Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

20   Sysselsatte 16-74 år, etter alder og bostedsfylke. Menn. 29. oktober-4. november 2000 og 2001. Prosent
Bostedsfylke År Sysselsatte. Menn Alder
I alt 16-74 år 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet                
2000 1 206 239  100 4,1 8,8 36,9 34,2 14,3 1,6
2001 1 208 839  100 4,1 8,7 36,5 33,9 15,2 1,5
                 
01 Østfold                
2000 65 332  100 4,1 9,1 35,7 34,9 14,7 1,5
2001 65 747  100 4,1 8,8 35,4 34,3 15,8 1,5
                 
02 Akershus                
2000  133 336  100 4,4 8,2 35,6 34,9 15,1 1,8
2001  133 071  100 4,4 7,9 35,0 34,9 16,2 1,7
                 
03 Oslo                
2000  140 403  100 3,0 8,0 45,6 29,8 12,2 1,5
2001  141 101  100 2,9 7,9 45,6 29,1 13,0 1,4
                 
04 Hedmark                
2000 48 119  100 3,6 8,6 33,9 36,4 15,6 1,9
2001 47 925  100 3,7 8,3 33,6 36,1 16,5 1,7
                 
05 Oppland                
2000 48 908  100 4,0 8,6 34,7 35,3 15,5 1,8
2001 48 808  100 4,1 8,5 34,2 35,0 16,4 1,8
                 
06 Buskerud                
2000 65 256  100 4,1 8,4 36,0 34,8 15,1 1,7
2001 65 419  100 4,0 8,4 35,5 34,2 16,2 1,7
                 
07 Vestfold                
2000 55 657  100 4,5 8,9 34,5 35,6 14,8 1,7
2001 56 187  100 4,8 8,8 34,0 35,0 15,8 1,7
                 
08 Telemark                
2000 42 434  100 4,2 8,9 34,8 35,5 15,2 1,4
2001 42 218  100 4,2 8,9 34,3 35,1 16,1 1,3
                 
09 Aust-Agder                
2000 26 364  100 4,7 10,0 34,2 35,4 14,3 1,4
2001 26 419  100 4,9 9,4 34,0 35,1 15,3 1,3
                 
10 Vest-Agder                
2000 40 110  100 5,0 9,9 36,5 33,5 13,6 1,5
2001 40 364  100 5,0 9,6 36,3 33,4 14,3 1,4
                 
11 Rogaland                
2000  102 607  100 5,0 9,5 37,6 33,5 12,9 1,4
2001  103 819  100 4,9 9,6 37,2 33,5 13,6 1,3
                 
12 Hordaland                
2000  116 279  100 4,4 9,1 37,1 34,2 13,9 1,4
2001  117 013  100 4,3 9,2 36,6 33,8 14,7 1,3
                 
14 Sogn og Fjordane                
2000 29 929  100 4,7 9,3 34,1 34,6 15,2 2,2
2001 29 679  100 4,7 9,2 33,3 35,0 15,9 2,1
                 
15 Møre og Romsdal                
2000 66 870  100 4,3 9,5 34,0 35,4 14,9 1,9
2001 66 574  100 4,4 9,4 33,6 35,2 15,6 1,8
                 
16 Sør-Trøndelag                
2000 70 771  100 3,4 8,5 37,8 34,3 14,5 1,5
2001 71 052  100 3,3 8,6 37,3 34,0 15,3 1,6
                 
17 Nord-Trøndelag                
2000 32 646  100 3,9 8,8 33,7 36,0 15,9 1,6
2001 32 914  100 3,5 8,9 33,2 36,0 16,7 1,6
                 
18 Nordland                
2000 60 951  100 4,0 9,0 34,9 35,9 14,8 1,4
2001 60 555  100 3,9 8,9 34,4 35,8 15,6 1,4
                 
19 Troms                
2000 41 055  100 3,8 9,2 37,0 34,4 14,1 1,4
2001 40 792  100 3,7 9,1 36,7 34,2 14,9 1,3
                 
20 Finnmark                
2000 19 212  100 3,7 8,8 39,2 33,7 13,2 1,5
2001 19 182  100 3,7 8,6 38,9 33,5 13,9 1,4
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller