Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Studenters bosted og boforhold

4   Borteboende elever/studenter 16 år og over sammenlignet med andre personer i aldersgruppen 16-30 år som ikke bor sammen med foreldrene. Eie-/leieform og faktisk bostedskommune for studentene. 3. november 2001. Prosent
  I alt Boligen eies Boligen leies
  I alt Selveier alene eller gjennom sameie Gjennom borettslag eller aksjeselskap I alt Av privatperson Av boligselskap Av kommunen Som tjenestebolig På andre vilkår
Elever/studenter i alt 178 771 9,8 6,4 3,5       90,2 58,5 12,5 1,3 0,9 17,1
                     
Faktisk bostedskommune                    
0101 Halden  401 6,5 4,5 2,0 93,5 61,1 16,0 1,2 0,5 14,7
0214 Ås 1 062 4,0 3,4 0,7 96,0 56,2 6,8 0,5 0,4 32,1
0219 Bærum  663 12,5 9,4 3,2 87,5 76,2 2,9 0,6 1,2 6,6
0301 Oslo 14 606 14,6 7,4 7,2 85,4 47,9 16,3 1,4 1,0 18,8
0403 Hamar  672 5,1 3,9 1,2 94,9 53,7 8,3 0,9 0,7 31,3
0427 Elverum  516 5,4 4,1 1,4 94,6 78,3 4,3 1,7 0,6 9,7
0501 Lillehammer 1 040 5,9 4,6 1,3 94,1 48,1 12,0 1,9 1,2 31,0
0502 Gjøvik  670 3,9 2,8 1,0 96,1 52,8 12,4 1,8 0,6 28,5
0704 Tønsberg  520 9,2 6,7 2,5 90,8 77,5 6,5 0,4 0,6 5,8
0807 Notodden  396 4,8 4,8 0,0 95,2 69,2 8,6 0,8 1,3 15,4
0821 Bø  693 2,7 2,6 0,1 97,3 54,0 10,5 2,0 0,4 30,3
0904 Grimstad  843 5,1 4,9 0,2 94,9 54,2 11,4 0,9 0,4 28,0
1001 Kristiansand 2 007 6,9 4,7 2,2 93,1 66,7 12,8 0,2 0,4 13,0
1103 Stavanger 2 285 8,1 6,1 2,0 91,9 67,1 6,0 0,3 0,8 17,7
1201 Bergen 10 899 8,9 4,5 4,4 91,1 62,2 17,7 0,5 0,3 10,4
1420 Sogndal  956 4,3 3,5 0,8 95,7 72,2 3,5 1,8 0,1 18,2
1502 Molde  728 7,1 4,9 2,2 92,9 65,4 5,8 1,2 1,9 18,5
1504 Ålesund  819 6,5 4,6 1,8 93,5 70,0 11,8 0,5 0,4 10,9
1519 Volda  740 3,5 3,1 0,4 96,5 62,7 8,4 1,8 0,8 22,8
1601 Trondheim 13 380 8,2 4,5 3,7 91,8 59,9 20,7 0,5 0,3 10,4
1719 Levanger  509 7,7 6,1 1,6 92,3 59,3 8,6 0,6 0,4 23,4
1804 Bodø 1 474 7,4 3,8 3,6 92,6 71,8 6,0 0,7 0,7 13,3
1805 Narvik  489 5,3 4,1 1,2 94,7 57,5 10,0 1,2 0,4 25,6
1902 Tromsø 3 075 7,1 4,7 2,3 92,9 60,2 10,4 1,4 0,8 20,1
2012 Alta  518 6,6 5,6 1,0 93,4 45,8 9,7 3,1 1,9 33,0
Andre kommuner 18 810 11,5 9,8 1,8 88,5 58,4 4,9 2,3 1,6 21,2
                     
Andre  427 559     55,7 40,4 15,3 44,3 30,4 4,5 3,3 2,0 4,1
1  I tillegg kommer 3 953 borteboende elever/studenter som mangler bolig- og husholdningsopplysninger.

Standardtegn i tabeller