Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

8   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Husholdningsstørrelse og bygningstype. 3. november 2001. Prosent
  I alt Husholdningsstørrelse
  1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer eller flere
Alle bygningstyper            
Elever/studenter 178 771 47 837 19 446 6 391 3 195 1 902
Andre  427 559  138 039  124 242 86 651 57 509 21 118
  Prosent
Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift            
Elever/studenter 44,5 51,3 36,1 29,8 29,5 35,8
Andre 45,5 36,5 39,0 51,7 63,9 67,4
             
Hus i kjede, rekkehus, terrassehus, tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer            
Elever/studenter 19,7 17,4 22,1 25,8 24,8 22,8
Andre 23,6 22,3 24,3 26,3 22,8 18,2
             
Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer            
Elever/studenter 23,2 19,5 29,5 28,8 28,5 25,4
Andre 25,0 32,4 30,7 17,9 10,6 11,6
             
Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning            
Elever/studenter 12,6 11,8 12,3 15,6 17,2 16,1
Andre 5,9 8,9 6,0 4,0 2,7 2,8
1  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller