Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

9   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Antall rom i boligen og husholdningsstørrelse. 3. november 2001. Prosent
  I alt Antall rom
  1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom eller flere
Alle husholdninger              
Elever/studenter 178 771 34,7 28,3 16,4 8,6 5,8 6,3
Andre  427 559 8,5 20,2 23,6 19,7 15,0 12,9
               
Aleneboende              
Elever/studenter 47 837 48,3 27,3 10,3 5,2 3,8 5,0
Andre  138 039 17,6 30,9 23,4 13,2 8,4 6,6
               
Bor i husholdning med en eller flere              
Elever/studenter 30 934 13,7 29,7 25,8 13,8 8,8 8,2
Andre  289 520 4,2 15,2 23,8 22,7 18,2 15,9
2 personer i husholdningen              
Elever/studenter 19 446 13,4 38,5 31,5 9,9 3,7 2,9
Andre  124 242 6,0 24,7 29,9 19,4 12,1 7,8
3 personer i husholdningen              
Elever/studenter 6 391 14,1 15,7 21,0 25,6 14,8 8,7
Andre 86 651 3,3 10,5 23,6 25,8 20,6 16,1
4 personer i husholdningen              
Elever/studenter 3 195 13,5 15,6 10,5 15,0 24,7 20,8
Andre 57 509 2,2 5,2 14,9 25,3 25,9 26,5
5 personer eller flere i husholdningen              
Elever/studenter 1 902 15,0 9,8 9,4 11,2 14,4 40,2
Andre 21 118 2,5 5,2 12,5 22,3 23,1 34,5
1  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller