Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

7   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Bygningstype og bostedskommune1. 3. november 2001. Prosent
  I alt Bygningstype
  Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus, tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning
Hele landet          
Elever/studenter 278 771 44,5 19,7 23,2 12,6
Andre  427 559 45,5 23,6 25,0 5,9
           
0101 Halden          
Elever/studenter  401 32,9 35,4 1,2 30,4
Andre 2 603 44,6 36,2 1,5 17,7
0214 Ås          
Elever/studenter 1 062 65,2 16,7 12,1 6,0
Andre 1 271 57,0 25,3 13,6 4,1
0219 Bærum          
Elever/studenter  663 53,8 26,5 17,0 2,6
Andre 7 279 31,0 27,1 36,6 5,3
0301 Oslo          
Elever/studenter 14 606 20,9 10,6 64,2 4,3
Andre 81 047 7,5 9,3 80,4 2,8
0403 Hamar          
Elever/studenter  672 60,9 14,3 17,6 7,3
Andre 2 145 40,3 26,1 23,7 9,9
0427 Elverum          
Elever/studenter  516 58,9 21,9 3,9 15,3
Andre 1 553 57,2 27,0 10,9 4,8
0501 Lillehammer          
Elever/studenter 1 040 56,2 19,9 11,3 12,7
Andre 1 999 42,1 36,9 15,3 5,7
0502 Gjøvik          
Elever/studenter  670 54,6 20,4 13,9 11,0
Andre 2 452 55,8 25,9 12,5 5,8
0704 Tønsberg          
Elever/studenter  520 53,3 27,1 7,5 12,1
Andre 3 514 43,7 42,3 6,9 7,1
0807 Notodden          
Elever/studenter  396 61,6 13,6 0,8 24,0
Andre 1 033 66,3 19,1 1,4 13,3
0821 Bø          
Elever/studenter  693 59,5 10,1 10,1 20,3
Andre  539 77,4 11,5 3,2 8,0
0904 Grimstad          
Elever/studenter  843 77,5 5,6 3,6 13,4
Andre 1 838 81,7 10,6 2,8 5,0
1001 Kristiansand          
Elever/studenter 2 007 49,9 21,2 11,5 17,4
Andre 7 770 37,3 33,3 20,7 8,7
1103 Stavanger          
Elever/studenter 2 285 40,8 34,9 8,8 15,4
Andre 12 609 30,8 49,5 15,1 4,5
1201 Bergen          
Elever/studenter 10 899 20,3 21,4 39,4 18,9
Andre 27 745 21,3 28,2 38,2 12,4
1420 Sogndal          
Elever/studenter  956 67,9 20,2 1,6 10,4
Andre  595 68,9 24,5 1,3 5,2
1502 Molde          
Elever/studenter  728 54,7 25,7 16,5 3,2
Andre 1 878 39,9 39,7 15,7 4,8
1504 Ålesund          
Elever/studenter  819 45,2 22,5 21,1 11,2
Andre 3 833 38,5 30,4 21,5 9,6
1519 Volda          
Elever/studenter  740 78,1 8,1 3,5 10,3
Andre  640 66,9 22,3 3,9 6,9
1601 Trondheim          
Elever/studenter 13 380 33,7 27,2 13,6 25,5
Andre 18 968 21,5 31,2 27,7 19,7
1719 Levanger          
Elever/studenter  509 74,9 12,8 0,6 11,8
Andre 1 394 72,3 24,0 1,1 2,5
1804 Bodø          
Elever/studenter 1 474 67,0 25,6 6,4 1,1
Andre 4 423 42,9 43,9 11,1 2,1
1805 Narvik          
Elever/studenter  489 43,4 35,8 1,6 19,2
Andre 1 648 43,0 39,3 6,0 11,8
1902 Tromsø          
Elever/studenter 3 075 45,9 30,2 14,2 9,7
Andre 7 349 42,0 38,5 14,8 4,8
2012 Alta          
Elever/studenter  518 67,0 13,3 2,9 16,8
Andre 1 811 63,8 29,6 2,2 4,4
Andre kommuner          
Elever/studenter 18 810 72,3 16,7 4,0 7,0
Andre  229 623 64,7 23,8 6,5 4,9
1  Faktisk bosted for studenter og registrert bosted for andre
2  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller