Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

11   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Kjøkken, baderom og vannklosett. Faktisk bostedskommune for studentene. 3. november 2001. Prosent
  I alt Har eget kjøkken Har tilgang til felles kjøkken Har baderom Har vannklosett Har både eget kjøkken, baderom og vannklosett
Elever/studenter i alt 178 771 75,8 23,2 91,0 94,4 72,4
             
Faktisk bostedskommune            
0101 Halden  401 75,8 23,4 82,3 88,0 68,8
0214 Ås 1 062 70,5 29,3 89,1 92,2 67,4
0219 Bærum  663 91,3 7,2 93,2 95,3 88,2
0301 Oslo 14 606 73,3 25,9 90,2 92,5 70,3
0403 Hamar  672 77,4 13,7 91,2 96,6 72,8
0427 Elverum  516 85,5 13,0 96,3 98,4 83,7
0501 Lillehammer 1 040 64,8 34,1 92,9 96,4 61,4
0502 Gjøvik  670 60,3 38,8 80,6 83,9 56,6
0704 Tønsberg  520 81,2 18,1 90,2 94,4 78,1
0807 Notodden  396 81,1 18,4 93,2 96,5 77,3
0821 Bø  693 71,9 27,8 93,5 95,5 69,1
0904 Grimstad  843 67,6 31,1 91,5 94,2 65,4
1001 Kristiansand 2 007 80,9 18,6 96,5 98,2 79,3
1103 Stavanger 2 285 83,0 16,1 95,4 97,0 80,0
1201 Bergen 10 899 82,8 16,8 93,8 96,5 79,9
1420 Sogndal  956 66,1 33,6 92,8 96,5 64,5
1502 Molde  728 70,6 28,3 88,5 93,4 67,0
1504 Ålesund  819 84,2 14,7 95,5 97,9 81,4
1519 Volda  740 70,9 28,5 95,4 97,8 68,9
1601 Trondheim 13 380 69,7 29,6 91,6 94,9 67,7
1719 Levanger  509 64,0 34,6 92,7 95,9 62,5
1804 Bodø 1 474 80,1 18,5 92,4 96,9 76,9
1805 Narvik  489 69,3 28,8 87,3 94,5 63,2
1902 Tromsø 3 075 81,0 18,3 90,1 93,9 75,6
2012 Alta  518 67,4 32,0 87,5 92,7 63,1
Andre kommuner 18 810 77,3 20,9 88,6 93,2 72,4
             
Andre  427 559 97,8 1,9 97,7 98,0 95,1
1  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller