Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

22   Sysselsatte 16-74 år, etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid per uke og bostedsfylke. 29. oktober-4. november 2000 og 2001. Prosent
Bostedsfylke År Avtalt/vanlig arbeidstid
Menn Kvinner
I alt 1-19 timer 20-29 timer 30 timer og mer I alt 1-19 timer 20-29 timer 30 timer og mer
Hele landet                
2000  100,0 10,6 3,6 85,8  100,0 26,7 16,9 56,4
2001  100,0 11,1 3,2 85,7  100,0 27,7 15,4 56,9
                 
01 Østfold                
2000  100,0 9,9 3,3 86,8  100,0 28,3 18,7 53,0
2001  100,0 10,7 3,1 86,2  100,0 28,8 17,9 53,3
                 
02 Akershus                
2000  100,0 10,4 3,2 86,4  100,0 22,1 14,1 63,8
2001  100,0 10,7 2,9 86,5  100,0 23,0 12,9 64,1
                 
03 Oslo                
2000  100,0 11,3 4,0 84,8  100,0 17,9 9,3 72,8
2001  100,0 11,6 3,5 84,8  100,0 18,6 8,1 73,3
                 
04 Hedmark                
2000  100,0 10,5 4,2 85,3  100,0 28,8 19,9 51,3
2001  100,0 11,4 3,7 84,9  100,0 30,3 18,7 51,1
                 
05 Oppland                
2000  100,0 11,1 4,1 84,7  100,0 30,6 19,8 49,6
2001  100,0 11,8 3,9 84,3  100,0 31,5 18,9 49,6
                 
06 Buskerud                
2000  100,0 10,0 3,5 86,5  100,0 25,9 18,3 55,8
2001  100,0 10,5 3,1 86,4  100,0 26,8 16,8 56,4
                 
07 Vestfold                
2000  100,0 10,6 3,6 85,8  100,0 28,1 19,4 52,5
2001  100,0 11,7 3,0 85,3  100,0 29,6 16,9 53,5
                 
08 Telemark                
2000  100,0 10,9 3,2 85,9  100,0 31,5 19,5 49,0
2001  100,0 11,5 2,9 85,6  100,0 32,7 17,7 49,6
                 
09 Aust-Agder                
2000  100,0 11,1 3,6 85,3  100,0 33,0 20,5 46,5
2001  100,0 11,6 3,1 85,4  100,0 33,5 19,2 47,3
                 
10 Vest-Agder                
2000  100,0 11,0 3,7 85,3  100,0 34,9 20,4 44,7
2001  100,0 12,0 3,2 84,8  100,0 35,3 19,2 45,5
                 
11 Rogaland                
2000  100,0 10,2 2,8 87,0  100,0 30,3 17,5 52,2
2001  100,0 10,3 2,7 87,0  100,0 30,5 17,0 52,5
                 
12 Hordaland                
2000  100,0 10,1 3,3 86,6  100,0 27,0 17,5 55,6
2001  100,0 10,7 2,9 86,5  100,0 28,6 15,9 55,5
                 
14 Sogn og Fjordane                
2000  100,0 10,7 4,1 85,2  100,0 29,4 20,6 50,0
2001  100,0 11,2 3,6 85,2  100,0 31,0 18,7 50,2
                 
15 Møre og Romsdal                
2000  100,0 10,2 3,3 86,5  100,0 29,9 20,6 49,5
2001  100,0 10,3 2,9 86,8  100,0 31,2 18,1 50,6
                 
16 Sør-Trøndelag                
2000  100,0 10,7 3,7 85,6  100,0 27,3 17,2 55,5
2001  100,0 11,2 3,1 85,7  100,0 27,8 15,6 56,6
                 
17 Nord-Trøndelag                
2000  100,0 11,8 4,1 84,1  100,0 33,0 21,5 45,5
2001  100,0 12,3 3,7 84,0  100,0 34,5 19,9 45,6
                 
18 Nordland                
2000  100,0 10,7 3,7 85,5  100,0 27,5 17,3 55,2
2001  100,0 11,1 3,3 85,6  100,0 28,2 15,5 56,2
                 
19 Troms                
2000  100,0 11,1 4,3 84,6  100,0 26,4 14,6 58,9
2001  100,0 12,0 3,6 84,4  100,0 27,8 12,7 59,5
                 
20 Finnmark                
2000  100,0 11,9 4,5 83,6  100,0 24,8 13,2 62,0
2001  100,0 12,7 4,1 83,2  100,0 27,0 11,6 61,5
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller