Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

10   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Boligens bruksareal og husholdningsstørrelse. 3. november 2001. Prosent
  I alt Bruksareal
  Under 40 kvm 40-49 kvm 50-59 kvm 60-79 kvm 80-99 kvm 100-139 kvm 140-199 kvm 200 kvm eller mer
Alle husholdninger                  
Elever/studenter 178 771 43,0 10,1 10,2 15,3 6,6 7,3 4,3 3,3
Andre  427 559 8,8 6,2 10,3 21,2 14,0 19,0 13,0 7,5
                   
Aleneboende                  
Elever/studenter 47 837 59,4 9,2 7,2 8,9 3,8 4,7 3,5 3,3
Andre  138 039 19,1 11,0 14,9 21,9 10,9 11,2 6,7 4,3
                   
Bor i husholdning med en eller flere                  
Elever/studenter 30 934 17,5 11,5 14,9 25,1 10,9 11,2 5,6 3,3
Andre  289 520 3,9 3,9 8,1 20,9 15,5 22,7 16,1 9,0
2 personer i husholdningen                  
Elever/studenter 19 446 17,8 16,1 19,9 28,8 7,6 5,1 2,7 2,0
Andre  124 242 5,6 6,9 13,7 28,2 15,3 16,2 9,3 4,8
3 personer i husholdningen                  
Elever/studenter 6 391 16,6 4,3 8,0 25,6 19,2 17,8 5,7 2,7
Andre 86 651 3,1 2,1 5,4 20,2 17,3 25,7 17,4 9,0
4 personer i husholdningen                  
Elever/studenter 3 195 17,2 3,9 4,7 11,7 15,2 27,5 13,0 6,8
Andre 57 509 2,1 1,1 2,3 10,9 14,1 30,5 24,9 14,2
5 personer eller flere i husholdningen                  
Elever/studenter 1 902 17,5 1,6 4,7 8,3 8,8 23,6 22,2 13,3
Andre 21 118 2,6 1,1 2,1 8,1 12,5 27,3 26,7 19,6
1  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller