Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

17   Sysselsatte 16-74 år, etter alder og bostedsfylke. 29. oktober-4. november 2000 og 2001
Bostedsfylke År 16-74 år Alder
16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet              
2000 2 262 000 96 106  206 506  833 955  781 975  314 091 29 367
2001 2 275 000 97 638  205 691  829 506  778 643  334 465 29 057
               
01 Østfold              
2000  121 999 5 204 11 382 43 501 43 311 17 129 1 472
2001  123 584 5 352 11 342 43 632 43 048 18 740 1 470
               
02 Akershus              
2000  255 112 11 387 21 178 92 308 89 270 37 379 3 590
2001  255 675 11 543 20 698 90 943 89 030 39 880 3 581
               
03 Oslo              
2000  271 205 8 233 23 559  122 186 80 801 33 051 3 375
2001  272 036 8 218 23 021  122 920 79 396 35 225 3 256
               
04 Hedmark              
2000 90 014 3 370 7 820 30 334 33 407 13 707 1 376
2001 90 392 3 572 7 675 30 151 33 123 14 549 1 322
               
05 Oppland              
2000 91 450 3 733 8 099 31 600 32 758 13 878 1 382
2001 91 721 3 818 8 038 31 176 32 558 14 756 1 375
               
06 Buskerud              
2000  122 977 5 225 10 736 43 951 43 515 17 873 1 677
2001  123 605 5 390 10 736 43 503 42 984 19 311 1 681
               
07 Vestfold              
2000  104 345 4 932 9 628 36 113 37 669 14 629 1 374
2001  105 756 5 200 9 557 36 123 37 640 15 812 1 424
               
08 Telemark              
2000 79 265 3 541 7 376 27 411 28 551 11 428  958
2001 78 925 3 554 7 273 26 976 28 175 12 012  935
               
09 Aust-Agder              
2000 48 656 2 353 4 878 16 540 17 617 6 690  578
2001 49 058 2 483 4 775 16 565 17 517 7 178  540
               
10 Vest-Agder              
2000 73 820 3 687 7 563 26 605 25 186 9 847  932
2001 74 479 3 780 7 433 26 637 25 276 10 476  877
               
11 Rogaland              
2000  189 666 10 037 18 856 71 249 63 696 23 675 2 153
2001  192 008 9 858 19 260 71 152 64 498 25 131 2 109
               
12 Hordaland              
2000  217 056 9 702 20 355 79 533 74 765 30 104 2 597
2001  219 096 9 787 20 745 79 424 74 537 32 020 2 583
               
14 Sogn og Fjordane              
2000 55 315 2 661 5 402 18 785 19 321 8 108 1 038
2001 55 231 2 731 5 305 18 298 19 414 8 475 1 008
               
15 Møre og Romsdal              
2000  122 069 5 562 11 893 41 045 44 038 17 657 1 874
2001  122 039 5 825 11 809 40 360 43 753 18 451 1 841
               
16 Sør-Trøndelag              
2000  132 122 4 630 11 743 49 561 45 942 18 664 1 582
2001  133 369 4 668 11 871 49 485 45 875 19 793 1 677
               
17 Nord-Trøndelag              
2000 60 447 2 417 5 283 20 405 22 248 9 329  765
2001 61 126 2 327 5 525 20 329 22 258 9 926  761
               
18 Nordland              
2000  113 701 4 815 10 422 40 102 40 903 16 122 1 337
2001  113 606 4 865 10 331 39 432 40 738 16 915 1 325
               
19 Troms              
2000 76 615 3 183 7 104 28 460 26 726 10 287  855
2001 76 954 3 172 7 142 28 230 26 583 10 992  835
               
20 Finnmark              
2000 36 166 1 434 3 229 14 266 12 251 4 534  452
2001 36 340 1 495 3 155 14 170 12 240 4 823  457
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller