Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

21   Sysselsatte 16-74 år, etter alder og bostedsfylke. Kvinner. 29. oktober-4. november 2000 og 2001. Prosent
Bostedsfylke År Sysselsatte. Kvinner Alder
I alt 16-74 år 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet                
2000 1 055 761  100 4,4 9,5 36,8 35,0 13,4 1,0
2001 1 066 161  100 4,5 9,4 36,4 34,5 14,2 1,0
                 
01 Østfold                
2000 56 667  100 4,5 9,6 35,6 36,2 13,3 0,8
2001 57 837  100 4,5 9,6 35,2 35,4 14,4 0,9
                 
02 Akershus                
2000  121 776  100 4,6 8,4 36,8 35,1 14,1 1,0
2001  122 604  100 4,6 8,3 36,2 34,7 15,0 1,1
                 
03 Oslo                
2000  130 802  100 3,1 9,4 44,5 29,8 12,2 1,0
2001  130 935  100 3,1 9,1 44,7 29,3 12,9 1,0
                 
04 Hedmark                
2000 41 895  100 3,9 8,8 33,5 37,9 14,8 1,1
2001 42 467  100 4,2 8,7 33,1 37,2 15,6 1,2
                 
05 Oppland                
2000 42 542  100 4,2 9,1 34,4 36,4 14,8 1,1
2001 42 913  100 4,3 9,1 33,8 36,0 15,7 1,2
                 
06 Buskerud                
2000 57 721  100 4,5 9,1 35,5 36,1 13,9 1,0
2001 58 186  100 4,7 9,0 34,8 35,4 15,0 1,0
                 
07 Vestfold                
2000 48 688  100 4,9 9,5 34,7 36,7 13,1 0,9
2001 49 569  100 5,1 9,3 34,4 36,3 14,0 0,9
                 
08 Telemark                
2000 36 831  100 4,7 9,8 34,3 36,6 13,5 1,0
2001 36 707  100 4,9 9,5 34,1 36,3 14,2 1,0
                 
09 Aust-Agder                
2000 22 292  100 5,0 10,1 33,8 37,2 13,1 0,9
2001 22 639  100 5,2 10,2 33,5 36,4 13,9 0,8
                 
10 Vest-Agder                
2000 33 710  100 5,0 10,6 35,5 34,9 13,1 0,9
2001 34 115  100 5,2 10,4 35,1 34,6 13,8 0,9
                 
11 Rogaland                
2000 87 059  100 5,6 10,4 37,5 33,6 12,0 0,9
2001 88 189  100 5,4 10,5 36,9 33,7 12,5 0,9
                 
12 Hordaland                
2000  100 777  100 4,5 9,7 36,1 34,8 13,9 1,0
2001  102 083  100 4,6 9,8 35,8 34,2 14,5 1,1
                 
14 Sogn og Fjordane                
2000 25 386  100 5,0 10,3 33,8 35,4 14,1 1,5
2001 25 552  100 5,3 10,1 33,0 35,4 14,7 1,5
                 
15 Møre og Romsdal                
2000 55 199  100 4,8 10,1 33,1 36,9 13,9 1,1
2001 55 465  100 5,2 10,1 32,5 36,7 14,5 1,1
                 
16 Sør-Trøndelag                
2000 61 351  100 3,6 9,4 37,2 35,3 13,7 0,8
2001 62 317  100 3,7 9,3 36,9 34,8 14,4 0,9
                 
17 Nord-Trøndelag                
2000 27 801  100 4,1 8,7 33,8 37,8 14,8 0,9
2001 28 212  100 4,1 9,2 33,3 36,9 15,7 0,8
                 
18 Nordland                
2000 52 750  100 4,6 9,3 35,7 36,0 13,4 0,9
2001 53 051  100 4,7 9,3 35,1 35,9 14,1 0,9
                 
19 Troms                
2000 35 560  100 4,5 9,3 37,3 35,4 12,7 0,8
2001 36 162  100 4,6 9,5 36,6 34,9 13,6 0,9
                 
20 Finnmark                
2000 16 954  100 4,3 9,0 39,7 34,1 11,8 1,0
2001 17 158  100 4,6 8,7 39,1 33,9 12,6 1,1
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller