Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

16   Personer 16-74 år, etter sysselsetting, kjønn og bostedsfylke. 29. oktober-4. november 2000 og 2001. Absolutte tall og prosent
Bostedsfylke Kjønn Personer Sysselsatte
2000 2001 2000 2001 Endring siste år Endring siste år. Prosent
Hele landet 3 199 439 3 211 032 2 262 000 2 275 000 13 000 0,6
Menn 1 612 387 1 618 492 1 206 239 1 208 839 2 600 0,2
Kvinner 1 587 052 1 592 540 1 055 761 1 066 161 10 400 1,0
             
01 Østfold  180 078  180 920  121 999  123 584 1 585 1,3
Menn 90 004 90 420 65 332 65 747  415 0,6
Kvinner 90 074 90 500 56 667 57 837 1 170 2,1
             
02 Akershus  336 964  339 555  255 112  255 675  563 0,2
Menn  167 416  168 732  133 336  133 071 -265 -0,2
Kvinner  169 548  170 823  121 776  122 604  828 0,7
             
03 Oslo  378 404  380 914  271 205  272 036  831 0,3
Menn  187 730  189 612  140 403  141 101  698 0,5
Kvinner  190 674  191 302  130 802  130 935  133 0,1
             
04 Hedmark  133 493  133 188 90 014 90 392  378 0,4
Menn 66 993 66 886 48 119 47 925 -194 -0,4
Kvinner 66 500 66 302 41 895 42 467  572 1,4
             
05 Oppland  130 772  130 404 91 450 91 721  271 0,3
Menn 65 964 65 730 48 908 48 808 -100 -0,2
Kvinner 64 808 64 674 42 542 42 913  371 0,9
             
06 Buskerud  170 964  171 350  122 977  123 605  628 0,5
Menn 85 786 85 929 65 256 65 419  163 0,2
Kvinner 85 178 85 421 57 721 58 186  465 0,8
             
07 Vestfold  152 726  153 718  104 345  105 756 1 411 1,4
Menn 76 020 76 514 55 657 56 187  530 1,0
Kvinner 76 706 77 204 48 688 49 569  881 1,8
             
08 Telemark  116 963  117 098 79 265 78 925 -340 -0,4
Menn 58 735 58 812 42 434 42 218 -216 -0,5
Kvinner 58 228 58 286 36 831 36 707 -124 -0,3
             
09 Aust-Agder 72 490 72 710 48 656 49 058  402 0,8
Menn 36 848 36 905 26 364 26 419 55 0,2
Kvinner 35 642 35 805 22 292 22 639  347 1,6
             
10 Vest-Agder  109 477  110 053 73 820 74 479  659 0,9
Menn 55 193 55 508 40 110 40 364  254 0,6
Kvinner 54 284 54 545 33 710 34 115  405 1,2
             
11 Rogaland  263 019  264 933  189 666  192 008 2 342 1,2
Menn  133 384  134 290  102 607  103 819 1 212 1,2
Kvinner  129 635  130 643 87 059 88 189 1 130 1,3
             
12 Hordaland  304 459  306 720  217 056  219 096 2 040 0,9
Menn  154 338  155 431  116 279  117 013  734 0,6
Kvinner  150 121  151 289  100 777  102 083 1 306 1,3
             
14 Sogn og Fjordane 73 821 73 659 55 315 55 231 -84 -0,2
Menn 38 105 38 070 29 929 29 679 -250 -0,8
Kvinner 35 716 35 589 25 386 25 552  166 0,7
             
15 Møre og Romsdal  170 270  170 239  122 069  122 039 -30 0,0
Menn 87 218 87 209 66 870 66 574 -296 -0,4
Kvinner 83 052 83 030 55 199 55 465  266 0,5
             
16 Sør-Trøndelag  188 018  188 852  132 122  133 369 1 247 0,9
Menn 94 940 95 357 70 771 71 052  281 0,4
Kvinner 93 078 93 495 61 351 62 317  966 1,6
             
17 Nord-Trøndelag 88 383 88 410 60 447 61 126  679 1,1
Menn 44 973 44 893 32 646 32 914  268 0,8
Kvinner 43 410 43 517 27 801 28 212  411 1,5
             
18 Nordland  167 599  166 998  113 701  113 606 -95 -0,1
Menn 85 683 85 292 60 951 60 555 -396 -0,6
Kvinner 81 916 81 706 52 750 53 051  301 0,6
             
19 Troms  108 376  108 352 76 615 76 954  339 0,4
Menn 55 415 55 400 41 055 40 792 -263 -0,6
Kvinner 52 961 52 952 35 560 36 162  602 1,7
             
20 Finnmark 53 156 52 952 36 166 36 340  174 0,5
Menn 27 636 27 496 19 212 19 182 -30 -0,2
Kvinner 25 520 25 456 16 954 17 158  204 1,2
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller