Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

1   Personer 16-74 år, etter sysselsetting, kjønn og høyeste fullførte utdanning. 29. oktober-4. november 2001. Absolutte tall og prosent
Høyeste fullførte utdanning I alt Sysselsatte
I alt Menn Kvinner Absolutte tall Prosent
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 3 211 032   1 618 492     1 592 540     2 275 000      1 208 839   1 066 161     70,8     74,7   66,9
                   
Grunnskolenivå  544 910  259 358  285 552  249 645  137 228  112 417 45,8 52,9 39,4
7-årig folkeskole  185 819 86 762 99 057 47 162 28 661 18 501 25,4 33,0 18,7
Ungdomsskole  198 738  105 498 93 240  112 882 64 199 48 683 56,8 60,9 52,2
Annet  160 353 67 098 93 255 89 601 44 368 45 233 55,9 66,1 48,5
                   
Videregående-skole-nivå1 1 837 634  956 325  881 309 1 350 728  736 889  613 839 73,5 77,1 69,7
Allmenne fag  470 720  193 396  277 324  317 751  136 597  181 154 67,5 70,6 65,3
Humanistiske og estetiske fag 74 991 16 268 58 723 47 678 10 460 37 218 63,6 64,3 63,4
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 2 412 1 084 1 328 1 648  810  838 68,3 74,7 63,1
Samfunnsfag og juridiske fag 1 180  643  537  783  453  330 66,4 70,5 61,5
Økonomiske og administrative fag  318 830  105 077  213 753  240 636 82 242  158 394 75,5 78,3 74,1
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  573 047  499 375 73 672  454 417  401 404 53 013 79,3 80,4 72,0
Helse-, sosial- og idrettsfag  227 227 20 832  206 395  163 082 14 954  148 128 71,8 71,8 71,8
Primærnæringsfag 58 854 47 385 11 469 46 007 37 873 8 134 78,2 79,9 70,9
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  103 482 67 938 35 544 76 371 50 430 25 941 73,8 74,2 73,0
Annet 6 891 4 327 2 564 2 355 1 666  689 34,2 38,5 26,9
                   
Universitets- og høgskolenivå, kort2  587 079  253 902  333 177  496 181  217 163  279 018 84,5 85,5 83,7
Humanistiske og estetiske fag 74 739 29 278 45 461 57 236 23 089 34 147 76,6 78,9 75,1
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  147 801 45 276  102 525  126 165 38 748 87 417 85,4 85,6 85,3
Samfunnsfag og juridiske fag 38 044 16 657 21 387 30 478 13 635 16 843 80,1 81,9 78,8
Økonomiske og administrative fag 95 993 54 115 41 878 85 084 48 182 36 902 88,6 89,0 88,1
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 87 314 72 939 14 375 74 063 62 015 12 048 84,8 85,0 83,8
Helse-, sosial- og idrettsfag  113 675 14 970 98 705 98 394 13 613 84 781 86,6 90,9 85,9
Primærnæringsfag 1 627 1 162  465 1 398 1 024  374 85,9 88,1 80,4
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 17 531 14 630 2 901 15 684 13 169 2 515 89,5 90,0 86,7
Annet 10 355 4 875 5 480 7 679 3 688 3 991 74,2 75,7 72,8
                   
Universitets- og høgskolenivå, lang3  159 816  107 653 52 163  142 334 96 513 45 821 89,1 89,7 87,8
Humanistiske og estetiske fag 19 819 10 480 9 339 17 038 9 256 7 782 86,0 88,3 83,3
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 5 053 2 054 2 999 4 291 1 696 2 595 84,9 82,6 86,5
Samfunnsfag og juridiske fag 29 488 17 058 12 430 26 651 15 388 11 263 90,4 90,2 90,6
Økonomiske og administrative fag 6 208 4 011 2 197 5 290 3 551 1 739 85,2 88,5 79,2
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 61 647 49 085 12 562 55 746 44 383 11 363 90,4 90,4 90,5
Helse-, sosial- og idrettsfag 25 803 15 478 10 325 23 208 14 080 9 128 89,9 91,0 88,4
Primærnæringsfag 5 648 4 153 1 495 5 011 3 673 1 338 88,7 88,4 89,5
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 4 550 4 348  202 3 891 3 715  176 85,5 85,4 87,1
Annet 1 600  986  614 1 208  771  437 75,5 78,2 71,2
                   
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 81 593 41 254 40 339 36 112 21 046 15 066 44,3 51,0 37,3
1  Inkludert nivået Påbygging til videregående utdanning som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
2  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
3  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller