Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

12   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Tilgang til fasiliteter og bostedskommune1. 3. november 2001. Prosent
Kommune I alt (N=100) Tilgang til fasiliteter Ikke tilgang til hage, balkong, veranda eller terrasse
Elever/studenter Andre Egen hage Felles hage Egen balkong, veranda eller terrasse Elever/studenter Andre
Elever/studenter Andre Elever/studenter Andre Elever/studenter Andre
Hele landet 278 771        427 559 20,5       53,0 34,4       26,0 29,9       62,1 34,9 10,7
                     
0101 Halden  401 2 603 22,4 57,8 39,7 26,4 26,2 59,3 30,9 9,9
0214 Ås 1 062 1 271 38,5 56,8 35,6 29,8 49,9 58,7 13,2 7,2
0219 Bærum  663 7 279 41,5 43,1 32,9 36,2 42,5 65,1 16,7 7,0
0301 Oslo 14 606 81 047 8,9 13,7 42,1 45,7 32,9 54,8 35,2 18,5
0403 Hamar  672 2 145 27,5 52,3 38,8 30,9 29,6 63,7 28,6 11,1
0427 Elverum  516 1 553 31,8 69,4 32,0 19,3 34,1 71,9 25,4 5,4
0501 Lillehammer 1 040 1 999 20,0 59,3 37,2 24,7 34,2 65,3 29,5 7,9
0502 Gjøvik  670 2 452 21,5 65,7 35,7 20,6 22,7 65,0 34,3 7,6
0704 Tønsberg  520 3 514 37,9 56,8 32,7 27,6 34,2 56,2 23,1 9,8
0807 Notodden  396 1 033 31,6 70,4 35,9 18,0 30,3 60,8 26,0 6,3
0821 Bø  693  539 32,6 72,2 40,7 17,8 30,6 53,1 19,8 5,8
0904 Grimstad  843 1 838 26,2 72,4 36,2 11,5 28,5 60,4 26,8 7,9
1001 Kristiansand 2 007 7 770 22,4 50,6 32,4 27,3 36,0 68,4 31,8 10,2
1103 Stavanger 2 285 12 609 25,6 50,1 33,8 26,8 30,3 63,6 31,2 11,6
1201 Bergen 10 899 27 745 11,6 31,6 29,4 34,4 31,1 57,7 44,4 18,3
1420 Sogndal  956  595 28,7 66,1 25,6 18,8 28,3 56,1 33,3 6,7
1502 Molde  728 1 878 19,4 51,7 36,5 28,9 24,0 66,0 35,6 8,9
1504 Ålesund  819 3 833 17,0 42,5 22,2 25,5 31,5 55,5 41,1 18,4
1519 Volda  740  640 29,9 61,6 32,6 18,9 32,7 58,3 28,6 11,9
1601 Trondheim 13 380 18 968 14,1 32,0 36,9 39,3 26,2 58,2 39,7 16,2
1719 Levanger  509 1 394 27,5 71,3 31,8 18,4 28,7 65,4 29,9 6,3
1804 Bodø 1 474 4 423 22,2 47,8 33,3 35,5 28,4 66,5 37,2 9,9
1805 Narvik  489 1 648 18,2 54,2 30,1 23,8 15,7 53,0 47,0 15,5
1902 Tromsø 3 075 7 349 20,7 43,8 27,9 29,2 25,8 56,4 43,9 16,8
2012 Alta  518 1 811 20,8 68,1 32,2 17,8 21,0 65,3 43,2 9,4
                     
Andre kommuner 18 810  229 623 33,6 71,3 31,4 16,5 28,9 65,4 28,5 6,6
1  Faktisk bosted for studenter og registrert bosted for andre.
2  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller