Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

15   Elever1 og studenter2 16-74 år, etter sysselsetting og skolested. Fylker og utvalgte kommuner3. 29. oktober-4. november 2001. Absolutte tall og prosent
Skolested I alt Sysselsatte
Elever Studenter Absolutte tall Prosent
Elever Studenter Elever Studenter
Hele landet 4 182 584 4 194 740 469 676 4 146 982 38,2 75,5
             
Fylker            
01 Østfold 9 061 4 738 3 316 3 712 36,6 78,3
02 Akershus 16 111 9 457 7 048 7 947 43,7 84,0
03 Oslo 19 025 54 436 8 647 42 869 45,5 78,8
04 Hedmark 7 230 5 013 2 421 3 872 33,5 77,2
05 Oppland 6 938 4 259 2 597 3 306 37,4 77,6
06 Buskerud 9 178 2 740 3 785 2 209 41,2 80,6
07 Vestfold 8 746 4 042 3 831 3 122 43,8 77,2
08 Telemark 6 366 4 748 2 256 3 381 35,4 71,2
09 Aust-Agder 4 702 2 199 1 696 1 559 36,1 70,9
10 Vest-Agder 7 396 5 364 2 766 3 891 37,4 72,5
11 Rogaland 16 913 9 521 6 654 7 298 39,3 76,7
12 Hordaland 18 329 28 718 6 833 20 941 37,3 72,9
14 Sogn og Fjordane 4 586 2 896 1 656 2 237 36,1 77,2
15 Møre og Romsdal 10 186 5 590 3 667 4 162 36,0 74,5
16 Sør-Trøndelag 11 339 27 222 3 364 18 731 29,7 68,8
17 Nord-Trøndelag 5 906 3 989 1 793 2 963 30,4 74,3
18 Nordland 10 289 6 721 3 499 4 853 34,0 72,2
19 Troms 6 284 10 088 2 324 7 716 37,0 76,5
20 Finnmark 2 966 2 430 1 039 1 747 35,0 71,9
             
Utvalgte kommuner1            
0101 Halden 1 042 2 950  306 2 267 29,4 76,8
0104 Moss 1 561 0  557 0 35,7 .
0105 Sarpsborg 2 590  486  999  370 38,6 76,1
0106 Fredrikstad 2 236 1 302  836 1 075 37,4 82,6
0124 Askim  744 0  256 0 34,4 .
0125 Eidsberg  715 0  282 0 39,4 .
0211 Vestby  625 0  272 0 43,5 .
0213 Ski  974 0  388 0 39,8 .
0214 Ås  849 2 207  362 1 506 42,6 68,2
0216 Nesodden  633 0  236 0 37,3 .
0217 Oppegård  522 0  248 0 47,5 .
0219 Bærum 3 963 5 958 1 723 5 363 43,5 90,0
0220 Asker 1 665 0  719 0 43,2 .
0221 Aurskog-Høland  567 0  210 0 37,0 .
0228 Rælingen  509 0  236 0 46,4 .
0230 Lørenskog  598  566  284  447 47,5 79,0
0231 Skedsmo 2 082  601  946  543 45,4 90,3
0235 Ullensaker  923 0  476 0 51,6 .
0236 Nes  772 0  337 0 43,7 .
0237 Eidsvoll  716 0  323 0 45,1 .
0301 Oslo 19 015 54 436 8 640 42 869 45,4 78,8
0402 Kongsvinger 1 038 0  330 0 31,8 .
0403 Hamar 2 076 1 507  714 1 098 34,4 72,9
0412 Ringsaker  800 0  317 0 39,6 .
0417 Stange  665 0  214 0 32,2 .
0427 Elverum  846 1 806  245 1 429 29,0 79,1
0429 Åmot 0 1 576 0 1 256 . 79,7
0437 Tynset  513 0  206 0 40,2 .
0501 Lillehammer 1 376 2 604  508 2 062 36,9 79,2
0502 Gjøvik 1 411 1 628  524 1 224 37,1 75,2
0516 Nord-Fron  515 0  187 0 36,3 .
0528 Østre Toten  590 0  200 0 33,9 .
0534 Gran  524 27  218 20 41,6 74,1
0542 Nord-Aurdal  553 0  243 0 43,9 .
0602 Drammen 2 904  980 1 286  861 44,3 87,9
0604 Kongsberg 1 126  775  451  567 40,1 73,2
0605 Ringerike (fra 1977) 1 284  893  474  689 36,9 77,2
0623 Modum  563 0  177 0 31,4 .
0624 Øvre Eiker  562 0  224 0 39,9 .
0626 Lier  972 0  437 0 45,0 .
0627 Røyken  594 92  235 92 39,6  100,0
0701 Horten 1 062 1 299  415  946 39,1 72,8
0704 Tønsberg 2 142 2 485 1 074 1 974 50,1 79,4
0706 Sandefjord 1 766  258  721  202 40,8 78,3
0709 Larvik 1 670 0  709 0 42,5 .
0722 Nøtterøy  747 0  340 0 45,5 .
0805 Porsgrunn 1 170 1 287  433  956 37,0 74,3
0806 Skien 2 169 0  722 0 33,3 .
0807 Notodden  538 1 886  234 1 347 43,5 71,4
0814 Bamble  626 0  220 0 35,1 .
0821 Bø  419 1 575  159 1 078 37,9 68,4
0904 Grimstad  995 1 495  427  990 42,9 66,2
0906 Arendal 1 634  704  590  569 36,1 80,8
1001 Kristiansand 4 046 5 364 1 486 3 891 36,7 72,5
1002 Mandal  917 0  364 0 39,7 .
1014 Vennesla  535 0  160 0 29,9 .
1101 Eigersund  676 0  268 0 39,6 .
1102 Sandnes 2 340 0  975 0 41,7 .
1103 Stavanger 5 475 8 211 2 104 6 361 38,4 77,5
1106 Haugesund 2 672 1 024  881  711 33,0 69,4
1119 Hå  417  286  215  226 51,6 79,0
1121 Time 1 390 0  722 0 51,9 .
1124 Sola  738 0  315 0 42,7 .
1127 Randaberg  738 0  277 0 37,5 .
1149 Karmøy  870 0  252 0 29,0 .
1201 Bergen 10 501 27 744 4 010 20 276 38,2 73,1
1221 Stord  836  974  271  665 32,4 68,3
1235 Voss 1 128 0  447 0 39,6 .
1243 Os  688 0  240 0 34,9 .
1246 Fjell  735 0  255 0 34,7 .
1247 Askøy  556 0  162 0 29,1 .
1263 Lindås  726 0  255 0 35,1 .
1420 Sogndal  717 2 325  253 1 826 35,3 78,5
1432 Førde 1 116  478  452  335 40,5 70,1
1502 Molde 1 599 1 457  553 1 023 34,6 70,2
1503 Kristiansund 1 330  107  421 89 31,7 83,2
1504 Ålesund 3 100 1 451 1 314 1 106 42,4 76,2
1519 Volda  497 2 575  166 1 944 33,4 75,5
1601 Trondheim 7 124 27 222 2 110 18 731 29,6 68,8
1638 Orkdal  512 0  145 0 28,3 .
1653 Melhus  719 0  210 0 29,2 .
1702 Steinkjer 1 158 1 296  312  978 26,9 75,5
1703 Namsos  818  495  307  376 37,5 76,0
1714 Stjørdal  936 0  284 0 30,3 .
1719 Levanger  904 2 198  275 1 609 30,4 73,2
1721 Verdal  615 0  160 0 26,0 .
1804 Bodø 2 173 4 033  759 2 912 34,9 72,2
1805 Narvik 1 157  934  407  561 35,2 60,1
1824 Vefsn  998 0  319 0 32,0 .
1828 Nesna  151 1 407 42 1 085 27,8 77,1
1833 Rana 1 247  300  382  253 30,6 84,3
1860 Vestvågøy  549 0  182 0 33,2 .
1866 Hadsel  465 47  132 42 28,4 89,4
1870 Sortland  628 0  281 0 44,7 .
1901 Harstad 1 050 1 310  371  960 35,3 73,3
1902 Tromsø 2 810 8 778 1 116 6 756 39,7 77,0
1924 Målselv  540 0  206 0 38,1 .
1931 Lenvik  534 0  211 0 39,5 .
2004 Hammerfest  355  238  131  159 36,9 66,8
2012 Alta  954 2 020  349 1 463 36,6 72,4
1  Elever ved videregående skoler og folkehøgskoler. Lærlinger ikke inkludert.
2  Studenter ved høgskoler og universiteter.
3  Kommuner med mer enn 500 elever og studenter til sammen.
4  Inkludert elever og studenter med ukjent skolested eller skolested på Svalbard.

Standardtegn i tabeller