Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

11   Sysselsatte 16-74 år, etter næring, arbeidssted, fylke, kommune og bydel. 29. oktober-4. november 2001. Prosent
Arbeidssted I alt Næring
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 10-37 Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverksdrift 40-45 Bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning 50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 60-64 Transport og kommunikasjon 65-74 Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 75-99 Offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosialtjenester, undervisning m.m. Uoppgitt
    Prosent
Hele landet 2 275 000 3,7 14,4 7,4 18,2 7,3 12,4 35,9 0,6
                   
01 Østfold  109 246 2,9 19,6 8,8 18,2 5,8 8,5 35,5 0,6
0101 Halden 12 003 2,1 24,0 5,9 15,3 5,0 11,3 35,7 0,6
0104 Moss 13 734 0,4 20,8 6,0 22,3 4,9 9,3 35,7 0,6
0105 Sarpsborg 21 571 1,8 21,8 10,9 19,3 7,6 6,6 31,3 0,6
0106 Fredrikstad 32 978 0,8 19,8 7,2 17,6 5,6 11,2 37,3 0,5
0111 Hvaler  853 7,7 3,3 9,4 17,1 9,6 4,2 46,4 2,2
0118 Aremark  372 15,1 4,6 7,0 9,7 7,5 3,0 50,5 2,7
0119 Marker 1 203 11,3 27,5 5,8 11,5 6,6 3,5 31,8 2,1
0121 Rømskog  161 10,6 25,5 7,5 5,6 6,2 1,9 39,8 3,1
0122 Trøgstad 1 330 14,7 7,0 10,3 11,1 5,7 5,0 44,9 1,3
0123 Spydeberg 1 583 8,0 14,2 13,1 22,1 5,2 4,0 32,2 1,2
0124 Askim 5 761 2,4 13,2 8,8 21,8 6,0 10,3 37,0 0,6
0125 Eidsberg 4 452 8,5 24,1 5,5 20,2 4,9 5,6 30,7 0,6
0127 Skiptvet  794 10,8 7,1 14,4 10,8 5,0 2,5 47,9 1,5
0128 Rakkestad 3 009 14,7 22,3 9,9 14,0 7,0 3,3 27,9 0,9
0135 Råde 1 994 8,9 6,1 17,8 19,5 4,6 4,6 37,8 0,8
0136 Rygge 5 358 4,2 16,5 20,4 18,3 2,8 4,7 32,6 0,4
0137 Våler 1 093 8,5 7,6 10,4 8,0 9,7 2,3 52,3 1,2
0138 Hobøl  997 6,8 6,2 9,4 7,5 4,7 4,5 59,7 1,1
                   
02 Akershus  209 476 1,5 8,6 6,1 23,8 10,0 14,9 34,5 0,6
0211 Vestby 3 763 3,1 6,1 8,5 28,4 5,7 8,7 38,7 0,7
0213 Ski 10 994 1,1 8,2 4,6 35,2 4,1 10,5 35,7 0,6
0214 Ås 6 594 2,0 3,6 5,1 23,0 2,6 12,3 50,6 0,7
0215 Frogn 3 575 2,7 5,9 6,5 25,5 5,1 9,8 43,6 0,9
0216 Nesodden 3 811 1,8 3,4 9,4 15,1 4,4 6,0 58,9 1,2
0217 Oppegård 9 280 0,5 4,9 4,6 33,1 8,3 20,4 27,4 0,7
0219 Bærum 56 902 0,6 5,5 5,5 18,5 11,9 26,3 31,1 0,5
0220 Asker 22 281 1,1 14,4 5,0 27,4 2,2 16,3 32,9 0,7
0221 Aurskog-Høland 4 227 6,2 18,9 6,2 15,0 6,4 6,7 39,7 1,0
0226 Sørum 3 463 5,9 12,3 11,3 16,3 5,1 5,8 42,3 0,9
0227 Fet 2 195 3,1 21,5 8,0 13,3 6,3 4,0 43,0 0,8
0228 Rælingen 2 338 0,6 4,5 6,0 15,8 5,5 3,8 62,8 0,9
0229 Enebakk 2 072 6,5 2,1 12,3 17,6 14,5 4,9 40,6 1,4
0230 Lørenskog 14 736 0,1 12,3 5,0 30,6 4,5 5,6 41,3 0,5
0231 Skedsmo 21 502 0,6 10,1 7,8 30,6 4,7 16,1 29,8 0,4
0233 Nittedal 6 835 1,0 21,7 6,0 31,7 3,3 4,0 31,7 0,7
0234 Gjerdrum 1 522 3,8 4,4 7,6 13,8 5,8 2,9 60,8 0,9
0235 Ullensaker 19 346 1,7 2,9 6,0 21,2 40,9 9,6 17,2 0,3
0236 Nes 4 798 6,6 10,7 5,9 16,9 6,0 5,4 47,2 1,2
0237 Eidsvoll 6 294 3,3 14,5 7,5 18,2 4,8 4,2 46,9 0,7
0238 Nannestad 2 064 6,8 2,0 11,1 12,3 6,7 5,8 54,5 0,9
0239 Hurdal  884 6,4 10,2 4,8 13,3 6,1 3,5 55,4 0,2
                   
03 Oslo  409 578 0,2 7,2 5,3 19,0 8,9 24,9 33,8 0,7
0301 Oslo  409 578 0,2 7,2 5,3 19,0 8,9 24,9 33,8 0,7
030101 Bygdøy-Frogner 12 142 0,3 5,4 9,3 19,1 6,1 34,3 25,4 0,1
030102 Uranienborg-Majorstuen 19 295 0,0 3,8 1,4 21,8 5,4 35,9 31,7 0,1
030103 St. Hanshaugen-Ullevål 29 472 0,0 0,9 1,5 5,8 0,8 18,8 72,2 0,0
030104 Sagene-Torshov 14 091 0,0 20,0 9,2 23,5 3,3 18,4 25,4 0,2
030105 Grünerløkka-Sofienberg 16 790 0,2 14,1 5,9 15,0 7,5 17,5 39,7 0,0
030106 Gamle Oslo 16 259 0,0 3,8 6,7 12,0 14,4 15,6 47,4 0,1
030107 Ekeberg-Bekkelaget 4 388 0,4 10,7 9,3 25,2 7,0 14,1 33,1 0,0
030108 Nordstrand 2 797 0,4 2,1 7,3 14,0 2,0 11,2 62,7 0,3
030109 Søndre Nordstrand 4 947 0,0 3,6 4,0 28,1 12,0 7,2 44,9 0,2
030110 Lambertseter 2 126 0,4 0,5 7,1 21,1 7,6 2,9 60,5 0,0
030111 Bøler 5 774 0,0 1,7 24,2 9,2 31,5 12,1 21,3 0,0
030112 Manglerud 4 440 0,0 3,7 7,3 36,4 5,3 19,1 28,2 0,0
030113 Østensjø 2 266 0,2 3,4 8,3 14,4 4,6 23,5 45,6 0,0
030114 Helsfyr-Sinsen 33 923 0,0 8,3 12,3 28,1 6,9 20,3 24,0 0,0
030115 Hellerud 9 022 0,2 4,9 6,6 34,1 30,6 7,8 15,8 0,1
030116 Furuset 10 267 0,0 8,7 5,8 36,0 14,2 10,1 24,8 0,2
030117 Stovner 6 965 0,0 7,0 8,4 35,0 7,0 14,6 27,9 0,0
030118 Romsås  773 0,0 2,3 4,1 5,6 6,0 2,8 79,0 0,1
030119 Grorud 7 060 0,2 14,1 6,4 40,8 5,1 8,6 24,8 0,0
030120 Bjerke 19 704 0,2 11,4 6,1 27,6 7,7 22,6 24,5 0,1
030121 Grefsen-Kjelsås 9 391 0,1 15,1 8,5 18,0 9,6 22,1 26,6 0,1
030122 Sogn 8 461 0,1 4,8 5,2 20,0 5,3 32,1 32,3 0,2
030123 Vinderen 11 584 0,2 0,6 1,1 10,5 0,5 12,1 75,0 0,2
030124 Røa 3 282 0,2 2,8 3,2 26,5 3,9 10,6 52,6 0,2
030125 Ullern 31 384 0,2 9,1 6,5 18,1 7,1 45,4 13,5 0,1
030126 Sentrum  100 278 0,1 7,6 1,9 15,9 10,9 35,2 28,4 0,1
030127 Marka  434 5,3 2,1 6,9 21,4 1,2 3,9 59,2 0,0
030199 Uoppgitt bydel 22 263 1,1 2,1 2,9 8,6 15,3 14,4 44,8 10,7
                   
04 Hedmark 80 814 7,3 14,5 8,5 16,6 5,2 7,6 39,7 0,6
0402 Kongsvinger 8 441 3,7 13,7 6,7 17,2 7,1 9,3 41,7 0,5
0403 Hamar 16 086 2,8 6,5 9,3 18,8 7,0 14,3 40,9 0,4
0412 Ringsaker 13 673 6,6 24,2 8,9 17,5 5,5 6,2 30,5 0,5
0415 Løten 1 758 10,8 8,6 5,6 20,8 3,6 4,4 45,4 0,7
0417 Stange 6 064 8,5 12,5 7,3 12,5 3,0 6,4 49,3 0,5
0418 Nord-Odal 1 457 5,9 11,3 12,8 13,2 6,2 4,6 45,7 0,3
0419 Sør-Odal 2 630 6,7 23,3 8,7 16,9 4,8 4,2 34,8 0,4
0420 Eidskog 1 831 7,9 21,7 8,5 13,3 3,8 2,4 41,2 1,3
0423 Grue 2 045 12,2 21,9 8,8 12,9 2,9 3,8 37,0 0,6
0425 Åsnes 3 101 10,5 18,1 6,4 14,8 3,8 4,7 39,1 2,7
0426 Våler 1 608 10,9 26,8 6,2 7,5 5,4 2,4 40,5 0,3
0427 Elverum 8 837 3,6 16,2 10,4 18,2 3,6 5,7 41,6 0,6
0428 Trysil 2 778 10,3 9,8 8,9 19,8 5,2 5,2 40,3 0,6
0429 Åmot 1 690 8,8 5,1 6,7 16,6 4,9 5,6 51,8 0,7
0430 Stor-Elvdal 1 102 11,6 11,3 5,7 15,2 7,0 5,1 43,6 0,6
0432 Rendalen  763 18,5 9,6 8,7 10,6 2,4 4,1 46,0 0,3
0434 Engerdal  652 21,0 5,8 11,7 12,7 4,3 5,2 38,2 1,1
0436 Tolga  713 28,9 10,2 7,3 9,4 0,8 4,1 38,6 0,7
0437 Tynset 3 055 14,1 5,7 7,8 19,2 7,1 9,9 35,8 0,3
0438 Alvdal 1 001 19,1 20,6 8,1 13,3 3,8 2,2 32,2 0,8
0439 Folldal  707 23,8 12,9 8,6 8,5 2,7 5,9 37,2 0,4
0441 Os  822 25,2 11,8 7,1 9,0 2,1 4,3 40,3 0,4
                   
05 Oppland 82 546 8,4 13,9 9,3 18,1 5,2 6,6 37,9 0,6
0501 Lillehammer 14 304 1,9 6,2 9,3 20,4 5,5 10,6 45,5 0,6
0502 Gjøvik 14 689 4,9 15,6 8,6 21,1 4,7 10,0 34,8 0,4
0511 Dovre 1 330 15,0 5,0 8,9 27,1 6,4 2,9 33,8 0,8
0512 Lesja  929 31,2 8,4 8,1 11,4 5,0 2,9 32,5 0,5
0513 Skjåk 1 122 20,0 20,1 9,0 12,4 5,4 3,1 29,4 0,6
0514 Lom 1 261 19,8 7,3 10,5 18,5 7,8 4,7 30,8 0,6
0515 Vågå 1 579 25,5 6,0 16,5 12,3 2,3 3,1 33,4 0,9
0516 Nord-Fron 2 553 11,5 8,2 13,2 25,7 5,5 5,6 29,5 0,9
0517 Sel 3 002 7,9 16,2 8,5 21,8 6,6 7,9 30,6 0,4
0519 Sør-Fron 1 214 18,9 6,1 11,1 19,7 2,6 4,4 36,2 1,0
0520 Ringebu 2 222 15,3 13,5 11,2 17,4 5,4 3,9 32,4 0,8
0521 Øyer 1 774 12,9 9,6 12,7 23,4 3,3 3,7 33,9 0,6
0522 Gausdal 2 197 20,5 9,9 9,5 14,1 5,7 2,2 37,3 0,7
0528 Østre Toten 4 716 10,3 13,1 7,8 12,3 5,6 5,9 44,2 0,9
0529 Vestre Toten 6 676 3,7 48,1 4,0 7,0 4,1 2,3 30,4 0,4
0532 Jevnaker 2 189 3,7 30,1 7,8 15,3 3,5 4,1 35,0 0,5
0533 Lunner 2 019 5,6 4,1 8,8 13,8 4,2 5,8 56,8 0,9
0534 Gran 5 413 6,6 8,1 10,1 19,0 8,2 4,9 42,1 0,9
0536 Søndre Land 1 928 7,5 12,8 6,8 9,5 3,4 1,2 58,4 0,5
0538 Nordre Land 2 651 9,8 13,2 10,9 20,7 6,9 3,8 34,4 0,3
0540 Sør-Aurdal 1 246 14,5 9,0 13,2 12,0 3,8 5,4 40,5 1,5
0541 Etnedal  567 20,8 6,3 8,6 9,2 5,6 3,2 45,1 1,1
0542 Nord-Aurdal 3 893 6,1 5,6 11,2 27,9 7,1 8,7 32,7 0,8
0543 Vestre Slidre  946 24,8 16,2 12,7 9,6 2,9 3,5 29,6 0,7
0544 Øystre Slidre 1 432 14,1 6,6 12,5 23,3 2,8 5,7 34,1 0,9
0545 Vang  694 23,5 4,2 10,2 13,0 2,6 4,5 41,8 0,3
                   
06 Buskerud  107 858 3,0 16,9 9,0 20,6 5,8 8,8 35,2 0,7
0602 Drammen 31 499 0,6 11,5 8,6 21,8 9,0 13,3 34,6 0,6
0604 Kongsberg 13 145 1,3 33,6 4,9 15,9 3,0 9,6 31,2 0,5
0605 Ringerike 13 251 3,1 19,6 6,6 18,4 4,6 9,4 37,9 0,5
0612 Hole 1 683 4,9 7,3 4,9 20,6 4,2 2,3 54,7 1,0
0615 Flå  349 12,6 10,3 8,3 19,2 4,3 4,9 39,3 1,1
0616 Nes 1 447 5,9 18,7 12,2 22,8 2,3 5,3 32,0 0,9
0617 Gol 2 712 4,8 10,1 11,5 33,6 6,0 6,7 26,7 0,6
0618 Hemsedal  989 14,8 3,4 14,1 23,0 3,7 6,6 33,4 1,1
0619 Ål 2 372 10,3 8,1 14,9 14,2 6,8 3,8 41,2 0,8
0620 Hol 2 325 4,3 6,5 13,2 32,4 4,3 4,8 33,5 0,9
0621 Sigdal 1 360 11,3 22,3 10,2 9,7 7,1 6,3 32,3 0,9
0622 Krødsherad  925 7,4 21,9 13,7 18,3 2,5 5,0 30,1 1,2
0623 Modum 4 978 3,4 17,3 11,7 13,8 4,2 4,1 44,8 0,8
0624 Øvre Eiker 5 311 4,5 17,4 12,6 17,4 3,4 6,9 36,9 0,9
0625 Nedre Eiker 5 941 0,8 15,1 14,4 23,9 4,2 4,3 36,3 0,9
0626 Lier 10 263 4,4 16,0 8,6 30,1 4,1 7,1 29,0 0,8
0627 Røyken 4 264 1,9 13,2 8,5 20,3 9,2 7,5 38,4 1,0
0628 Hurum 2 482 3,7 33,6 6,8 10,4 3,3 4,8 36,3 1,1
0631 Flesberg  766 9,9 10,3 12,1 13,6 10,6 3,0 39,3 1,2
0632 Rollag  640 8,8 24,5 9,2 8,6 4,4 3,3 41,1 0,2
0633 Nore og Uvdal 1 156 13,7 7,2 17,0 13,6 3,2 3,6 41,0 0,8
                   
07 Vestfold 94 513 2,6 17,3 8,1 19,4 6,3 9,6 36,0 0,7
0701 Borre 9 799 1,2 24,5 5,3 18,4 4,7 8,9 36,5 0,6
0702 Holmestrand 3 904 2,5 26,8 5,1 17,6 3,8 5,4 37,3 1,5
0704 Tønsberg 25 935 1,3 13,7 8,8 20,4 5,2 12,5 37,9 0,4
0706 Sandefjord 17 907 1,5 16,5 8,8 21,5 9,4 11,7 29,9 0,6
0709 Larvik 17 190 3,0 18,2 7,3 22,5 7,0 9,0 32,4 0,7
0711 Svelvik 1 728 1,9 31,5 6,0 13,3 4,7 3,3 38,3 1,0
0713 Sande 2 186 7,9 15,6 8,2 12,7 10,5 3,6 40,6 0,8
0714 Hof  896 5,8 18,8 14,6 13,1 3,7 3,2 40,3 0,6
0716 Re 2 573 13,3 14,4 11,3 15,0 5,0 3,1 37,0 1,1
0719 Andebu 1 620 5,8 15,9 5,1 8,2 5,2 3,5 55,6 0,7
0720 Stokke 3 564 6,9 21,8 8,6 15,7 5,5 5,1 35,4 0,8
0722 Nøtterøy 5 254 2,2 12,3 10,8 14,7 4,1 11,4 43,6 0,9
0723 Tjøme 1 170 2,6 3,0 10,6 17,3 8,6 3,4 52,8 1,7
0728 Lardal  787 12,3 14,0 7,2 16,5 8,6 3,2 37,4 0,8
                   
08 Telemark 73 445 2,6 18,9 9,2 17,7 5,7 7,9 37,5 0,6
0805 Porsgrunn 17 585 0,5 30,3 8,5 17,7 3,6 11,3 27,6 0,5
0806 Skien 23 009 1,8 12,7 9,2 18,6 7,5 7,8 41,7 0,6
0807 Notodden 5 766 1,6 13,6 7,4 19,1 4,3 9,4 44,3 0,3
0811 Siljan  441 6,1 16,1 4,1 9,5 11,6 1,4 50,8 0,5
0814 Bamble 5 337 2,2 36,7 4,1 14,2 5,5 5,8 30,7 0,7
0815 Kragerø 4 300 1,1 22,9 11,3 18,9 5,5 5,3 33,7 1,1
0817 Drangedal 1 140 8,2 5,7 8,9 19,6 9,7 3,0 43,8 1,1
0819 Nome 2 274 4,6 22,8 5,7 11,4 4,4 3,9 46,1 1,1
0821 Bø 2 344 4,9 6,9 9,8 25,8 4,4 9,3 38,2 0,9
0822 Sauherad 1 405 11,1 4,6 9,3 12,9 9,8 3,2 48,3 1,0
0826 Tinn 3 030 3,3 17,9 13,5 13,4 6,1 6,2 39,2 0,4
0827 Hjartdal  571 17,0 2,6 15,8 13,8 0,9 6,0 42,6 1,4
0828 Seljord 1 379 4,4 7,5 11,7 22,0 9,1 7,5 36,9 0,9
0829 Kviteseid 1 113 5,4 6,2 9,3 26,1 6,7 5,0 40,2 1,1
0830 Nissedal  503 13,9 8,0 14,3 10,7 4,2 2,8 44,9 1,2
0831 Fyresdal  533 8,8 13,5 13,1 11,8 4,1 4,9 42,8 0,9
0833 Tokke 1 028 8,5 10,5 20,4 11,3 1,7 4,2 42,8 0,7
0834 Vinje 1 687 7,2 4,7 14,5 16,5 6,0 3,0 47,5 0,6
                   
09 Aust-Agder 43 838 2,9 17,7 7,9 17,2 6,6 8,9 38,0 0,6
0901 Risør 2 700 2,2 21,0 6,5 18,0 6,3 9,7 35,9 0,4
0904 Grimstad 7 794 3,6 23,5 5,4 16,6 7,3 11,1 31,9 0,8
0906 Arendal 20 132 0,9 15,5 8,4 18,5 6,7 10,8 38,7 0,5
0911 Gjerstad  808 4,2 30,1 5,6 13,1 5,7 6,7 34,2 0,5
0912 Vegårshei  574 5,4 13,2 12,9 9,4 3,1 6,1 49,3 0,5
0914 Tvedestrand 2 013 4,1 18,7 7,7 17,2 6,5 3,7 41,1 0,9
0919 Froland 1 110 9,1 2,4 13,3 13,2 6,4 2,3 52,5 0,6
0926 Lillesand 3 109 1,8 17,9 11,2 20,8 6,3 5,2 36,0 0,9
0928 Birkenes 1 537 4,6 31,4 4,4 6,9 8,3 7,2 36,4 0,7
0929 Åmli  715 10,6 19,2 6,4 14,8 4,9 3,2 39,3 1,5
0935 Iveland  289 13,8 21,5 11,4 4,8 2,1 0,0 45,0 1,4
0937 Evje og Hornnes 1 293 4,3 6,3 10,9 23,9 6,0 5,3 42,5 0,7
0938 Bygland  725 23,7 14,6 2,6 8,1 10,2 2,5 37,5 0,7
0940 Valle  590 6,4 9,3 13,6 9,3 2,9 5,4 52,5 0,5
0941 Bykle  449 1,8 6,0 9,6 22,9 2,4 4,0 52,1 1,1
                   
10 Vest-Agder 71 526 2,7 16,9 8,8 18,5 6,8 8,9 36,6 0,7
1001 Kristiansand 40 606 0,7 13,3 9,0 20,3 8,1 11,9 36,2 0,6
1002 Mandal 5 122 2,2 16,8 6,1 19,5 7,8 9,4 37,2 1,0
1003 Farsund 3 924 5,1 33,6 4,7 13,1 6,4 5,4 30,8 0,9
1004 Flekkefjord 3 807 6,1 22,7 7,1 15,5 4,1 5,3 38,4 0,8
1014 Vennesla 3 771 4,4 23,5 7,7 14,8 4,3 2,9 41,9 0,5
1017 Songdalen 1 530 5,1 19,5 9,4 18,7 6,1 2,5 38,4 0,3
1018 Søgne 2 707 3,3 17,5 14,0 17,1 4,4 4,4 38,2 1,1
1021 Marnardal  744 11,4 8,9 20,4 5,8 3,9 2,2 45,8 1,6
1026 Åseral  489 20,9 5,3 20,2 5,1 2,2 1,4 44,2 0,6
1027 Audnedal  595 9,9 29,9 5,2 5,9 4,9 5,0 38,7 0,5
1029 Lindesnes 1 552 8,1 28,5 8,4 12,0 3,7 4,7 33,6 0,8
1032 Lyngdal 2 960 3,4 19,5 9,8 25,9 3,4 3,9 33,3 0,8
1034 Hægebostad  551 12,2 22,5 8,9 10,9 4,5 2,4 37,6 1,1
1037 Kvinesdal 2 269 7,8 23,3 6,7 16,8 4,3 2,8 37,6 0,6
1046 Sirdal  899 7,2 5,1 21,1 12,9 8,5 3,1 41,4 0,7
                   
11 Rogaland  188 802 4,8 21,5 7,3 17,2 6,1 11,3 31,2 0,7
1101 Eigersund 6 064 5,8 27,9 9,9 15,4 3,6 5,9 31,2 0,4
1102 Sandnes 25 990 2,9 18,6 8,1 25,8 3,8 12,5 27,7 0,6
1103 Stavanger 67 084 0,6 18,7 6,1 16,7 5,9 17,7 33,5 0,7
110301 Hundvåg 1 139 0,8 5,4 6,2 17,4 6,4 5,9 57,8 0,1
110302 Tasta 3 024 0,7 43,1 2,9 13,4 3,9 4,8 31,1 0,0
110303 Eiganes/Våland 11 127 1,7 7,5 4,8 15,3 9,0 14,9 46,7 0,1
110304 Madla 3 025 1,1 4,0 2,7 21,4 17,5 5,4 47,9 0,0
110305 Storhaug 12 365 0,1 21,4 3,1 26,5 4,8 22,4 21,5 0,1
110306 Hillevåg 13 816 0,1 5,9 6,8 19,7 4,4 13,0 50,1 0,0
110307 Hinna 15 275 0,7 42,7 11,7 11,1 5,3 16,4 12,0 0,1
110399 Uoppgitt bydel 7 313 0,6 3,6 2,8 6,9 3,3 37,8 38,8 6,2
1106 Haugesund 17 826 0,9 16,1 6,3 23,9 6,8 9,7 35,7 0,7
1111 Sokndal 1 112 6,7 29,2 9,0 9,2 6,3 2,2 36,1 1,3
1112 Lund 1 424 8,8 42,5 4,2 7,5 4,1 2,2 30,3 0,4
1114 Bjerkreim  995 28,8 16,6 9,3 11,0 4,6 4,5 24,3 0,8
1119 Hå 5 752 18,2 18,9 10,7 12,4 2,1 3,8 33,4 0,4
1120 Klepp 5 188 17,3 24,8 8,7 14,1 3,0 4,5 26,9 0,7
1121 Time 5 980 10,7 20,5 6,5 20,5 2,5 5,4 33,5 0,4
1122 Gjesdal 2 707 9,6 23,5 9,6 16,4 3,9 4,1 32,2 0,7
1124 Sola 13 511 3,8 43,7 5,0 10,4 10,8 10,1 15,8 0,5
1127 Randaberg 2 719 5,4 18,6 8,6 15,9 4,0 5,6 41,0 0,9
1129 Forsand  489 13,3 19,0 14,5 4,3 5,9 2,2 38,7 2,0
1130 Strand 3 275 6,4 18,1 5,7 15,7 8,3 4,7 40,6 0,5
1133 Hjelmeland 1 346 25,6 21,5 6,2 7,4 4,6 4,5 29,7 0,6
1134 Suldal 1 941 17,4 11,0 14,3 9,9 7,4 3,3 36,3 0,5
1135 Sauda 2 028 1,9 29,8 12,2 12,9 2,9 3,3 36,5 0,5
1141 Finnøy 1 249 32,1 7,0 7,4 6,6 11,0 1,8 33,1 1,0
1142 Rennesøy 1 043 29,1 4,1 10,0 12,6 8,3 3,0 32,0 1,0
1144 Kvitsøy  248 14,5 5,6 8,1 4,4 36,7 5,2 25,4 0,0
1145 Bokn  323 18,6 14,9 4,0 9,0 12,4 2,2 38,4 0,6
1146 Tysvær 3 443 12,6 25,7 7,5 11,8 4,6 2,6 34,6 0,6
1149 Karmøy 13 196 3,5 25,7 9,5 13,7 11,3 6,2 29,2 0,9
1151 Utsira  119 15,1 12,6 2,5 7,6 16,8 5,0 39,5 0,8
1154 Vindafjord 2 052 23,1 11,4 8,7 11,9 4,8 9,8 29,5 0,7
1159 Ølen 1 698 8,1 26,6 8,0 13,3 8,6 7,8 27,1 0,5
                   
12 Hordaland  212 066 2,7 15,7 7,7 17,1 7,5 11,8 37,0 0,6
1201 Bergen  132 769 0,8 12,5 7,3 18,9 7,5 15,7 36,8 0,6
120101 Arna 3 623 0,9 32,0 13,6 18,0 4,4 2,2 28,8 0,1
120102 Bergenhus 51 163 0,4 6,0 3,2 18,6 6,1 20,6 45,0 0,0
120103 Fana 12 283 0,5 12,1 7,5 24,4 4,2 14,1 37,1 0,0
120104 Fyllingsdalen 8 702 0,4 8,9 13,3 14,5 4,3 24,4 34,1 0,1
120105 Laksevåg 8 871 0,6 9,5 15,7 22,7 5,5 13,4 32,7 0,0
120106 Ytrebygda 14 158 0,7 39,7 10,1 16,9 10,2 11,0 11,3 0,0
120107 Årstad 14 320 0,0 10,5 9,3 16,4 17,0 17,8 28,9 0,1
120108 Åsane 10 993 0,4 15,6 10,8 27,4 5,4 6,0 34,3 0,0
120199 Uoppgitt bydel 8 656 5,1 5,3 1,4 9,5 10,0 4,9 55,5 8,3
1211 Etne 1 529 16,7 11,7 12,2 15,2 4,0 9,2 29,6 1,3
1216 Sveio 1 089 13,6 3,5 8,6 8,8 10,1 3,6 50,9 0,9
1219 Bømlo 4 396 7,9 27,5 6,3 11,4 13,6 3,4 29,0 0,8
1221 Stord 8 377 0,7 33,5 5,1 15,3 4,8 6,5 33,7 0,4
1222 Fitjar 1 110 13,2 15,7 12,7 9,4 5,7 7,9 35,0 0,5
1223 Tysnes  992 9,7 16,6 8,8 9,6 11,0 3,6 40,2 0,5
1224 Kvinnherad 5 654 6,2 23,2 8,0 12,4 5,0 5,6 39,0 0,6
1227 Jondal  463 13,0 9,9 6,0 10,6 5,2 9,5 45,1 0,6
1228 Odda 3 712 1,5 30,0 9,4 13,0 4,1 2,9 38,3 0,7
1231 Ullensvang 1 380 16,5 7,4 8,6 21,7 6,3 6,7 32,4 0,5
1232 Eidfjord  434 2,3 5,8 13,4 21,7 3,7 2,1 50,2 0,9
1233 Ulvik  593 14,3 4,6 12,3 18,7 6,7 4,7 38,1 0,5
1234 Granvin  447 8,1 22,8 12,8 14,1 5,6 1,6 34,0 1,1
1235 Voss 6 146 8,0 7,1 9,5 20,7 6,8 6,8 40,8 0,4
1238 Kvam 3 810 10,7 20,1 6,1 15,4 5,6 5,2 36,1 0,8
1241 Fusa 1 761 11,9 32,9 7,7 7,2 7,0 2,6 30,4 0,3
1242 Samnanger  561 3,7 14,4 8,6 13,4 5,7 1,1 52,2 0,9
1243 Os 4 777 3,3 16,6 8,7 20,8 5,2 3,7 40,9 0,8
1244 Austevoll 2 261 16,9 16,9 7,9 9,2 12,5 9,2 27,0 0,4
1245 Sund 1 504 5,7 16,5 7,0 11,7 9,6 6,3 42,4 0,7
1246 Fjell 6 973 1,8 23,6 9,9 14,2 9,3 9,0 31,5 0,6
1247 Askøy 5 377 1,6 9,4 10,3 16,2 8,7 5,4 47,6 0,7
1251 Vaksdal 1 695 3,9 35,0 9,9 8,4 5,3 1,4 36,0 0,2
1252 Modalen  210 7,6 4,3 15,2 7,6 2,4 14,8 47,6 0,5
1253 Osterøy 2 386 5,9 26,9 9,8 9,1 9,1 1,9 36,6 0,8
1256 Meland 1 520 4,9 33,0 9,3 6,1 3,6 1,4 41,3 0,3
1259 Øygarden 1 097 10,4 12,0 12,2 10,9 5,8 0,9 47,1 0,5
1260 Radøy 1 509 10,8 19,8 6,0 9,5 3,9 2,1 47,0 0,9
1263 Lindås 5 658 3,6 26,4 6,9 13,9 10,0 5,1 33,5 0,6
1264 Austrheim  976 4,2 13,8 12,9 10,5 11,7 4,6 41,8 0,5
1265 Fedje  296 5,1 23,6 2,0 6,8 27,0 1,7 33,4 0,3
1266 Masfjorden  604 10,1 2,5 12,7 12,4 4,3 7,0 50,2 0,8
                   
14 Sogn og Fjordane 52 676 9,7 18,0 9,0 14,3 6,5 6,0 35,9 0,6
1401 Flora 5 359 6,5 20,2 7,2 14,9 10,8 7,9 32,0 0,5
1411 Gulen 1 122 20,1 12,4 6,6 6,1 12,9 1,7 39,9 0,3
1412 Solund  439 34,6 7,1 4,1 5,9 10,3 3,0 33,9 1,1
1413 Hyllestad  747 13,7 28,6 7,6 9,6 5,8 4,0 29,9 0,8
1416 Høyanger 2 279 4,9 36,4 4,3 8,4 4,2 4,1 37,5 0,3
1417 Vik 1 249 13,9 17,9 10,1 11,6 6,2 3,4 36,5 0,4
1418 Balestrand  670 5,2 7,5 6,3 12,5 2,4 2,8 62,8 0,4
1419 Leikanger 1 693 3,0 4,7 30,7 6,7 1,9 6,0 46,7 0,2
1420 Sogndal 3 670 5,6 10,8 10,9 18,8 10,0 8,3 35,2 0,5
1421 Aurland  895 8,8 5,0 12,4 20,8 6,5 3,8 42,2 0,4
1422 Lærdal 1 057 11,1 4,7 9,9 11,7 3,9 13,1 45,2 0,4
1424 Årdal 3 085 0,5 46,3 6,0 10,0 2,3 8,0 26,7 0,2
1426 Luster 1 905 14,9 9,8 12,1 12,7 3,9 4,8 41,5 0,3
1428 Askvoll 1 194 22,2 13,9 5,0 11,0 7,1 2,8 36,9 1,2
1429 Fjaler 1 205 14,9 6,0 8,5 10,1 4,8 9,9 45,2 0,7
1430 Gaular 1 023 19,2 9,9 8,3 6,0 16,8 3,2 35,9 0,8
1431 Jølster 1 004 23,8 4,9 11,2 14,1 2,5 2,5 40,4 0,6
1432 Førde 7 616 2,3 10,0 9,2 21,2 7,7 9,2 39,9 0,5
1433 Naustdal  700 21,4 2,7 12,9 6,1 3,1 3,7 49,6 0,4
1438 Bremanger 1 790 13,3 32,3 4,6 7,2 5,4 4,6 31,6 1,1
1439 Vågsøy 3 201 8,4 28,8 8,0 15,0 5,5 4,2 29,1 1,0
1441 Selje 1 307 23,2 26,8 6,0 9,7 5,2 2,1 25,9 1,1
1443 Eid 2 726 8,1 16,8 9,6 15,5 4,8 5,6 39,0 0,6
1444 Hornindal  503 19,5 25,0 7,2 11,5 1,4 2,8 32,2 0,4
1445 Gloppen 2 570 17,5 8,6 9,7 15,5 3,6 4,9 39,2 0,9
1449 Stryn 3 667 11,2 24,2 7,2 21,0 7,3 3,9 24,7 0,6
                   
15 Møre og Romsdal  115 630 6,9 21,8 7,5 15,8 7,8 6,6 33,0 0,6
1502 Molde 14 833 1,4 13,7 9,8 18,6 6,2 7,7 42,0 0,5
1503 Kristiansund 8 767 1,3 14,4 6,8 20,1 11,7 8,8 36,4 0,4
1504 Ålesund 22 619 1,8 11,9 7,1 23,8 8,2 12,4 34,2 0,7
1511 Vanylven 1 511 18,3 24,7 2,8 9,4 13,8 2,3 28,3 0,5
1514 Sande 1 199 12,1 27,9 4,4 8,7 9,0 4,0 32,7 1,2
1515 Herøy 3 547 16,0 21,5 7,5 11,6 9,5 5,2 27,9 0,8
1516 Ulstein 3 664 2,0 35,9 6,3 17,3 4,6 6,9 26,1 0,9
1517 Hareid 2 026 3,8 41,9 6,5 9,5 6,9 4,0 26,8 0,5
1519 Volda 3 845 8,0 8,8 4,1 12,6 9,8 7,4 48,6 0,8
1520 Ørsta 4 243 12,2 23,0 8,2 16,1 4,7 5,0 30,2 0,6
1523 Ørskog  729 6,0 7,8 12,2 17,1 2,9 3,8 49,8 0,3
1524 Norddal  878 23,3 6,0 10,6 12,0 3,9 2,2 41,6 0,5
1525 Stranda 2 554 5,8 44,4 4,8 13,2 4,3 4,3 23,1 0,2
1526 Stordal  660 4,2 60,2 8,2 4,2 1,4 3,9 17,7 0,2
1528 Sykkylven 3 870 2,9 49,5 6,6 11,6 4,9 4,5 19,6 0,4
1529 Skodje 1 193 8,4 33,6 12,8 8,9 6,3 2,7 26,3 1,0
1531 Sula 2 766 2,9 35,5 9,5 15,3 8,2 2,0 26,2 0,4
1532 Giske 2 412 15,7 22,2 5,7 9,8 15,7 2,9 27,4 0,6
1534 Haram 4 133 9,0 47,4 4,7 7,5 6,6 3,0 21,3 0,5
1535 Vestnes 2 870 6,7 26,9 6,7 10,8 4,8 3,7 39,9 0,6
1539 Rauma 3 335 7,7 21,3 9,6 15,1 13,3 4,0 28,6 0,3
1543 Nesset 1 184 12,9 23,8 8,1 10,2 6,7 3,1 34,7 0,4
1545 Midsund  870 24,8 17,6 7,8 9,4 7,2 2,6 29,7 0,8
1546 Sandøy  616 13,5 26,3 4,5 7,8 6,3 8,8 32,5 0,3
1547 Aukra 1 112 10,8 31,7 5,6 9,5 6,6 2,5 33,0 0,3
1548 Fræna 3 331 15,8 21,9 7,3 12,0 9,2 2,9 30,3 0,6
1551 Eide 1 193 12,7 26,5 8,5 12,4 5,5 4,5 28,7 1,1
1554 Averøy 2 187 16,0 21,4 9,0 13,1 8,5 3,6 27,7 0,7
1556 Frei 1 099 4,6 19,5 12,6 7,5 12,6 1,7 41,0 0,5
1557 Gjemnes  823 23,6 14,8 7,3 8,3 3,8 2,4 38,9 1,0
1560 Tingvoll 1 057 14,9 10,5 9,6 9,7 4,5 6,8 43,1 0,8
1563 Sunndal 3 727 5,6 35,7 8,8 13,8 4,2 4,0 27,6 0,3
1566 Surnadal 2 677 10,0 19,0 6,5 13,6 8,6 5,4 36,1 0,9
1567 Rindal  961 22,7 23,9 9,3 11,1 1,2 3,9 27,6 0,3
1569 Aure 1 099 17,9 15,8 7,6 8,7 11,6 3,0 34,7 0,6
1571 Halsa  754 24,7 19,0 6,8 9,7 3,8 3,6 31,2 1,3
1572 Tustna  346 27,7 4,6 6,1 7,5 15,9 4,3 32,7 1,2
1573 Smøla  940 25,4 8,4 4,9 13,5 12,8 4,1 30,2 0,6
                   
16 Sør-Trøndelag  133 576 4,5 11,6 8,0 18,0 6,5 12,9 38,0 0,6
1601 Trondheim 89 642 0,8 9,5 7,5 20,1 6,8 17,0 37,8 0,6
160101 Sentrum 48 079 0,1 9,4 4,0 20,6 4,5 20,5 40,8 0,0
160102 Strindheim 8 084 0,9 12,8 9,8 12,3 7,0 12,6 44,6 0,0
160103 Nardo 11 401 0,4 7,9 20,5 17,6 12,9 19,2 21,4 0,0
160104 Byåsen 4 240 0,4 8,1 7,2 17,1 9,4 12,4 45,4 0,0
160105 Saupstad 1 982 0,1 4,7 5,7 19,2 5,7 12,0 52,7 0,0
160106 Heimdal 9 844 1,5 15,0 11,5 34,7 7,5 8,8 20,9 0,0
160199 Uoppgitt bydel 6 012 6,2 2,0 1,6 9,4 11,5 8,2 53,0 8,1
1612 Hemne 1 776 18,0 18,3 10,6 12,6 7,1 4,4 28,4 0,6
1613 Snillfjord  398 35,9 5,8 5,8 7,3 6,0 1,5 36,9 0,8
1617 Hitra 1 805 13,4 23,9 8,0 10,9 7,5 3,2 32,5 0,6
1620 Frøya 2 039 11,1 38,7 5,3 10,3 6,8 3,0 24,4 0,4
1621 Ørland 2 294 13,2 10,1 7,8 15,9 6,5 5,2 40,8 0,6
1622 Agdenes  712 19,5 19,7 3,9 6,0 7,2 3,1 40,2 0,4
1624 Rissa 2 952 13,1 26,1 7,4 8,3 7,6 3,9 33,2 0,5
1627 Bjugn 1 638 10,1 7,6 8,9 10,1 6,6 3,6 52,7 0,3
1630 Åfjord 1 511 18,4 7,1 18,8 11,6 5,4 3,4 34,7 0,5
1632 Roan  434 34,3 1,4 6,0 6,2 8,3 5,3 37,8 0,7
1633 Osen  435 27,1 8,7 6,9 7,8 6,9 2,5 39,5 0,5
1634 Oppdal 3 078 14,2 14,9 10,5 23,7 3,0 4,0 28,5 1,3
1635 Rennebu 1 173 26,2 7,4 17,4 8,7 3,9 3,1 32,7 0,7
1636 Meldal 1 415 14,1 13,4 3,0 11,8 3,9 6,9 46,1 0,7
1638 Orkdal 5 013 5,3 15,5 9,0 19,1 6,4 7,3 36,9 0,6
1640 Røros 3 106 5,8 24,2 8,1 22,3 6,3 3,9 28,7 0,5
1644 Holtålen  807 11,6 15,2 8,7 12,3 5,3 4,0 41,8 1,1
1648 Midtre Gauldal 2 578 16,4 15,5 10,0 12,7 6,4 4,0 34,4 0,5
1653 Melhus 3 999 8,5 12,4 10,6 12,9 5,2 5,6 44,3 0,6
1657 Skaun 1 195 12,7 11,9 12,4 7,7 3,1 2,3 49,5 0,5
1662 Klæbu 1 149 6,3 5,6 8,5 5,7 5,7 7,1 59,9 1,2
1663 Malvik 2 436 2,7 7,3 7,1 12,5 7,1 3,0 59,2 1,1
1664 Selbu 1 579 14,9 20,1 6,4 10,5 3,0 3,9 40,6 0,4
1665 Tydal  412 13,6 8,0 13,8 10,2 3,2 2,9 47,3 1,0
                   
17 Nord-Trøndelag 55 257 11,0 13,6 8,2 15,0 6,4 5,6 39,7 0,5
1702 Steinkjer 9 547 9,3 7,9 10,7 18,0 5,1 8,8 39,9 0,4
1703 Namsos 6 108 3,0 10,6 6,9 18,5 7,1 8,2 45,3 0,4
1711 Meråker 1 107 7,7 22,2 10,9 10,0 2,2 4,1 42,4 0,5
1714 Stjørdal 8 169 6,2 15,5 6,6 20,5 12,4 6,3 31,9 0,5
1717 Frosta  918 31,7 8,0 8,2 11,2 8,2 2,1 30,2 0,5
1718 Leksvik 1 552 10,2 36,9 4,6 8,3 4,9 2,8 32,2 0,2
1719 Levanger 8 108 8,7 14,1 4,2 13,0 3,3 4,5 51,7 0,4
1721 Verdal 5 687 9,9 22,9 13,5 15,5 3,0 4,7 30,0 0,5
1723 Mosvik  325 16,3 16,6 7,1 5,2 6,5 2,2 46,2 0,0
1724 Verran  886 10,3 20,8 11,5 6,1 4,0 1,4 45,6 0,5
1725 Namdalseid  735 33,3 6,4 6,8 7,8 6,9 2,3 35,9 0,5
1729 Inderøy 1 808 17,6 14,2 9,2 9,0 4,3 2,7 42,5 0,6
1736 Snåsa  899 27,7 5,1 9,7 7,9 4,3 3,0 41,4 0,9
1738 Lierne  640 21,1 8,9 11,1 9,5 6,7 3,0 38,6 1,1
1739 Røyrvik  231 25,1 2,2 5,6 5,6 4,8 9,5 47,2 0,0
1740 Namsskogan  414 9,2 7,2 11,4 9,2 8,9 7,7 46,1 0,2
1742 Grong 1 212 9,9 3,3 14,1 17,2 4,3 5,9 45,1 0,2
1743 Høylandet  511 30,5 2,9 3,5 12,5 2,5 5,1 41,9 1,0
1744 Overhalla 1 347 19,7 11,7 11,7 12,2 6,1 3,6 34,5 0,5
1748 Fosnes  248 27,0 8,1 5,2 5,2 4,4 1,2 47,2 1,6
1749 Flatanger  468 21,8 10,9 4,1 6,8 6,6 2,1 47,0 0,6
1750 Vikna 2 029 17,0 11,3 4,3 16,4 14,2 4,6 31,6 0,5
1751 Nærøy 2 051 17,6 14,8 7,7 9,8 9,6 2,6 37,3 0,6
1755 Leka  257 32,7 0,4 3,1 6,2 10,5 1,9 44,7 0,4
                   
18 Nordland  108 217 7,2 10,6 8,6 15,7 8,9 7,1 41,4 0,6
1804 Bodø 23 582 1,2 5,3 7,8 18,4 11,9 10,5 44,1 0,7
1805 Narvik 8 692 0,8 4,7 9,0 19,6 11,6 8,2 45,6 0,5
1811 Bindal  706 18,4 19,8 4,2 6,5 6,7 1,1 42,4 0,8
1812 Sømna  802 28,8 8,1 4,7 10,1 6,7 2,5 38,9 0,1
1813 Brønnøy 3 303 7,8 5,7 8,0 17,3 9,9 6,7 43,9 0,8
1815 Vega  484 29,1 1,9 1,9 11,0 5,6 2,1 48,1 0,4
1816 Vevelstad  218 27,1 13,8 9,2 6,4 3,7 1,8 37,2 0,9
1818 Herøy  889 24,4 24,7 4,4 5,7 8,0 1,9 30,5 0,3
1820 Alstahaug 3 498 5,8 6,2 8,4 16,7 13,5 8,7 40,1 0,5
1822 Leirfjord  774 19,3 15,8 5,6 8,7 7,2 1,0 41,9 0,6
1824 Vefsn 6 622 3,2 18,1 11,7 16,7 7,4 6,0 36,5 0,4
1825 Grane  546 13,9 15,9 11,4 10,3 5,5 1,8 41,0 0,2
1826 Hattfjelldal  630 23,5 14,1 3,5 10,5 4,1 1,7 41,3 1,3
1827 Dønna  607 26,4 4,9 2,0 8,9 10,2 3,5 43,3 0,8
1828 Nesna  903 12,1 7,4 6,0 8,2 5,0 1,9 59,2 0,2
1832 Hemnes 1 523 12,9 12,0 13,1 11,0 4,9 2,5 43,3 0,3
1833 Rana 11 550 2,0 18,4 7,8 16,7 6,1 12,0 36,7 0,3
1834 Lurøy  844 23,0 16,5 5,8 8,2 8,1 2,4 35,7 0,5
1835 Træna  223 30,9 19,7 1,3 8,1 4,0 1,3 34,5 0,0
1836 Rødøy  579 21,9 4,8 5,2 11,2 10,9 0,3 44,2 1,4
1837 Meløy 2 866 9,4 28,2 8,1 10,7 5,5 3,6 34,0 0,5
1838 Gildeskål  755 13,6 4,2 12,7 7,7 6,6 2,3 52,1 0,8
1839 Beiarn  415 21,4 4,1 12,5 9,2 5,8 1,7 44,6 0,7
1840 Saltdal 2 046 3,5 15,1 6,1 15,0 4,0 3,7 52,2 0,6
1841 Fauske 3 665 3,1 4,2 13,9 19,4 7,8 6,2 45,2 0,4
1842 Skjerstad  332 14,5 5,1 7,5 5,7 6,0 1,8 58,7 0,6
1845 Sørfold  918 13,5 29,5 6,3 4,2 3,7 0,8 41,4 0,5
1848 Steigen 1 110 28,8 6,1 5,5 9,8 7,4 3,1 38,4 0,9
1849 Hamarøy  763 7,7 5,8 11,8 10,5 11,5 4,2 48,0 0,5
1850 Tysfjord  869 3,8 27,3 7,9 8,5 8,5 1,4 42,2 0,3
1851 Lødingen  981 8,7 9,9 5,6 15,7 12,7 3,6 43,1 0,7
1852 Tjeldsund  496 5,6 0,4 2,2 9,3 4,2 1,8 76,0 0,4
1853 Evenes  694 3,5 2,4 5,5 12,4 27,8 3,2 45,1 0,1
1854 Ballangen  911 5,7 11,9 18,4 13,9 6,0 2,7 40,6 0,7
1856 Røst  311 25,7 27,0 4,2 9,0 4,2 1,9 27,7 0,3
1857 Værøy  389 30,8 17,5 3,9 7,5 2,8 3,1 33,4 1,0
1859 Flakstad  582 35,1 9,8 5,5 7,4 4,3 2,6 34,5 0,9
1860 Vestvågøy 4 440 15,0 7,7 8,3 15,7 4,8 5,1 42,5 0,9
1865 Vågan 4 160 9,9 14,1 8,0 19,8 6,4 6,6 34,4 0,8
1866 Hadsel 3 377 8,0 12,2 10,5 11,9 10,7 4,6 41,6 0,4
1867 Bø 1 165 17,9 16,4 7,6 9,7 4,4 2,2 41,4 0,5
1868 Øksnes 2 004 20,9 20,9 4,3 11,2 6,1 4,3 31,4 0,8
1870 Sortland 4 894 4,5 6,0 10,9 20,9 12,3 8,6 36,1 0,6
1871 Andøy 2 576 12,0 5,3 15,0 10,6 5,4 5,0 46,2 0,6
1874 Moskenes  523 34,0 10,3 5,5 9,2 5,7 2,5 32,7 0,0
                   
19 Troms 74 562 5,8 7,4 7,5 17,3 7,5 8,4 45,4 0,6
1901 Harstad 11 185 2,3 9,3 8,5 21,4 7,1 12,3 38,6 0,5
1902 Tromsø 35 059 2,5 5,3 7,7 19,5 8,3 10,8 45,5 0,5
1911 Kvæfjord 1 364 14,5 3,7 2,6 8,1 5,9 2,9 61,8 0,4
1913 Skånland 1 054 4,8 8,1 6,9 12,8 6,7 3,0 57,2 0,4
1915 Bjarkøy  181 12,7 4,4 4,4 6,1 12,2 1,1 58,6 0,6
1917 Ibestad  649 16,8 11,6 7,9 7,1 7,4 2,3 46,1 0,9
1919 Gratangen  436 11,7 8,5 5,5 5,5 2,3 1,4 64,2 0,9
1920 Lavangen  327 6,4 5,2 14,4 8,0 2,4 0,0 63,3 0,3
1922 Bardu 1 700 3,8 1,2 4,9 14,2 8,1 1,8 65,4 0,5
1923 Salangen  942 6,3 2,1 10,2 12,6 3,2 5,4 59,8 0,4
1924 Målselv 3 623 4,6 8,4 7,3 15,2 3,3 4,6 56,2 0,4
1925 Sørreisa 1 128 7,1 7,9 7,2 11,5 5,4 2,1 58,2 0,5
1926 Dyrøy  381 17,6 6,6 3,7 9,4 3,1 3,1 55,9 0,5
1927 Tranøy  567 16,6 8,3 4,2 4,4 14,6 1,8 49,4 0,7
1928 Torsken  477 24,9 19,9 2,9 3,8 5,0 0,2 42,3 0,8
1929 Berg  447 16,3 32,7 2,0 5,4 2,9 1,6 37,4 1,8
1931 Lenvik 5 375 6,3 12,9 8,6 19,1 10,4 6,7 35,4 0,5
1933 Balsfjord 2 159 20,9 6,6 7,4 14,9 6,4 2,5 40,7 0,6
1936 Karlsøy 1 035 28,0 15,5 6,6 6,7 5,5 1,8 35,3 0,7
1938 Lyngen 1 233 15,4 16,6 7,2 9,7 7,5 3,5 38,8 1,4
1939 Storfjord  585 10,3 1,2 8,5 11,1 5,0 1,7 60,9 1,4
1940 Gáivuotna-Kåfjord  780 26,3 2,6 6,2 10,5 3,7 1,7 48,6 0,5
1941 Skjervøy 1 394 14,2 20,9 7,0 10,6 5,5 8,4 32,4 1,0
1942 Nordreisa 1 981 9,6 4,0 7,1 16,2 8,2 4,7 49,7 0,5
1943 Kvænangen  500 23,6 1,8 8,6 10,6 6,6 1,0 47,4 0,4
                   
20 Finnmark 33 942 7,4 9,5 8,2 15,6 7,2 5,1 46,3 0,7
2002 Vardø 1 149 7,7 20,2 4,4 11,7 6,5 3,5 45,7 0,4
2003 Vadsø 3 138 1,8 5,4 8,7 13,8 5,1 8,2 56,2 0,9
2004 Hammerfest 4 567 5,5 9,7 6,7 17,3 10,0 5,4 45,0 0,5
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 1 146 14,5 3,8 4,8 10,5 3,7 3,4 57,9 1,5
2012 Alta 7 914 5,0 7,2 11,4 20,2 7,9 6,3 41,2 0,8
2014 Loppa  566 18,4 15,0 4,1 11,0 6,2 1,9 42,8 0,7
2015 Hasvik  510 18,2 25,7 3,3 8,2 5,7 2,2 35,9 0,8
2017 Kvalsund  462 15,4 1,7 21,2 9,5 5,8 1,7 43,9 0,6
2018 Måsøy  691 23,7 20,1 2,3 11,0 5,6 1,7 34,7 0,7
2019 Nordkapp 1 724 12,6 9,3 9,2 14,7 11,4 6,3 35,8 0,6
2020 Porsanger 1 907 4,0 1,9 7,8 16,8 7,5 4,4 56,6 0,9
2021 Kárájohka-Karasjok 1 209 9,7 4,0 6,7 12,9 3,1 3,6 59,6 0,5
2022 Lebesby  661 15,6 21,2 5,7 9,2 3,2 1,7 42,5 0,9
2023 Gamvik  494 15,0 10,3 3,4 13,0 10,9 2,2 44,3 0,8
2024 Berlevåg  498 19,5 14,1 5,2 10,4 8,6 1,6 39,2 1,4
2025 Deatnu-Tana 1 397 11,8 7,1 13,3 12,1 6,3 2,1 46,7 0,6
2027 Unjárga-Nesseby  353 16,1 1,1 7,6 9,3 2,3 2,5 60,3 0,6
2028 Båtsfjord 1 278 7,9 39,9 5,6 11,8 5,1 4,5 24,1 1,0
2030 Sør-Varanger 4 278 2,6 6,8 6,8 16,8 7,4 5,5 53,8 0,3
                   
21-22 Svalbard og Jan Mayen 1 075 0,0 23,2 13,0 21,3 11,8 10,4 20,2 0,1
                   
23 Kontinentalsokkelen 16 357 0,0 93,3 0,0 5,8 0,2 0,3 0,0 0,4

Standardtegn i tabeller