Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

6   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Husholdningstype og faktisk bosted (bydel) for studentene. Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 3. november 2001. Prosent
  I alt Enpersonhusholdninger Flerpersonhusholdninger uten barn 0-17 år Flerpersonhusholdninger med barn 0-17 år
0301 Oslo i alt        
Elever/studenter i alt 114 606 57,9 41,4 0,7
030101 Bygdøy - Frogner  695 39,1 59,6 1,3
030102 Uranienborg - Majorstuen 1 522 43,8 55,7 0,5
030103 St. Hanshaugen - Ullevål 2 208 54,7 45,0 0,3
030104 Sagene - Torshov  881 39,5 59,7 0,8
030105 Grünerløkka - Sofienberg 1 228 40,4 59,3 0,3
030106 Gamle Oslo  664 36,0 62,7 1,4
030107 Ekeberg - Bekkelaget  167 41,9 58,1 0,0
030108 Nordstrand  108 51,9 47,2 0,9
030109 Søndre Nordstrand 63 52,4 41,3 6,3
030110 Lamberseter 70 38,6 61,4 0,0
030111 Bøler 39 51,3 46,2 2,6
030112 Manglerud 61 55,7 42,6 1,6
030113 Østensjø 75 53,3 45,3 1,3
030114 Helsfyr - Sinsen  488 44,3 55,1 0,6
030115 Hellerud 70 38,6 60,0 1,4
030116 Furuset  101 41,6 57,4 1,0
030117 Stovner 51 54,9 39,2 5,9
030118 Romsås : : : :
030119 Grorud 77 55,8 42,9 1,3
030120 Bjerke  298 58,7 39,9 1,3
030121 Grefsen - Kjelsås  263 46,4 51,0 2,7
030122 Sogn 1 510 81,3 17,9 0,7
030123 Vinderen  425 53,6 46,1 0,2
030124 Røa  244 46,7 50,0 3,3
030125 Ullern  313 49,8 47,6 2,6
030126 Sentrum  143 53,1 46,9 0,0
030127 Marka : : : :
030199 Uoppgitt bydel 2 832 87,9 12,0 0,1
Andre 81 047 42,2 38,1 19,7
         
1201 Bergen i alt        
Elever/studenter i alt 210 899 46,1 52,3 1,5
120101 Arna 46 76,1 17,4 6,5
120102 Bergenhus 5 576 39,7 59,3 1,0
120103 Fana  121 56,2 37,2 6,6
120104 Fyllingsdalen  134 50,0 44,8 5,2
120105 Laksevåg  514 38,1 57,4 4,5
120106 Ytrebygda 58 72,4 25,9 1,7
120107 Årstad 2 309 40,7 57,4 1,9
120108 Åsane  208 50,5 42,3 7,2
120199 Uoppgitt bydel 1 933 70,4 29,2 0,5
Andre 27 745 33,8 34,5 31,8
         
1601 Trondheim i alt        
Elever/studenter i alt 313 380 51,7 47,1 1,3
160101 Sentrum 5 432 38,5 60,2 1,3
160102 Strindheim 2 106 60,6 38,2 1,1
160103 Nardo 1 218 48,4 50,0 1,6
160104 Byåsen 1 304 40,3 58,4 1,3
160105 Saupstad 68 35,3 54,4 10,3
160106 Heimdal  204 52,9 36,8 10,3
160199 Uoppgitt bydel 3 048 75,3 24,2 0,5
Andre 18 968 34,3 32,8 32,9
         
1103 Stavanger i alt        
Elever/studenter i alt 42 285 56,2 40,4 3,4
110301 Hundvåg 65 33,8 55,4 10,8
110302 Tasta 77 50,6 46,8 2,6
110303 Eiganes/Våland  483 44,7 50,5 4,8
110304 Madla  445 64,9 33,3 1,8
110305 Storhaug  316 37,0 57,0 6,0
110306 Hillevåg  388 59,5 37,6 2,8
110307 Hinna 82 59,8 35,4 4,9
110399 Uoppgitt bydel  429 75,1 24,2 0,7
Andre 12 609 35,4 32,7 31,9
1  I tillegg kommer 782 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.
2  I tillegg kommer 458 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.
3  I tillegg kommer 523 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.
4  I tillegg kommer 112 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller