alt I alt Menn Kvinner Endring siste år
Hele landet 2 262 000 2 275 000 1 208 839 1 066 161 13 000
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 90 125 85 194 63 075 22 119 -4 931
11 Utvinning av råolje og naturgass 27 986 29 318 23 822 5 496 1 332
10,12-37 Industri og bergverksdrift  300 980  298 213  222 371 75 842 -2 767
40-41 Kraft- og vannforsyning 17 807 17 058 13 578 3 480 -749
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  148 621  152 191  138 808 13 383 3 570
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  413 153  413 264  204 754  208 510  111
60-64 Transport og kommunikasjon  169 404  166 234  119 830 46 404 -3 170
65-67 Finansiell tjenesteyting 46 901 47 560 22 937 24 623  659
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  223 464  234 802  139 122 95 680 11 338
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring  174 303  171 896 88 475 83 421 -2 407
80 Undervisning  174 177  175 358 61 015  114 343 1 181
85 Helse- og sosialtjenester  372 564  383 305 65 867  317 438 10 741
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 85 666 86 365 38 407 47 958  699
Uoppgitt 16 849 14 242 6 778 7 464 -2 607
           
01 Østfold  107 814  109 246 56 972 52 274 1 432
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 3 313 3 183 2 158 1 025 -130
11 Utvinning av råolje og naturgass 1 1 1 - -
10,12-37 Industri og bergverksdrift 21 847 21 446 15 635 5 811 -401
40-41 Kraft- og vannforsyning  813  627  447  180 -186
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 8 676 8 971 8 282  689  295
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 19 606 19 870 9 360 10 510  264
60-64 Transport og kommunikasjon 6 306 6 345 4 665 1 680 39
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 327 1 287  594  693 -40
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 7 373 8 053 4 610 3 443  680
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 7 446 7 535 3 748 3 787 89
80 Undervisning 7 905 8 081 2 643 5 438  176
85 Helse- og sosialtjenester 19 100 19 860 3 182 16 678  760
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 3 295 3 287 1 381 1 906 -8
Uoppgitt  806  700  266  434 -106
           
02 Akershus  205 568  209 476  109 074  100 402 3 908
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 3 404 3 148 2 216  932 -256
11 Utvinning av råolje og naturgass  763  706  467  239 -57
10,12-37 Industri og bergverksdrift 17 962 17 319 12 847 4 472 -643
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 341 1 234  878  356 -107
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 10 709 11 560 10 637  923  851
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 48 960 49 790 27 004 22 786  830
60-64 Transport og kommunikasjon 19 316 20 922 13 860 7 062 1 606
65-67 Finansiell tjenesteyting 2 429 2 682 1 260 1 422  253
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 28 131 28 583 18 417 10 166  452
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 14 368 13 953 7 466 6 487 -415
80 Undervisning 16 330 16 756 4 877 11 879  426
85 Helse- og sosialtjenester 33 632 34 904 5 855 29 049 1 272
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 6 614 6 614 2 717 3 897 -
Uoppgitt 1 609 1 305  573  732 -304
           
03 Oslo  414 783  409 578  220 656  188 922 -5 205
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske  700  663  500  163 -37
11 Utvinning av råolje og naturgass  370  422  320  102 52
10,12-37 Industri og bergverksdrift 29 986 28 904 18 487 10 417 -1 082
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 487 1 700 1 295  405  213
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 21 361 20 157 18 174 1 983 -1 204
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 78 970 77 961 44 510 33 451 -1 009
60-64 Transport og kommunikasjon 38 140 36 404 24 187 12 217 -1 736
65-67 Finansiell tjenesteyting 19 356 19 537 10 186 9 351  181
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 81 183 82 609 49 323 33 286 1 426
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 42 340 42 656 20 663 21 993  316
80 Undervisning 21 727 21 178 7 892 13 286 -549
85 Helse- og sosialtjenester 50 098 48 875 11 054 37 821 -1 223
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 25 817 25 790 12 365 13 425 -27
Uoppgitt 3 248 2 722 1 700 1 022 -526
           
04 Hedmark 80 256 80 814 41 823 38 991  558
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 6 171 5 898 4 294 1 604 -273
11 Utvinning av råolje og naturgass - 1 1 - 1
10,12-37 Industri og bergverksdrift 11 831 11 714 8 638 3 076 -117
40-41 Kraft- og vannforsyning  744  648  528  120 -96
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 6 027 6 196 5 659  537  169
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 13 426 13 405 6 366 7 039 -21
60-64 Transport og kommunikasjon 4 533 4 230 3 097 1 133 -303
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 162 1 179  531  648 17
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 4 651 4 996 2 797 2 199  345
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 6 579 6 626 3 507 3 119 47
80 Undervisning 6 371 6 578 2 141 4 437  207
85 Helse- og sosialtjenester 15 127 15 812 2 681 13 131  685
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 3 082 3 044 1 398 1 646 -38
Uoppgitt  552  487  185  302 -65
           
05 Oppland 82 494 82 546 42 660 39 886 52
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 7 276 6 962 4 880 2 082 -314
11 Utvinning av råolje og naturgass 8 5 5 - -3
10,12-37 Industri og bergverksdrift 11 577 11 431 8 563 2 868 -146
40-41 Kraft- og vannforsyning  814  849  699  150 35
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 6 618 6 815 6 311  504  197
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 14 920 14 937 6 815 8 122 17
60-64 Transport og kommunikasjon 4 798 4 306 3 269 1 037 -492
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 132 1 139  513  626 7
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 4 049 4 280 2 312 1 968  231
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 5 520 5 436 2 911 2 525 -84
80 Undervisning 6 454 6 498 2 157 4 341 44
85 Helse- og sosialtjenester 16 087 16 623 2 823 13 800  536
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 2 648 2 743 1 208 1 535 95
Uoppgitt  593  522  194  328 -71
           
06 Buskerud  106 734  107 858 56 295 51 563 1 124
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 3 411 3 188 2 326  862 -223
11 Utvinning av råolje og naturgass 3 4 3 1 1
10,12-37 Industri og bergverksdrift 18 814 18 249 14 086 4 163 -565
40-41 Kraft- og vannforsyning  936  829  658  171 -107
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 8 576 8 926 8 034  892  350
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 21 897 22 222 11 082 11 140  325
60-64 Transport og kommunikasjon 6 277 6 212 4 650 1 562 -65
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 304 1 360  523  837 56
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 7 748 8 143 4 523 3 620  395
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 6 931 7 122 3 434 3 688  191
80 Undervisning 7 807 7 879 2 369 5 510 72
85 Helse- og sosialtjenester 18 939 19 637 2 849 16 788  698
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 3 262 3 322 1 455 1 867 60
Uoppgitt  829  765  303  462 -64
           
07 Vestfold 93 291 94 513 49 162 45 351 1 222
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 678 2 503 1 673  830 -175
11 Utvinning av råolje og naturgass 8 7 6 1 -1
10,12-37 Industri og bergverksdrift 16 427 16 312 12 281 4 031 -115
40-41 Kraft- og vannforsyning  634  608  492  116 -26
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 6 758 7 061 6 416  645  303
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 18 406 18 321 8 955 9 366 -85
60-64 Transport og kommunikasjon 6 230 5 980 4 212 1 768 -250
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 260 1 295  595  700 35
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 7 573 7 805 4 536 3 269  232
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 6 138 6 095 3 325 2 770 -43
80 Undervisning 7 177 7 492 2 389 5 103  315
85 Helse- og sosialtjenester 16 369 17 353 2 772 14 581  984
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 2 912 3 058 1 275 1 783  146
Uoppgitt  721  623  235  388 -98
           
08 Telemark 73 795 73 445 38 251 35 194 -350
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 087 1 898 1 440  458 -189
11 Utvinning av råolje og naturgass 4  142  130 12  138
10,12-37 Industri og bergverksdrift 14 218 13 740 10 738 3 002 -478
40-41 Kraft- og vannforsyning  936  863  709  154 -73
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 5 765 5 861 5 297  564 96
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 12 912 12 971 5 791 7 180 59
60-64 Transport og kommunikasjon 4 364 4 211 3 040 1 171 -153
65-67 Finansiell tjenesteyting  844  848  353  495 4
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 4 768 4 923 2 719 2 204  155
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 4 611 4 553 2 355 2 198 -58
80 Undervisning 5 888 5 974 2 014 3 960 86
85 Helse- og sosialtjenester 14 219 14 437 2 308 12 129  218
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 2 527 2 562 1 165 1 397 35
Uoppgitt  652  462  192  270 -190
           
09 Aust-Agder 43 613 43 838 22 989 20 849  225
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 368 1 276  906  370 -92
11 Utvinning av råolje og naturgass 1 14 13 1 13
10,12-37 Industri og bergverksdrift 7 575 7 727 6 006 1 721  152
40-41 Kraft- og vannforsyning  400  510  477 33  110
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 3 111 2 974 2 744  230 -137
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 7 587 7 552 3 429 4 123 -35
60-64 Transport og kommunikasjon 3 030 2 904 2 219  685 -126
65-67 Finansiell tjenesteyting  818  807  372  435 -11
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 2 775 3 115 1 716 1 399  340
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 3 096 2 965 1 630 1 335 -131
80 Undervisning 4 028 3 839 1 386 2 453 -189
85 Helse- og sosialtjenester 8 174 8 569 1 434 7 135  395
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 1 326 1 302  541  761 -24
Uoppgitt  324  284  116  168 -40
           
10 Vest-Agder 71 081 71 526 38 173 33 353  445
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 994 1 930 1 412  518 -64
11 Utvinning av råolje og naturgass  175 5 5 - -170
10,12-37 Industri og bergverksdrift 12 170 12 071 9 648 2 423 -99
40-41 Kraft- og vannforsyning  787  517  440 77 -270
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 5 287 5 811 5 333  478  524
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 13 339 13 263 6 141 7 122 -76
60-64 Transport og kommunikasjon 5 114 4 890 3 494 1 396 -224
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 034 1 100  569  531 66
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 4 800 5 254 3 006 2 248  454
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 5 086 4 998 2 564 2 434 -88
80 Undervisning 6 486 6 350 2 215 4 135 -136
85 Helse- og sosialtjenester 11 883 12 370 2 088 10 282  487
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 2 395 2 478 1 095 1 383 83
Uoppgitt  531  489  163  326 -42
           
11 Rogaland  183 891  188 802  101 182 87 620 4 911
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 9 407 8 997 6 027 2 970 -410
11 Utvinning av råolje og naturgass 10 507 10 909 7 965 2 944  402
10,12-37 Industri og bergverksdrift 28 388 29 753 22 981 6 772 1 365
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 269 1 254 1 026  228 -15
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 11 864 12 451 11 377 1 074  587
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 32 373 32 384 14 762 17 622 11
60-64 Transport og kommunikasjon 12 276 11 505 8 425 3 080 -771
65-67 Finansiell tjenesteyting 2 371 2 430 1 070 1 360 59
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 15 641 18 966 10 958 8 008 3 325
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 11 080 10 871 5 059 5 812 -209
80 Undervisning 13 644 13 644 4 435 9 209 -
85 Helse- og sosialtjenester 27 401 28 398 4 128 24 270  997
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 5 960 6 003 2 443 3 560 43
Uoppgitt 1 710 1 237  526  711 -473
           
12 Hordaland  210 294  212 066  111 435  100 631 1 772
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 6 103 5 732 4 144 1 588 -371
11 Utvinning av råolje og naturgass 3 403 3 445 2 600  845 42
10,12-37 Industri og bergverksdrift 29 543 29 797 22 775 7 022  254
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 661 1 633 1 297  336 -28
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 14 669 14 738 13 323 1 415 69
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 35 804 36 167 16 547 19 620  363
60-64 Transport og kommunikasjon 15 995 15 829 11 774 4 055 -166
65-67 Finansiell tjenesteyting 4 983 5 090 2 363 2 727  107
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 18 517 20 006 11 877 8 129 1 489
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 13 422 12 887 7 477 5 410 -535
80 Undervisning 18 710 18 440 6 724 11 716 -270
85 Helse- og sosialtjenester 37 897 38 878 6 432 32 446  981
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 8 128 8 178 3 489 4 689 50
Uoppgitt 1 459 1 246  613  633 -213
           
14 Sogn og Fjordane 52 933 52 676 28 053 24 623 -257
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 5 459 5 095 3 726 1 369 -364
11 Utvinning av råolje og naturgass 53 46 33 13 -7
10,12-37 Industri og bergverksdrift 9 568 9 423 7 076 2 347 -145
40-41 Kraft- og vannforsyning  850  797  628  169 -53
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 3 914 3 933 3 626  307 19
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 7 596 7 539 3 134 4 405 -57
60-64 Transport og kommunikasjon 3 504 3 430 2 705  725 -74
65-67 Finansiell tjenesteyting  731  738  326  412 7
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 2 380 2 441 1 347 1 094 61
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 4 349 4 177 1 714 2 463 -172
80 Undervisning 4 260 4 346 1 524 2 822 86
85 Helse- og sosialtjenester 8 510 8 959 1 418 7 541  449
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 1 403 1 448  660  788 45
Uoppgitt  356  304  136  168 -52
           
15 Møre og Romsdal  115 770  115 630 62 849 52 781 -140
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 8 566 8 018 6 301 1 717 -548
11 Utvinning av råolje og naturgass  209  222  168 54 13
10,12-37 Industri og bergverksdrift 25 310 25 002 18 205 6 797 -308
40-41 Kraft- og vannforsyning  924  851  699  152 -73
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 7 517 7 801 7 173  628  284
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 18 262 18 248 8 303 9 945 -14
60-64 Transport og kommunikasjon 9 007 9 007 7 040 1 967 -
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 854 1 847  880  967 -7
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 5 469 5 766 3 284 2 482  297
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 6 282 6 388 3 247 3 141  106
80 Undervisning 8 695 8 799 3 063 5 736  104
85 Helse- og sosialtjenester 19 686 19 892 2 864 17 028  206
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 3 191 3 100 1 275 1 825 -91
Uoppgitt  798  689  347  342 -109
           
16 Sør-Trøndelag  131 480  133 576 70 781 62 795 2 096
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 6 387 6 007 4 357 1 650 -380
11 Utvinning av råolje og naturgass  689  773  635  138 84
10,12-37 Industri og bergverksdrift 14 910 14 730 10 700 4 030 -180
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 156 1 070  812  258 -86
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 8 940 9 604 8 855  749  664
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 23 726 23 978 11 573 12 405  252
60-64 Transport og kommunikasjon 9 110 8 707 6 660 2 047 -403
65-67 Finansiell tjenesteyting 2 738 2 761 1 286 1 475 23
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 13 554 14 410 8 977 5 433  856
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 9 216 8 698 4 722 3 976 -518
80 Undervisning 12 721 13 048 5 497 7 551  327
85 Helse- og sosialtjenester 22 751 23 966 4 157 19 809 1 215
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 4 756 5 026 2 184 2 842  270
Uoppgitt  826  798  366  432 -28
           
17 Nord-Trøndelag 55 158 55 257 29 060 26 197 99
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 6 378 6 066 4 555 1 511 -312
11 Utvinning av råolje og naturgass  260  280  198 82 20
10,12-37 Industri og bergverksdrift 7 292 7 218 5 672 1 546 -74
40-41 Kraft- og vannforsyning  668  649  532  117 -19
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 3 829 3 906 3 585  321 77
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 8 281 8 313 3 521 4 792 32
60-64 Transport og kommunikasjon 3 553 3 555 2 713  842 2
65-67 Finansiell tjenesteyting  572  569  292  277 -3
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 2 437 2 521 1 343 1 178 84
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 4 482 4 474 2 318 2 156 -8
80 Undervisning 5 191 5 226 1 823 3 403 35
85 Helse- og sosialtjenester 10 391 10 629 1 774 8 855  238
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 1 518 1 587  642  945 69
Uoppgitt  306  264 92  172 -42
           
18 Nordland  108 056  108 217 57 273 50 944  161
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 8 154 7 767 6 415 1 352 -387
11 Utvinning av råolje og naturgass 2 5 5 - 3
10,12-37 Industri og bergverksdrift 11 589 11 457 8 880 2 577 -132
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 332 1 405 1 132  273 73
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 7 492 7 890 7 071  819  398
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 17 312 16 969 7 769 9 200 -343
60-64 Transport og kommunikasjon 9 553 9 589 7 485 2 104 36
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 537 1 473  561  912 -64
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 5 894 6 192 3 380 2 812  298
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 10 518 10 552 5 657 4 895 34
80 Undervisning 9 734 9 697 3 548 6 149 -37
85 Helse- og sosialtjenester 20 891 21 303 3 612 17 691  412
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 3 319 3 289 1 442 1 847 -30
Uoppgitt  729  629  316  313 -100
           
19 Troms 74 637 74 562 39 126 35 436 -75
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 4 643 4 356 3 556  800 -287
11 Utvinning av råolje og naturgass  167  178  116 62 11
10,12-37 Industri og bergverksdrift 5 465 5 340 3 929 1 411 -125
40-41 Kraft- og vannforsyning  637  603  496  107 -34
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 5 085 5 019 4 613  406 -66
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 13 237 12 911 6 498 6 413 -326
60-64 Transport og kommunikasjon 5 652 5 592 4 285 1 307 -60
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 115 1 084  523  561 -31
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 5 059 5 192 3 095 2 097  133
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 8 483 7 567 4 409 3 158 -916
80 Undervisning 7 301 7 726 2 995 4 731  425
85 Helse- og sosialtjenester 14 956 16 243 3 213 13 030 1 287
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 2 366 2 336 1 146 1 190 -30
Uoppgitt  471  415  252  163 -56
           
20 Finnmark 33 954 33 942 17 711 16 231 -12
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 625 2 507 2 189  318 -118
11 Utvinning av råolje og naturgass - - - - -
10,12-37 Industri og bergverksdrift 3 250 3 225 2 164 1 061 -25
40-41 Kraft- og vannforsyning  395  388  312 76 -7
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 2 344 2 393 2 184  209 49
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5 422 5 281 2 574 2 707 -141
60-64 Transport og kommunikasjon 2 480 2 458 1 944  514 -22
65-67 Finansiell tjenesteyting  333  328  137  191 -5
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 1 326 1 395  799  596 69
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 4 304 4 284 2 237 2 047 -20
80 Undervisning 3 666 3 731 1 288 2 443 65
85 Helse- og sosialtjenester 6 394 6 532 1 211 5 321  138
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 1 139 1 178  519  659 39
Uoppgitt  276  242  153 89 -34
           
21,22 Svalbard og Jan Mayen  969 1 075  687  388  106
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske - - - - -
11 Utvinning av råolje og naturgass - - - - -
10,12-37 Industri og bergverksdrift  223  249  221 28 26
40-41 Kraft- og vannforsyning 23 23 21 2 -
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 75  117  107 10 42
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  235  229  109  120 -6
60-64 Transport og kommunikasjon  131  127 75 52 -4
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 6 3 3 5
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 76  106 64 42 30
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 52 59 32 27 7
80 Undervisning 82 76 35 41 -6
85 Helse- og sosialtjenester 58 63 12 51 5
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 8 19 7 12 11
Uoppgitt 5 1 1 - -4
           
23 Kontinentalsokkelen 15 429 16 357 14 627 1 730  928
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 - - - -1
11 Utvinning av råolje og naturgass 11 363 12 153 11 151 1 002  790
10,12-37 Industri og bergverksdrift 3 035 3 106 2 839  267 71
40-41 Kraft- og vannforsyning - - - - -
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 4 7 7 - 3
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  882  953  511  442 71
60-64 Transport og kommunikasjon 35 31 31 - -4
65-67 Finansiell tjenesteyting - - - - -
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 60 46 39 7 -14
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring - - - - -
80 Undervisning - - - - -
85 Helse- og sosialtjenester 1 2 - 2 1
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester - 1 - 1 1
Uoppgitt 48 58 49 9 10
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller