Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

23   Sysselsatte 16-74 år, etter alder, avtalt/vanlig arbeidstid per uke og bostedsfylke. 29. oktober-4. november 2001. Prosent
Bostedsfylke Avtalt/vanlig arbeidstid Alder
16-74 år 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 18,9 64,3 38,6 14,4 11,8 17,8 58,3
20-29 timer 8,9 5,8 8,4 8,4 9,5 10,3 8,7
30 timer og mer 72,2 29,9 53,1 77,2 78,8 71,9 32,9
               
01 Østfold              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 19,1 64,3 38,4 14,7 12,2 17,9 57,3
20-29 timer 10,0 6,1 8,4 9,9 10,6 11,2 9,9
30 timer og mer 70,8 29,7 53,2 75,4 77,2 70,9 32,8
               
02 Akershus              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 16,6 68,4 37,2 11,5 9,5 14,4 56,7
20-29 timer 7,7 6,6 7,8 6,8 7,9 9,0 9,7
30 timer og mer 75,8 25,0 54,9 81,6 82,5 76,6 33,6
               
03 Oslo              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 15,0 66,1 34,4 11,2 9,3 12,9 52,5
20-29 timer 5,7 6,7 7,9 4,8 5,8 6,9 8,9
30 timer og mer 79,3 27,2 57,8 84,0 84,9 80,3 38,6
               
04 Hedmark              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 20,3 65,6 40,6 16,2 12,9 20,1 58,4
20-29 timer 10,7 4,8 8,3 11,0 11,3 12,0 8,5
30 timer og mer 69,0 29,6 51,1 72,9 75,8 68,0 33,1
               
05 Oppland              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 21,0 63,7 40,7 16,5 13,8 21,3 57,1
20-29 timer 10,9 5,4 9,2 11,2 11,4 11,6 8,9
30 timer og mer 68,1 30,9 50,1 72,3 74,7 67,1 34,0
               
06 Buskerud              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 18,1 66,0 36,5 13,1 11,5 17,2 59,3
20-29 timer 9,6 7,1 8,9 8,8 10,3 10,8 9,4
30 timer og mer 72,3 26,9 54,6 78,1 78,2 71,9 31,3
               
07 Vestfold              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 20,1 64,2 37,7 15,2 13,1 19,2 59,0
20-29 timer 9,6 7,3 8,5 9,2 10,0 10,6 10,2
30 timer og mer 70,4 28,6 53,8 75,6 76,9 70,1 30,8
               
08 Telemark              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 21,4 64,7 41,8 16,8 13,9 21,1 59,9
20-29 timer 9,8 5,3 8,2 9,9 10,4 10,2 7,6
30 timer og mer 68,9 30,1 50,0 73,3 75,7 68,7 32,5
               
09 Aust-Agder              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 21,7 60,9 38,8 17,5 15,0 20,2 59,3
20-29 timer 10,5 5,6 8,1 10,3 11,3 12,1 10,4
30 timer og mer 67,8 33,5 53,1 72,2 73,7 67,7 30,4
               
10 Vest-Agder              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 22,6 59,6 39,9 18,1 15,7 22,3 58,3
20-29 timer 10,5 6,5 8,7 10,4 11,2 12,3 8,8
30 timer og mer 66,8 33,9 51,4 71,6 73,1 65,4 33,0
               
11 Rogaland              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 19,6 64,5 38,0 14,5 11,8 18,9 60,8
20-29 timer 9,3 4,6 7,8 8,5 10,5 11,5 8,6
30 timer og mer 71,1 30,9 54,2 77,0 77,8 69,7 30,6
               
12 Hordaland              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 19,0 63,3 39,5 15,2 11,2 16,4 60,7
20-29 timer 8,9 4,8 8,2 8,3 9,6 10,8 8,5
30 timer og mer 72,1 31,9 52,3 76,5 79,2 72,8 30,8
               
14 Sogn og Fjordane              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 20,4 58,9 40,4 15,4 12,5 19,7 58,2
20-29 timer 10,6 7,0 8,0 10,3 11,4 12,5 7,3
30 timer og mer 69,0 34,1 51,6 74,3 76,1 67,8 34,4
               
15 Møre og Romsdal              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 19,8 61,7 39,9 15,4 12,0 18,0 58,9
20-29 timer 9,8 5,2 7,8 9,8 10,4 11,3 8,6
30 timer og mer 70,3 33,1 52,3 74,8 77,6 70,6 32,5
               
16 Sør-Trøndelag              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 18,9 65,6 42,9 15,3 11,0 17,5 62,4
20-29 timer 9,0 5,0 9,1 8,5 9,1 10,7 7,2
30 timer og mer 72,1 29,4 48,0 76,2 79,9 71,8 30,5
               
17 Nord-Trøndelag              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 22,5 65,7 46,1 19,3 14,1 21,8 61,6
20-29 timer 11,2 4,9 8,8 12,1 11,4 11,8 8,8
30 timer og mer 66,3 29,4 45,1 68,5 74,5 66,4 29,6
               
18 Nordland              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 19,1 60,5 37,5 15,1 11,7 20,0 57,9
20-29 timer 9,0 6,8 10,1 8,9 8,8 9,9 7,4
30 timer og mer 71,9 32,7 52,3 76,0 79,5 70,1 34,7
               
19 Troms              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 19,4 61,3 35,8 15,4 12,5 20,5 61,6
20-29 timer 7,9 5,5 8,7 7,6 8,0 8,4 8,1
30 timer og mer 72,7 33,2 55,5 77,0 79,5 71,0 30,3
               
20 Finnmark              
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
1-19 timer 19,4 67,0 35,4 15,3 12,2 20,6 59,5
20-29 timer 7,6 6,5 8,1 7,5 7,5 8,9 6,8
30 timer og mer 72,9 26,5 56,5 77,2 80,3 70,5 33,7
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller