Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

9   Sysselsatte 16-74 år, etter næring, bosted, fylke, kommune og bydel. 29. oktober-4. november 2001. Prosent
Bosted I alt Næring
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 10-37 Utvinning av råolje og naturgass, industri og bergverksdrift 40-45 Bygge- og anleggsvirksomhet, kraft- og vannforsyning 50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 60-64 Transport og kommunikasjon 65-74 Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 75-99 Offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosialtjenester, undervisning m.m. Uoppgitt
    Prosent
Hele landet 2 275 000 3,7 14,4 7,4 18,2 7,3 12,4 35,9 0,6
                   
01 Østfold  123 584 2,6 18,3 8,3 18,9 6,4 10,6 34,2 0,6
0101 Halden 12 767 2,0 22,3 7,0 15,3 5,6 11,6 35,7 0,6
0104 Moss 13 323 0,7 16,9 7,3 20,7 6,5 12,1 35,2 0,6
0105 Sarpsborg 23 334 1,7 21,5 9,1 19,0 6,7 9,9 31,6 0,5
0106 Fredrikstad 33 012 1,0 18,9 7,3 18,1 5,9 11,1 37,0 0,6
0111 Hvaler 1 808 4,2 14,9 10,0 16,3 7,7 9,7 36,1 1,1
0118 Aremark  690 8,1 19,6 8,6 12,0 6,4 6,1 37,8 1,4
0119 Marker 1 633 9,7 23,0 7,5 12,9 9,6 5,3 30,1 1,9
0121 Rømskog  312 8,7 19,2 10,3 11,2 8,0 8,0 33,0 1,6
0122 Trøgstad 2 547 8,8 14,4 9,8 18,8 8,5 8,1 30,9 0,7
0123 Spydeberg 2 457 4,9 10,1 11,3 24,6 7,6 12,0 28,7 0,8
0124 Askim 6 887 1,9 13,8 9,5 22,3 6,9 12,4 32,7 0,5
0125 Eidsberg 5 003 6,0 17,0 9,3 20,7 6,7 9,6 30,2 0,6
0127 Skiptvet 1 674 6,5 11,9 14,4 18,1 6,5 7,4 34,5 0,7
0128 Rakkestad 3 640 11,5 17,8 9,8 17,5 6,6 6,9 29,2 0,8
0135 Råde 3 249 4,5 15,7 10,2 21,6 6,2 9,0 32,4 0,5
0136 Rygge 6 749 2,4 16,2 6,7 21,1 6,0 10,7 36,4 0,4
0137 Våler 2 134 4,4 15,5 11,0 17,5 6,7 9,2 35,1 0,7
0138 Hobøl 2 365 3,8 10,4 8,9 21,6 8,2 13,4 33,2 0,6
                   
02 Akershus  255 675 1,2 8,7 6,3 21,7 8,9 18,2 34,4 0,6
0211 Vestby 6 870 1,7 8,5 7,2 23,4 7,9 16,5 34,2 0,5
0213 Ski 14 074 0,8 7,6 5,9 24,3 7,8 18,9 34,2 0,5
0214 Ås 7 450 2,0 6,8 5,7 21,6 5,8 16,0 41,5 0,6
0215 Frogn 6 968 1,6 7,5 6,1 23,8 7,2 18,3 34,9 0,6
0216 Nesodden 8 101 0,7 6,9 6,0 16,4 7,3 18,2 43,9 0,7
0217 Oppegård 12 494 0,2 7,3 5,3 23,4 8,3 22,4 32,5 0,6
0219 Bærum 52 812 0,5 7,5 4,5 18,3 7,7 24,4 36,5 0,6
0220 Asker 26 256 0,8 8,9 4,9 20,0 7,1 21,7 35,9 0,7
0221 Aurskog-Høland 6 681 4,2 15,8 8,5 20,8 7,6 10,3 32,2 0,7
0226 Sørum 6 671 2,9 9,8 8,9 21,9 9,9 13,5 32,7 0,5
0227 Fet 5 106 1,4 11,3 7,4 23,5 9,1 14,0 33,0 0,3
0228 Rælingen 8 335 0,4 9,5 6,9 25,0 10,4 15,5 31,9 0,4
0229 Enebakk 5 043 2,7 7,7 10,9 23,1 10,4 13,0 31,4 0,7
0230 Lørenskog 16 891 0,3 9,7 7,0 24,8 8,7 17,0 31,9 0,5
0231 Skedsmo 21 600 0,5 9,6 6,5 24,9 9,2 17,5 31,4 0,4
0233 Nittedal 10 578 0,9 9,8 7,5 22,3 8,8 16,6 33,7 0,5
0234 Gjerdrum 2 590 2,5 7,6 8,3 25,3 10,7 13,7 31,3 0,7
0235 Ullensaker 12 006 2,0 7,0 6,6 24,4 14,7 14,2 30,5 0,5
0236 Nes 9 252 3,7 10,6 8,4 21,4 11,9 11,7 31,7 0,7
0237 Eidsvoll 9 478 2,2 11,2 8,3 20,3 11,1 10,7 35,8 0,5
0238 Nannestad 5 055 3,3 6,8 8,5 20,5 17,3 11,9 31,4 0,4
0239 Hurdal 1 364 4,2 11,4 7,3 19,4 10,3 5,7 41,3 0,3
                   
03 Oslo  272 036 0,2 7,5 4,2 19,1 8,4 23,7 36,0 0,9
0301 Oslo  272 036 0,2 7,5 4,2 19,1 8,4 23,7 36,0 0,9
030101 Bygdøy-Frogner 12 349 0,2 6,7 2,0 18,4 7,3 32,1 32,0 1,3
030102 Uranienborg-Majorstuen 15 051 0,1 6,5 2,2 17,6 6,9 30,4 34,9 1,3
030103 St. Hanshaugen-Ullevål 18 080 0,2 6,5 2,3 14,9 6,3 26,4 42,4 1,0
030104 Sagene-Torshov 16 095 0,2 7,4 3,4 15,5 8,2 24,5 40,1 0,7
030105 Grünerløkka-Sofienberg 15 582 0,2 7,7 3,4 18,3 8,5 24,3 36,7 1,1
030106 Gamle Oslo 13 460 0,2 7,3 3,5 20,0 9,9 22,8 35,1 1,2
030107 Ekeberg-Bekkelaget 8 653 0,2 7,8 5,1 20,1 7,2 24,3 34,2 1,1
030108 Nordstrand 9 060 0,3 7,0 4,3 20,0 6,9 25,5 35,1 0,9
030109 Søndre Nordstrand 15 571 0,1 7,1 5,0 22,5 10,9 19,8 33,8 0,7
030110 Lambertseter 5 084 0,3 7,4 5,7 20,0 9,8 20,7 35,6 0,6
030111 Bøler 6 149 0,3 7,5 6,2 18,8 8,6 21,1 36,8 0,7
030112 Manglerud 6 058 0,1 7,8 5,8 22,8 8,7 21,5 32,6 0,6
030113 Østensjø 7 711 0,2 8,0 6,1 19,5 8,5 20,8 36,5 0,4
030114 Helsfyr-Sinsen 11 596 0,3 8,0 4,8 19,0 9,5 22,5 35,0 0,8
030115 Hellerud 7 750 0,3 7,7 6,2 21,7 11,4 19,4 32,9 0,5
030116 Furuset 15 094 0,1 8,6 5,9 24,6 11,2 18,0 31,1 0,4
030117 Stovner 10 431 0,2 9,0 6,3 24,9 11,3 17,3 30,5 0,5
030118 Romsås 3 214 0,2 7,7 5,9 24,1 11,0 16,5 34,1 0,4
030119 Grorud 8 308 0,3 7,8 6,0 22,7 9,8 19,9 32,8 0,6
030120 Bjerke 11 548 0,4 8,1 5,4 20,6 9,1 19,5 36,3 0,6
030121 Grefsen-Kjelsås 9 696 0,2 8,5 5,2 16,4 7,2 21,8 39,9 0,7
030122 Sogn 8 243 0,2 7,8 3,4 14,4 5,0 22,8 45,6 0,9
030123 Vinderen 9 965 0,3 6,2 2,3 16,7 5,6 29,5 37,6 1,9
030124 Røa 11 106 0,2 7,2 3,2 15,4 6,8 26,3 39,8 1,1
030125 Ullern 13 977 0,2 7,5 2,8 16,2 7,1 29,7 35,4 1,2
030126 Sentrum  822 0,0 6,2 3,0 27,3 9,4 25,2 26,4 2,6
030127 Marka  890 7,6 7,1 8,0 19,0 6,0 15,4 36,3 0,7
030199 Uoppgitt bydel  493 0,6 5,3 8,3 17,2 11,8 16,4 33,3 7,1
                   
04 Hedmark 90 392 6,4 13,9 8,6 17,3 6,4 8,8 38,1 0,6
0402 Kongsvinger 8 403 3,5 12,5 6,6 17,6 8,5 10,7 40,0 0,5
0403 Hamar 13 157 1,7 8,6 6,8 17,8 6,8 13,3 44,2 0,7
0412 Ringsaker 15 603 6,5 18,7 8,6 18,2 5,9 8,4 33,1 0,6
0415 Løten 3 459 5,9 12,3 9,9 18,7 7,1 8,7 36,8 0,7
0417 Stange 8 623 5,5 12,0 9,0 16,9 6,9 9,6 39,5 0,6
0418 Nord-Odal 2 449 3,8 13,8 14,6 16,7 7,6 7,3 36,0 0,3
0419 Sør-Odal 3 695 5,1 17,1 9,6 18,6 9,0 7,6 32,6 0,4
0420 Eidskog 2 886 5,8 19,9 8,6 16,7 6,9 6,3 34,9 0,8
0423 Grue 2 475 10,4 21,5 8,0 14,6 4,4 6,7 34,0 0,4
0425 Åsnes 3 691 9,0 19,2 9,0 15,2 5,0 5,9 36,3 0,4
0426 Våler 1 892 9,6 18,2 7,7 13,1 5,7 5,8 39,6 0,3
0427 Elverum 8 917 3,3 14,5 9,9 18,5 4,7 7,9 40,5 0,6
0428 Trysil 3 259 8,7 9,2 10,2 19,6 7,1 7,0 37,6 0,7
0429 Åmot 1 970 7,6 9,2 9,6 14,9 5,4 6,9 46,1 0,4
0430 Stor-Elvdal 1 334 10,3 11,7 7,0 15,9 7,4 6,8 40,3 0,6
0432 Rendalen  958 16,6 10,5 9,1 12,7 4,8 5,3 40,5 0,4
0434 Engerdal  728 18,5 6,0 12,2 13,6 6,6 5,9 36,1 1,0
0436 Tolga  867 24,2 8,4 8,3 11,5 3,3 7,4 36,3 0,5
0437 Tynset 2 808 14,1 7,9 7,4 21,1 5,1 9,0 35,0 0,4
0438 Alvdal 1 224 16,1 17,3 8,9 13,3 5,3 5,0 33,4 0,7
0439 Folldal  892 19,1 14,7 8,5 11,8 3,9 6,5 35,2 0,3
0441 Os 1 102 19,3 16,2 8,2 10,9 3,8 4,7 36,5 0,4
                   
05 Oppland 91 721 7,6 13,6 9,6 18,3 5,9 8,3 36,2 0,6
0501 Lillehammer 12 685 1,9 7,4 7,5 19,9 5,5 11,2 45,9 0,7
0502 Gjøvik 13 478 5,2 18,2 7,2 18,9 5,2 9,6 35,3 0,5
0511 Dovre 1 465 14,2 8,0 8,3 22,9 6,8 4,8 34,2 0,8
0512 Lesja 1 108 25,9 7,9 9,7 16,4 5,9 5,4 28,4 0,4
0513 Skjåk 1 187 18,6 15,2 11,6 13,6 5,3 4,9 30,2 0,5
0514 Lom 1 304 19,1 8,4 11,9 17,7 6,7 4,7 31,0 0,5
0515 Vågå 1 853 16,3 9,6 16,2 15,5 4,0 6,2 31,7 0,6
0516 Nord-Fron 2 977 9,7 9,4 16,2 22,6 5,1 6,4 30,1 0,5
0517 Sel 2 961 9,1 14,9 10,1 21,1 6,0 7,8 30,7 0,4
0519 Sør-Fron 1 588 14,7 10,5 15,0 17,3 4,5 5,9 31,4 0,8
0520 Ringebu 2 235 15,3 9,1 11,5 19,0 6,0 6,3 32,0 0,8
0521 Øyer 2 499 9,4 10,5 11,9 19,4 5,9 6,8 35,4 0,6
0522 Gausdal 3 154 14,5 10,8 11,3 17,3 6,4 5,5 33,7 0,5
0528 Østre Toten 7 011 7,1 17,8 7,5 15,9 6,3 8,0 36,7 0,6
0529 Vestre Toten 6 706 3,9 32,1 5,9 12,5 4,9 7,0 33,2 0,4
0532 Jevnaker 3 061 2,8 19,2 8,8 18,6 5,7 9,2 35,2 0,5
0533 Lunner 4 457 3,2 8,4 8,7 19,8 9,7 13,3 36,4 0,5
0534 Gran 6 517 5,3 10,2 10,2 18,6 8,1 9,2 37,7 0,7
0536 Søndre Land 2 748 5,7 16,6 10,8 13,9 5,0 4,0 43,4 0,5
0538 Nordre Land 3 218 8,3 14,6 12,4 18,0 5,6 5,7 35,1 0,3
0540 Sør-Aurdal 1 624 11,0 10,3 16,1 14,4 5,2 5,5 36,3 1,2
0541 Etnedal  681 16,9 8,1 12,0 15,3 7,2 4,6 35,1 0,9
0542 Nord-Aurdal 3 468 7,8 6,3 10,6 26,2 4,4 9,5 34,3 0,9
0543 Vestre Slidre 1 189 19,3 9,8 14,3 16,8 5,3 6,6 27,3 0,5
0544 Øystre Slidre 1 715 11,7 7,7 10,8 21,3 5,1 7,9 34,2 1,2
0545 Vang  832 18,6 7,2 10,6 13,2 5,6 5,4 38,9 0,4
                   
06 Buskerud  123 605 2,5 15,3 8,9 20,2 6,8 11,9 33,7 0,6
0602 Drammen 27 901 0,8 11,9 7,0 22,7 8,8 15,9 32,2 0,7
0604 Kongsberg 12 247 1,4 27,7 5,5 15,9 3,9 11,5 33,4 0,6
0605 Ringerike 14 085 2,1 18,0 7,2 18,0 5,8 10,6 37,9 0,5
0612 Hole 2 682 3,1 9,2 7,0 21,1 6,3 13,9 38,6 0,8
0615 Flå  527 8,9 10,2 15,2 21,3 4,9 6,5 32,1 0,9
0616 Nes 1 789 5,3 15,8 13,0 21,9 4,5 6,9 32,0 0,6
0617 Gol 2 433 5,2 10,2 12,0 30,1 5,7 7,4 29,0 0,5
0618 Hemsedal 1 085 13,5 4,9 14,0 22,1 4,6 7,9 32,1 0,9
0619 Ål 2 434 8,5 8,7 14,6 16,6 6,3 6,3 38,2 0,7
0620 Hol 2 560 4,8 8,2 13,5 28,1 5,8 5,9 32,8 0,8
0621 Sigdal 1 830 9,1 21,5 13,9 13,1 6,6 5,9 29,3 0,7
0622 Krødsherad 1 127 5,7 18,5 12,6 17,5 5,6 6,7 32,4 1,2
0623 Modum 6 387 3,1 17,5 12,1 16,9 5,7 6,5 37,5 0,7
0624 Øvre Eiker 7 613 3,0 16,4 12,1 19,8 6,4 9,4 32,3 0,6
0625 Nedre Eiker 10 686 0,9 15,3 10,6 23,1 7,7 10,7 31,2 0,5
0626 Lier 11 455 3,3 11,3 7,7 20,2 6,9 14,3 35,4 0,8
0627 Røyken 9 050 1,2 9,8 9,0 22,2 8,5 16,1 32,6 0,6
0628 Hurum 4 309 2,1 22,7 6,9 18,0 6,5 11,8 31,3 0,8
0631 Flesberg 1 312 6,3 19,5 13,1 15,1 6,6 6,6 32,1 0,7
0632 Rollag  736 7,9 20,0 10,3 11,5 4,6 5,7 39,7 0,3
0633 Nore og Uvdal 1 357 10,8 11,2 17,8 13,2 3,8 4,9 37,7 0,7
                   
07 Vestfold  105 756 2,4 17,1 7,7 19,5 7,0 11,0 34,7 0,6
0701 Borre 11 591 1,1 21,3 6,0 17,8 5,6 11,6 36,2 0,6
0702 Holmestrand 4 559 2,6 19,3 6,9 18,3 6,8 9,6 35,5 1,1
0704 Tønsberg 17 668 1,7 14,7 6,8 20,1 5,7 12,0 38,5 0,6
0706 Sandefjord 19 109 1,4 16,6 8,0 20,5 9,3 12,5 31,0 0,7
0709 Larvik 19 563 2,5 18,1 7,3 21,3 7,6 10,0 32,5 0,6
0711 Svelvik 3 301 1,6 21,9 8,4 18,3 8,1 10,0 31,2 0,6
0713 Sande 3 847 4,2 17,2 10,5 19,2 7,0 10,0 31,4 0,6
0714 Hof 1 508 4,5 19,9 12,1 15,1 6,2 7,9 33,8 0,5
0716 Re 4 214 7,9 18,5 9,2 17,7 5,9 7,7 32,3 0,7
0719 Andebu 2 434 5,0 19,4 11,1 16,3 7,1 7,3 33,4 0,5
0720 Stokke 5 062 4,4 16,1 8,1 17,9 7,3 9,5 36,2 0,6
0722 Nøtterøy 9 608 1,3 12,7 7,3 19,7 5,6 13,2 39,6 0,7
0723 Tjøme 2 125 1,8 11,8 8,1 17,9 8,1 9,7 41,5 1,0
0728 Lardal 1 167 9,3 17,4 12,8 14,0 8,1 5,8 32,0 0,7
                   
08 Telemark 78 925 2,4 19,2 9,5 17,4 5,8 8,9 36,2 0,6
0805 Porsgrunn 15 451 0,7 25,2 7,7 17,4 5,4 10,0 33,0 0,5
0806 Skien 23 971 1,6 18,1 7,9 18,4 6,0 9,8 37,6 0,6
0807 Notodden 5 809 1,9 16,6 8,4 18,0 4,8 9,9 40,2 0,3
0811 Siljan 1 181 4,1 16,5 10,0 16,7 7,5 7,9 36,8 0,4
0814 Bamble 6 815 1,3 29,1 6,5 17,0 5,8 9,9 29,8 0,6
0815 Kragerø 4 873 1,2 22,2 10,8 18,5 6,0 7,1 33,2 1,0
0817 Drangedal 1 857 5,2 15,6 18,9 15,1 6,5 4,7 33,4 0,6
0819 Nome 3 155 3,4 18,3 10,1 13,8 5,6 7,5 40,6 0,7
0821 Bø 2 531 5,2 9,4 9,8 19,9 5,1 9,9 39,8 0,8
0822 Sauherad 2 095 6,1 12,7 10,4 16,5 7,3 7,1 39,2 0,7
0826 Tinn 3 132 3,2 19,2 12,8 13,7 5,1 8,0 37,7 0,4
0827 Hjartdal  770 9,6 9,9 16,4 14,4 5,5 4,9 38,3 1,0
0828 Seljord 1 499 4,9 8,5 13,0 21,3 6,1 8,9 36,5 0,7
0829 Kviteseid 1 319 5,4 8,9 13,8 20,8 6,4 5,6 38,3 0,9
0830 Nissedal  684 10,1 9,5 16,8 13,2 6,9 3,9 38,6 1,0
0831 Fyresdal  655 7,3 13,3 14,2 14,5 6,0 6,0 38,0 0,8
0833 Tokke 1 169 5,4 10,9 22,4 12,6 4,7 4,8 38,6 0,6
0834 Vinje 1 959 7,3 8,6 16,2 14,4 6,5 4,3 42,0 0,6
                   
09 Aust-Agder 49 058 2,7 18,3 8,1 17,3 6,7 9,5 36,8 0,6
0901 Risør 3 179 1,7 23,5 7,0 16,6 4,9 9,9 36,0 0,4
0904 Grimstad 8 705 3,2 17,3 7,3 18,0 7,7 10,5 35,5 0,6
0906 Arendal 19 099 1,2 18,2 6,2 18,2 6,5 11,4 37,7 0,5
0911 Gjerstad 1 149 3,9 26,1 12,1 14,9 6,5 7,5 28,5 0,4
0912 Vegårshei  827 4,6 18,3 12,3 11,4 5,8 7,6 39,7 0,4
0914 Tvedestrand 2 681 3,2 21,1 8,5 16,7 6,8 7,4 35,7 0,7
0919 Froland 2 209 4,3 14,0 13,1 18,1 7,6 7,2 35,4 0,5
0926 Lillesand 4 362 1,5 18,5 9,0 18,9 7,1 9,1 35,1 0,8
0928 Birkenes 2 011 5,0 24,3 8,4 12,2 9,1 5,8 34,8 0,6
0929 Åmli  843 9,5 16,7 11,6 14,9 5,0 3,1 37,7 1,4
0935 Iveland  521 9,8 22,8 12,5 12,5 7,3 2,9 31,7 0,6
0937 Evje og Hornnes 1 643 4,3 11,0 10,7 19,7 6,5 6,8 40,5 0,5
0938 Bygland  624 10,3 13,9 8,0 13,3 7,4 4,0 42,5 0,6
0940 Valle  718 6,7 10,3 20,6 8,2 4,5 5,0 44,4 0,3
0941 Bykle  487 3,1 4,1 15,0 20,5 3,9 4,7 47,6 1,0
                   
10 Vest-Agder 74 479 2,6 18,0 8,3 18,4 6,8 9,2 35,9 0,7
1001 Kristiansand 35 136 0,7 14,3 6,5 19,9 7,7 11,9 38,3 0,7
1002 Mandal 6 073 2,5 19,1 8,2 17,6 5,8 9,9 36,0 0,9
1003 Farsund 4 432 4,4 30,1 6,5 13,8 6,2 6,4 31,7 0,8
1004 Flekkefjord 4 283 5,4 22,5 7,5 14,8 5,8 6,4 36,9 0,7
1014 Vennesla 5 624 2,1 23,1 10,5 19,7 6,4 6,3 31,5 0,4
1017 Songdalen 2 624 3,4 17,2 11,2 20,5 9,1 6,8 31,5 0,3
1018 Søgne 4 476 2,2 15,8 11,0 19,3 5,7 9,1 36,2 0,7
1021 Marnardal 1 012 11,9 13,9 13,6 13,1 5,5 4,4 36,5 1,0
1026 Åseral  429 9,6 7,0 21,9 10,0 6,3 4,2 39,9 1,2
1027 Audnedal  734 11,0 20,6 11,9 9,7 7,1 4,5 35,1 0,1
1029 Lindesnes 1 997 7,2 22,9 11,7 13,9 6,7 5,9 30,9 0,8
1032 Lyngdal 3 369 3,8 23,5 8,2 22,7 4,3 5,5 31,1 0,8
1034 Hægebostad  777 12,5 22,5 12,7 11,2 5,3 3,5 31,5 0,8
1037 Kvinesdal 2 635 5,2 26,1 10,6 16,8 4,4 3,9 32,4 0,6
1046 Sirdal  878 7,7 7,3 24,0 12,1 4,4 3,9 40,0 0,6
                   
11 Rogaland  192 008 4,7 22,3 7,1 17,4 6,3 10,3 31,3 0,7
1101 Eigersund 6 707 5,4 28,2 8,2 15,7 4,6 6,5 31,1 0,4
1102 Sandnes 28 097 2,9 20,8 7,6 20,7 6,0 11,4 30,1 0,6
1103 Stavanger 55 647 0,9 22,3 4,5 16,8 6,2 14,5 34,0 0,8
110301 Hundvåg 6 060 0,7 26,2 5,9 17,9 6,8 12,3 29,6 0,5
110302 Tasta 6 618 1,3 23,3 5,3 16,2 6,6 13,5 33,1 0,6
110303 Eiganes/Våland 10 054 0,6 22,3 3,6 14,9 5,3 16,6 35,7 1,0
110304 Madla 9 552 1,0 22,4 4,4 17,6 6,6 13,5 33,7 0,8
110305 Storhaug 5 890 0,5 21,7 3,9 18,0 6,0 15,8 33,0 1,0
110306 Hillevåg 9 268 0,9 17,8 4,6 16,7 6,2 13,5 39,6 0,7
110307 Hinna 8 072 1,1 24,3 4,4 17,3 5,8 15,4 31,0 0,7
110399 Uoppgitt bydel  133 2,3 15,8 6,0 16,5 12,8 14,3 25,6 6,8
1106 Haugesund 14 660 0,7 19,7 6,3 19,9 7,0 9,4 36,2 0,8
1111 Sokndal 1 508 5,2 34,9 9,9 10,1 5,0 3,7 30,2 0,9
1112 Lund 1 539 8,3 37,0 6,9 9,3 5,3 3,5 29,4 0,4
1114 Bjerkreim 1 298 22,4 18,1 10,9 14,9 5,3 5,1 22,6 0,6
1119 Hå 7 566 14,0 21,4 10,5 14,8 3,3 5,6 29,9 0,4
1120 Klepp 7 395 11,7 21,2 8,8 19,5 5,1 8,2 25,0 0,6
1121 Time 7 202 8,7 22,3 6,9 18,3 4,1 8,7 30,6 0,3
1122 Gjesdal 4 764 5,9 26,4 11,4 18,1 5,4 7,1 25,2 0,5
1124 Sola 9 796 3,8 23,9 6,9 18,5 7,5 13,0 25,8 0,6
1127 Randaberg 4 669 4,7 19,8 8,5 18,5 6,0 10,9 31,0 0,6
1129 Forsand  516 14,7 17,1 12,2 8,7 7,2 4,7 34,1 1,4
1130 Strand 4 956 4,1 25,6 7,4 16,2 6,1 7,3 32,9 0,4
1133 Hjelmeland 1 427 23,3 18,4 8,3 10,1 6,0 5,0 28,2 0,7
1134 Suldal 2 081 15,0 12,3 15,1 10,8 5,5 4,1 36,7 0,5
1135 Sauda 2 280 2,9 29,6 11,7 13,0 3,5 3,4 35,5 0,5
1141 Finnøy 1 441 27,3 11,0 8,1 9,0 9,2 3,5 31,0 1,0
1142 Rennesøy 1 695 16,9 18,2 7,3 14,7 9,0 6,1 27,3 0,5
1144 Kvitsøy  261 17,2 13,4 7,3 12,6 12,6 6,5 30,3 0,0
1145 Bokn  383 16,4 19,3 7,0 12,0 14,1 3,4 27,2 0,5
1146 Tysvær 4 509 9,5 18,9 9,2 18,2 6,5 6,4 31,0 0,4
1149 Karmøy 17 330 3,2 25,2 8,0 16,7 9,0 7,5 29,6 0,7
1151 Utsira  119 10,1 10,9 5,0 10,9 16,8 5,9 39,5 0,8
1154 Vindafjord 2 521 18,2 15,0 10,3 14,0 6,1 7,9 27,8 0,6
1159 Ølen 1 641 10,3 22,3 9,1 15,2 7,6 6,8 28,2 0,5
                   
12 Hordaland  219 096 2,6 16,9 7,4 16,9 7,6 11,9 36,1 0,6
1201 Bergen  117 662 0,7 13,0 5,9 18,2 7,6 15,6 38,3 0,6
120101 Arna 6 059 1,2 18,2 10,4 19,3 8,6 9,2 32,6 0,5
120102 Bergenhus 17 205 0,7 10,2 3,7 16,9 6,1 18,5 43,0 1,0
120103 Fana 15 809 0,8 13,2 6,4 18,6 7,6 16,1 36,6 0,7
120104 Fyllingsdalen 14 220 0,6 12,5 5,5 17,7 7,6 17,8 37,7 0,5
120105 Laksevåg 18 054 0,5 14,3 6,7 19,6 8,1 13,9 36,4 0,5
120106 Ytrebygda 10 515 1,0 16,7 6,2 18,6 8,7 16,1 32,1 0,5
120107 Årstad 16 062 0,6 10,4 4,5 15,1 6,9 16,3 45,6 0,6
120108 Åsane 19 587 0,6 12,8 6,9 20,4 8,1 13,6 37,0 0,5
120199 Uoppgitt bydel  151 1,3 13,2 6,0 15,9 11,9 16,6 29,1 6,0
1211 Etne 1 958 11,9 18,1 12,8 14,1 7,1 6,8 28,1 1,0
1216 Sveio 2 239 7,2 17,7 8,6 16,1 9,8 5,7 34,3 0,7
1219 Bømlo 5 152 7,0 30,1 6,1 11,5 12,8 4,4 27,3 0,7
1221 Stord 7 928 1,0 29,5 5,3 15,8 4,7 8,1 35,1 0,5
1222 Fitjar 1 434 5,3 23,9 10,9 13,9 6,6 6,9 31,9 0,5
1223 Tysnes 1 281 8,9 22,4 7,9 11,1 10,4 4,4 34,3 0,5
1224 Kvinnherad 6 488 6,2 25,2 8,2 13,3 5,0 5,7 36,0 0,4
1227 Jondal  539 11,5 12,4 8,5 13,2 7,6 5,4 40,8 0,6
1228 Odda 3 651 1,5 30,3 9,1 13,0 3,7 3,9 37,9 0,7
1231 Ullensvang 1 825 12,1 16,7 10,7 18,3 6,1 4,9 30,7 0,5
1232 Eidfjord  491 4,3 8,6 15,3 17,9 4,9 4,9 43,6 0,6
1233 Ulvik  578 13,8 7,4 9,7 16,6 6,9 5,9 39,3 0,3
1234 Granvin  505 8,5 16,0 13,3 16,4 7,3 2,8 34,7 1,0
1235 Voss 6 762 7,4 9,5 10,3 19,9 6,7 7,0 38,9 0,3
1238 Kvam 4 212 9,7 20,2 8,0 15,1 5,7 8,0 32,6 0,8
1241 Fusa 1 863 10,6 28,1 7,7 9,3 7,9 4,5 31,6 0,3
1242 Samnanger 1 160 2,7 19,7 17,2 14,8 7,2 5,3 32,7 0,4
1243 Os 7 408 2,6 18,1 8,7 20,0 7,8 8,8 33,5 0,6
1244 Austevoll 2 204 15,5 18,1 6,4 11,8 12,2 7,9 27,8 0,4
1245 Sund 2 627 4,0 21,5 8,7 14,9 10,5 9,6 30,5 0,3
1246 Fjell 9 614 1,6 19,3 9,8 18,1 8,2 11,4 31,1 0,5
1247 Askøy 10 373 1,0 15,0 10,6 18,9 7,7 11,4 35,1 0,4
1251 Vaksdal 1 912 3,5 28,7 11,4 9,5 6,9 4,1 35,9 0,2
1252 Modalen  178 10,1 5,6 18,5 9,6 5,1 13,5 37,1 0,6
1253 Osterøy 3 462 4,7 25,7 11,9 12,3 9,0 4,7 31,2 0,6
1256 Meland 2 738 3,3 21,6 10,6 13,7 6,4 8,0 36,3 0,2
1259 Øygarden 1 692 5,6 19,6 10,9 12,7 8,3 9,8 32,6 0,4
1260 Radøy 2 237 7,5 23,7 8,2 13,9 6,4 5,7 34,1 0,5
1263 Lindås 6 453 3,6 25,8 9,6 13,3 7,3 7,6 32,2 0,5
1264 Austrheim 1 304 3,6 32,2 6,0 12,0 10,7 6,0 29,0 0,5
1265 Fedje  320 5,6 29,1 2,5 9,4 15,9 4,1 33,1 0,3
1266 Masfjorden  846 8,0 14,9 12,3 11,5 7,2 5,4 40,0 0,7
                   
14 Sogn og Fjordane 55 231 9,1 18,4 8,9 14,5 6,6 6,8 35,1 0,6
1401 Flora 5 801 5,5 20,2 8,1 14,2 10,2 9,7 31,7 0,4
1411 Gulen 1 223 18,3 14,1 7,8 7,2 11,6 4,0 36,6 0,2
1412 Solund  454 24,7 10,6 5,3 8,6 12,8 3,3 33,7 1,1
1413 Hyllestad  759 14,0 19,0 9,1 11,7 7,0 6,6 31,8 0,9
1416 Høyanger 2 363 4,7 35,8 5,0 8,4 4,2 4,4 37,2 0,3
1417 Vik 1 429 12,2 17,5 11,7 11,6 6,3 4,4 35,9 0,4
1418 Balestrand  756 4,6 12,4 7,1 13,0 4,6 4,5 53,2 0,5
1419 Leikanger 1 172 3,8 9,9 17,2 13,5 4,9 7,8 42,7 0,3
1420 Sogndal 3 571 5,8 9,9 11,8 16,4 8,6 8,7 38,2 0,6
1421 Aurland  934 9,4 5,1 15,4 15,8 7,1 5,5 41,2 0,4
1422 Lærdal 1 114 9,7 9,3 11,4 11,6 5,7 12,0 39,9 0,3
1424 Årdal 3 006 0,6 43,3 6,3 10,6 2,3 8,5 28,3 0,2
1426 Luster 2 413 11,4 11,1 13,3 13,5 5,7 6,5 38,2 0,3
1428 Askvoll 1 560 18,0 14,7 6,3 13,4 8,3 4,6 33,7 1,0
1429 Fjaler 1 384 13,4 12,9 9,4 10,2 5,7 9,0 38,9 0,5
1430 Gaular 1 437 13,8 15,4 8,9 11,8 8,4 5,1 35,9 0,7
1431 Jølster 1 519 15,2 9,8 10,8 16,7 4,7 5,0 37,1 0,7
1432 Førde 5 937 3,3 9,7 7,8 20,6 6,0 8,8 43,3 0,5
1433 Naustdal 1 442 10,8 12,5 11,9 15,8 6,3 6,6 35,5 0,6
1438 Bremanger 2 019 11,2 29,3 7,2 9,6 6,1 5,3 30,4 0,8
1439 Vågsøy 3 235 8,7 27,4 6,4 15,8 6,3 5,5 28,7 1,1
1441 Selje 1 508 18,0 25,7 7,2 10,1 9,0 3,6 25,3 1,0
1443 Eid 2 978 7,5 18,9 8,4 16,2 6,1 5,9 36,4 0,6
1444 Hornindal  629 14,8 24,8 9,1 13,2 3,8 4,3 29,6 0,5
1445 Gloppen 2 966 15,1 10,4 10,6 15,2 5,5 5,3 37,1 0,9
1449 Stryn 3 622 11,3 22,8 8,3 20,3 5,5 5,3 25,8 0,6
                   
15 Møre og Romsdal  122 039 6,6 21,7 7,2 16,2 7,7 7,6 32,4 0,6
1502 Molde 12 351 1,8 13,5 7,4 18,5 6,4 9,1 42,8 0,5
1503 Kristiansund 8 046 1,2 16,0 6,3 18,6 11,2 9,7 36,4 0,5
1504 Ålesund 20 462 1,9 14,6 6,2 22,9 8,1 12,4 33,2 0,7
1511 Vanylven 1 894 16,5 24,9 5,3 10,4 9,2 3,2 29,9 0,5
1514 Sande 1 310 10,9 28,2 4,7 11,0 8,7 5,3 30,1 1,1
1515 Herøy 4 087 13,2 26,8 5,7 12,9 8,7 6,4 25,5 0,8
1516 Ulstein 3 457 3,1 30,4 6,1 16,8 5,2 8,4 29,1 1,0
1517 Hareid 2 270 4,1 30,1 7,1 13,9 8,2 8,1 28,0 0,5
1519 Volda 3 945 7,7 13,4 6,8 13,1 5,7 8,0 44,4 0,9
1520 Ørsta 5 027 9,7 21,6 7,6 16,1 6,6 5,5 32,4 0,5
1523 Ørskog 1 110 5,0 20,1 10,2 15,6 5,9 5,6 37,6 0,1
1524 Norddal  994 17,8 13,3 11,6 12,9 5,9 2,5 35,5 0,5
1525 Stranda 2 515 6,2 42,3 6,1 11,8 4,9 4,7 23,7 0,2
1526 Stordal  568 5,8 48,8 6,5 7,4 4,0 3,7 23,8 0,0
1528 Sykkylven 4 056 2,7 45,2 6,1 12,7 5,9 5,6 21,4 0,4
1529 Skodje 1 795 6,1 22,8 9,7 14,6 7,9 5,5 32,7 0,7
1531 Sula 3 667 2,5 25,6 8,2 18,7 6,2 7,8 30,7 0,4
1532 Giske 3 285 11,3 18,1 5,5 17,7 13,6 7,4 26,0 0,5
1534 Haram 4 424 7,9 41,2 4,4 11,0 7,1 4,7 23,1 0,5
1535 Vestnes 3 175 6,3 25,1 7,5 11,9 6,4 4,8 37,4 0,6
1539 Rauma 3 638 7,4 20,3 11,3 16,7 9,2 5,5 29,3 0,4
1543 Nesset 1 531 10,1 24,8 10,7 12,8 6,3 3,5 31,4 0,5
1545 Midsund  990 17,7 19,6 8,7 10,3 8,3 4,1 30,6 0,7
1546 Sandøy  667 12,4 26,1 4,0 9,4 7,8 6,9 33,0 0,3
1547 Aukra 1 504 8,0 25,1 5,7 13,3 7,3 4,9 35,4 0,3
1548 Fræna 4 530 11,7 20,7 9,5 16,4 7,0 5,3 28,7 0,6
1551 Eide 1 588 10,1 23,3 10,5 13,9 6,0 6,7 28,6 0,8
1554 Averøy 2 632 13,0 23,4 7,6 12,7 8,8 5,4 28,7 0,6
1556 Frei 2 497 2,7 17,5 7,2 19,0 12,3 8,5 32,4 0,4
1557 Gjemnes 1 356 14,5 17,9 10,3 12,2 6,1 4,9 33,0 1,1
1560 Tingvoll 1 423 12,1 16,0 10,2 9,9 7,5 5,9 37,8 0,6
1563 Sunndal 3 620 5,4 32,9 8,1 14,0 3,8 6,0 29,3 0,4
1566 Surnadal 2 951 9,4 21,9 8,4 13,9 7,8 5,7 32,3 0,8
1567 Rindal 1 025 21,1 18,7 8,1 11,8 4,6 4,8 30,6 0,3
1569 Aure 1 290 17,1 15,5 9,3 9,9 10,9 4,9 31,9 0,5
1571 Halsa  831 21,3 13,0 9,1 10,7 5,5 4,3 34,7 1,3
1572 Tustna  432 16,0 9,5 10,9 9,5 16,9 5,6 30,8 0,9
1573 Smøla 1 096 21,7 11,1 6,6 13,0 11,4 5,8 29,8 0,5
                   
16 Sør-Trøndelag  133 369 4,5 11,9 7,9 17,5 6,8 12,9 37,9 0,6
1601 Trondheim 76 853 0,8 9,4 6,2 18,9 7,0 17,2 40,0 0,6
160101 Sentrum 16 346 0,4 8,5 4,3 17,9 6,0 19,3 42,8 0,7
160102 Strindheim 14 455 0,8 11,3 5,5 17,7 6,1 18,1 39,9 0,5
160103 Nardo 9 494 1,0 8,7 6,8 19,0 7,1 16,7 40,1 0,6
160104 Byåsen 15 715 0,4 7,6 6,1 18,2 7,0 18,0 42,0 0,7
160105 Saupstad 6 813 0,3 10,5 6,6 21,7 8,9 14,9 36,8 0,4
160106 Heimdal 13 930 1,8 10,2 8,5 20,4 8,0 14,2 36,3 0,5
160199 Uoppgitt bydel  100 1,0 12,0 8,0 21,0 6,0 15,0 34,0 3,0
1612 Hemne 2 013 15,3 21,9 10,6 12,7 6,0 5,9 27,2 0,4
1613 Snillfjord  503 27,0 12,3 8,9 9,1 7,0 3,4 31,8 0,4
1617 Hitra 1 927 10,7 23,6 8,1 12,6 7,7 5,4 31,3 0,6
1620 Frøya 1 937 11,9 28,2 7,5 10,9 9,7 4,3 27,1 0,5
1621 Ørland 2 379 9,9 9,7 9,2 14,2 6,3 5,7 44,3 0,7
1622 Agdenes  847 17,9 17,5 7,2 8,6 5,2 5,5 37,7 0,4
1624 Rissa 3 159 12,3 22,9 9,0 10,9 6,1 5,0 33,4 0,5
1627 Bjugn 2 114 10,7 14,0 9,6 12,3 8,2 5,4 39,1 0,6
1630 Åfjord 1 610 17,1 9,8 13,0 12,9 6,3 5,3 35,1 0,4
1632 Roan  514 28,4 7,0 8,9 9,9 10,1 2,7 32,1 0,8
1633 Osen  556 22,5 17,6 7,2 8,5 6,5 3,6 33,8 0,4
1634 Oppdal 3 255 13,2 13,9 11,6 21,4 4,4 5,3 28,9 1,3
1635 Rennebu 1 309 22,8 8,8 14,1 12,5 5,3 4,3 31,4 0,8
1636 Meldal 1 779 11,7 14,9 8,4 12,6 6,5 7,4 37,7 0,7
1638 Orkdal 5 066 5,5 17,0 9,1 18,5 5,1 7,0 37,3 0,6
1640 Røros 2 945 6,1 20,8 8,1 21,8 5,2 5,4 32,0 0,6
1644 Holtålen 1 102 8,5 18,4 12,1 12,8 6,4 5,1 36,3 0,5
1648 Midtre Gauldal 2 847 15,2 14,1 11,1 13,7 6,6 5,8 32,8 0,5
1653 Melhus 6 836 5,3 12,0 13,4 16,6 8,0 8,8 35,4 0,4
1657 Skaun 2 886 5,7 13,9 11,4 18,0 6,5 9,1 35,1 0,2
1662 Klæbu 2 679 2,9 9,4 9,9 18,7 6,6 10,5 41,3 0,5
1663 Malvik 5 828 2,0 12,2 8,5 18,7 8,1 12,7 37,3 0,6
1664 Selbu 1 970 12,0 18,5 8,9 13,1 5,6 5,4 36,2 0,3
1665 Tydal  455 13,0 9,5 15,2 11,2 4,2 4,2 42,2 0,7
                   
17 Nord-Trøndelag 61 126 10,1 13,8 8,6 15,6 6,5 6,8 38,1 0,4
1702 Steinkjer 9 728 9,1 9,8 10,5 18,8 5,4 8,1 38,0 0,3
1703 Namsos 6 009 3,6 12,0 6,5 19,3 5,7 8,3 44,1 0,5
1711 Meråker 1 171 6,5 22,3 10,0 11,4 4,2 5,1 40,1 0,5
1714 Stjørdal 9 509 5,3 14,3 7,4 19,7 11,6 8,6 32,7 0,5
1717 Frosta 1 129 26,0 13,6 7,7 13,5 6,2 3,5 29,0 0,5
1718 Leksvik 1 764 9,4 29,1 5,3 10,5 5,5 6,7 33,0 0,4
1719 Levanger 8 444 8,7 15,4 5,9 13,5 4,2 6,1 45,9 0,4
1721 Verdal 6 383 9,0 18,9 12,2 15,3 3,5 6,4 34,3 0,5
1723 Mosvik  423 14,7 21,3 9,2 5,9 5,7 4,0 39,2 0,0
1724 Verran 1 045 9,5 18,2 14,6 9,5 4,9 3,8 39,0 0,5
1725 Namdalseid  872 25,3 9,6 8,1 11,8 6,2 3,8 34,4 0,7
1729 Inderøy 2 795 11,4 14,0 8,6 14,0 5,1 6,8 39,8 0,4
1736 Snåsa 1 072 23,2 6,2 10,5 9,8 4,7 4,1 40,7 0,8
1738 Lierne  758 18,3 9,5 14,6 9,8 6,6 3,2 37,2 0,8
1739 Røyrvik  276 18,5 6,2 10,5 6,9 8,7 6,9 42,0 0,4
1740 Namsskogan  457 11,4 7,2 12,9 10,7 7,2 7,0 43,3 0,2
1742 Grong 1 186 10,7 5,9 14,7 15,9 4,6 6,2 41,9 0,2
1743 Høylandet  657 24,0 5,8 7,2 12,0 3,7 5,8 41,1 0,5
1744 Overhalla 1 818 14,7 11,4 9,4 15,7 5,3 6,7 36,2 0,5
1748 Fosnes  342 21,3 12,0 7,6 8,2 6,1 3,5 39,8 1,5
1749 Flatanger  573 18,7 14,5 6,8 7,7 6,8 3,1 41,5 0,9
1750 Vikna 1 964 16,2 13,3 5,1 14,8 13,5 5,8 30,9 0,4
1751 Nærøy 2 426 15,6 13,1 8,4 11,2 10,7 4,5 36,1 0,5
1755 Leka  325 29,2 1,8 4,6 9,2 12,0 4,0 38,5 0,6
                   
18 Nordland  113 606 6,8 11,1 8,5 16,2 8,3 7,8 40,9 0,5
1804 Bodø 22 346 1,4 5,8 6,9 18,7 9,9 11,1 45,8 0,5
1805 Narvik 8 614 0,8 5,4 8,1 19,8 10,1 9,4 45,8 0,5
1811 Bindal  823 15,4 17,4 6,2 7,7 8,6 2,9 40,9 0,9
1812 Sømna 1 001 21,9 7,8 7,9 11,7 7,0 3,5 40,1 0,2
1813 Brønnøy 3 538 7,2 7,6 8,0 16,7 8,8 7,3 43,8 0,7
1815 Vega  627 22,5 6,7 4,6 11,5 8,3 4,0 42,1 0,3
1816 Vevelstad  268 23,9 13,1 9,7 7,8 6,0 3,4 35,1 1,1
1818 Herøy  865 20,8 20,8 5,4 8,1 8,3 2,8 33,2 0,6
1820 Alstahaug 3 649 6,3 8,3 6,9 17,0 12,5 8,1 40,3 0,6
1822 Leirfjord  959 14,8 11,9 11,3 9,6 9,5 4,0 38,4 0,6
1824 Vefsn 6 637 3,2 18,8 10,1 17,7 6,4 7,0 36,4 0,4
1825 Grane  714 10,8 17,4 13,2 10,9 6,7 2,2 38,7 0,1
1826 Hattfjelldal  766 19,6 13,7 8,2 10,6 6,0 2,7 38,0 1,2
1827 Dønna  713 23,7 6,9 4,1 9,0 10,7 5,3 39,8 0,6
1828 Nesna  844 13,0 8,8 7,1 9,7 6,8 3,4 51,1 0,1
1832 Hemnes 1 992 10,2 13,9 12,4 13,8 6,1 4,4 39,0 0,3
1833 Rana 12 034 1,9 17,8 7,9 16,8 6,4 12,6 36,2 0,4
1834 Lurøy  950 20,3 15,6 7,1 9,6 9,6 3,6 33,7 0,6
1835 Træna  233 29,6 18,0 2,6 8,2 5,6 3,0 33,0 0,0
1836 Rødøy  647 20,2 6,5 6,2 11,1 10,4 1,9 42,7 1,1
1837 Meløy 3 145 7,5 27,3 8,2 11,9 6,5 4,5 33,8 0,4
1838 Gildeskål 1 002 10,7 7,2 12,4 11,0 7,7 4,4 46,0 0,7
1839 Beiarn  546 17,6 5,5 14,5 12,1 7,3 1,8 39,9 1,3
1840 Saltdal 2 376 3,5 14,9 7,8 15,0 4,8 4,9 48,6 0,6
1841 Fauske 4 448 3,3 7,9 13,5 18,4 8,8 7,3 40,3 0,4
1842 Skjerstad  460 11,3 7,4 10,7 10,9 7,4 3,3 48,7 0,4
1845 Sørfold 1 020 10,8 19,5 12,3 9,8 6,6 1,8 38,8 0,5
1848 Steigen 1 287 23,0 7,5 6,7 11,0 9,0 4,9 37,3 0,7
1849 Hamarøy  839 8,2 7,0 11,7 10,7 10,5 5,1 46,2 0,5
1850 Tysfjord  983 3,5 24,5 9,1 9,5 8,6 3,1 41,3 0,5
1851 Lødingen 1 079 8,1 9,0 6,6 15,8 12,4 6,2 41,1 0,7
1852 Tjeldsund  670 4,2 3,0 4,8 12,4 10,6 5,1 59,6 0,4
1853 Evenes  680 3,8 3,2 10,6 11,9 16,2 5,4 48,7 0,1
1854 Ballangen 1 188 4,7 11,9 17,2 16,6 8,5 4,4 36,4 0,4
1856 Røst  322 23,6 24,5 4,3 10,2 6,2 1,9 28,9 0,3
1857 Værøy  392 30,4 14,5 3,8 9,7 4,6 2,6 32,7 1,8
1859 Flakstad  656 31,6 10,1 5,5 10,1 3,4 4,1 34,3 1,1
1860 Vestvågøy 4 831 13,5 8,1 8,2 16,6 6,2 6,1 40,4 0,9
1865 Vågan 4 389 9,4 13,4 8,5 19,5 6,7 7,3 34,6 0,7
1866 Hadsel 3 780 6,6 11,5 10,7 15,0 10,1 5,5 40,1 0,5
1867 Bø 1 308 16,4 15,2 8,4 10,0 5,0 3,1 41,4 0,5
1868 Øksnes 2 232 18,4 19,3 4,8 13,4 6,7 5,8 30,8 0,7
1870 Sortland 4 527 5,3 7,4 11,1 22,0 8,1 9,2 36,4 0,6
1871 Andøy 2 641 11,7 6,3 8,4 12,2 6,0 6,1 48,6 0,6
1874 Moskenes  585 29,9 10,9 6,0 9,6 8,9 1,9 32,6 0,2
                   
19 Troms 76 954 5,6 7,7 7,7 17,2 7,7 8,8 44,7 0,5
1901 Harstad 11 575 2,6 9,0 7,3 21,0 7,2 11,6 40,7 0,5
1902 Tromsø 33 033 2,7 5,6 6,8 18,7 8,4 11,7 45,6 0,5
1911 Kvæfjord 1 495 11,3 6,1 5,6 12,9 7,8 3,6 52,5 0,3
1913 Skånland 1 471 3,7 8,0 11,5 16,2 9,3 5,6 45,2 0,4
1915 Bjarkøy  234 16,2 4,7 6,0 8,5 12,4 3,4 48,3 0,4
1917 Ibestad  734 14,3 11,6 7,6 10,2 7,9 3,5 44,4 0,4
1919 Gratangen  529 9,5 6,8 10,4 7,9 3,8 3,8 56,9 0,9
1920 Lavangen  452 5,5 5,8 17,3 9,3 5,8 1,5 54,4 0,4
1922 Bardu 2 025 4,0 2,9 6,3 14,1 6,6 4,4 61,2 0,5
1923 Salangen 1 085 6,3 5,0 10,9 13,7 6,0 5,3 52,5 0,3
1924 Målselv 3 560 5,3 6,7 7,1 14,9 5,3 4,4 55,9 0,3
1925 Sørreisa 1 614 3,2 9,5 8,8 16,1 5,9 5,9 50,3 0,4
1926 Dyrøy  526 12,4 8,0 11,2 10,8 5,9 3,4 47,9 0,4
1927 Tranøy  772 12,7 9,5 7,9 9,7 8,8 5,6 45,2 0,6
1928 Torsken  528 20,5 18,6 5,7 5,9 6,4 3,4 38,8 0,8
1929 Berg  484 13,6 30,0 2,3 5,6 4,3 5,6 37,8 0,8
1931 Lenvik 5 158 6,8 13,1 8,0 19,0 8,4 6,9 37,4 0,5
1933 Balsfjord 2 680 13,9 8,5 11,9 16,9 7,5 3,5 37,4 0,5
1936 Karlsøy 1 219 21,6 13,9 8,1 10,6 7,9 3,9 33,3 0,7
1938 Lyngen 1 517 14,1 14,5 7,8 12,5 7,6 4,7 37,6 1,2
1939 Storfjord  912 7,5 4,8 13,4 15,5 6,9 4,7 46,6 0,7
1940 Gáivuotna-Kåfjord 1 017 19,6 3,3 11,8 12,4 6,3 3,8 42,4 0,4
1941 Skjervøy 1 453 14,2 18,7 7,1 12,2 7,2 4,9 34,6 1,1
1942 Nordreisa 2 280 8,8 5,7 8,7 16,1 8,1 6,1 46,1 0,4
1943 Kvænangen  601 18,5 5,0 12,0 11,6 7,7 2,0 42,9 0,3
                   
20 Finnmark 36 340 7,0 9,4 8,3 16,0 7,6 5,9 45,1 0,7
2002 Vardø 1 267 7,6 18,2 4,8 13,1 6,9 4,7 44,2 0,4
2003 Vadsø 3 142 2,0 5,9 9,1 15,3 5,5 8,4 53,3 0,5
2004 Hammerfest 4 776 5,5 9,7 6,1 17,7 9,9 6,5 44,1 0,5
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 1 277 13,2 4,6 5,5 11,3 4,8 4,5 55,3 0,9
2012 Alta 8 345 4,7 7,5 11,0 19,9 8,3 7,5 40,4 0,9
2014 Loppa  629 17,0 14,3 4,9 12,1 6,8 3,3 40,9 0,6
2015 Hasvik  572 16,4 22,7 4,5 9,1 7,5 3,5 35,0 1,2
2017 Kvalsund  495 11,9 3,4 14,9 12,3 9,1 2,8 44,8 0,6
2018 Måsøy  773 21,3 18,1 4,3 11,9 6,2 2,7 34,9 0,5
2019 Nordkapp 1 754 11,9 9,2 9,2 15,0 9,9 6,0 38,3 0,5
2020 Porsanger 2 155 4,1 2,7 8,6 17,3 8,0 5,5 52,7 1,0
2021 Kárájohka-Karasjok 1 315 9,8 4,2 6,9 14,2 4,3 5,0 55,0 0,6
2022 Lebesby  719 13,9 17,8 7,9 9,5 4,6 3,3 42,0 1,0
2023 Gamvik  585 12,6 11,8 5,1 13,3 10,8 2,7 41,7 1,9
2024 Berlevåg  569 17,8 13,9 5,8 11,8 8,8 2,5 38,7 0,9
2025 Deatnu-Tana 1 470 11,4 6,7 10,3 12,9 7,0 3,5 47,7 0,5
2027 Unjárga-Nesseby  443 12,9 3,4 8,6 11,7 4,1 4,7 54,0 0,7
2028 Båtsfjord 1 354 7,4 37,4 5,8 12,2 5,0 5,1 26,1 1,0
2030 Sør-Varanger 4 700 2,5 6,7 8,3 16,7 7,7 5,9 51,9 0,3

Standardtegn i tabeller