Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

19   Sysselsatte 16-74 år, etter alder og bostedsfylke. 29. oktober-4. november 2000 og 2001. Prosent
Bostedsfylke År Sysselsatte Alder
I alt 16-74 år 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet                
2000 2 262 000  100 4,2 9,1 36,9 34,6 13,9 1,3
2001 2 275 000  100 4,3 9,0 36,5 34,2 14,7 1,3
                 
01 Østfold                
2000  121 999  100 4,3 9,3 35,7 35,5 14,0 1,2
2001  123 584  100 4,3 9,2 35,3 34,8 15,2 1,2
                 
02 Akershus                
2000  255 112  100 4,5 8,3 36,2 35,0 14,7 1,4
2001  255 675  100 4,5 8,1 35,6 34,8 15,6 1,4
                 
03 Oslo                
2000  271 205  100 3,0 8,7 45,1 29,8 12,2 1,2
2001  272 036  100 3,0 8,5 45,2 29,2 12,9 1,2
                 
04 Hedmark                
2000 90 014  100 3,7 8,7 33,7 37,1 15,2 1,5
2001 90 392  100 4,0 8,5 33,4 36,6 16,1 1,5
                 
05 Oppland                
2000 91 450  100 4,1 8,9 34,6 35,8 15,2 1,5
2001 91 721  100 4,2 8,8 34,0 35,5 16,1 1,5
                 
06 Buskerud                
2000  122 977  100 4,2 8,7 35,7 35,4 14,5 1,4
2001  123 605  100 4,4 8,7 35,2 34,8 15,6 1,4
                 
07 Vestfold                
2000  104 345  100 4,7 9,2 34,6 36,1 14,0 1,3
2001  105 756  100 4,9 9,0 34,2 35,6 15,0 1,3
                 
08 Telemark                
2000 79 265  100 4,5 9,3 34,6 36,0 14,4 1,2
2001 78 925  100 4,5 9,2 34,2 35,7 15,2 1,2
                 
09 Aust-Agder                
2000 48 656  100 4,8 10,0 34,0 36,2 13,7 1,2
2001 49 058  100 5,1 9,7 33,8 35,7 14,6 1,1
                 
10 Vest-Agder                
2000 73 820  100 5,0 10,2 36,0 34,1 13,3 1,3
2001 74 479  100 5,1 10,0 35,8 33,9 14,1 1,2
                 
11 Rogaland                
2000  189 666  100 5,3 9,9 37,6 33,6 12,5 1,1
2001  192 008  100 5,1 10,0 37,1 33,6 13,1 1,1
                 
12 Hordaland                
2000  217 056  100 4,5 9,4 36,6 34,4 13,9 1,2
2001  219 096  100 4,5 9,5 36,3 34,0 14,6 1,2
                 
14 Sogn og Fjordane                
2000 55 315  100 4,8 9,8 34,0 34,9 14,7 1,9
2001 55 231  100 4,9 9,6 33,1 35,2 15,3 1,8
                 
15 Møre og Romsdal                
2000  122 069  100 4,6 9,7 33,6 36,1 14,5 1,5
2001  122 039  100 4,8 9,7 33,1 35,9 15,1 1,5
                 
16 Sør-Trøndelag                
2000  132 122  100 3,5 8,9 37,5 34,8 14,1 1,2
2001  133 369  100 3,5 8,9 37,1 34,4 14,8 1,3
                 
17 Nord-Trøndelag                
2000 60 447  100 4,0 8,7 33,8 36,8 15,4 1,3
2001 61 126  100 3,8 9,0 33,3 36,4 16,2 1,2
                 
18 Nordland                
2000  113 701  100 4,2 9,2 35,3 36,0 14,2 1,2
2001  113 606  100 4,3 9,1 34,7 35,9 14,9 1,2
                 
19 Troms                
2000 76 615  100 4,2 9,3 37,1 34,9 13,4 1,1
2001 76 954  100 4,1 9,3 36,7 34,5 14,3 1,1
                 
20 Finnmark                
2000 36 166  100 4,0 8,9 39,4 33,9 12,5 1,2
2001 36 340  100 4,1 8,7 39,0 33,7 13,3 1,3
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller