Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

5   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Husholdningstype og faktisk bostedskommune for studentene. 3. november 2001. Prosent
  I alt Enpersonhusholdninger Flerpersonhusholdninger uten barn 0-17 år Flerpersonhusholdninger med barn 0-17 år
Elever/studenter i alt 178 771 60,7 36,3 2,9
         
Faktisk bostedskommune        
0101 Halden  401 69,1 29,7 1,2
0214 Ås 1 062 49,9 49,6 0,5
0219 Bærum  663 58,5 36,7 4,8
0301 Oslo 14 606 57,9 41,4 0,7
0403 Hamar  672 61,3 35,4 3,3
0427 Elverum  516 59,9 38,0 2,1
0501 Lillehammer 1 040 71,0 25,5 3,6
0502 Gjøvik  670 74,5 23,3 2,2
0704 Tønsberg  520 57,9 41,3 0,8
0807 Notodden  396 66,7 30,8 2,5
0821 Bø  693 71,6 26,1 2,3
0904 Grimstad  843 69,3 28,2 2,5
1001 Kristiansand 2 007 56,4 42,3 1,3
1103 Stavanger 2 285 56,2 40,4 3,4
1201 Bergen 10 899 46,1 52,3 1,5
1420 Sogndal  956 65,1 32,6 2,3
1502 Molde  728 72,1 22,7 5,2
1504 Ålesund  819 70,5 23,8 5,7
1519 Volda  740 64,6 32,6 2,8
1601 Trondheim 13 380 51,7 47,1 1,3
1719 Levanger  509 66,8 31,0 2,2
1804 Bodø 1 474 66,7 29,6 3,7
1805 Narvik  489 81,0 16,2 2,9
1902 Tromsø 3 075 63,3 33,6 3,1
2012 Alta  518 77,0 18,0 5,0
Andre kommuner 18 810 74,2 19,0 6,7
         
Andre  427 559 32,3 28,4 39,3
1  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller