Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

14   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Disponering av bil, muligheter for parkering og bostedskommune1. 3. november 2001. Prosent
Kommune I alt (N=100) Husholdningen disponerer bil Husholdningen disponerer ikke bil
Elever/studenter Andre Boligen har egen garasje, carport eller parkeringsplass Boligen har verken egen garasje, carport eller parkeringsplass Elever/studenter Andre
Elever/studenter Andre Elever/studenter Andre
Hele landet 278 771    427 559 8,6 51,9 4,9 10,5 86,5 37,7
                 
0101 Halden  401 2 603 11,5 57,5 4,2 9,1 84,3 33,5
0214 Ås 1 062 1 271 21,4 54,6 6,7 5,7 71,9 39,7
0219 Bærum  663 7 279 16,7 51,5 3,6 8,1 79,6 40,4
0301 Oslo 14 606 81 047 3,6 18,6 7,3 20,1 89,1 61,3
0403 Hamar  672 2 145 12,5 55,1 4,6 11,9 82,9 33,0
0427 Elverum  516 1 553 21,3 64,5 2,9 4,1 75,8 31,4
0501 Lillehammer 1 040 1 999 11,5 60,4 3,0 7,0 85,5 32,6
0502 Gjøvik  670 2 452 14,8 61,8 5,7 7,2 79,6 31,0
0704 Tønsberg  520 3 514 16,5 53,5 6,3 8,6 77,1 37,9
0807 Notodden  396 1 033 7,3 59,5 4,3 6,0 88,4 34,5
0821 Bø  693  539 13,3 52,3 4,2 3,3 82,5 44,3
0904 Grimstad  843 1 838 12,0 63,5 4,7 6,7 83,3 29,8
1001 Kristiansand 2 007 7 770 7,1 46,2 4,8 10,6 88,0 43,2
1103 Stavanger 2 285 12 609 11,4 46,8 6,5 13,5 82,1 39,7
1201 Bergen 10 899 27 745 3,2 32,4 6,4 18,0 90,4 49,6
1420 Sogndal  956  595 13,4 59,5 2,2 5,4 84,4 35,1
1502 Molde  728 1 878 11,4 59,7 3,2 8,4 85,4 31,9
1504 Ålesund  819 3 833 8,1 48,9 5,7 17,4 86,2 33,7
1519 Volda  740  640 10,7 60,6 2,2 4,8 87,2 34,5
1601 Trondheim 13 380 18 968 6,8 37,7 4,9 15,1 88,2 47,2
1719 Levanger  509 1 394 14,5 67,9 3,5 5,1 81,9 27,0
1804 Bodø 1 474 4 423 15,2 57,9 3,5 9,4 81,3 32,6
1805 Narvik  489 1 648 8,6 51,8 4,3 8,8 87,1 39,4
1902 Tromsø 3 075 7 349 13,1 48,2 3,0 6,5 83,9 45,3
2012 Alta  518 1 811 12,2 63,4 3,9 5,4 84,0 31,2
                 
Andre kommuner 18 810  229 623 12,4 66,8 2,8 6,1 84,8 27,1
1  Faktisk bosted for studenter og registrert bosted for andre.
2  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller