Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

18   Sysselsatte 16- 74 år, etter alder og bostedsfylke. 29. oktober-4. november 2000 og 2001. Prosent av alle personer i hver gruppe
Bostedsfylke År Alder
16-74 år 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år 20-66 år
Hele landet                
2000 70,7 45,1 75,0 82,4 83,7 62,5 11,1 78,4
2001 70,8 45,7 75,4 82,4 83,6 63,0 11,2 78,4
                 
01 Østfold                
2000 67,7 45,6 75,8 81,5 80,9 56,0 9,0 75,6
2001 68,3 46,7 77,3 81,8 81,1 57,5 9,2 76,0
                 
02 Akershus                
2000 75,7 52,7 80,2 85,9 87,0 69,8 14,0 82,8
2001 75,2 52,7 79,2 85,4 86,6 69,7 14,1 82,2
                 
03 Oslo                
2000 71,6 46,7 75,8 81,2 79,3 64,7 12,6 77,6
2001 71,4 46,4 74,6 80,9 78,6 64,9 12,8 77,1
                 
04 Hedmark                
2000 67,4 39,1 74,8 82,5 82,7 58,5 9,8 76,8
2001 67,8 41,2 75,0 82,9 83,0 59,2 9,7 76,9
                 
05 Oppland                
2000 69,9 44,3 77,4 84,3 84,3 60,8 10,7 78,8
2001 70,3 45,7 77,6 84,7 84,3 62,0 10,9 79,0
                 
06 Buskerud                
2000 71,9 47,4 76,6 83,9 84,7 63,8 11,7 79,7
2001 72,1 48,9 77,5 83,8 84,5 64,8 11,9 79,6
                 
07 Vestfold                
2000 68,3 48,0 75,3 80,6 81,4 57,7 10,3 75,9
2001 68,7 50,5 75,6 81,0 81,6 58,6 10,8 76,0
                 
08 Telemark                
2000 67,7 44,3 73,8 80,5 81,5 58,8 9,0 75,9
2001 67,4 44,0 73,3 80,2 81,0 58,4 9,1 75,3
                 
09 Aust-Agder                
2000 67,1 41,8 71,7 78,9 80,8 57,4 10,1 74,7
2001 67,4 44,7 71,9 78,9 81,1 58,0 9,6 74,7
                 
10 Vest-Agder                
2000 67,4 43,7 71,6 79,0 81,1 58,4 10,3 75,1
2001 67,6 45,3 71,1 79,2 81,1 59,1 9,9 75,1
                 
11 Rogaland                
2000 72,1 50,1 74,6 82,3 84,8 63,2 11,5 79,0
2001 72,4 48,9 75,8 82,9 85,0 63,8 11,5 79,5
                 
12 Hordaland                
2000 71,2 45,0 73,6 81,6 85,5 65,2 10,6 79,2
2001 71,4 45,5 74,7 81,7 85,3 65,7 10,6 79,2
                 
14 Sogn og Fjordane                
2000 74,9 45,6 78,2 87,8 89,4 69,9 15,9 83,9
2001 74,9 46,7 78,1 87,7 89,6 69,9 15,7 83,8
                 
15 Møre og Romsdal                
2000 71,6 42,9 75,5 84,2 86,7 65,8 12,2 80,7
2001 71,6 44,8 75,7 84,2 86,4 65,5 12,2 80,3
                 
16 Sør-Trøndelag                
2000 70,2 37,7 72,5 81,9 84,6 63,5 10,2 78,5
2001 70,6 37,7 73,7 82,1 84,6 64,0 11,1 78,6
                 
17 Nord-Trøndelag                
2000 68,3 36,4 69,0 81,4 84,9 62,5 9,6 77,6
2001 69,1 35,2 71,9 82,6 85,5 63,3 9,6 78,4
                 
18 Nordland                
2000 67,8 40,2 72,3 81,9 83,2 57,3 8,8 76,4
2001 68,0 41,0 73,3 82,0 83,3 57,5 8,9 76,5
                 
19 Troms                
2000 70,6 44,5 76,4 82,0 83,9 60,4 10,1 78,1
2001 71,0 44,3 77,3 82,3 84,0 61,4 10,1 78,4
                 
20 Finnmark                
2000 68,0 42,4 72,8 80,2 80,1 55,8 10,8 75,1
2001 68,6 43,4 74,0 81,4 80,3 57,0 10,9 75,8
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller